BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Sat, 20 Oct 18 06:50:37 +0200 Informacja Wydziału Rozwoju Miasta UMK dotycząca Gminnego Programu Rewitalizacji oraz zaświadczenia o położeniu na obszarze rewitalizacji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98972 Thu, 13 Sep 18 14:08:43 +0200 Dobry Start - 300+ - przyjmowanie wniosków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100290 Mon, 08 Oct 18 10:09:22 +0200 Bezpłatne znakowanie psów. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100167 Urząd Miasta Krakowa informuje, że każdy właściciel psa zamieszkujący na terenie Krakowa może bezpłatnie oznakować swojego psa.

]]>
Mon, 13 Aug 18 14:10:49 +0200
Świadczenie Dobry start (300+) http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98873 Świadczenie Dobry start (300+) jest realizacją rządowego programu „Dobry start”. Jego celem jest wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Wsparcie to polegać będzie na przyznaniu raz w roku świadczenia w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym, niezależnie od wysokości dochodów uzyskiwanych przez rodzinę.

]]>
Fri, 13 Jul 18 12:59:14 +0200
Dotacje w ramach Programu Małej Retencji - lista 3/2018 z dnia 05.04.2018 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96368 Fri, 06 Apr 18 11:01:01 +0200 Odstrzał sanitarny dzików http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98848 Informacja o rozporządzeniu Wojewody Małopolskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

]]>
Thu, 14 Jun 18 15:16:13 +0200
OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PETYCJI WIELOKROTNEJ ZAWIERAJĄCEJ POSTULAT WYKUPU TZW. „LASU BORKOWSKIEGO” PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KRAKÓW http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100496 Fri, 03 Aug 18 10:08:37 +0200 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101547 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PIASTOWSKA II" - Termin składania wniosków do dnia 15 listopada 2018 r. Sposoby składania wniosków opisane zostały w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 07 Sep 18 12:16:37 +0200
Ogłoszenie o przetargu na uzyskanie 36 uprawnień do wjazdu oraz zajmowania miejsca na wyznaczonym postoju w Rynku Głównym dla pojazdów zaprzęgowych obsługujących ruch turystyczny. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101912 Fri, 21 Sep 18 08:38:12 +0200 Zaproszenie na spotkanie oraz konsultacje z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101977 Mon, 24 Sep 18 14:41:09 +0200 INFORMACJA W SPRAWIE TRYBU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102018 Wed, 26 Sep 18 12:24:18 +0200 Przyjmowanie wniosków w sprawie Krakowskiej Karty Rodzinnej i Karty Dużej Rodziny począwszy od 1 października 2018 r. – zmiana lokalizacji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102062 Thu, 27 Sep 18 12:30:36 +0200 Nabór wniosków TBS http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102170 Gmina Miejska Krakówz siedzibą w Krakowie, przy placu Wszystkich Świętych 3-4 informuje o możliwości złożenia wniosku o przyznanie lokalu mieszkalnego z zasobów Towarzystw Budownictwa Społecznego. Termin składania wniosków: od 1 października 2018 r. do 30 listopada 2018 r. 

]]>
Mon, 01 Oct 18 12:58:54 +0200
Dotacje w ramach Programu Małej Retencji - lista 10/2018 z 04.10.2018 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102305 Fri, 05 Oct 18 09:08:08 +0200 Oferta realizacji ekspertyzy dotyczącej oceny dokonanych zmian stanu wody na gruncie na terenie nieruchomości przy ul. Podgórki Tynieckie w Krakowie i wpływu tych zmian na stosunki wodne na działkach sąsiednich. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102378 Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa przedstawia ofertę realizacji zamówienia nt.:

Ocena dokonanych zmian stanu wody na gruncie w związku eksploatacją przydomowej oczyszczalni ścieków z odprowadzeniem ścieków do gruntu, na terenie nieruchomości przy ul. Podgórki Tynieckie w Krakowie i jej wpływem na stosunki wodne na działkach sąsiednich wraz z określeniem występujących szkód na terenie działek, jeżeli takie wystąpiły.

]]>
Mon, 08 Oct 18 13:15:27 +0200
Mecenas Kultury Krakowa roku 2017 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102389 Mon, 08 Oct 18 14:55:50 +0200 Konsultacje projektu „Programu aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody Kraków 2.0” na lata 2018-2023”. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102403 Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Krakowa do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Programu aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody Kraków 2.0” na lata 2018-2023”.

]]>
Tue, 09 Oct 18 09:54:23 +0200
Zawiadamienie o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Krakowa dla obrębów ewidencyjnych nr nr: 34, 40, 47, 48, 49, 50 położonych w jednostce ewidencyjnej Krowodrza. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102409 Zawiadamienie o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Krakowa dla obrębów ewidencyjnych nr nr: 34, 40, 47, 48, 49, 50 położonych w jednostce ewidencyjnej Krowodrza.

]]>
Tue, 09 Oct 18 12:14:59 +0200
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102445 WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "SKOTNIKI I KOSTRZE - OBSZAR ŁĄKOWY" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 10 października do 15 listopada 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag opisane zostały w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Wed, 10 Oct 18 12:07:04 +0200
XII edycja akcji „Podzielmy się ciepłem”, trwa nabór wniosków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102487 Dyrektor Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa ogłasza nabór wniosków w ramach XII edycji akcji społecznej „Podzielmy się ciepłem”. Celem akcji jest wsparcie organizacji pozarządowych.

]]>
Tue, 16 Oct 18 13:39:11 +0200
OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ZAŁATWIENIA PETYCJI WIELOKROTNEJ http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102476 OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ZAŁATWIENIA PETYCJI WIELOKROTNEJ W SPRAWIE WYKUPU „LASU BORKOWSKIEGO” PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KRAKÓW

]]>
Thu, 11 Oct 18 09:01:27 +0200
OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ZAŁATWIENIA PETYCJI WIELOKROTNEJ http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102477 OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ZAŁATWIENIA PETYCJI WIELOKROTNEJ W SPRAWIE NIEDOPUSZCZENIA DO ZABUDOWY KORYTARZA PRZEWIETRZANIA MIASTA, PRZEBIEGAJĄCEGO NA OBSZARZE CHEŁMU

]]>
Thu, 11 Oct 18 11:28:11 +0200
MIASTO KRAKÓW URUCHAMIA KOLEJNY ŻŁOBEK. OD PONIEDZIAŁKU RUSZAJĄ ZAPISY. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102528 Fri, 12 Oct 18 11:25:50 +0200 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102531 OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULIC PACHOŃSKIEGO, WYKI, ŁOKIETKA" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie projektu planu rozpocznie się w dniu 22 października 2018 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 12 Oct 18 12:13:18 +0200
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102581 WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WITKOWICE - PÓŁNOC" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 15 października do 13 listopada 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag opisane zostały w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 15 Oct 18 11:23:42 +0200
Konsultacje projektu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2019-2022 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102590 Dyrektor Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Wieloletniego Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2019-2022.

]]>
Mon, 15 Oct 18 13:50:58 +0200
KRAKÓW STAWIA NA TELEOPIEKĘ. STARTUJE PILOTAŻ PROGRAMU http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102598 Tue, 16 Oct 18 07:56:31 +0200 CXIV sesja Rady Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102599 Została zwołana CXIV sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 24 października 2018 roku o godzinie 10:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

]]>
Tue, 16 Oct 18 09:45:09 +0200
Informacja z zakresu planowania przestrzennego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102724 Od dnia 16 października 2018 r. obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: "CZYŻYNY - REJON ULICY ŚLIWKOWEJ", "GEN. BORA-KOMOROWSKIEGO - REJON KONCENTRACJI USŁUG", "OBSZAR ŁĄKOWY - REJON ULICY TYNIECKIEJ", "PRĄDNIK CZERWONY - WSCHÓD""REJON ULICY RODZINNEJ".

]]>
Tue, 16 Oct 18 14:15:20 +0200
Dotacje w ramach Programu Małej Retencji - lista 11/2018 Z DNIA 16.10.2018 R. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102725 Tue, 16 Oct 18 14:27:13 +0200 Zmiana godzin przyjmowania stron i pracy kas w Urzędzie Miasta Krakowa w dniu 2 listopada 2018 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102777 W dniu 2 listopada 2018 r. (piątek) przyjmowanie stron w Urzędzie Miasta Krakowa odbywać się będzie do godziny 15.30.

]]>
Tue, 16 Oct 18 14:53:08 +0200
Informacja Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102813 Wed, 17 Oct 18 13:18:45 +0200 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102801 WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULIC PODŁUŻNEJ I PYLNEJ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 17 października do 16 listopada 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag opisane zostały w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Wed, 17 Oct 18 11:29:28 +0200
Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Krakowa dla obrębów ewidencyjnych nr nr: 26, 27, 28, 29, 30, 43 położonych w jednostce ewidencyjnej Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102601 Modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Krakowa dla obrębów ewidencyjnych nr nr: 26, 27, 28, 29, 30, 43 położonych w jednostce ewidencyjnej Krowodrza - zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania.

]]>
Wed, 17 Oct 18 00:00:02 +0200
Informacja z zakresu planowania przestrzennego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102848 Od dnia 18 października 2018 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "DLA WYBRANYCH OBSZARÓW PRZYRODNICZYCH MIASTA KRAKOWA - ETAP A".

]]>
Thu, 18 Oct 18 12:36:25 +0200
Informacja dotycząca jesiennej akcji deratyzacji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102844 Przypomina się właścicielom nieruchomości położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków o obowiązku przeprowadzenia jesiennej akcji deratyzacji.

]]>
Thu, 18 Oct 18 12:52:24 +0200
Informacja dla osób, które złożyły kompletne wnioski o wpis do stałego rejestru wyborców Gminy Miejskiej Kraków. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102968 Fri, 19 Oct 18 14:26:57 +0200