BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Sat, 04 Apr 20 17:40:29 +0200 BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123463 Thu, 02 Apr 20 10:50:33 +0200 Informacje dotyczące koronawirusa. Co należy wiedzieć i jak się zabezpieczać? http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122968 Tue, 10 Mar 20 14:12:05 +0100 Składanie wniosków o wydanie dowodu osobistego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123583 W związku z zamknięciem Urzędu Miasta Krakowa dla bezpośredniej obsługi klienta informujemy, że wnioski o wydanie dowodu osobistego można składać jedynie w formie elektronicznej.

]]>
Mon, 30 Mar 20 14:14:04 +0200
Odwołanie Nocy Tańca 2020 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123596 Z wielką przykrością informujemy, że zaplanowana na 6 czerwca br. Noc Tańca zostaje odwołana.

]]>
Mon, 23 Mar 20 15:01:30 +0100
UWAGA! DODATKOWA DERATYZACJA! http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123605 Tue, 24 Mar 20 09:41:44 +0100 Komunikat ws. konkursu na przewóz osób pojazdami wolnobieżnymi po Parku Kulturowym Stare Miasto http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123628 Tue, 24 Mar 20 13:04:12 +0100 KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA ZAMKNIĘCIA PRYWATNYCH ŻŁOBKÓW http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123649 Wed, 25 Mar 20 10:03:55 +0100 Informacja Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 18 marca 2020 r. o wszczęciu postępowania - DOK.DOK3.9700.9.2020.AW http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123643 Wed, 25 Mar 20 00:00:05 +0100 Informacja Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 18. marca 2020 r. o wszczęciu postępowania - DOK.DOK3.9700.12.2020.AW http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123647 Wed, 25 Mar 20 00:00:08 +0100 Obwieszczenie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o wydaniu decyzji DOK.DOK3.9700.72.2019.KP http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123641 Tue, 24 Mar 20 16:05:13 +0100 Informacja Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o wszczęciu postępowania - DOK.DOK3.9700.10.2020.AW http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123645 Wed, 25 Mar 20 00:00:06 +0100 Informacja Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o wszczęciu postępowania - DOK.DOK3.9700.11.2020.AW http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123646 Wed, 25 Mar 20 00:00:07 +0100 Obwieszczenie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o wydaniu decyzji - DOK.DOK3.9700.71.2019.KP http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123644 Tue, 24 Mar 20 16:43:44 +0100 Odwołanie Nocy Muzeów w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123675 Wed, 25 Mar 20 11:56:34 +0100 Wstrzymanie realizacji programów polityki zdrowotnej w Gminie Miejskiej Kraków do odwołania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123707 Thu, 26 Mar 20 08:21:14 +0100 Załatwianie spraw z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123759 Wydział Spraw Administracyjnych przypomina, że w związku ze stanem epidemii ogłoszonym przez Ministra Zdrowia, zawieszona jest do odwołania bezpośrednia obsługa klientów w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych.

]]>
Mon, 30 Mar 20 14:14:39 +0200
Informacje dla cudzoziemców - zameldowanie, wymeldowanie, PESEL http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123765 Wydział Spraw Administracyjnych informuje, iż przygotowane zostały tymczasowe procedury dotyczące zameldowania i wymeldowania cudzoziemców przebywających na terenie RP, na których ciąży obowiązek dokonania zameldowania lub wymeldowania.

]]>
Mon, 30 Mar 20 14:15:35 +0200
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123789 OGŁOSZENIE o wydłużeniu terminu składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "AZORY - ZACHÓD" do dnia 8 maja 2020 r. w związku z sytuacją kryzysową wynikającą z zagrożenia rozprzestrzeniania się choroby COVID-19. Zmienione sposoby składania uwag opisane zostały w ogłoszeniu: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 27 Mar 20 09:18:52 +0100
Informacja o pracy USC podczas epidemii http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123895 Tue, 31 Mar 20 09:30:14 +0200 Komunikat w sprawie ograniczenia prowadzenia działalności związanej ze sportem http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123866 Czasowe ograniczenie prowadzenia działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej.

]]>
Mon, 30 Mar 20 12:10:17 +0200
Wstrzymanie wydawania zezwoleń na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich (SA-53) http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123964 Wydział Spraw Administracyjnych informuje, że Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 566) wprowadziła zakaz sprowadzania z zagranicy i wywozu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwłok i szczątków ludzkich.

]]>
Wed, 01 Apr 20 12:44:06 +0200
Filantrop Krakowa A.D. 2019 - nabór wniosków przedłużony do 30 kwietnia br. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123958 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK informuje, że z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, nabór wniosków do tytułu Filantrop Krakowa A.D. 2019 został przedłużony do 30 kwietnia 2020 r.

]]>
Wed, 01 Apr 20 14:01:02 +0200
Informacja o niedokonaniu wyboru oferty w ramach otwartego konkursu ofert http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123952 Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 marca 2020 r., Prezydent Miasta Krakowa podpisał zarządzenie w sprawie niedokonania wyboru oferty w ramach przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1 kwietnia 2020 roku do 31 października 2022 roku zadania publicznego pn. „Wspieranie rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi do lat 3” w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. Link do zarządzenia. 

]]>
Wed, 01 Apr 20 09:40:00 +0200
Żłobki i Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3 w sieci http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123975 Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, do skorzystania z wirtualnej oferty, przygotowanej przez miejskie żłobki i Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3. 

]]>
Wed, 01 Apr 20 16:07:25 +0200
Informacja z zakresu planowania przestrzennego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123978 Od dnia 2 kwietnia 2020 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "DLA WYBRANYCH OBSZARÓW PRZYRODNICZYCH MIASTA KRAKOWA - ETAP C" (-> Odnośnik do strony planu)

]]>
Thu, 02 Apr 20 08:26:52 +0200
WAŻNE INFORMACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124013 Ważne informacje dla osób niepełnosprawnych.

]]>
Fri, 03 Apr 20 08:31:39 +0200
Informacja dla opiekunów kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miejskiej Kraków. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123995 Thu, 02 Apr 20 09:52:05 +0200 Bezpłatne zabiegi sterylizacji bądź kastracji oraz znakowania kotów posiadających właściciela. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123994 Thu, 02 Apr 20 09:33:36 +0200 Komunikat ws. konkursu na przewóz osób pojazdami wolnobieżnymi na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124027 Fri, 03 Apr 20 08:25:44 +0200 OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 24 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124032 Fri, 03 Apr 20 12:29:09 +0200 Zawieszenie programu Odpowiedzialnej Sprzedaży http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124037 Fri, 03 Apr 20 15:15:18 +0200