BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Sat, 25 Jan 20 02:50:51 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Wiklinowa w Krakowie, budowa sieci gazowej PE dn63 i przyłącza gazu PE dn25 średniego ciśnienia na dz. nr 93/3, 188, 82/2, 80/6, 80/8, 80/9, 78/4 obr. 57 j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121234 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 24 Jan 20 15:43:17 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Kolna w Krakowie, rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 424/20, 424/28, 424/31 obr. 2 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121233 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 24 Jan 20 15:40:07 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Albatrosów w Krakowie, rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 375, 256/3 obr. 21 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121232 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 24 Jan 20 15:37:18 +0100
informacja o braku wniesienia sprzeciwu do ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ ∅ 110PE ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ∅ 250KAM. UL. SMOLEŃSKIEGO NA DZ. NR 504, 5, 4/32, 4/35, 4/31 OBR. 89 PODGÓRZE. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121231 informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 24 Jan 20 15:35:09 +0100
Konkurs Kraków bez barier http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121230 Konkursu „Kraków bez barier” 2019 został ogłoszony!

]]>
Fri, 24 Jan 20 15:29:54 +0100
Otwarty konkursu ofert pn. Miejskie Centrum Informacji Społecznej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121217 Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia informuje o ogłoszeniu konkursu ofert oraz naborze na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pn.: Miejskie Centrum Informacji Społecznej.

Termin składania opfert na realizację zadania publicznego upływa 14 lutego 2020 r. o godz. 15.00

]]>
Fri, 24 Jan 20 14:52:10 +0100
obwieszczenie ds. AU- 02-5.6730.2.646.2019.JRM http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121218 „Budowa budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym i rozbiórka części istniejącej hali magazynowej na działce nr 304/80 obr. 43 Podgórze przy ul. Zawiłej w Krakowie”

]]>
Fri, 24 Jan 20 14:14:14 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci gazowej oraz przyłączy gazu średniego ciśnienia do dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Bielańskiej w Krakowie na dz. nr 540/13, 956/1, 956/2 obr. 21 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121216 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 24 Jan 20 14:10:34 +0100
Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 15 stycznie 2020 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie miasta Krakowa i powiatu krakowskiego ziemskiego. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121203 Fri, 24 Jan 20 13:48:57 +0100 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Farmaceutów dz.464/2,90/9 obr.5 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121214 Rozbudowa sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 24 Jan 20 12:56:48 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Wadowicka dz.55/8,55/9,56,57,71/8,162/10,162/47,162/48,162/49,162/50 obr.30 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121212 Budowa wolnostojącej stacji transformatorowej.

]]>
Fri, 24 Jan 20 12:49:54 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Gaik dz.635/6,634/1 obr.24 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121211 Budowa sieci gazowej oraz przyłącza gazu.

]]>
Fri, 24 Jan 20 12:45:09 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Stefanowicza dz.166/59,166/26,166/27,166/58,166/24 obr.30 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121209 Budowa sieci oraz przyłącza gazu.

]]>
Fri, 24 Jan 20 12:42:05 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Pasternik dz.567,569 obr.34 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121208 Budowa sieci oraz przyłącza gazu.

]]>
Fri, 24 Jan 20 12:37:36 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Zakrzowiecka/Skotnicka dz.460/1,460/2,99/4,99/6,194/1,461/8,430/4,430/7,224/2,100/1 obr.6 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121206 Budowa sieci gazowej.

]]>
Fri, 24 Jan 20 12:31:50 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Małysiaka dz.196,197 obr.70 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121205 Rozbudowa sieci gazowej.

]]>
Fri, 24 Jan 20 12:26:30 +0100
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121196 Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”.

]]>
Fri, 24 Jan 20 10:52:16 +0100
Informacja z zakresu planowania przestrzennego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121194 W dniu 22 stycznia 2020 r. Rada Miasta Krakowa odbyła pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (tzw. UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA) oraz podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „CZYŻYNY - OS. DYWIZJONU 303 I 2 PUŁKU LOTNICZEGO” - plan wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

]]>
Fri, 24 Jan 20 09:48:53 +0100
Zgłoszenie przebudowy sieci wodociągowej ul.Rydlówka dz. 17/1,17/3,17/4,18/1,18/3,19/3,20/3,21 obr.30 Kraków Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121189 Zgłoszenie przebudowy sieci wodociągowej

]]>
Fri, 24 Jan 20 07:10:23 +0100
Zgłoszenie budowy sieci gazu oraz przyłączy ul.Bielańska dz. 540/13,956/1,956/2 obr.21 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121188 Zgłoszenie budowy sieci gazu oraz przyłączy

]]>
Fri, 24 Jan 20 07:04:32 +0100
Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej ul.Bunscha dz.477/8,477/10,477/18 obr.41 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121187 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej

]]>
Fri, 24 Jan 20 06:58:41 +0100
WYKAZ lokalu mieszkalnego Nr 38 przy ul.Mikołaja Zyblikiewicza 5 przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121168 Fri, 24 Jan 20 00:00:11 +0100 Wykaz lokalu mieszkalnego Nr 44 przy ul.Armii Krajowej 2 przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121155 Fri, 24 Jan 20 00:00:07 +0100 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121184 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia SDR11 PE100 dn63 na działkach nr 373/3, 374/3, 375/1 obr. 28 Nowa Huta przy ul. Wiązowej w Krakowie”.

]]>
Thu, 23 Jan 20 14:41:02 +0100
Zgłoszenie nadbudowy, przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami wewnętrznymi, ul. Danusi Jurandówny dz. 174/9 obr. 76 Kraków Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121183 Zgłoszenie nadbudowy, przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami wewnętrznymi

]]>
Thu, 23 Jan 20 14:33:28 +0100
informacja o braku wniesienia sprzeciwu dla budowy miejskiej sieci wodociągowej Ø 110X10mm PE-TS SDR11, na działkach nr 107/4, 107/5, 107/6, 110/6, 379 obr. 106 Podgórze przy ul. Rącznej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121182 informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 23 Jan 20 13:33:32 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121177 "Budowa sieci gazowej na działkach nr 4/1, 2/3, 1/9 obr. 48 Podgórze przy ul. Fredry w Krakowie"

]]>
Thu, 23 Jan 20 13:30:07 +0100
informacja o braku wniesienia sprzeciwu dla budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej Ø 250mm z rur kamionkowych, na działkach nr 107/4, 107/5, 107/6, 110/6, 379 obr. 106 Podgórze przy ul. Rącznej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121181 informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 23 Jan 20 13:28:37 +0100
Ogloszenie o przetargu na udostępnienie 16 uprawnień do prowadzenia handlu obwoźnego w 8 lokalizacjach na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121175 Thu, 23 Jan 20 13:13:56 +0100 OBWIESZCZENIE ds. AU-02-6.6733.452.2019.DBO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121171 Budowa przepompowni ścieków wraz z wjazdem, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rurociągu tłocznego na działkach nr 349/3 obr. 60 Podgórze oraz na dz. nr 200/5, 201/6, 201/7, 202/5, 175/7, 175/6, 174, 176/8, 176/9, 176/13, 176/14, 185/2, 185/1, 186/1, 186/2, 187, 190/11, 189/18, 191/4, 189/17, 189/12, 190/8, 190/10, 191/3, 189/11, 190/9, 190/5, 192/2, 190/7, 191/6, 191/5, 193, 198/1, 199/1, 199/3, 199/4 obr. 62 Podgórze w rejonie ul. Niebieskiej oraz do Luboni w Krakowie.

]]>
Thu, 23 Jan 20 11:19:11 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4kV oraz elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kv wraz ze złączami kablowymi nn 0,4kV w rejonie Osiedla Panorama Kliny w Krakowie na działkach nr 211/2, 211/1, 212 obręb 70 jedn. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121170 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 23 Jan 20 11:13:15 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121169 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 652, 637/2 obr. 34 Krowodrza przy ulicy Stawowej w Krakowie”.

]]>
Thu, 23 Jan 20 11:07:11 +0100
Obwieszczenie ds. AU-02-2.670.1.11.2019.WWY http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121117 Budowa zespołu 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z dojazdami i miejscami postojowymi, z rozbudową sieci i budową przyłączy infrastruktury technicznej w granicach terenu inwestycji na działkach nr 152/3, 152/4, 152/5, 152/6, 152/11, 152/12, 152/13 obr. 7 Krowodrza oraz rozbudowa sieci infrastruktury technicznej w obszarze oddziaływania inwestycji na działkach nr 153/12, 151/2, 153/11, 151/1, 302/2, 220/38 obr. 7 Krowodrza przy ul. Królowej Jadwigi w Krakowie

]]>
Fri, 24 Jan 20 11:08:13 +0100
OBWIESZCZENIE ds. AU-01-2.6740.1.1751.2019.EDS o odwołaniu od decyzji P.B. nr 2463/6740.1/2019 z dnia 20.12.2019r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121164 „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (59 mieszkań) z usługami i z garażem podziemnym, z wewnętrznymi instalacjami wod.-kan., c.o., elektryczną, teletechniczną i wentylacji mechanicznej, ze zbiornikiem retencyjnym, separatorem i zewnętrznymi instalacjami kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbiórka dwóch budynków z wewnętrznymi instalacjami i zewnętrznymi instalacjami poprzez umartwienie oraz budowa ciągów pieszo-jezdnych na dz. nr 314/1 i 314/2 obr. 14 Krowodrza, przy ul. Kościuszki 47 w Krakowie”

]]>
Wed, 22 Jan 20 15:24:37 +0100
ds. AU-02-5.6730.2.916.2019.EDA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121161 „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, z wewnętrznym układem komunikacyjnym: dojazdową do garażu podziemnego, zewnętrznymi miejscami postojowymi, chodnikiem, na działkach nr 228/6, 230, 231/3, 231/4, 233/1 obr.33 Podgórze, wraz z instalacjami wewnętrznymi prąd, wod-kan, c.o. i c.w.u., wentylacja mechaniczna na działkach nr 228/6, 230, 231/3, 231/4, 233/1, 302/19 obr.33 Podgórze, ze zjazdem z działki nr 302/30 obr.33 Podgórze, przy ul. Ruczaj w Krakowie”

]]>
Wed, 22 Jan 20 14:46:11 +0100
OBWIESZCZENIE uzupełniające o wszczęciu postępowania sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121159 „Budowa stacji gazowej redukcyjno – pomiarowej Io o przepustowości Q -3150 m3/h wraz z kotłownią i nawanialnią oraz gazociągiem dolotowym DN 80 w/c i wylotowym DN 150 śr.c na terenie działek nr 12/2, 14/3 obr.3 Podgórze przy ul. Tynieckiej w Krakowie”.

]]>
Wed, 22 Jan 20 14:23:55 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121158 „Budowa sieci wodociągowej przy ul. Wielkie Pola w Krakowie, na działkach nr 246/28, 246/32 obr.4 Nowa Huta”.

]]>
Wed, 22 Jan 20 14:17:52 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121157 „Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV przy ul. Cechowej w Krakowie, na działkach nr 90/5, 115 obr.65 Podgórze”

]]>
Wed, 22 Jan 20 14:13:35 +0100
ds. AU-02-5.6730.2.915.2019.EDA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121156 „Budowa budynku usługowego z garażem podziemnym, z wewnętrznymi instalacjami prąd, wod-kan, c.o. i c.w.u., z układem komunikacyjnym: budowa drogi do garażu podziemnego, zewnętrznych miejsc postojowych, chodnika, na działkach nr 228/6, 230, 231/3, 231/4, 233/1 obr.33 Podgórze, z wjazdem z działki nr 302/30 obr. jw. z ul. Ruczaj w Krakowie, infrastruktura techniczna na działce nr 302/30 obr.jw.”.

]]>
Wed, 22 Jan 20 14:09:05 +0100
Wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Longinusa Podbipięty przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121152 Wed, 22 Jan 20 12:09:46 +0100 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w latach 2020-2021 zadania publicznego pn.: „Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121128 Prezydent Miasta Krakowa Zarządzeniem Nr 160/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. dokonał ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości kwot na realizację w latach 2020-2021 zadania publicznego w zakresie „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” pn.: „Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów”.

]]>
Wed, 22 Jan 20 11:00:03 +0100
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 280_1 z dz. nr 279, 275_1 jedn. ewid. Podgórze obr 9 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121119 Wed, 22 Jan 20 08:52:38 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Grzegorzewskiej w Krakowie, budowa sieci wodociągowej ø110 i kanalizacji sanitarnej ø250 na dz. nr 274, 290/17, 290/18 obr. 40 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121111 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 21 Jan 20 14:17:20 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Karcza w Krakowie, rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 275, 268 obr. 40 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121110 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 21 Jan 20 14:15:02 +0100
wykaz zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kurczaba, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121095 Tue, 21 Jan 20 13:32:41 +0100 ds AU-02-2.6732.208.2019.KKŁ http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121089 wygaszenie decyzji nr AU-2/6730.2/178/12 z dnia 25.01.2012r. o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. : przebudowa istniejącego budynku mieszkalno-usługowego w zakresie: zmiana okien i drzwi, wymiana stropów nad parterem i I-szym piętrem, dachu pulpitowego nad częścią parteru na stropodach, przebudowa klatki schodowej, budowa dźwigu osobowego i balkonu na pierwszym piętrze wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek biurowy na dz. nr 189/1 obr. 17 Śródmieście wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 260/1 obr. 17 Śródmieście przy ul. Semperitowców 13 w Krakowie” ( AU-02-2.6730.2.1703.2011.KFU).

]]>
Tue, 21 Jan 20 13:27:19 +0100
wykaz dzierżawa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121078 Tue, 21 Jan 20 12:17:51 +0100 Zgłoszenie budowy sieci gazowej wraz z przyłączem ul.Czarnochowicka dz. 430/6,277/7,274/6,274/5,274/4,274/3,222/1,225/3,225/5 obr. 103 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121076 Zgłoszenie budowy sieci gazowej wraz z przyłączem

]]>
Tue, 21 Jan 20 11:42:16 +0100
Zgłoszenie rozbudowy osiedlowej sieci cieplnej ul.WQadowicka dz. 348,318/7 obr.30 Kraków ,Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121075 Zgłoszenie rozbudowy osiedlowej sieci cieplnej

]]>
Tue, 21 Jan 20 11:35:08 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej ul.Malborska dz. 594/11,773/5,397/22,397/23,397/17 obr.49 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121074 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej

]]>
Tue, 21 Jan 20 11:29:43 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej ul.Homolacsa dz. 259/189 obr.86 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121073 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej

]]>
Tue, 21 Jan 20 11:25:30 +0100
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121057 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego „Puchar Polski w Goalball 2020”

]]>
Tue, 21 Jan 20 11:22:50 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazu ul.Tyniecka dz. 425/23,246/4,426/2,426/3,427/2,425/16 obr.2 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121072 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazu

]]>
Tue, 21 Jan 20 11:21:38 +0100
Zgłoszenie budowy kontenerowej stacji transformatorowej , sieci kablowej ul.Telimeny dz. 154/3,152/3,150,149/3,149/5 obr.56 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121071 Zgłoszenie budowy kontenerowej stacji transformatorowej , sieci kablowej

]]>
Tue, 21 Jan 20 11:15:43 +0100
Zgłoszenie budowy sieci gazu z przyłączem ul.Zakole dz. 102/4,102/5 obr.4 Kraków, Nowa HUta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121070 Zgłoszenie budowy sieci gazu z przyłączem

]]>
Tue, 21 Jan 20 11:11:07 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Piltza dz. 200/1,128 obr.42 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121068 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Tue, 21 Jan 20 11:07:09 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Stepowa dz. 94/12 obr.92 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121067 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Tue, 21 Jan 20 11:02:19 +0100
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Piltza dz. 200/1,128 obr.42 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121065 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Tue, 21 Jan 20 10:57:51 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci oraz przyłącza gazu n/c do budynku handlowo-usługowo-mieszkalnego w Krakowie przy ul. Imbramowskiej, na dz. nr 1020/1, 1138, 1139 obr. 43 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121066 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 21 Jan 20 10:57:10 +0100
Zgłoszenie budowy stacji transformatorowej ul.Żołnierska dz. 26/18,26/20,26/22,255/7,255/11 obr. 28 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121064 Zgłoszenie budowy stacji transformatorowej

]]>
Tue, 21 Jan 20 10:53:37 +0100
Zgłoszenie budowy sieci oraz przyłącz gazu ul.Imbramowska dz. 1030/1,1138,1139 obr.43 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121063 Zgłoszenie budowy sieci oraz przyłącz gazu

]]>
Tue, 21 Jan 20 10:48:50 +0100
OBWIESZCZENIE o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121062 „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN wraz z traktem światłowodowym oraz studniami kablowymi na działkach nr 1093 obr. 34 Krowodrza, 1488, 1512/2, 2/1 obr. 33 Krowodrza, 748, 781, 789 obr. 24 Krowodrza przy ul. Jasnogórskiej, ul. Gaik w Krakowie”.

]]>
Tue, 21 Jan 20 10:45:18 +0100
OBWIESZCZENIE o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121061 „Budowa drogi pieszo-rowerowej wraz z siecią elektroenergetyczną oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa na działkach nr 1/17, 1/19 obr. 22 Krowodrza przy ul. Mirowskiej w Krakowie”.

]]>
Tue, 21 Jan 20 10:37:14 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci kanalizacji sanitarnej dn300mm i dn250mm w rejonie ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej na działkach nr 528/8, 526/10, 526/16, 913, 527/10, 527/9, 527/7, 527/12, 526/18, 525/17, 524/13, 523/13, 522/12, obr. 29, j. ewid. Krowodrza w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121060 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 21 Jan 20 10:10:20 +0100
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 257, 258, 262 z dz. nr 252, 253, 254, 255, 256, 768, 808_5 jedn. ewid. Krowodrza obr 2 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121056 Tue, 21 Jan 20 08:54:59 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 447 z dz. nr 445, 446, 448, 449 oraz dz. nr 452 z dz. nr 449, 450, 451 jedn. ewid. Podgórze obr 87 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121055 Tue, 21 Jan 20 08:46:43 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Telimeny w Krakowie, budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121054 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 21 Jan 20 08:34:21 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Powstańców Wielkopolskich w Krakowie, rozbudowa sieci gazowej na dz. nr 226, 229/4 obr. 14 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121053 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 21 Jan 20 08:31:47 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Wrobela w Krakowie, rozbudowa sieci gazowej na dz. 97/5, 97/6 obr. 23 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121052 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 21 Jan 20 08:29:57 +0100
Zgłoszenie rozbudowy budynku wielorodzinnego ul.Strzelnica dz.124/1,124/2,124/3 obr.10 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121051 Zgłoszenie rozbudowy budynku wielorodzinnego

]]>
Tue, 21 Jan 20 07:55:46 +0100
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku 2020 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121045 Mon, 20 Jan 20 13:59:29 +0100 ds. AU-02-7.6730.2.1308.2018.MCU http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121039 „Budowa czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej z garażami wbudowanymi dwustanowiskowymi oraz jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z wbudowanym garażem dwustanowiskowym oraz instalacjami wewnętrznymi i zagospodarowaniem terenu na działce nr 210/4 obr. 11 Krowodrza, rozbudowa drogi na działce nr 210/5 obr. jw., oraz rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr 558/17 i 210/5 przy ul. Królowej Jadwigi w Krakowie.”

]]>
Mon, 20 Jan 20 13:03:34 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121033 „Budowa stacji bazowej nr BT20993_Kraków Bieżanów Dwa na działce nr 81/9 obr. 57 Podgórze przy ul. Mała Góra 12 w Krakowie”

]]>
Mon, 20 Jan 20 12:38:32 +0100
OBWIESZCZENIE ds. AU-01-2.6740.1.2678.2019.EDS o wydaniu postanowienia z art. 35 P.B. (braki projektowe) http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121030 „BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z DWOMA SEGMENTAMI NADZIEMNYMI ZLOKALIZOWANYMI NA WSPÓLNYM GARAŻU PODZIEMNYM Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI WEWNĄTRZ BUDYNKU: WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ, WODY, C.O., ELEKTRYCZNYMI, WEWNĘTRZNYMI PODZIEMNYMI INSTALACJAMI: KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZE ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM, KANALIZACJI SANITARNEJ, ELEKTRYCZNYMI, WEWNĘTRZNYM UKŁADEM DROGOWYM Z PARKINGAMI PO WCZEŚNIEJSZEJ ROZBIÓRCE BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO WRAZ Z GARAŻEM ORAZ ISTNIEJĄCYMI ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY: PRZYŁĄCZA GAZU, KANALIZACJI SANITARNEJ, NAPOWIETRZNEGO PRZYŁĄCZA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA DZIAŁKACH NR 580/11, 580/12, 580/13, 594/1, 595 OBR. 29, JEDN. EWID. KROWODRZA PRZY UL. KUŹNICY KOŁŁĄTAJOWSKIEJ W KRAKOWIE.”

]]>
Mon, 20 Jan 20 12:31:35 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121017 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 400 na działkach nr 101/1, 102/1, 102/2 obr. 43 Podgórze przy ul. Obozowej w Krakowie”.

]]>
Mon, 20 Jan 20 11:20:26 +0100
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 137 z dz. 136 oraz 150, jedn. ewid. Podgórze, obr. 77 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121015 Mon, 20 Jan 20 09:37:57 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 136 z dz.135,137 oraz 150, jedn. ewid. Podgórze, obr. 77 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121012 Mon, 20 Jan 20 09:33:28 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 259_2 z dz. sąsiednimi, jedn. ewid. Podgórze, obr. 5 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121011 Mon, 20 Jan 20 09:30:03 +0100 KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2020 ROKU http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121010 Mon, 20 Jan 20 09:26:12 +0100 obwieszczenie do sprawy AU-02-6.6730.2.1394.2018.WMA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121009 „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (B1 i B2) z częścią usługową w parterze i garażem podziemnym (w budynku B1) wraz z instalacjami wewnętrznymi wod. – kan., gaz, c.o., c.w.u., elektryczną, wentylacją mechaniczną i zewnętrznymi miejscami postojowymi i drogą wewnętrzną na działkach nr 171/3, 171/5 i 171/6, 172/5, 172/9, 172/11, 172/13, 172/14, 172/15, 172/16, 172/17, 173/27, 173/20, 684/12 obr. 33 Podgórze wraz z budową zjazdu z ul. Pszczelnej na działkach nr 173/20 i 684/12 obr. 33 Podgórze przy ul. Pszczelnej w Krakowie”.

]]>
Mon, 20 Jan 20 09:05:39 +0100
ALKOHOL – Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121005 Mon, 20 Jan 20 09:00:33 +0100 Ogłoszenie o możliwosci składania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121004 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. ”Warsztaty teatralne – przygotowanie do udziału w przeglądach teatralnych”.

]]>
Mon, 20 Jan 20 08:24:02 +0100
Ogłoszenie o możliwosci składania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120990 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego „Integracyjna pielgrzymka autokarowa na Jasną Górę z okazji Międzynarodowego Dnia Chorych”

]]>
Mon, 20 Jan 20 15:21:51 +0100