BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Tue, 21 Nov 17 09:09:43 +0100 „Centrum Obywatelskie” zaprasza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84096 Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS - realizator zadania publicznego pn. "Centrum Obywatelskie" - zaprasza do korzystania z oferty Centrum (ul. Reymonta 20).

]]>
Thu, 02 Mar 17 13:11:11 +0100
Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie stawek za czasowe udostępnianie nieruchomości i przestrzeni. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89291 Fri, 25 Aug 17 09:57:57 +0200 14 zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88392 Na podstawie wyników głosowania mieszkańców w tegorocznym budżecie obywatelskim miasta Krakowa, zatwierdzona została do realizacji lista 14 zadań o charakterze ogólnomiejskim.

]]>
Mon, 24 Jul 17 11:18:37 +0200
UWAGA! Stowarzyszenia zwykłe nieposiadające osobowości prawnej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=76391 Od 20 maja 2016 r. obowiązują zmienione zasady przy rejestracji stowarzyszeń zwykłych wprowadzone ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1923).

]]>
Mon, 29 May 17 11:58:11 +0200
Dotacje w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - listy 104/2017, 105/2017 i 106/2017 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90413 Wed, 20 Sep 17 10:21:19 +0200 Nabór wniosków dot. TBS http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90891 Gmina Miejska Kraków wznawia rozpatrywanie i kwalifikowanie wniosków kandydatów do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Towarzystw Budownictwa Społecznego

 

]]>
Mon, 02 Oct 17 14:44:25 +0200
Apel o uchylanie okienek w piwnicach dla wolno żyjących kotów http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91136 Tue, 10 Oct 17 14:11:55 +0200 ZAWIADOMIENIE http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91258  

Wydział Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa informuje, że powzięty został zamiar zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, oznaczonych obecnie jako działka ewidencyjna nr: 93/4 (odpowiadające części parceli l.kat. 302/242, obj. KW 403066 Czarna Wieś), położona w Krakowie w obrębie 12 jednostce ewidencyjnej Krowodrza przy ul. Goetla.

]]>
Fri, 13 Oct 17 00:00:04 +0200
Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych nr nr: 21, 22 w Nowej Hucie i obrębu nr 13 w Podgórzu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91599 Mon, 23 Oct 17 09:02:00 +0200 Ogłoszenie o przetargu na udostępnienie 11 miejsc dla ustawienia słupów informacyjno-ogłoszeniowych z możliwą funkcją handlową, zlokalizowanych w obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91898 Tue, 31 Oct 17 09:55:18 +0100 Ruszył Program Kraków dla Rodziny N http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91940 Już od dzisiaj tj. 2 listopada 2017 roku rozpoczęto przyjmowanie wniosków o Kartę Rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem.

]]>
Thu, 02 Nov 17 12:03:19 +0100
Nieodpłatna Pomoc Prawna - konkurs ofert http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91932 Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia w roku 2018 zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Termin składania ofert na realizację zadań publicznych upływa 23 listopada 2017 r. o godz. 15.00.

]]>
Tue, 21 Nov 17 08:46:15 +0100
Informacja Biura MOWIS - Realizacja Programu „Otwarty Kraków” – w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców, określonym w art. 4 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach działania: projekty „Program Otwarty Kraków – projekty informacyjne i edukacyjne”, można skorzystać z trybu 19a ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91951

]]>
Fri, 03 Nov 17 12:02:34 +0100
Przyznanie tytułów Mecenasa Kultury Krakowa Roku 2016 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92016 Mon, 06 Nov 17 15:10:34 +0100 Konkurs Kraków bez barier ogłoszony http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92142 Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie architektonicznym "Kraków bez barier".

]]>
Thu, 09 Nov 17 10:19:00 +0100
Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie informuje, że w dniu 30 listopada 2017 r. zostanie przeprowadzona aukcja oraz aukcja celowa na najem lokali użytkowych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92045 Thu, 09 Nov 17 00:00:02 +0100 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92215 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CENTRUM NOWEJ HUTY II - CZĘŚCI A, B, C".
Termin składania wniosków do dnia 8 grudnia 2017 r.
Sposoby składania wniosków określono w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 10 Nov 17 12:36:19 +0100
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92216 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BRONOWICE - STELMACHÓW" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.
Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu rozpocznie się w dniu 23 listopada 2017 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 10 Nov 17 12:41:08 +0100
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92217 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KOSTRZE - REJON ULICY FALISTEJ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.
Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu rozpocznie się w dniu 21 listopada 2017 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 10 Nov 17 12:45:16 +0100
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92248 PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KOLNA - OBSZAR ŁĄKOWY" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 13 listopada do 11 grudnia 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 13 Nov 17 08:15:41 +0100
Projekty list mieszkaniowych na rok 2017 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92277 Mon, 13 Nov 17 13:45:33 +0100 LXXXIX sesja Rady Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92298 Została zwołana LXXXIX sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 22 listopada 2017 roku o godzinie 10:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

]]>
Tue, 14 Nov 17 08:56:19 +0100
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Świąteczne warsztaty kulinarno edukacyjne” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92320 Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 21 listopada 2017 r.

]]>
Tue, 14 Nov 17 14:04:37 +0100
Ogłoszenie o przetargu na udostępnienie 10 miejsc do wykonywania i sprzedaży prac plastycznych na papierze na płycie Rynku Głównego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92278 Tue, 14 Nov 17 14:16:24 +0100 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wielokulturowe oblicza Krakowa” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92337 Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 22 listopada 2017 r.

]]>
Wed, 15 Nov 17 09:01:20 +0100
OGŁOSZENIE KONKURSU PROJEKTÓW DLA KLUBÓW SPORTOWYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW W ZAKRESIE SPRZYJANIA ROZWOJOWI SPORTU W 2018 ROKU http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92420 Thu, 16 Nov 17 14:47:07 +0100 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92452 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "STARY BIEŻANÓW" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.
Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu rozpocznie się w dniu 30 listopada 2017 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 17 Nov 17 09:50:27 +0100
XVI edycja PPL http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92499 Gmina Miejska Kraków informuje, iż organizuje XVI edycję Programu Pomocy Lokatorom

]]>
Mon, 20 Nov 17 10:47:24 +0100
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92509 PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ALEI IGNACEGO DASZYŃSKIEGO" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 20 listopada do 18 grudnia 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 20 Nov 17 11:11:58 +0100
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92508 PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU CZĘŚCI PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PROKOCIM - OBSZAR PARKOWY" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 20 listopada do 18 grudnia 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 20 Nov 17 11:09:21 +0100
Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92511 Mon, 20 Nov 17 11:46:00 +0100