BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Tue, 25 Feb 20 17:07:56 +0100 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121892 PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MALBORSKA" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 11 lutego do 10 marca 2020 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Tue, 11 Feb 20 08:41:51 +0100
Podsumowanie Programu „Krakowski program małej retencji wód opadowych” za rok 2019 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121919 Tue, 11 Feb 20 13:36:32 +0100 Ustalenia Komisji ds. Pracowni Twórczych z dnia 3 lutego 2020 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122003 Zobacz więcej: Program mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury – pracownie twórcze

]]>
Thu, 13 Feb 20 14:15:22 +0100
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru „Bagatela” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122018 Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru „Bagatela” im. Tadeusza Boya – Żeleńskiego

]]>
Fri, 14 Feb 20 08:28:25 +0100
Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pn.: „Działania na rzecz rozwoju sportu osób niepełnosprawnych” w zakresie: Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122027 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia informuje o ogłoszeniu konkursu ofert oraz naborze na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pn.: „Działania na rzecz rozwoju sportu osób niepełnosprawnych”

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 6 marca 2020 roku o godz. 15:00.

]]>
Fri, 14 Feb 20 13:46:56 +0100
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122084 WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "AZORY - ZACHÓD" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 17 lutego do 16 marca 2020 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 17 Feb 20 11:13:03 +0100
„Panel obywatelski na temat formy i miejsca uczczenia pamięci Żołnierzy Armii Krajowej” - ogłoszenie otwartego konkursu ofert http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122090 Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych". Tytuł zadania publicznego: „Panel obywatelski na temat formy i miejsca uczczenia pamięci Żołnierzy Armii Krajowej”. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 9 marca br. o godz. 15.00. Termin zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej upływa 24  lutego br. o godz. 15.00.

]]>
Mon, 17 Feb 20 14:47:19 +0100
XXXVI sesja Rady Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122167 Została zwołana XXXVI sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 26 lutego 2020 roku o godzinie 10:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

]]>
Tue, 18 Feb 20 10:46:15 +0100
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122147 WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "RYBITWY - REJON ULICY GOLIKÓWKA" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 18 lutego do 17 marca 2020 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Tue, 18 Feb 20 09:54:00 +0100
Ogłoszenie 9. edycji konkursu (2020 rok) NAGRODA TEATRALNA IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120724 Wnioski można składać do 28 lutego 2020 r.

]]>
Tue, 14 Jan 20 13:43:02 +0100
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pn. „Prowadzenie działalności kulturalnej w księgarniach stacjonarnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122299 Wed, 19 Feb 20 14:02:35 +0100 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122338 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Osoby z Zespołem Downa aktywnie świętują Światowy Dzień ZD”

]]>
Thu, 20 Feb 20 09:13:21 +0100
Informacja z zakresu planowania przestrzennego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122340 Od dnia 20 lutego 2020 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY - OS. DYWIZJONU 303 I 2 PUŁKU LOTNICZEGO" (-> Odnośnik do strony planu)

]]>
Thu, 20 Feb 20 09:22:16 +0100
OBWIESZCZENIE PGW WP RZGW w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122335 Thu, 20 Feb 20 10:05:06 +0100 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122384 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych ruchowo”

]]>
Fri, 21 Feb 20 07:45:53 +0100
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122385 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wyjazd na turnus rehabilitacyjny z zajęciami sportowo – rekreacyjnymi i turystycznymi”

]]>
Fri, 21 Feb 20 08:29:42 +0100
Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122336 Fri, 21 Feb 20 10:15:11 +0100 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122425 OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KLEPARZ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie projektu planu rozpocznie się w dniu 3 marca 2020 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 21 Feb 20 10:51:44 +0100
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122426 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "GÓRKA NARODOWA – OS. GOTYK" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie projektu planu rozpocznie się w dniu 2 marca 2020 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 21 Feb 20 10:53:14 +0100
Rozpatrzenie wniosków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122442 Rozpatrzenie wniosków złożonych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KAMPUS UP" (-> Odnośnik do rozpatrzenia wniosków)

]]>
Fri, 21 Feb 20 13:46:12 +0100
Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pn.: „Integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych” w zakresie: Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122429 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia informuje o ogłoszeniu konkursu ofert oraz naborze na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pn.: „Integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych”

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 13 marca 2020 roku o godz. 15.00.

]]>
Mon, 24 Feb 20 14:36:36 +0100
Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pn.: „Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych” w zakresie: Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122534 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia informuje o ogłoszeniu konkursu ofert oraz naborze na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pn.: „Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych”

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 17 marca 2020 roku o godz. 15.00.

]]>
Tue, 25 Feb 20 07:56:34 +0100
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122541 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Stolice Europy-Budapeszt 2020”

]]>
Tue, 25 Feb 20 10:02:07 +0100
Przedłużony nabór na Ambasadorów Lokalnej Partycypacji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122533 Nabór na Ambasadorów Lokalnej Partycypacji został przedłużony i potrwa do 25 lutego 2020 r. Zostań bohaterem swojej dzielnicy. Zgłoś się i stań się częścią nowej ścieżki tworzenia projektów partycypacyjnych. Ambasadorem Lokalnej Partycypacji może zostać każdy chętny mieszkaniec i mieszkanka Krakowa.

]]>
Mon, 24 Feb 20 14:12:20 +0100
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122521 PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU CZĘŚCI PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CENTRUM NOWEJ HUTY II - CZĘŚCI A, B, C" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 24 lutego do 23 marca 2020 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 24 Feb 20 12:57:37 +0100