BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Mon, 17 Jun 19 17:12:54 +0200 Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=111907 Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa w sprawie udziału mieszkańców w debacie nad Raportem o Stanie Gminy 2018.

]]>
Fri, 07 Jun 19 13:36:19 +0200
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI http://www.bip.krakow.pl/?news_id=104737 Thu, 18 Apr 19 12:24:43 +0200 Nagrody Miasta Krakowa 2019 - nabór wniosków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=109499 Wnioski wyłącznie na urzędowych formularzach wraz z kompletem dokumentów należy składać w Kancelarii Magistratu, pl. Wszystkich Świętych 3-4, do 1 lipca 2019 roku (decyduje data złożenia wniosku).

]]>
Wed, 22 May 19 13:40:32 +0200
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=111548 PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OLSZA" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 3 czerwca do 2 lipca 2019 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 03 Jun 19 12:24:00 +0200
Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji na realizację zadania pn.Klub Rodzica z dzieckiem do lat 3 o specjalnych potrzebach rozwojowych. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=111641 Fri, 14 Jun 19 08:14:16 +0200 Kurtyny wodne dla ochłody http://www.bip.krakow.pl/?news_id=111719 Wed, 05 Jun 19 10:21:09 +0200 Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=111749 Mon, 10 Jun 19 14:55:47 +0200 Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert pn. „Święto Organizacji Pozarządowych”. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=111765 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa uprzejmie informuje, że Prezydent Miasta Krakowa zarządzeniem nr 1328/2019 z dnia 04.06.2019r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie do realizacji w okresie pomiędzy

1 sierpnia a 31 października 2019 roku zadania publicznego pn. „Święto Organizacji Pozarządowych”.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami rozstrzygnięcia pod linkiem:

http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=111573

]]>
Wed, 05 Jun 19 15:24:41 +0200
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert pn.„Młodzież działa lokalnie” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=111771 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa uprzejmie informuje, że Prezydent Miasta Krakowa zarządzeniem nr 1327/2019 z dnia 04.06.2019r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie do realizacji w okresie od 17 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. zadania publicznego pn. „Młodzież działa lokalnie” w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami rozstrzygnięcia pod linkiem:

http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=111572

]]>
Wed, 05 Jun 19 15:28:16 +0200
Konsultacje społeczne dotyczące Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów http://www.bip.krakow.pl/?news_id=111784 Thu, 06 Jun 19 08:03:50 +0200 Nabycie przez Gminę Miejską Kraków lokali mieszkalnych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=111803 Gmina Miejska Kraków z siedzibą w Krakowie – Plac Wszystkich Świętych 3-4, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Nabycie przez Gminę Miejską Kraków lokali mieszkalnych na rynku pierwotnym

]]>
Thu, 06 Jun 19 11:38:12 +0200
„ŚWIĘTO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH” - ogłoszenie otwartego konkursu ofert http://www.bip.krakow.pl/?news_id=111788 Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „ŚWIĘTO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH” w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnoty społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt-1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

]]>
Thu, 06 Jun 19 14:36:17 +0200
Ustalenia Komisji ds. Pracowni Twórczych z dnia 28 maja 2019 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=111851 Thu, 06 Jun 19 16:10:14 +0200 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert pt. Działalność kulturalna prowadzona w kinach studyjnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz naboru na członków komisji konkursowej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=111850 Termin skladania ofert upływa 28 czerwca 2019 roku o godz. 15.00.

Termin zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej upływa z dniem 21 czerwca 2019 roku o godz. 15.00.

]]>
Thu, 06 Jun 19 16:01:05 +0200
Zmiana godzin przyjmowania stron i pracy kas w Urzędzie Miasta Krakowa w dniu 21 czerwca 2019 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=111880 W diu 21 czerwca UMK pracuje do 15.30.

]]>
Fri, 07 Jun 19 10:46:01 +0200
Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ogłasza aukcję na najem lokali użytkowych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=111886 Fri, 07 Jun 19 11:16:37 +0200 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa dotyczące umów użyczeń lokali http://www.bip.krakow.pl/?news_id=111873 Fri, 07 Jun 19 10:04:03 +0200 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=111976 WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "NOWOHUCKA - REJON KONCENTRACJI USŁUG" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 10 czerwca do 9 lipca 2019 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 10 Jun 19 12:16:42 +0200
Dodatkowe spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami http://www.bip.krakow.pl/?news_id=111978 Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa informuje, że w okresie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu trwającego od 10 czerwca do 10 lipca 2019 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OSIEDLE PODWAWELSKIE" zostanie przeprowadzone dodatkowe (pozaproceduralne) spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami w dniu 24 czerwca 2019 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad, początek o godz. 16:00.

]]>
Mon, 10 Jun 19 12:42:04 +0200
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=111979 PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OSIEDLE PODWAWELSKIE" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 10 czerwca do 10 lipca 2019 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 10 Jun 19 12:33:28 +0200
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=111977 WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY - OS. DYWIZJONU 303 I 2 PUŁKU LOTNICZEGO" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 10 czerwca do 10 lipca 2019 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 10 Jun 19 12:22:44 +0200
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112049 Tue, 11 Jun 19 09:24:21 +0200 Centrum Obywatelskie Nowa Huta - konsultacje społeczne http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112037 W okresie od 7 do 28 czerwca 2019 r. Prezydent Miasta Krakowa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania koncepcji funkcjonowania Centrum Obywatelskiego Nowa Huta.

]]>
Wed, 12 Jun 19 10:31:22 +0200
APEL! PAMIĘTAJMY O ZWIERZĘTACH PODCZAS UPAŁÓW http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112174 Wed, 12 Jun 19 11:05:34 +0200 OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ZAŁATWIENIA PETYCJI WIELOKROTNEJ http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112222 Wed, 12 Jun 19 14:30:44 +0200 Jak przetrwać upały http://www.bip.krakow.pl/?news_id=111935 Sun, 09 Jun 19 10:36:02 +0200 Lustro czynszowe http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112230 INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI

]]>
Wed, 12 Jun 19 17:00:13 +0200
Zmiana siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112257 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK informuje, że od dnia 13 czerwca br. (piątek) do 19 czerwca br. nastąpią przenosiny z lokalizacji os. Centrum C, ul. Czerwieńskiego, ul. Brackiej oraz ul. Stachowicza do nowej siedziby przy ulicy Dekerta 24.

]]>
Thu, 13 Jun 19 14:04:24 +0200
Konkurs na Książkowy Debiut Poetycki im. Anny Świrszczyńskiej - WERDYKT JURY http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112256 Thu, 13 Jun 19 12:54:18 +0200 Pracujące soboty w placówkach ARiMR. Wnioski o dopłaty jeszcze do 25 czerwca. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112273 Thu, 13 Jun 19 14:44:42 +0200 Parametry budynku kompleksu szkolno-przedszkolnego w miejscu planowanej budowy Centrum Obsługi Inwestora przy ulicy Centralnej - konsultacje społeczne http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112284 W okresie od 13 czerwca do 5 lipca 2019 r. Prezydent Miasta Krakowa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania koncepcji funkcjonowania Centrum Obywatelskiego Nowa Hutaparametrów budynku kompleksu szkolno-przedszkolnego w miejscu planowanej budowy Centrum Obsługi Inwestora przy ulicy Centralnej.

]]>
Fri, 14 Jun 19 08:50:37 +0200
Konsultacje społeczne dotyczące formy i miejsca uczczenia pamięci żołnierzy Armii Krajowej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112283 Konsultacje społeczne dotyczące formy i miejsca uczczenia pamięci żołnierzy Armii Krajowej będą trzyetapowe i potrwają do połowy września 2019 roku.

Etap I –od 1 do 30 czerwca 2019 roku : dyżury ekspertów; możliwość składania opinii poprzez formularz konsultacyjny.

Etap II – od 1 lipca 2019 roku do końca sierpnia: analiza zebranych opinii

Etap III – otwarte spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców w Muzeum AK (ok. połowy września)

]]>
Fri, 14 Jun 19 14:05:49 +0200
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112298 OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY PRZEWÓZ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie części projektu planu rozpocznie się w dniu 24 czerwca 2019 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 14 Jun 19 10:44:12 +0200
Posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112313 Fri, 14 Jun 19 14:58:39 +0200 Rozpatrzenie wniosków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112316 Rozpatrzenie wniosków złożonych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MALBORSKA" (-> Odnośnik do rozpatrzenia wniosków)

]]>
Fri, 14 Jun 19 15:00:28 +0200
KRDPP IV kadencji – trwa głosowanie na kandydatów http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112319

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza krakowskie organizacje pozarządowe do głosowania na członków do Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2019-2022. Głosowanie trwa do 1 lipca  2019 r.

]]>
Fri, 14 Jun 19 16:29:05 +0200
Wyniki konkursu ofert na prowadzenie CAS http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112385 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w latach 2019-2020 zadania publicznego w zakresie „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” pn.: „Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów”

]]>
Mon, 17 Jun 19 12:52:54 +0200
Rozpatrzenie uwag http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112317 Rozpatrzenie uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MISTRZEJOWICE - POŁUDNIE" (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)

]]>
Fri, 14 Jun 19 15:03:53 +0200
XVIII edycja PPL http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112415 Gmina Miejska Kraków informuje, iż organizuje XVIII edycję Programu Pomocy Lokatorom.

]]>
Mon, 17 Jun 19 15:12:45 +0200
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa dotyczące umów użyczeń lokali http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112424 Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta Krakowa przy ul. Wielopole 17a i przy Placu Wszystkich Świętych 3/4 został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz dotyczący umów użyczeń lokali.

]]>
Mon, 17 Jun 19 15:09:55 +0200
Muzeum – Miejsca Pamięci KL Plaszow w Krakowie – konsultacje społeczne wokół zagadnień związanych z powstającym muzeum http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112425 Prezydent Miasta Krakowa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących powstawania Muzeum – Miejsca Pamięci KL Plaszow w Krakowie.

]]>
Mon, 17 Jun 19 15:04:16 +0200