BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Wed, 03 Jun 20 09:31:33 +0200 Bezpośrednia obsługa klientów w Wydziale Spraw Administracyjnych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125592 Wydział Spraw Administracyjnych przypomina o braku konieczności stawiennictwa wszystkich stron w sytuacji osobistego załatwiania spraw urzędowych, w których występuje więcej niż 1 osoba. Wystarczy stosowne pełnomocnictwo. W szczególności w przypadku spraw załatwianych przez Wydział Spraw Administracyjnych przez wspólników spółek prawa cywilnego oraz handlowego.

]]>
Wed, 20 May 20 11:13:35 +0200
Rozstrzygnięcie konkursu dla pojazdów wolnobieżnych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125651 Thu, 21 May 20 10:25:38 +0200 Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie podaje do wiadomości publicznej wykaz obejmujący lokal użytkowy przeznaczony do wynajęcia drogą bezprzetargową. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125715 Fri, 22 May 20 09:48:23 +0200 Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych – Program PAUZA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125734 Wydział Podatków i Opłat realizując podstawowe wsparcie przedsiębiorców w ramach programu PAUZA, informuje o możliwości odroczenia płatności podatków i opłat lokalnych.

]]>
Fri, 22 May 20 13:47:36 +0200
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125738 OGŁOSZENIE o podjęciu procedur planistycznych, które zostały zawieszone z dniem 31 marca 2020 r.
Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że z dniem 24 maja 2020 r. z mocy prawa następuje podjęcie procedur planistycznych, dotyczących następujących sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów: "AZORY-ZACHÓD", "CENTRUM NOWEJ HUTY II-CZĘŚCI A, B, C", "GÓRKA NARODOWA-OS. GOTYK", "KLEPARZ", "RYBITYWY-REJON ULICY GOLIKÓWKA" - szczegóły w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 22 May 20 12:59:53 +0200
Komunikaty Urzędu Stanu Cywilnego w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125745 Tue, 02 Jun 20 15:16:19 +0200 Ogłoszenie naborów wniosków o przyznanie stypendium w ramach Programu Kultura Odporna http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125746 Mon, 25 May 20 09:58:14 +0200 Konsultacje nowego projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125764 Prezydent Miasta Krakowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach nowego projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje trwają od 25 maja do 19 czerwca 2020 r.

]]>
Mon, 01 Jun 20 07:26:19 +0200
Rozstrzygnięcie naboru wniosków do Programu „Zakupu dzieł” w ramach pakietu działań wspierających sektor kultury i twórców pn. „Kultura Odporna” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125792 Mon, 25 May 20 14:20:02 +0200 W dniu 12 czerwca 2020 r.Urząd Miasta Krakowa będzie nieczynny. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125833 Wydział Organizacji i Nadzoru informuje, że w dniu 12 czerwca 2020 r. (piątek) Urząd Miasta Krakowa będzie nieczynny.

]]>
Tue, 26 May 20 13:53:38 +0200
Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pod nazwą: Lato w mieście dla dzieci z niepełnosprawnościami w zakresie: Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125747 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia informuje o ogłoszeniu konkursu ofert oraz naborze na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pn.: „Lato w mieście dla dzieci z niepełnosprawnościami”.

 

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 17 czerwca 2020 roku o godz. 15:00.

]]>
Wed, 27 May 20 08:30:08 +0200
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „Feel better-migrant women empowerment & integration” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125899 Wed, 27 May 20 13:47:29 +0200 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125897 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Szkolenie wolontariuszy z zakresu pomocy dla osób niepełnosprawnych”

]]>
Wed, 27 May 20 13:23:46 +0200
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125887 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „W Pogoni za Żubrem-wirtualnie”

]]>
Wed, 27 May 20 12:44:10 +0200
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125874 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Rozwinąć Skrzydła 2020”

]]>
Wed, 27 May 20 11:27:26 +0200
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125875 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w Wilkasach”

]]>
Wed, 27 May 20 11:56:03 +0200
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125873 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Integracyjny Dzień Dziecka -Biegaj z Dystansem”

]]>
Wed, 27 May 20 11:06:02 +0200
Wydłużony termin składania wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125916 Wed, 27 May 20 14:54:52 +0200 Dopłaty bezpośrednie i obszarowe - ostateczny termin składania oświadczeń mija 8 czerwca http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125917 Wed, 27 May 20 14:59:26 +0200 Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie znak: OO.420.4.1.2020.BM, o wydanej w dniu 20 maja 2020 r., znak: OO.420.4.1.2020.BM decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zmianie warunku w przedsięwzięciu realizowanym, które uzyskało decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OO.4233.8.2014.BM z dnia 20.05.2015 r., pod nazwą.: „Projekt rozbudowy wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie: Odcinek 4 – prawy wał rzeki Wisły od ujścia Skawinki do stopnia Kościuszko”. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125946 Thu, 28 May 20 13:10:14 +0200 Ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi klienta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126020 UWAGA! Ograniczenia Urzędu Miasta Krakowa w zakresie bezpośredniej obsługi Klientów Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji.

 

]]>
Fri, 29 May 20 12:58:18 +0200
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125971 Wszczęcia postępowania na podstawie art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami sposobu korzystania z nieruchomości.

]]>
Fri, 29 May 20 11:40:23 +0200
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126010 OGŁOSZENIA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów:
- "MAZOWIECKA" (-> Odnośnik do ogłoszenia)
- "RUSZCZA - PÓŁNOC" (-> Odnośnik do ogłoszenia)
Termin składania wniosków do ww. planów do dnia 31 sierpnia 2020 r.

]]>
Fri, 29 May 20 11:59:21 +0200
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125994 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Kolonia rekreacyjna w Głuchołazach” przez Fundację Otwarte Ramię Białej Gwiazdy

]]>
Fri, 29 May 20 11:34:37 +0200
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125986 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Kolonia rekreacyjna z akcentem na sportowe przygody” przez Szkolny Klub Sportowy „RZAK”

]]>
Fri, 29 May 20 10:35:42 +0200
Ogłoszenie o naborze wniosków na zadania służące ochronie zasobów wodnych w ramach krakowskiej mikroretencji wód opadowych i roztopowych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126072 Gmina Miejska Kraków od dnia 1 czerwca 2020r. ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji obejmujących wykonanie systemów do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych służących ochronie zasobów wodnych dla Miasta Krakowa w ramach krakowskiej mikroretencji wód opadowych i roztopowych.

Więcej informacji na stronie Krakowska mikroretencja wód opadowych i roztopowych 

]]>
Mon, 01 Jun 20 09:18:54 +0200
Z dowozem lub na wynos – powstała lista czynnych lokali http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126085 Wydział Spraw Administracyjnych opracował i sporządził wykaz lokali gastronomicznych w Krakowie które działają i można zamówić w nich jedzenie na wynos lub z dowozem.

]]>
Mon, 01 Jun 20 09:42:04 +0200
Rozstrzygnięcie konkursu Stypendia Twórcze Miasta Krakowa w roku 2020 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126073 Mon, 01 Jun 20 08:28:10 +0200 Obwieszczenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126083 Mon, 01 Jun 20 09:35:00 +0200 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i żeglugi Śródlądowej z dnia 22 maja 2020r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126075 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 maja 2020r.

]]>
Mon, 01 Jun 20 10:11:44 +0200
Komunikat w sprawie wypłaty świadczeń czerwiec 2020 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126147 Tue, 02 Jun 20 07:57:19 +0200 Informacja o wynikach konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru „Bagatela” im. Tadeusza Boya - Żeleńskiego w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126187 Tue, 02 Jun 20 14:55:53 +0200 XLI sesja Rady Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126186 Została zwołana XLI sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 10 czerwca 2020 roku o godzinie 10:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

]]>
Tue, 02 Jun 20 14:28:00 +0200