BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Sat, 06 Jun 20 07:08:02 +0200 Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości składających się na Park Reduta przeznaczonych do przekazania przez Gminę Miejską Kraków dzierżawcy Pawilonu z równoczesną funkcją Operatora Parku Reduta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126309 Thu, 04 Jun 20 10:08:37 +0200 Informacja o planowanej w czerwcu 2020r. wycince drzew z terenów zieleni miejskiej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126251 Wed, 03 Jun 20 12:33:25 +0200