BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Wed, 20 Nov 19 20:15:04 +0100 INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI http://www.bip.krakow.pl/?news_id=104737 Mon, 24 Jun 19 13:34:24 +0200 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa dotyczące umowy użyczenia lokalu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=117857 Wykazy dotyczące umów użyczenia lokalu mieszkalnego

]]>
Wed, 06 Nov 19 17:36:12 +0100
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=117948 OGŁOSZENIA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:
- "PIASTA KOŁODZIEJA" (-> Odnośnik do ogłoszenia),
- "PÓŁWSIE ZWIERZYNIECKIE" (-> Odnośnik do ogłoszenia),
- "TONIE - A-B" (-> Odnośnik do ogłoszenia).
Termin składania wniosków do dnia 20 grudnia 2019 r. Sposoby składania wniosków opisane zostały w treści ogłoszeń.

]]>
Fri, 08 Nov 19 12:55:43 +0100
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=117950 OGŁOSZENIA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:
- "KAMPUS UP" (-> Odnośnik do ogłoszenia),
- "PROJEKTOWANA NOWA KATEGORIA UL. BUSZKA" (-> Odnośnik do ogłoszenia).
Termin składania wniosków do dnia 29 listopada 2019 r. Sposoby składania wniosków opisane zostały w treści ogłoszeń.

]]>
Fri, 08 Nov 19 12:59:19 +0100
XXIX sesja Rady Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=118017 Została zwołana XXIX sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 20 listopada 2019 roku o godzinie 10:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

]]>
Tue, 12 Nov 19 12:44:48 +0100
Ogłoszenie o przetargu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=118104 Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na udostępnienie 11 miejsc dla ustawienia słupów ogłoszeniowych z możliwą funkcją handlową zlokalizowanych w obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto

]]>
Thu, 14 Nov 19 11:00:55 +0100
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=118155 OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY - OS. DYWIZJONU 303 I 2 PUŁKU LOTNICZEGO" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie rozpocznie się w dniu 25 listopada 2019 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 15 Nov 19 09:29:08 +0100
Konsultacje projektów uchwał w sprawie ustanowienia i zniesienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=118164 Fri, 15 Nov 19 12:32:39 +0100 Ogłoszenie o przetargu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=118201 Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na udostępnienie 7 uprawnień do prowadzenia handlu obwoźnego w 5 lokalizacjach na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto.

]]>
Mon, 18 Nov 19 12:03:25 +0100
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=118199 WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PASTERNIK" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 18 listopada do 16 grudnia 2019 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 18 Nov 19 10:30:00 +0100
Rozpatrzenie uwag http://www.bip.krakow.pl/?news_id=118259 Rozpatrzenie uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MALBORSKA" (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)

]]>
Tue, 19 Nov 19 13:55:31 +0100
XXXI uroczysta sesja Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=118256 Informuję, że została zwołana XXXI uroczysta sesja Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa z okazji przyznania Srebrnego Medalu „CRACOVIAE MERENTI” Muzeum Historycznemu Miasta Krakowa obecnie Muzeum Krakowa oraz z okazji przyznania Brązowego Medalu „CRACOVIAE MERENTI” dr. inż. arch. Krzysztofowi Wielgusowi. Uroczysta sesja odbędzie się 11 grudnia (środa) 2019 roku o godzinie 12.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

]]>
Tue, 19 Nov 19 13:06:06 +0100
Ogłoszenie w sprawie prowadzenia handlu okolicznościowego w związku z dniem Wszystkich Świętych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=118280 Ogłoszenie w sprawie prowadzenia handlu okolicznościowego w związku z dniem Wszystkich Świętych.

]]>
Tue, 19 Nov 19 15:13:33 +0100
Zaproszenie na spotkanie poświęcone zwierzętom bezdomnym oraz wolno żyjącym w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=118257 Tue, 19 Nov 19 13:53:17 +0100 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert pn. Działalność kulturalna prowadzona w kinach studyjnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=118325 Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 12 grudnia 2019 r. o godz. 15.00.

Termin zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej upływa 4 grudnia 2019 roku o godz.15.00.

]]>
Wed, 20 Nov 19 13:57:22 +0100
Rozpatrzenie uwag http://www.bip.krakow.pl/?news_id=118320 Rozpatrzenie uwag złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY - AWF", w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)

]]>
Wed, 20 Nov 19 12:09:42 +0100