BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Wed, 13 Nov 19 02:55:53 +0100 wykaz nieruchomości przezncznej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym http://www.bip.krakow.pl/?news_id=118019 Tue, 12 Nov 19 13:11:23 +0100 XXIX sesja Rady Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=118017 Została zwołana XXIX sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 20 listopada 2019 roku o godzinie 10:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

]]>
Tue, 12 Nov 19 12:44:48 +0100
wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w użyczenie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=118016 Tue, 12 Nov 19 12:44:16 +0100 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=117954 Fri, 08 Nov 19 14:12:55 +0100 Wykaz niezabudowanych nieruchomości położonych u zbiegu ulic Płaszowskiej i Kuklińskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=117943 Fri, 08 Nov 19 11:48:28 +0100 wykazy nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym http://www.bip.krakow.pl/?news_id=117941 Fri, 08 Nov 19 11:30:48 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr275_3;275_7;275_8;275_11 z dz. nr 267;268;275_1;275_2;275_6;275_10;276_3;276_4;279;344;361 jedn. ewid. Krowodrza obr 9 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=117931 Fri, 08 Nov 19 10:44:15 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 916_5, 916_7, 916_8, 917, 1277, 1318_2, 1318_3, 1318_5, 1318_8, 1318_90, 393_17 jedn. ewid.Podgórze obr 55 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=117930 Fri, 08 Nov 19 10:29:32 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 101 z dz. nr 89, 91, 92, 98, 99, 100, 102, 385, 386, 387 jedn. ewid. Podgórze obr 97 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=117929 Fri, 08 Nov 19 10:20:40 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 504_1 z dz. nr 567_3 jedn. ewid. Podgórze obr 100 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=117928 Fri, 08 Nov 19 10:10:34 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 339 i 340_2 z dz. nr 92_6 i 89_4 jedn. ewid. Śródmieście obr 21 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=117927 Fri, 08 Nov 19 10:03:31 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 205 z dz. nr 203_4, 204_2, 686_5 jedn. ewid. Podgórze obr 33 oraz dz. nr 302_30jedn. ewid. Podgórze obr 31 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=117926 Fri, 08 Nov 19 09:55:36 +0100 Wykaz ul. Skwerowa 38 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=117887 Fri, 08 Nov 19 00:00:06 +0100 wykaz lokalu mieszkalnego Nr 6,6a przy Pl.Juliusza Kossaka 3 przeznaczonego do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym http://www.bip.krakow.pl/?news_id=117881 Fri, 08 Nov 19 00:00:02 +0100 Raport z konsultacji dotyczący Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=117888 Prezydent Miasta Krakowa zaprasza do zapoznania się z Raportem z konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

]]>
Thu, 07 Nov 19 11:52:59 +0100
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa dotyczące umowy użyczenia lokalu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=117857 Wykazy dotyczące umów użyczenia lokalu mieszkalnego

]]>
Wed, 06 Nov 19 17:36:12 +0100
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=117854 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.” Spotkanie przy świątecznym stole-osób niepełnosprawnych starszych i samotnych”.

]]>
Wed, 06 Nov 19 14:48:19 +0100
Wykaz obejmujący lokal mieszkalny nr 31 usytuowany w budynku położonym na os. Szkolnym 2 w Krakowie przeznaczony do sprzedaży – w trybie bezprzetargowym - na rzecz najemców wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem http://www.bip.krakow.pl/?news_id=117832 Wed, 06 Nov 19 10:52:55 +0100 Wykaz obejmujący lokal mieszkalny nr 34 usytuowany w budynku położonym na os. Szkolnym 2 w Krakowie przeznaczony do sprzedaży – w trybie bezprzetargowym - na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem http://www.bip.krakow.pl/?news_id=117831 Wed, 06 Nov 19 10:12:28 +0100