BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Mon, 28 Sep 20 20:47:51 +0200 KOMUNIKAT MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII dotyczący akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=132278 Thu, 24 Sep 20 12:52:08 +0200 XLVI Sesja RMK http://www.bip.krakow.pl/?news_id=132257 Fri, 25 Sep 20 10:33:12 +0200 Ogłoszenia Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=131965 OGŁOSZENIA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:
- "LEA"  (-> Odnośnik do ogłoszenia),
- "NOWY PROKOCIM"  (-> Odnośnik do ogłoszenia),
- "RYDLÓWKA" (-> Odnośnik do ogłoszenia).
Termin składania wniosków upływa w dniu 30 października 2020 r.

]]>
Fri, 11 Sep 20 10:36:45 +0200
KOMUNIKAT O NOWYCH ZASADACH KONTAKTU z MRK w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=132200 Z uwagi na zagrożenie epidemiczne związana z pandemią koronawirusa od dnia 18.09.2020 r. do odwołania Punkt Konsultacji Prawych MRK w Krakowie zlokalizowany w boxie nr 49 w Centrum Administracyjnym przy al. Powstania Warszawskiego 10 zostaje zamknięty.

]]>
Fri, 18 Sep 20 09:48:23 +0200
Wyniki konkursu ofert na realizację w 2020 r. Programu szczepień ochronnych przeciw grypie po 65 roku życia http://www.bip.krakow.pl/?news_id=132217 Fri, 18 Sep 20 11:22:49 +0200 Informacja z zakresu planowania przestrzennego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=132246 Od dnia 23 września br. obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:
- "DLA WYBRANYCH OBSZARÓW PRZYRODNICZYCH MIASTA KRAKOWA" - ETAP B - PODETAP B6 (-> Odnośnik do planu),
- "DLA WYBRANYCH OBSZARÓW PRZYRODNICZYCH MIASTA KRAKOWA" - ETAP B - PODETAP B10 (-> Odnośnik do planu),
- "KAMPUS UP" (-> Odnośnik do planu).

]]>
Thu, 24 Sep 20 19:17:47 +0200
Wyniki przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa, określających organizację i zakres działania dzielnic. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=131957 Fri, 11 Sep 20 09:58:00 +0200 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=132028 PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU CZĘŚCI PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WIEDEŃSKA" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 14 września do 12 października 2020 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej, zasady zapoznawania się z projektem planu w siedzibie Wydziału Planowania Przestrzennego oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w ogłoszeniu (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 14 Sep 20 10:12:55 +0200
Alkohol - informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - III rata opłaty rocznej. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=132031 Mon, 14 Sep 20 10:23:05 +0200 Ostrzeżenie - susza hydrologiczna http://www.bip.krakow.pl/?news_id=132239 Fri, 18 Sep 20 15:00:32 +0200 Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: Ja też mogę uratować komuś życie! http://www.bip.krakow.pl/?news_id=132231 Fri, 18 Sep 20 14:12:09 +0200 Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2020 roku programu polityki zdrowotnej pn.: Program szczepień ochronnych przeciw grypie po 65 roku życia http://www.bip.krakow.pl/?news_id=132232 Fri, 18 Sep 20 14:20:14 +0200 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=132270 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn.  „Przeprowadzenie diagnoz integracji sensorycznej oraz doposażenie Sali SI”

]]>
Thu, 24 Sep 20 12:20:32 +0200
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=132281 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „III Integracyjny Dzień Życzliwości”

]]>
Thu, 24 Sep 20 12:50:29 +0200
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=132312 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „Działania wspierające członków Związku Inwalidów Wojennych”

]]>
Thu, 24 Sep 20 14:21:05 +0200
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=132299 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „Wsparcie osób poszkodowanych przez III Rzeszę w związku z istniejącą sytuacją pandemiczną”

]]>
Thu, 24 Sep 20 13:44:19 +0200
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o zmianie terminu oględzin w sprawie usunięcia drzew przy ul. Popławskiego 8 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=132297 Thu, 24 Sep 20 13:40:36 +0200 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o zmianie terminu oględzin w sprawie usunięcia drzew przy ul. Łazy 1 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=132293 Thu, 24 Sep 20 13:33:58 +0200 Krakowska Mikroretencja 2020 - listy nr 5 i 6 z dnia 21.09.2020 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=132303 Thu, 24 Sep 20 13:47:30 +0200 Informacja o planowanych konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi http://www.bip.krakow.pl/?news_id=132338 Fri, 25 Sep 20 09:44:07 +0200 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Szlachtowskiego 17 i o terminie oględzin http://www.bip.krakow.pl/?news_id=132340 Fri, 25 Sep 20 09:57:28 +0200 Rozpatrzenie uwag do projektu miejscowego planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=132360 Rozpatrzenie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PASTERNIK"

]]>
Fri, 25 Sep 20 10:14:00 +0200
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=132365 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu "SIEWNA"

]]>
Fri, 25 Sep 20 10:55:37 +0200
Zaproszenie na konferencję i szkolenie online „PPK blisko Ciebie” pod patronatem Wojewody Małopolskiego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=132423 Fri, 25 Sep 20 14:45:56 +0200 Rozpatrzenie uwag do projektu miejscowego planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=132361 Rozpatrzenie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MISTRZEJOWICE - POŁUDNIE"

]]>
Fri, 25 Sep 20 10:19:38 +0200
Rozpatrzenie uwag do projektu miejscowego planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=132347 Rozpatrzenie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WRÓBLOWICE II"

]]>
Fri, 25 Sep 20 10:08:24 +0200
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o zgromadzonym materiale dowodowym pozwalający na rozstrzygnięcie sprawy w formie decyzji administracyjnej na usunięcie drzew przy ul. Bojki 8 i ul. Stojałowskiego 33 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=132408 Fri, 25 Sep 20 13:39:53 +0200 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji nie zezwalającej na usunięcie drzew przy ul. Brodowicza 5A http://www.bip.krakow.pl/?news_id=132375 Fri, 25 Sep 20 11:03:22 +0200 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew przy ul. Świtezianki 11 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=132377 Fri, 25 Sep 20 11:09:19 +0200 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wydniu decyzji nie zezwalającej na usunięcie drzew przy ul. Ułanów 46 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=132374 Fri, 25 Sep 20 10:58:50 +0200 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew przy ul. Spokojnej 3a, Czarnowiejskiej 75 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=132368 Fri, 25 Sep 20 10:29:44 +0200 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=132419 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „Aktywność psychofizyczna osób niepełnosprawnych w okresie pandemii”

]]>
Fri, 25 Sep 20 14:12:15 +0200
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew przy ul. Stachiewicza 45 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=132364 Fri, 25 Sep 20 10:17:37 +0200 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Lea 98-Gramatyka 1, ul. Warmijskiej 1 oraz o terminie oględzin w sprawie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=132357
  •  
  • ]]>
    Fri, 25 Sep 20 10:12:34 +0200
    Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew przy ul. Bursztynowej 1, Grażyny/Turystycznej, Pachońskiego 30, Siewnej 23b, 21, 21a, 21b http://www.bip.krakow.pl/?news_id=132366 Fri, 25 Sep 20 10:24:23 +0200 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew przy ul. Bajeczna 3 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=132373 Fri, 25 Sep 20 10:55:09 +0200 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wydanie decyzji nie zezwalającej na usunięcie drzew przy ul. Dzielskiego 4-6 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=132372 Fri, 25 Sep 20 10:50:06 +0200 Krakowska Mikroretencja 2020 - lista nr 7 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=132489 Mon, 28 Sep 20 15:00:49 +0200 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu przy ul. Wysłouchów 17 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=132488 Mon, 28 Sep 20 15:03:42 +0200