BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Thu, 01 Oct 20 18:58:12 +0200 Informacja o planowanej w październiku 2020r. wycince drzew z terenów zieleni miejskiej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=132552 Wed, 30 Sep 20 11:18:52 +0200 OGŁOSZENIE O II PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYŁONIENIE DZIERŻAWCY PAWILONU WIELOFUNKCYJNEGO W PARKU REDUTA WRAZ Z RÓWNOCZESNYM PEŁNIENIEM FUNKCJI OPERATORA PARKU http://www.bip.krakow.pl/?news_id=130701 Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje o ogłoszenie II przetargu nieograniczonego na wyłonienie dzierżawcy pawilonu wielofunkcyjnego w parku reduta wraz z równoczesnym pełnieniem funkcji operatora parku

]]>
Thu, 01 Oct 20 15:22:34 +0200