BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Thu, 22 Feb 18 23:16:26 +0100 Informacja Wydziału Rozwoju Miasta UMK dotycząca Gminnego Programu Rewitalizacji oraz zaświadczenia o położeniu na obszarze rewitalizacji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93744 Fri, 05 Jan 18 13:26:44 +0100 UWAGA! Stowarzyszenia zwykłe nieposiadające osobowości prawnej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=76391 Od 20 maja 2016 r. obowiązują zmienione zasady przy rejestracji stowarzyszeń zwykłych wprowadzone ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1923).

]]>
Mon, 29 May 17 11:58:11 +0200
Apel o uchylanie okienek w piwnicach dla wolno żyjących kotów http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91136 Tue, 10 Oct 17 14:11:55 +0200 KONKURS POETYCKI im. ANNY ŚWIRSZCZYŃSKIEJ KSIĄŻKOWY DEBIUT POETYCKI (5 edycja) http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93137 Materiał należy nadesłać w terminie do 31 marca 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, Plac Wszystkich Świętych 11, 31-004 Kraków (z dopiskiem KONKURS: NOC POEZJI 2018).

]]>
Wed, 13 Dec 17 12:21:30 +0100
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93449 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "NOWOHUCKA - REJON KONCENTRACJI USŁUG".
Termin składania wniosków do dnia 28 lutego 2018 r. Sposoby składania wniosków określono w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 22 Dec 17 09:40:33 +0100
Uchylenie uchwały dotyczącej inkasa opłaty skarbowej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93718 Fri, 05 Jan 18 08:40:26 +0100 NOC POEZJI 2018 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93969 Tue, 16 Jan 18 08:12:46 +0100 NOC TAŃCA w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93996 17 czerwca 2018 r. odbędzie się w Krakowie pierwsza NOC TAŃCA. Wydarzenie to będzie kolejnym komponentem KRAKOWSKICH NOCY, projektu, który od lat cieszy się olbrzymim zainteresowaniem zarówno mieszkańców Krakowa, jak i turystów.

]]>
Tue, 16 Jan 18 12:17:14 +0100
Kwalifikacja wojskowa w 2018 roku http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93999 Tue, 16 Jan 18 13:36:30 +0100 Informacja Wydziału Skarbu Miasta UMK w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94045 Wed, 17 Jan 18 10:34:14 +0100 Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2018 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94439 Wed, 31 Jan 18 10:46:20 +0100 Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie informuje, że od dnia 01.02.2018 r. wywieszona została na okres 21 dni kalendarzowych, informacja o wynajęciu lokalu użytkowego drogą bezprzetargową. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94507 Thu, 01 Feb 18 13:32:19 +0100 Ogłoszenie Otwartego konkursu ofert oraz naboru na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94569 Prezydent Miasta Krakowa ogłasza Otwarty Konkurs Ofert oraz nabór na członków Komisji Konkursowe na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”

]]>
Mon, 05 Feb 18 14:26:22 +0100
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94647 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa o terminie składania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizację.

]]>
Wed, 07 Feb 18 15:26:23 +0100
KONKURS „DZIAŁAJMY RAZEM” CZWARTA EDYCJA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94664 Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa ogłasza czwartą edycję konkursu „Działajmy razem” na realizację działań międzypokoleniowych. Celem konkursu jest integracja uczniów i osób starszych oraz wyłonienie i rozpropagowanie najciekawszych projektów dotyczących uczniowskich przedsięwzięć realizowanych we współpracy z osobami powyżej 60 roku życia.

]]>
Thu, 08 Feb 18 10:36:05 +0100
Reportaż dotyczący konferencji pt. "Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży poprzez sport i edukację" http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94703 Zapraszamy do obejrzenia reportażu dotyczącego konferencji pt. "Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży poprzez sport i edukację", która odbyła się 18 stycznia 2018 roku w Małej Hali Tauron Areny Kraków.

]]>
Fri, 09 Feb 18 11:32:14 +0100
Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ogłasza aukcję i aukcję celową na najem lokali użytkowych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94705 Fri, 09 Feb 18 12:11:21 +0100 Konkurs MECENAS KULTURY KRAKOWA roku 2017 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94735 Wnioski należy składać w Kancelarii Magistratu - pl. Wszystkich Świętych 3-4 do 30 kwietnia 2018 r.

]]>
Mon, 12 Feb 18 08:06:40 +0100
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94745 PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "GEN. BORA-KOMOROWSKIEGO - REJON KONCENTRACJI USŁUG" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 12 lutego do 12 marca 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 12 Feb 18 10:16:19 +0100
Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w latach 2018-2020 pt. „Cyklicznie realizowane festiwale i przeglądy o znaczeniu promocyjnym dla miasta” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94752  Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje o wynikach konkursu.

]]>
Mon, 12 Feb 18 15:22:34 +0100
Zostań Ambasadorem Budżetu Obywatelskiego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94760 Od 12.02. do 22.02.2018 roku, Miejskie Centrum Dialogu ogłasza nabór wśród mieszkańców Krakowa do udziału w Programie „Ambasador budżetu obywatelskiego 2018”.

]]>
Mon, 12 Feb 18 15:49:51 +0100
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94773 WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY KOSZYKARSKIEJ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 13 lutego do 13 marca 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Tue, 13 Feb 18 09:11:51 +0100
OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PETYCJI WIELOKROTNEJ W SPRAWIE PODJĘCIA DZIAŁAŃ KTÓRE PRZYCZYNIĄ SIĘ DO ZMIANY PRZEZNACZENIA DZIAŁEK NALEŻĄCYCH DO PODMIOTÓW WNOSZĄCYCH PETYCJĘ http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94781 Tue, 13 Feb 18 12:15:31 +0100 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94822 WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "TONIE - ŁĄKI" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 14 lutego do 15 marca 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Wed, 14 Feb 18 09:42:06 +0100
Dyrektor Wydziału Edukacji UMK zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Krakowa. Konsultacje odbywać się będą w dniach od 14 do 28 lutego 2018 roku http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94825 Wed, 14 Feb 18 10:50:30 +0100 Posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94836 W dniu 28 lutego 2018 r. o godz. 9:00 w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10 w Krakowie odbędzie się posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska.

]]>
Wed, 14 Feb 18 13:04:51 +0100
Informacja Prezydenta Miasta Krakowa o wynikach przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94838 Wed, 14 Feb 18 14:32:58 +0100 Rozpoczęcie prac zespołów doradczych w ramach działań antysmogowych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94856 Rozpoczęcie prac zespołów doradczych, które udzielają mieszkańcom Krakowa najbardziej aktualnych informacji dotyczących miejskich programów wsparcia PONE i LPO.

]]>
Wed, 14 Feb 18 14:49:31 +0100
Uwaga! Stowarzyszenia zwykłe utworzone przed 20 maja 2016 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94859  20 maja 2018 r. upływa termin na dokonanie wpisu do nowej ewidencji stowarzyszeń zwykłych. Po tym terminie tj. po 20 maja 2018 r. stowarzyszenia zwykłe z siedzibą w Krakowie, które nie dopełniły tego obowiązku, z mocy prawa zostają rozwiązane.

Zaleca się aby stowarzyszenia zwykłe, utworzone przed 20 maja 2016 r. składały wnioski o wpis z odpowiednim wyprzedzeniem – rekomenduje się termin do 30 kwietnia 2018 r.

 

]]>
Wed, 14 Feb 18 15:08:53 +0100
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94861 OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 15 lutego 2018 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BODZÓW - REJON ULICY WIDŁAKOWEJ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie projektu planu rozpocznie się w dniu 23 lutego 2018 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Thu, 15 Feb 18 08:25:29 +0100
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania adm. w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych - ul. Gruszczyńskiego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94874 Thu, 15 Feb 18 10:09:55 +0100 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych - ul. Wielicka http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94878 Thu, 15 Feb 18 10:18:19 +0100 Krakowska Karta Rodzinna na rowery - 50% zniżki na system Wavelo http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94880 Thu, 15 Feb 18 10:40:59 +0100 Otwarty uzupełniający konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego dla organizacji pozarządowych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94894 Thu, 15 Feb 18 13:59:32 +0100 Informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 30.01.2018 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94830 Thu, 15 Feb 18 14:24:24 +0100 Ferie 2018 z Krakowską Kartą Rodzinną http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94882 Thu, 15 Feb 18 10:51:55 +0100 Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku 2018 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94993 Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku 2018.

]]>
Fri, 16 Feb 18 10:32:53 +0100
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95011 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WESOŁA - REJON ULICY KOPERNIKA".
Termin składania wniosków do dnia 29 marca 2018 r. Sposoby składania wniosków określono w treści ogloszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 16 Feb 18 12:33:34 +0100
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95010 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KOSTRZE".
Termin składania wniosków do dnia 26 marca 2018 r. Sposoby składania wniosków określono w treści ogloszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 16 Feb 18 12:33:58 +0100
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95014 OGŁOSZENIE o kolejnym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY - REJON ULICY GALICYJSKIEJ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją, w zakresie zmian wynikających z przyjętej przez Radę Miasta Krakowa poprawki do projektu planu. Wyłożenie części projektu planu rozpocznie się w dniu 26 lutego 2018 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 16 Feb 18 12:35:06 +0100
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95012 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MOGIŁA II" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.
Wyłożenie projektu planu rozpocznie się w dniu 26 lutego 2018 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 16 Feb 18 12:35:33 +0100
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95013 OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "TONIE - JURAJSKA" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.
Wyłożenie projektu planu rozpocznie się w dniu 26 lutego 2018 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 16 Feb 18 12:35:51 +0100
Konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pn. „Święto Organizacji Pozarządowych” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95059 Mon, 19 Feb 18 10:18:18 +0100 Ogłoszenie o zamiarze zakupu nieruchomości (lokalu) na terenie Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95085 Gmina Miejska Kraków informuje o zamiarze zakupu nieruchomości (lokalu) na terenie Miasta Krakowa adaptowanego na placówkę świadczącą opiekę nad dzieckiem do lat 3 (żłobek), zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

]]>
Mon, 19 Feb 18 12:25:09 +0100
informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 8 lutego 2018 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95082 Tue, 20 Feb 18 00:00:02 +0100 Zwołanie XCV sesji Rady Miasta Krakowa 28.02.2018 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95122 Tue, 20 Feb 18 10:14:11 +0100 Informacja z zakresu planowania przestrzennego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95126 Od dnia 20 lutego 2018 r. obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów "PROKOCIM - OBSZAR PARKOWY""STRADOM".

]]>
Tue, 20 Feb 18 11:44:00 +0100
Ogłoszenie Konkursu ofert uzupełniającego na realizację Programu profilaktyki próchnicy http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95210 Wed, 21 Feb 18 11:39:49 +0100 I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza w dniu 22.02.2018 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95228 Thu, 22 Feb 18 06:36:36 +0100 KOMUNIKAT W SPRAWIE PLANOWANYCH DZIAŁAŃ UMK W ZWIĄZKU Z NOWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI DOT. SPRZEDAŻY ALKOHOLU http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95233 Thu, 22 Feb 18 10:03:08 +0100 Nabór na urzędników wyborczych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95239 Thu, 22 Feb 18 11:34:09 +0100