BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Tue, 24 Apr 18 05:03:13 +0200 Zmiana godzin przyjmowania stron w okresie od 30 kwietnia do 5 maja 2018 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96658 Zmiana godzin przyjmowania stron i pracy kas w Urzędzie Miasta Krakowa w okresie od 30 kwietnia do 5 maja 2018 r.

]]>
Tue, 17 Apr 18 07:51:31 +0200
Informacja Wydziału Rozwoju Miasta UMK dotycząca Gminnego Programu Rewitalizacji oraz zaświadczenia o położeniu na obszarze rewitalizacji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93744 Tue, 17 Apr 18 14:21:21 +0200 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96084 PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON FORTU BRONOWICE" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 26 marca do 25 kwietnia 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag - w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 26 Mar 18 14:29:54 +0200
Komunikat dotyczący producentów surowca tytoniowego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96096 Tue, 27 Mar 18 11:15:16 +0200 KOMUNIKAT W SPRAWIE PLANOWANYCH DZIAŁAŃ UMK W ZWIĄZKU Z NOWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI DOT. SPRZEDAŻY ALKOHOLU http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96135 Thu, 29 Mar 18 11:59:56 +0200 NAGRODY MIASTA KRAKOWA – 2018 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96125 Termin składania wniosków upływa w dniu 29 czerwca 2018 r.

Zobacz więęcej: Nagrody Miasta Krakowa

]]>
Wed, 28 Mar 18 08:33:08 +0200
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96163 Fri, 30 Mar 18 00:00:02 +0200 Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie informuje o wynajęciu lokali użytkowych drogą bezprzetargową. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96233 Tue, 03 Apr 18 07:37:08 +0200 UWAGA! Stowarzyszenia zwykłe nieposiadające osobowości prawnej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=76391 Od 20 maja 2016 r. obowiązują zmienione zasady przy rejestracji stowarzyszeń zwykłych wprowadzone ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1923).

]]>
Mon, 29 May 17 11:58:11 +0200
Kwalifikacja wojskowa w 2018 roku http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93999 Tue, 16 Jan 18 13:36:30 +0100 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96250 PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU CZĘŚCI PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "DOLINA RUDAWY" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 3 kwietnia do 2 maja 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag - w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Tue, 03 Apr 18 15:03:41 +0200
Ogloszenie o przetargu na udostępnienie 8 uprawnień do prowadzenia handlu ruchomego w 6 lokalizacjach na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96302 Wed, 04 Apr 18 13:43:51 +0200 Konsultacje w sprawie Koncepcji Miejskiego Ośrodka dla Osób Starszych i Niesamodzielnych w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96326 Thu, 05 Apr 18 10:11:37 +0200 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96363 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ROGATKA WARSZAWSKA". Termin składania wniosków do dnia 8 maja 2018 r. Sposoby składania wniosków zostały opisane w ogłoszeniu: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 06 Apr 18 10:23:10 +0200
Dotacje w ramach Programu Małej Retencji - lista 3/2018 z dnia 05.04.2018 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96368 Fri, 06 Apr 18 11:01:01 +0200 Miejsce przyjazne seniorom - rusza VIII edycja http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96384 Województwo Małopolskie oraz Gmina Miejska Kraków zapraszają do udziału w VIII edycji akcji społecznej "Miejsce przyjazne seniorom".

]]>
Fri, 06 Apr 18 14:46:47 +0200
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96404 PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU UCHWAŁY w sprawie "Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń" w dniach od 9 kwietnia do 9 maja 2018 r. (-> Odnośnik do strony z wyłożeniem projektu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag - w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 09 Apr 18 10:36:28 +0200
Moja babcia, mój dziadek i ja - konkurs plastyczny dla uczniów http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96425 Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym „Moja babcia, mój dziadek i ja”. Termin zgłaszania prac upływa 11 maja 2018 r.

]]>
Mon, 09 Apr 18 14:15:42 +0200
Zaproszenie do udziału w kampanii „Rowerem do pracy, czyli dom, rower, praca…i tak w kółko” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96472 Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa organizuje po raz drugi kampanię pn. „Rowerem do pracy, czyli dom, rower, praca…i tak w kółko”. Jej pomysłodawcy chcą w ten sposób zachęcić pracowników oficjalnie zgłoszonych przedsiębiorstw i instytucji z Krakowa i okolic do korzystania z rowerów (własnych lub z wypożyczalni) podczas codziennych podróży do i z pracy. Akcja adresowana jest szczególnie do tych, którzy dotychczas korzystali w ich trakcie przede wszystkim z samochodów.

]]>
Tue, 10 Apr 18 12:24:47 +0200
Konsultacje projektu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2019–2021 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96509 Wed, 11 Apr 18 08:55:06 +0200 „Święto Organizacji Pozarządowych” - ogłoszono wyniki konkursu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96527 Biuro MOWIS informuje, że Prezydent Miasta Krakowa dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie do realizacji w okresie pomiędzy 7 maja a 31 października 2018 roku w formie wsparcia zadania publicznego pn. „Święto Organizacji Pozarządowych”.

]]>
Wed, 11 Apr 18 14:56:11 +0200
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96531 WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "DLA WYBRANYCH OBSZARÓW PRZYRODNICZYCH MIASTA KRAKOWA" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 11 kwietnia do 11 maja 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag - w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Wed, 11 Apr 18 15:15:13 +0200
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96588 OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PRĄDNIK CZERWONY - WSCHÓD" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie projektu planu rozpocznie się w dniu 24 kwietnia 2018 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 13 Apr 18 12:19:41 +0200
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96589 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "DĘBNIKI II". Termin składania wniosków do dnia 30 maja 2018 r. Sposoby składania wniosków zostały opisane w ogłoszeniu: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 13 Apr 18 12:23:50 +0200
Konsultacje projektu Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2019-2021 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96602 Fri, 13 Apr 18 13:57:23 +0200 Informacja o ogłoszeniu zamówienia http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96600 Informacja o ogłoszeniu zamówienia na Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie.

]]>
Fri, 13 Apr 18 14:12:17 +0200
Ogłoszenie- wybór operatora Parku Zabłocie -Stacja Wisła http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96583 Mon, 16 Apr 18 14:12:07 +0200 Wyniki XVI edycji Programu Pomocy Lokatorom http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96607 Gmina Miejska Kraków ogłasza wyniki XVI edycji Programu Pomocy Lokatorom.

]]>
Mon, 16 Apr 18 11:14:37 +0200
Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96648 Mon, 16 Apr 18 14:29:45 +0200 C sesja Rady Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96667 Została zwołana C sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 25 kwietnia 2018 roku o godzinie 10:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

]]>
Tue, 17 Apr 18 10:42:17 +0200
Rozpatrzenie uwag http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96691 Rozpatrzenie uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY KOSZYKARSKIEJ", w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzenia projektu tego planu (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)

]]>
Tue, 17 Apr 18 13:40:44 +0200
Rozpatrzenie uwag http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96692 Rozpatrzenie uwag złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "GEN. BORA-KOMOROWSKIEGO - REJON KONCENTRACJI USŁUG" (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)

]]>
Tue, 17 Apr 18 13:43:53 +0200
Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ogłasza aukcję i aukcję celową na najem lokali użytkowych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96689 Tue, 17 Apr 18 14:13:37 +0200 Nagroda Conrada http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96705 Termin zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2018 r.

]]>
Wed, 18 Apr 18 07:55:41 +0200
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE POŁĄCZENIA MUZEÓW http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96708 Ogłasza się zamiar połączenia dwóch samorządowych instytucji kultury: Muzeum Historycznego Miasta Krakowa oraz Muzeum PRL-u (w organizacji) i utworzenia jednej samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.

]]>
Wed, 18 Apr 18 10:25:45 +0200
Rozpatrzenie uwag http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96721 Rozpatrzenie uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY - REJON ULICY GALICYJSKIEJ" w zakresie zmian wynikających z przyjętej przez Radę Miasta Krakowa poprawki do projektu planu (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)

]]>
Wed, 18 Apr 18 13:49:10 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - ul. Bracka 4 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96771 Fri, 20 Apr 18 07:53:54 +0200 Otwarty konkurs ofert (konkurs uzupełniający) na powierzenie realizacji w 2018 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96775 Konkurs dotyczy podmiotów, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2237, 2371), w tym dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

]]>
Fri, 20 Apr 18 09:06:13 +0200
Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie: działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości pn. Krakowski Tydzień Startupów #startKRKup http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96776 Fri, 20 Apr 18 08:54:09 +0200 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96780 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OBSZAR ŁĄKOWY - REJON ULICY TYNIECKIEJ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie projektu planu rozpocznie się w dniu 30 kwietnia 2018 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 20 Apr 18 09:52:39 +0200
Rozpatrzenie uwag http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96816 Rozpatrzenie uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "TONIE - ŁĄKI" oraz prognozy oddziaływania na środowisko do projektu planu (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)

]]>
Mon, 23 Apr 18 10:34:22 +0200
informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 12 kwietnia 2018 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96823 Mon, 23 Apr 18 12:18:08 +0200 informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 10 kwietnia 2018 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96822 Mon, 23 Apr 18 12:16:25 +0200