BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Thu, 04 Mar 21 01:28:15 +0100 Wykaz obejmujący lokal mieszkalny nr 33 położony na os. Centrum A 3 w Krakowie przeznaczony do sprzedaży – w trybie bezprzetargowym - na rzecz jego najemców wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem http://www.bip.krakow.pl/?news_id=138082 Thu, 04 Mar 21 00:00:03 +0100 Wykaz obejmujący lokal mieszkalny nr 1 położony na os. Willowym 9 w Krakowie przeznaczony do sprzedaży – w trybie bezprzetargowym - na rzecz jego najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem http://www.bip.krakow.pl/?news_id=138081 Thu, 04 Mar 21 00:00:02 +0100 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Duża Góra dz.22/3 obr.57 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=138107 Projekt zmiany konstrukcji dachowej.

]]>
Wed, 03 Mar 21 14:34:01 +0100
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=138106 Obwieszczenie o wszczęciu postepowania dla przedsięwzięcia przy ul. Wybickiego.

]]>
Wed, 03 Mar 21 14:29:46 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=138105 Budowa sieci wodociągowej (…) przy ul. Piaszczystej, Rybałtowskiej w Krakowie, na działkach nr 156/3, 166, 171/1, 303, 317, 356, 316, 297, (…) obr. 31 Krowodrza

]]>
Wed, 03 Mar 21 14:19:22 +0100
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy pomocniczym w Urzędzie Statystycznym w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=138104 Wed, 03 Mar 21 14:18:38 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Rymarska na dz. nr 481/1, 281/1, 553 obr. 5 Śródmieście w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=138102 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 03 Mar 21 12:38:54 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu decyzją nr 37/6743.6/2021 z dnia 03.03.2021 r., ul. Balickiej na 99/1, 100/1, 101/1 obr. 48 Krowodrza w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=138101 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Wed, 03 Mar 21 12:04:32 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=138100 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej D300 na działkach nr 489, 456 obr. 31 jedn. ewid. Nowa Huta przy ul. Przylasek w Krakowie”.

]]>
Wed, 03 Mar 21 11:42:34 +0100
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 62 z dz. 6_6,60_2,61,63,64_2,65_4,65_5,65_7,158_2,158_13,158_14, jedn. ewid. Krowodrza, obr 23 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=138098 Wed, 03 Mar 21 10:29:56 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 370, 559_4, 560, 371_3, 561_1, 559_4 z działkami wg. zał. jedn. ewid. Podgórze obr 100 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=138097 Wed, 03 Mar 21 10:20:18 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 790_5 z dz. nr 791_1, 792_1, 793, 794, 795 jedn. ewid. Podgórze obr 49 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=138094 Wed, 03 Mar 21 10:01:00 +0100 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=138080 Budowa sieci wodociągowej na dz. 76/8, 893, 76/7, 77/11, 77/10, 76/9, 76/10, 75/9, 74/13, 74/14, 73/6, 73/4 obr. 41 Krowodrza przy ul. Radzikowskiego w Krakowie

]]>
Wed, 03 Mar 21 08:22:34 +0100
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=138079 Przebudowa i rozbudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 Łukanowice - Śledziejowice - Zederman na terenie ROD "Nad Dłubnią" w Krakowie (…)

]]>
Wed, 03 Mar 21 08:13:55 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Budowa przyłącza ciepłowniczego (...) w rejonie ul. Myśliwskiej, na działkach nr 21/13, 179 obręb 17, działkach nr 160, 159, 161 obr. 18, działkach nr 322/3 obr. 19, jedn. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=138078 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 03 Mar 21 07:58:34 +0100
wykaz garażu Nr 6 położonego przy ul. Siemaszki 37 na działkach nr 285/13 i 278/17 obr. 44 Krowodrza przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=137948 Wed, 03 Mar 21 00:00:05 +0100 wykaz lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne Nr B-5 położonego w budynku w os. Handlowym 8 przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=137943 Wed, 03 Mar 21 00:00:02 +0100 obwieszczenie o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=138075 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia przy ul. Meiera

]]>
Tue, 02 Mar 21 17:48:54 +0100
obwieszczenie o wszczęciu postępowqania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=138074 obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia przy ul. Meiera

]]>
Tue, 02 Mar 21 17:42:50 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Taklińskiego/Zakarczmie dz.489/6,286/3,286/14,566,286/16 obr.87 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=138073 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Tue, 02 Mar 21 15:35:43 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Taklińskiego/Zakarczmie dz.489/6,286/3,286/14,566,286/16,286/12 obr.87 Podgórzze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=138072 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Tue, 02 Mar 21 15:30:16 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Kolędnicza dz.222/9,222/2 obr.15 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=138071 Rozbudowa sieci wodociągowej.

]]>
Tue, 02 Mar 21 15:26:06 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Sadka dz.5/14 obr.60 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=138070 Budowa instalacji gazowej.

]]>
Tue, 02 Mar 21 15:22:13 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Zakarczmie dz.286/16 obr.87 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=138069 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Tue, 02 Mar 21 15:18:57 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Saska dz.35/3,604,293/21,603,602/1,602/2,293/41,293/40 obr.28 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=138068 Budowa osiedlowej sieci cieplnej.

]]>
Tue, 02 Mar 21 15:12:59 +0100
Wykaz zabudowanej nieruchomości gruntowej (działka nr 64/58) położonej przy ul. Jeżynowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=138063 Tue, 02 Mar 21 14:57:44 +0100 Wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Pysońce przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=138044 Tue, 02 Mar 21 14:43:10 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Dębskiego, budowa sieci woodciągowej, dz nr 259/3, 259/5, 488/8 obr. 87 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=138060 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 02 Mar 21 14:28:56 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci gazowej ul. Morcinka w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=138059 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 02 Mar 21 14:09:18 +0100
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pn. Krakowskie Festiwale 2021 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=138054 Tue, 02 Mar 21 14:01:27 +0100 obwieszczenie o wszczęciu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=138057 obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla zabudowy przy ul. Meiera

]]>
Tue, 02 Mar 21 13:58:51 +0100
obwieszczenie ds_AU-02-6.6732.54.2021.DBO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=138056 Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63 mm PE na dz. nr 100/4, 100/12 obr. 4 Nowa Huta przy ul. Stary Gościniec w Krakowie.

]]>
Tue, 02 Mar 21 13:48:02 +0100
obwieszczenie o decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=138055 obwieszczenie o decyzji dla przedsięwzięcia przy ul. Trakt Papieski

]]>
Tue, 02 Mar 21 13:37:42 +0100
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ULICP ds. AU-02-6.6733.43.2021.SDU http://www.bip.krakow.pl/?news_id=138050 Budowa sieci wodociągowej DN150 na działkach nr 304/72, 304/27, 343/2, 343/3, 343/10, ,……., 365/8 obr. 43 Podgórze przy ul. Zawiłej w Krakowie

]]>
Tue, 02 Mar 21 13:31:12 +0100
Obwieszczenie ds Nr AU-02-4.6730.2.738.2020.APŁ o uzgodnieniach http://www.bip.krakow.pl/?news_id=138032 Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej (ul. Wolności) na dz. nr 811/64, 677/1, 418/4 obr. 49 Podgórze i nr 413/23 obr. 63 Podgórze (…)

]]>
Tue, 02 Mar 21 12:35:49 +0100
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa o naborze od 22 marca 2021r. wniosków na zadania służące ochronie zasobów wodnych w ramach krakowskiej mikroretencji wód opadowych i roztopowych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=138028 Tue, 02 Mar 21 11:57:22 +0100 Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=138026 Zawiadomienie dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przy ul. Pasternik w Krakowie.

]]>
Tue, 02 Mar 21 11:22:53 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=138025 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 300 na działkach nr 489, 491 obr. 31 Nowa Huta przy ul. Bartniczej w Krakowie"

]]>
Tue, 02 Mar 21 11:19:28 +0100
Stan epidemii - aktualne zasady i ograniczenia http://www.bip.krakow.pl/?news_id=138024 Wykaz obowiązujących ograniczeń dostępny na stronie internetowej Serwisu RP

 

]]>
Tue, 02 Mar 21 11:10:24 +0100
ds.AU-02-5.6730.2.882.2019.EDA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=138022 budowa zespołu garaży typu „blaszak”(…)działkach nr 205/2, 204/11 (część działki) obr.31 Podgórze przy ul. Ruczaj w Krakowie

]]>
Tue, 02 Mar 21 10:58:24 +0100
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ULICP ds. AU-02-6.6733.32.2021.SDU http://www.bip.krakow.pl/?news_id=138020 Budowa szybu dźwigu osobowego przy budynku XIII LO wraz z przebudową fragmentu ww. budynku na działce nr 422/13 obr. 5 Śródmieście przy ul. Sądowej 5 w Krakowie

]]>
Tue, 02 Mar 21 10:54:17 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=138021 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN250-300 na działkach nr 331, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4 obr. 29 jedn. ewid. Nowa Huta w rejonie ul. Podstawie w Krakowie.

]]>
Tue, 02 Mar 21 10:52:05 +0100
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 726 oraz dz. nr 724 z działkami zgodnie z załącznikiem jedn. ewid. Krowodrza obr 29 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=138019 Tue, 02 Mar 21 09:38:29 +0100 KOMUNIKAT W SPRAWIE WYPŁAT ŚWIADCZEŃ Z KRAKOWSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ MARZEC 2021 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=138018 Tue, 02 Mar 21 09:36:27 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Torowa w Krakowie, budowa sieci kanalizacji sanitarnej, dz. nr 15/4, 14/2 obr 88 Podgórze, nr 420, 361/6, 361/12, 361/26, 361/29 obr. 67 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=138017 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 02 Mar 21 09:31:52 +0100
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 116, 117_1, 118, 119, 120, 121, 122_1, 122_2 z dz. nr 123, 12_240, 343_3, 343_4, 115, 349_1 jedn. ewid. Nowa Huta obr 55 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=138015 Tue, 02 Mar 21 09:07:32 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 269_1, 269_2 z dz. nr 273, 268, 264, 787 jedn. ewid. Krowodrza obr 29 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=138014 Tue, 02 Mar 21 08:54:14 +0100 ds. AU-02-5.6730.2.704.2019.EDA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=138012 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym(...)na działkach nr 42, 45, 41/7, 41/8, obr.42 Podgórze w rejonie ul. Lubostroń w Krakowie

]]>
Tue, 02 Mar 21 08:37:09 +0100
ds. AU-02-5.6730.2.705.2019.EDA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=138011 Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych(…)na działkach nr 42, 45, 41/8, 41/7, 206/5 obr.42 Podgórze w rejonie ul. Lubostroń w Krakowie

]]>
Tue, 02 Mar 21 08:31:27 +0100
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ULICP ds. AU-02-6.6733.314.2020.SDU http://www.bip.krakow.pl/?news_id=138009 Budowa parku miejskiego z funkcją ogródka jordan., z budowę ciągów pieszych, obiektów małej architektury, zagospodarowaniem terenu przy ul. Jahody w Krakowie

]]>
Tue, 02 Mar 21 07:59:18 +0100
Decyzja o odmowie zwrotu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=138010 Tue, 02 Mar 21 07:54:18 +0100 Informacja o wynikach przetargów z dnia 18.02.2020 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=138008 Tue, 02 Mar 21 07:27:06 +0100 Informacja o wynikach przetargów z dnia 16.02.2020 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=138007 Tue, 02 Mar 21 07:25:15 +0100 Wykaz obejmujący lokal użytkowy nr I przeznaczony do sprzedaży – w trybie bezprzetargowym - na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą udziału w gruncie pod budynkiem przy ul. Pawiej 8 w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=137978 Tue, 02 Mar 21 00:00:04 +0100 Wykaz obejmujący lokal mieszkalny nr 97 przeznaczony do sprzedaży – w trybie bezprzetargowym - na rzecz najemców wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem przy ul. Celarowskiej 22 w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=137977 Tue, 02 Mar 21 00:00:02 +0100 Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=137979 Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 22 marca 2021 roku o godz. 15.00.

]]>
Tue, 02 Mar 21 13:51:28 +0100
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa o terminie składania projektów do budżetu obywatelskiego oraz o wysokości środków przeznaczonych na ich realizację http://www.bip.krakow.pl/?news_id=137982 Tue, 02 Mar 21 11:51:17 +0100 obwieszczenie w sprawie AU-01-1.6740.1.2180.2020.MMI http://www.bip.krakow.pl/?news_id=138006 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem wbudowanym, instalacjami wewnętrznymi

]]>
Mon, 01 Mar 21 15:26:00 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Tyniecka dz.303/1,61,53/5,53/9 obr.74 dz.61/1,61/2,61/4,61/5,61/6,122/6,58/15,58/16,58/17 obr.1 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=138005 Budowa sieci gazowej.

]]>
Mon, 01 Mar 21 15:11:44 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Komuny Paryskiej/Zawiła dz.38/31,280/1,38/42,38/3 obr.69 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=138004 Przebudowa fragmentu sieci elektroenergetycznej.

]]>
Mon, 01 Mar 21 15:08:12 +0100
wykaz obejmujący udziały przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w nieruchomości gr. położonej przy Pl. Na Groblach, która wraz z dotychczas wydzieloną dz. nr 53/2 obr. 146 jedn. ewid. Śródmieście spełniać będzie wymogi działki budowlanej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=138002 Mon, 01 Mar 21 14:28:05 +0100 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=138001 Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej 20kV wraz ze stanowiskami słupowymi kablowymi nr22 i 22A na dz. 296/7 obr.56 Podgórze w sąsiedztwie ul.Stacyjnej(…)

]]>
Mon, 01 Mar 21 14:22:01 +0100
informacja o braku wniesienia sprzeciwu do budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr 397/1 i 304/5 obr. 91 Podgórze przy ul. Siarczanogórskiej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=137980 informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 01 Mar 21 11:49:45 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Juliusza Osterwy, przebudowa linii 0,4 kV zaailającej ze stacji transformtorowej, polegająca na budowie odcinka napowietrzno - kablowego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=137976 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 01 Mar 21 10:35:06 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Budowa sieci gazowej oraz 2 szt. przyłączy gazu n/c do 2 budynków jednorodzinnych w Krakowie, ul. Morelowa dz. 30/74, 377/4, 376/4, 377/2, 376/1 obr. 9 Krowodrza. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=137975 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 01 Mar 21 10:25:56 +0100
wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Potrzask przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=137974 Mon, 01 Mar 21 10:03:23 +0100 obwieszczenie o wydaniu zaw.z art.10 kpa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=137973 obwieszczenie o wydaniu zawiadomienia z art. 10 kpa dla przedsięwzięcia zlokalizowanego przy ul. Półłanki w Krakowie

]]>
Mon, 01 Mar 21 09:51:30 +0100
informacja o braku wniesienia sprzeciwu do Rozbudowy sieci kanalizacji ogólnospławnej na dz. nr 336, 45/33, 46/2, 46/3, 46/5, 46/6, obr. 14 Podgórze przy ul. Romanowicza w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=137972 informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 01 Mar 21 09:43:25 +0100
informacja o braku wniesienia sprzeciwu do budowy sieci wodociągowej PE Ø110/10 na odcinku W1-Hp2 na dz. nr 515/6 obr. 28 Nowa Huta przy ul. Szlifierskiej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=137971 informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 01 Mar 21 09:39:38 +0100
obwieszczenie AU-02-5.6730.2.195.2020.WMA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=137970 Przebudowa budynku mieszkalnego jednogodzinnego na działce nr 200/2 obr. 40 Podgórze przy ul. Dobrowolskiego w Krakowie”.

]]>
Mon, 01 Mar 21 09:32:07 +0100
wykaz zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Strażackiej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=137969 Mon, 01 Mar 21 09:26:52 +0100 FILANTROP KRAKOWA A.D. 2020 – do 31 marca 2021 r. zapraszamy do zgłaszania kandydatur do prestiżowego tytułu FILANTROPA KRAKOWA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=137963 Mon, 01 Mar 21 08:16:46 +0100 informacje o wynikach przetargu z dnia 11.02.2021 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=137847 Mon, 01 Mar 21 00:00:02 +0100 informacja o braku wniesienia sprzeciwu do Budowy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej 63mm oraz sieci wodociągowej DN 100mm na dz. nr 426/3 i 426/5 obr. 2 Podgórze przy ul. Tynieckiej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=137936 informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 26 Feb 21 14:12:18 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Petrażyckiego, na dz. nr 112/2, 314 obr. 85 jedn. ewid. Podgórze w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=137935 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 26 Feb 21 14:11:06 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Paproci dz.319,215/4 obr.15 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=137933 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej.

]]>
Fri, 26 Feb 21 13:54:05 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Przybyszewskiego dz.330/40,330/41,330/42,330/64,330/66,330/67,330/68,330/69 obr.5 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=137932 Budowa przyłączy kablowych elektroenergetycznych.

]]>
Fri, 26 Feb 21 13:44:54 +0100
INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI http://www.bip.krakow.pl/?news_id=137931 Trwałe odwodnienie wykopu budowlanego na dz. nr 596/6, 596/7 obręb 22, jednostka ewidencyjna Śródmieście, m. Kraków

]]>
Fri, 26 Feb 21 13:38:30 +0100
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=137923 Budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica - węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła) Część III - odcinek od km 14+130,11 (…)

]]>
Fri, 26 Feb 21 12:22:31 +0100
AU-02-2.6732.1314.2020.AKW wygaszenie ul. Czerwonego Prądnika http://www.bip.krakow.pl/?news_id=137922 wygaszenie decyzji nr AU-2/7331/2262/06 z dnia 31.08.2006 r.

]]>
Fri, 26 Feb 21 12:01:26 +0100
AU-02-2.6732.1263.2020.AKW - wygaszenie ul. Turkusowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=137919 wygaszenie ul. Turkusowa

]]>
Fri, 26 Feb 21 10:37:55 +0100
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 94_1 z dz. nr 312, 93_22, 93_23, 93_10, 95_2, 98_1 jedn. ewid. Podgórze obr 85 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=137917 Fri, 26 Feb 21 10:19:14 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 37 z dz. nr 36_1, 36_2, 38, 40, 43_5, 43_6, 384 jedn. ewid. Krowodrza obr 14.pdf http://www.bip.krakow.pl/?news_id=137915 Fri, 26 Feb 21 10:12:10 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Budowa sieci wodociągowej DN 150mm żeliwo sferoidalne w ul. Pękowickiej w Krakowie na dz. nr 321 obr. 32 j. ewid. Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=137912 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 26 Feb 21 09:59:41 +0100
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 214 z dz. 319,215_4,208_5,208_6, jed. ewid. Podgórze, obr 15 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=137889 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 214 z dz. 319,215_4,208_5,208_6, jed. ewid. Podgórze, obr 15

]]>
Fri, 26 Feb 21 07:59:29 +0100
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 405_1 z dz. 404,405_2,406,418,419_1,419_2,500, jedn. ewid. Krowodrza, obr 25 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=137888 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 405_1 z dz. 404,405_2,406,418,419_1,419_2,500, jedn. ewid. Krowodrza, obr 25

]]>
Fri, 26 Feb 21 07:54:01 +0100
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „Upamiętnienie wieszcza ukraińskiego Tarasa Szewczenki – „Tydzień z Tarasem Szewczenką”, online.” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=137887 Fri, 26 Feb 21 07:48:57 +0100 Zostań członkiem Rady Budżetu Obywatelskiego - nabór http://www.bip.krakow.pl/?news_id=137845 Fri, 26 Feb 21 08:38:34 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na działce nr 506/3 obr. 48 Podgórze przy ul. Tarnobrzeskiej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=137878 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 25 Feb 21 15:12:34 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=137876 „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ks. Stanisława Truszkowskiego w Krakowie, na działkach nr 71/8, 71/7 obr. 40 Krowodrza ”

]]>
Thu, 25 Feb 21 14:45:34 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=137875 Budowa budynku szklarni roślin leczniczych oraz budynku biurowo (…) przy ul. Medycznej 9 w Krakowie, na działkach nr 97, 100, 109/10, 141/1 obr. 59 Podgórze

]]>
Thu, 25 Feb 21 14:41:10 +0100
obwieszczenie do sprawy AU-02-5.6730.2.639.2019.WMA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=137873 „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działkach nr 117/16, 117/17 obr. 34 Podgórze przy ul. J. Wiśniewskiego w Krakowie.”

]]>
Thu, 25 Feb 21 13:40:18 +0100
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=137871 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wsparcie osób niepełnosprawnych w działaniach społecznych”

]]>
Thu, 25 Feb 21 13:01:35 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=137867 "Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej na działkach nr 284/18, 284/22, 89/8 obr. 2 Nowa Huta w rejonie ulic Sapiehy i Dmowskiego w Krakowie"

]]>
Thu, 25 Feb 21 12:41:51 +0100
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=137860 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Szkolenie komputerowe osób niewidomych i słabowidzących”

]]>
Thu, 25 Feb 21 11:58:07 +0100
OSTRZEŻENIE Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przed próbą wyłudzenia pieniędzy od rolników i przedsiębiorców. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=137857 Thu, 25 Feb 21 11:16:04 +0100 OBWIESZCZENIE o omyłce pisarskiej w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=137858 Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej w rejonie ul. Powstańców/Piasta Kołodzieja w Krakowie.

]]>
Thu, 25 Feb 21 11:15:32 +0100
OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=137856 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (…) na działkach nr (…) 12/159, 12/205, 327/3, 327/1, 327/2, 12/132, 12/130, 12/129, 12/128, 347/18, 429 obr. 55 Nowa Huta

]]>
Thu, 25 Feb 21 11:02:17 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=137855 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (…) na działkach nr (…) 12/159, 12/205, 327/3, 327/1, 327/2, 12/132, 12/130, 12/129, 12/128, 347/18, 429 obr. 55 Nowa Huta

]]>
Thu, 25 Feb 21 10:56:59 +0100
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=137854 Rozbudowa przejazdu drogowo-kolejowego w ciągu ul. Wrony wraz z dojazdami (Zadanie 1) oraz rozbiórką, budową, remontem, przebudową i rozbudową (…)

]]>
Thu, 25 Feb 21 10:48:31 +0100
wykaz zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kozietulskiego przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=137849 Thu, 25 Feb 21 09:50:50 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Ks. Prałata Mariana Łaczka 17 w Krakowie, na dz. nr 257 obr. 100 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=137846 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 25 Feb 21 09:00:06 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2021/3/6 ul. Rydygiera 12 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=137818 Fri, 26 Feb 21 08:34:40 +0100 Brak dostępu do Archiwum zakładowego Urzędu Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=137225 Tue, 02 Mar 21 11:42:40 +0100