BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Sun, 19 Jan 20 02:41:54 +0100 INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120192 Szczegółowe informacje dot. PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI znajdują się TUTAJ

]]>
Fri, 03 Jan 20 11:47:13 +0100
Zmiana siedziby Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120527 Zmiana siedziby Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie

]]>
Mon, 13 Jan 20 10:02:57 +0100
Ogłoszenie 9. edycji konkursu (2020 rok) NAGRODA TEATRALNA IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120724 Wnioski można składać do 28 lutego 2020 r.

]]>
Tue, 14 Jan 20 13:43:02 +0100
Nagroda MECENAS KULTURY KRAKOWA roku 2019 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120466 Wnioski należy składać do 30 kwietnia 2020 r.

]]>
Fri, 10 Jan 20 10:41:24 +0100
Informacja Nr 1 Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych nr nr 1, 2, 6 jednostki ewidencyjnej Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120470 Fri, 10 Jan 20 11:37:01 +0100 Informacja Nr 2 Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych nr nr 3, 4, 12 jednostki ewidencyjnej Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120471 Fri, 10 Jan 20 11:35:38 +0100 NABÓR DO PRAC W BRACTWIE FILANTROPII http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120529 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia zaprasza środowiska prowadzące działalność charytatywną do zgłaszania kandydatek/kandydatów do prac w komisji Bractwa Filantropii. Zadaniem Bractwa będzie wyłonienie laureatów tytułu FILANTROP KRAKOWA A.D. 2019. Tytuł ten przyznawany jest corocznie osobom lub podmiotom szczególnie zaangażowanym w bezinteresowne niesienie pomocy potrzebującym mieszkańcom Krakowa.

]]>
Mon, 13 Jan 20 10:30:33 +0100
KONKURS im. ANNY ŚWIRSZCZYŃSKIEJ na KSIĄŻKOWY DEBIUT POETYCKI (7 edycja) http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120468 Zgłoszenia należy nadesłać w terminie do 30 marca 2020 roku.

]]>
Fri, 10 Jan 20 11:20:26 +0100
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120492 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizcję zadania publicznego pod nazwą "Ferie na sportowo z akcentem edukacyjnym na sportowo z akcenem edukacyjnym"

]]>
Mon, 13 Jan 20 12:49:02 +0100
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „Kraków przyjazny dla rodziców - obcokrajowców” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120655 Tue, 14 Jan 20 07:54:59 +0100 Informacja z zakresu planowania przestrzennego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120703 Od dnia 14 stycznia 2020 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "BAGRY" (-> Odnośnik do strony planu)

]]>
Tue, 14 Jan 20 11:39:59 +0100
XXXIV sesja Rady Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120698 Została zwołana XXXIV sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 22 stycznia 2020 roku o godzinie 10:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

]]>
Tue, 14 Jan 20 11:20:58 +0100
Praca w Centrum Kultury Podgórza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120734 Centrum Kultury Podgórza ogłosiło nabór na stanowisko Głównego Księgowego. Szczegółowe informacje zawierające opis oferty są dostępne TUTAJ.

]]>
Tue, 14 Jan 20 14:27:16 +0100
Komunikat Wydziału Mieszkalnictwa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120964 Wydział Mieszkalnictwa UMK informuje, że Prezydent Miasta Krakowa w dniu 15.01.2020 r. wydał zarządzenie nr 110/2020 w sprawie ustalenia i podania do publicznej wiadomości ostatecznej listy mieszkaniowej na rok 2019 z tytułu pierwszeństwa zawarcia umowy najmu.

]]>
Fri, 17 Jan 20 10:03:54 +0100
Informacja z zakresu planowania przestrzennego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120789 Od dnia 15 stycznia 2020 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "STRZELNICA - SIKORNIK" (-> Odnośnik do strony planu)

]]>
Wed, 15 Jan 20 09:34:32 +0100
Podsumowanie ankiety http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120985 PODSUMOWANIE ANKIETY dotyczącej nośników reklamowych w Krakowie (listopad-grudzień 2019 r.) (-> Odnośnik do podsumowania - PDF)

]]>
Fri, 17 Jan 20 12:09:32 +0100