BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Sun, 24 Sep 17 10:22:28 +0200 Szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie - 21-30 września 2017 - komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90172 Wed, 13 Sep 17 12:48:22 +0200 OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ZAŁATWIENIA PETYCJI WIELOKROTNEJ W SPRAWIE OCHRONY KORYTARZY PRZEWIETRZANIA MIASTA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89379 Wed, 30 Aug 17 11:42:25 +0200 „Centrum Obywatelskie” zaprasza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84096 Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS - realizator zadania publicznego pn. "Centrum Obywatelskie" - zaprasza do korzystania z oferty Centrum (ul. Reymonta 20).

]]>
Thu, 02 Mar 17 13:11:11 +0100
Utrudnienia w korzystaniu z parkingu przy al. Powstania Warszawskiego 10. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84228 Informuję, że z powodu prowadzenia prac związanych z termomodernizacją budynku Urzędu Miasta Krakowa przy Al. Powstania Warszawskiego 10, od dnia 13 marca 2017 r. parking przed budynkiem bedzie wyłączony z użytkowania. 

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.

 

]]>
Tue, 07 Mar 17 10:51:08 +0100
Informacja dotycząca przedłużania kart KKR http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88354 Fri, 21 Jul 17 11:03:54 +0200 Komunikat w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88432 Tue, 25 Jul 17 11:26:55 +0200 Aktualizacja mapy krakowskich organizacji pozarządowych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88486 Biuro Miejski Ośrodek Wpierania Inicjatyw Społecznych zachęca wszystkie organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców Miasta Krakowa do aktualizacji oraz rejestracji danych kontaktowych.

]]>
Thu, 27 Jul 17 10:05:35 +0200
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89129 WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 21 sierpnia do 29 września 2017 r. projektu uchwały w sprawie „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń dla Miasta Krakowa” (tzw. UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA) - Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag wskazano w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do strony z wyłożeniem)

]]>
Mon, 21 Aug 17 13:54:04 +0200
Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie stawek za czasowe udostępnianie nieruchomości i przestrzeni. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89291 Fri, 25 Aug 17 09:57:57 +0200 14 zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88392 Na podstawie wyników głosowania mieszkańców w tegorocznym budżecie obywatelskim miasta Krakowa, zatwierdzona została do realizacji lista 14 zadań o charakterze ogólnomiejskim.

]]>
Mon, 24 Jul 17 11:18:37 +0200
OTWARTY KONKURS OFERT - zadanie publiczne w zakresie: Wypoczynek letni dzieci i młodzieży http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83916 Thu, 23 Feb 17 13:32:52 +0100 UWAGA! Stowarzyszenia zwykłe nieposiadające osobowości prawnej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=76391 Od 20 maja 2016 r. obowiązują zmienione zasady przy rejestracji stowarzyszeń zwykłych wprowadzone ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1923).

]]>
Mon, 29 May 17 11:58:11 +0200
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89389 PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU CZĘŚCI PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ŁOBZÓW - REJON ULIC ŁOKIETKA I WROCŁAWSKIEJ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 30 sierpnia do 27 września 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Wed, 30 Aug 17 12:47:49 +0200
Zaproszenie dla mieszkańców Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na spotkania w sprawie granic Dzielnicy http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89641 Tue, 05 Sep 17 14:13:25 +0200 Zaproszenie dla mieszkańców Dzielnicy VIII Dębniki na spotkania w sprawie granic Dzielnicy http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89640 Tue, 05 Sep 17 14:12:07 +0200 Zaproszenie dla mieszkańców Dzielnicy X Swoszowice na spotkania w sprawie granic Dzielnicy http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89642 Tue, 05 Sep 17 14:14:22 +0200 Konferencja Edukuj zdrowo – żywienie w placówkach nauczania i wychowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89741 Thu, 07 Sep 17 12:48:20 +0200 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89998 PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "TONIE - WSCHÓD" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 11 września do 9 października 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 11 Sep 17 12:03:59 +0200
Rozstrzygnięcie uzupełniającego otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2017-2018 zadania publicznego pn.: „Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów”. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89991 Mon, 11 Sep 17 09:57:18 +0200 Rozpatrzenie uwag http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90037 Rozpatrzenie uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BODZÓW - REJON ULICY WIDŁAKOWEJ". (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)

]]>
Tue, 12 Sep 17 09:30:57 +0200
III rata opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90038 Tue, 12 Sep 17 09:36:39 +0200 Rozpatrzenie uwag http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90179 Rozpatrzenie uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PYCHOWICE - OGRÓD AKADEMICKI". (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)

]]>
Wed, 13 Sep 17 15:13:47 +0200
Warsztaty z zakresu mobilności i aktywności osób starszych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90207 Wydział Gospodarki Komunalnej UMK, we współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym S.A. w Krakowie organizuje serię warsztatów przeznaczonych dla osób starszych (50+), dotyczących poruszania się komunikacją zbiorową w Krakowie. Bezpłatne warsztaty odbędą się w październiku i listopadzie br.

]]>
Thu, 14 Sep 17 09:32:53 +0200
Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90348 Tue, 19 Sep 17 11:16:09 +0200 LXXXIII sesja Rady Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90371 Została zwołana LXXXIII sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 27 września 2017 roku o godzinie 10:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

]]>
Tue, 19 Sep 17 09:08:25 +0200
Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu planu urządzenia lasu - uroczysko Górka Pychowicka i Zaborze oraz prognozy oddziaływania na środowisko. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90372 Tue, 19 Sep 17 11:13:46 +0200 Dialog obywatelski w Krakowie - uwarunkowania medialne http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90379 Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych zaprasza do lektury najnowszej publikacji z serii "Dialog obywatelski w Krakowie", pn. "Reprezentacje medialne". Tym razem zespół badawczy postanowił zdiagnozować otoczenia medialne dialogu obywatelskiego w Krakowie, uzyskać odpowiedzi na pytania, jak dialog obywatelski prezentowany jest w krakowskich mediach i jakie może to mieć znaczenie dla jakości współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi, a także społecznego postrzegania dialogu obywatelskiego.

]]>
Tue, 19 Sep 17 12:15:29 +0200
Dotacje w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - listy 104/2017, 105/2017 i 106/2017 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90413 Wed, 20 Sep 17 10:21:19 +0200 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90415 Wed, 20 Sep 17 14:34:24 +0200 Szkolenia za bony w Małopolsce http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90455 Nawet do 87% dofinansowania do szkoleń można uzyskać uczestnicząc w małopolskim projekcie „Kierunek Kariera”, który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Szansę na otrzymanie dofinansowania w formie bonów otrzymają wszyscy uczestnicy projektu, którzy spotkają się z doradcą zawodowym i wraz z nim określą jakich szkoleń potrzebują.

]]>
Thu, 21 Sep 17 09:06:33 +0200
Pogotowie Przeciwpowodziowe na obszarze miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90553 Thu, 21 Sep 17 23:09:47 +0200 Informacja o akcji szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90554 Fri, 22 Sep 17 06:16:01 +0200 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90556 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "STRADOM" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie rozpocznie się w dniu 3 października 2017 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 22 Sep 17 08:44:53 +0200
LXXXIV sesja Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90569 Informuję, że została zwołana LXXXIV sesja Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa jako uroczysta, dla wręczenia Srebrnego Medalu „Cracoviae Merenti” Ojcu Profesorowi Janowi Andrzejowi Kłoczkowskiemu OP. Uroczysta sesja odbędzie się w środę, 4 października 2017 roku o godzinie 12.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

]]>
Fri, 22 Sep 17 10:39:45 +0200
Komunikat do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2017/2018 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90572 Fri, 22 Sep 17 11:00:08 +0200