BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Sat, 04 Apr 20 01:57:53 +0200 Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 - konsultacje (preankieta) http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124038 Fri, 03 Apr 20 15:36:01 +0200 Zawieszenie programu Odpowiedzialnej Sprzedaży http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124037 Fri, 03 Apr 20 15:15:18 +0200 wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124034 Fri, 03 Apr 20 12:57:02 +0200 AU-02-6.6730.2.154.2018.MKW http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124033 „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i drogą wewnętrzną na działkach nr 149/5, 149/6, 149/7 obręb 34 Podgórze, budowa zjazdu z działki drogowej nr 149/11 obręb 34 Podgórze wraz z budową chodnika i przebudową skarpy na działce nr 149/11 obręb 34 Podgórze, przebudową chodnika na działce nr 149/16 obręb 34 Podgórze, rozbudową sieci wodociągowej na działkach nr 149/11, 149/19, 173/1 obręb 34 Podgórze, przy ul. Raciborskiej w Krakowie.”

]]>
Fri, 03 Apr 20 12:27:58 +0200
Komunikat ws. konkursu na przewóz osób pojazdami wolnobieżnymi na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124027 Fri, 03 Apr 20 08:25:44 +0200 Obwieszczenie ds. AU-02-1.6730.6.33.2011.DPO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124018 „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Spółki P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu KRA0206_F przy ul. Królowej Jadwigi 137 D, na działce nr 180/4 obr 11 Krowodrza”

]]>
Thu, 02 Apr 20 14:26:11 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Potrzask dz.528/2,528/3,528/4,526/16,703/3 obr.101 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124019 Budowa sieci kanalizacji opadowej.

]]>
Thu, 02 Apr 20 14:23:33 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Ostrów dz.2/2,44/9,44/1,44/3,44/5,44/6,42/3,42/1/42/2 obr.39 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124017 Budowa sieci gazowej.

]]>
Thu, 02 Apr 20 14:18:56 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Kobierzyńska dz.164/1,330/1,248/3,248/4 obr.43 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124016 Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej.

]]>
Thu, 02 Apr 20 14:14:27 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Drożyska dz.321/5 obr.29 dz.29/2,330 obr.32 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124015 Budowa miejskiej sieci wodociągowej.

]]>
Thu, 02 Apr 20 14:05:21 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Drożyska dz.323/3 obr.29 dz.330 obr.32 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124014 Budowa miejskiej sieci wodociągowej.

]]>
Thu, 02 Apr 20 14:00:48 +0200
Obwieszczenie ws. AU-01-1.6740.1.2252.2019.ERM http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124010 „Budowa zespołu zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowo-usługowej z garażami podziemnymi, naziemnymi miejscami postojowymi, drogami wewnętrznymi wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu na działkach nr 214/6 (dawniej dz. nr 214), 215, 216/1 (dawniej dz. nr 216), 214/2 (dawniej dz. nr 214), 214/5 (dawniej dz. nr 214), 216/3 (dawniej dz. nr 216) obr. 31 Krowodrza oraz dodatkowo infrastrukturą techniczną na działkach nr 214/1 (dawniej dz. nr 214), 214/4 (dawniej dz. nr 214), 216/2 (dawniej dz. nr 216) obr. 31 Krowodrza przy ul. Pękowickiej w Krakowie

- Etap I – Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego C3 (o 3 segmentach nadziemnych C3a, C3b, C3c) wraz z instalacjami wewnętrznymi (w tym na zewnątrz budynku) oraz garażami podziemnymi, wraz z naziemnymi miejscami postojowymi, drogą wewnętrzną, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu, w tym budową dojść, placu zabaw na części działki nr 214/6 (dawniej dz. nr 214), części działki nr 216/1 (dawniej dz. nr 216), działkach nr 214/2 (dawniej dz. nr 214), 216/3 (dawniej dz. nr 216) obr. 31 Krowodrza przy ul. Pękowickiej w Krakowie

w zakresie:

KUBATURY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

- budynku mieszkalnego wielorodzinnego C3 (o 3 segmentach nadziemnych) z garażami podziemnymi, - instalacjami wewnętrznymi: centralnego ogrzewania z wymiennikownią, wentylacji mechanicznej, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektryczną i teletechniczną, - instalacjami na zewnątrz budynku: kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz ze szczelnym zbiornikiem retencyjnym, oświetlenia terenu, teletechniczną, w obrębie części działki nr 214/6 (dawniej dz. nr 214), części działki nr 216/1 (dawniej dz. nr 216), działkach nr 214/2 (dawniej dz. nr 214), 216/3 (dawniej dz. nr 216) obr. 31 Krowodrza;

ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

- dojść, placu zabaw, elementów małej architektury, zieleni urządzonej, w obrębie części działki nr 214/6 (dawniej dz. nr 214), części działki nr 216/1 (dawniej dz. nr 216), działkach nr 214/2 (dawniej dz. nr 214), 216/3 (dawniej dz. nr 216) obr. 31 Krowodrza;

INFRASTRUKTURY DROGOWEJ:

- naziemnymi miejscami postojowymi, drogą wewnętrzną, w obrębie części działki nr 214/6 (dawniej dz. nr 214), części działki nr 216/1 (dawniej dz. nr 216) obr. 31 Krowodrza.”

 

]]>
Thu, 02 Apr 20 11:53:08 +0200
Informacja dla opiekunów kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miejskiej Kraków. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123995 Thu, 02 Apr 20 09:52:05 +0200 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123991 Budowa boiska sportowego z piłkochwytami o wys. 6m, ogrodzeniem o wys. 4m, z budową infrastruktury technicznej: wewnętrznej instalacji elektrycznej z masztami oświetleniowymi o wys. 12m, wewnętrznej kanalizacji deszczowej (drenażu, retencji) ze szczelnym zbiornikiem okresowo wybieralnym na wody opadowe na działkach nr 521/29, 521/18, 521/20, 521/21 obr. 46 Nowa Huta przy ul. Ptaszyckiego w Krakowie

]]>
Thu, 02 Apr 20 09:33:43 +0200
Bezpłatne zabiegi sterylizacji bądź kastracji oraz znakowania kotów posiadających właściciela. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123994 Thu, 02 Apr 20 09:33:36 +0200 Obwieszczenie ws. AU-01-1.6740.1.335.2020.KPA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123992 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w części parteru oraz garażami podziemnymi wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz rozbiórką kolidującej infrastruktury technicznej na dz. nr 1088 (dawniej część 291/14), 1089 (dawniej części 335/22 i 291/14), 1090/1 (dawniej część 335/22), 1091 (dawniej część 335/16), 1092 (dawniej części 335/15 i 335/16), 1093/1 (dawniej część 335/15), 1093/2 (dawniej część 335/15), 291/23 (dawniej część 291/13), 335/23, 291/21, 813, części dz. nr 821/3 (dawniej 291/12, 811, 810), części dz. nr 766 obr. 2, jedn. ewid. Krowodrza przy ul. Stańczyka w Krakowie

]]>
Thu, 02 Apr 20 09:28:31 +0200
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. 500_2, 501_4, 502_4, 625 jedn. ewid. Krowodrza obr 34 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123984 Thu, 02 Apr 20 09:01:00 +0200 Informacja z zakresu planowania przestrzennego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123978 Od dnia 2 kwietnia 2020 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "DLA WYBRANYCH OBSZARÓW PRZYRODNICZYCH MIASTA KRAKOWA - ETAP C" (-> Odnośnik do strony planu)

]]>
Thu, 02 Apr 20 08:26:52 +0200
Żłobki i Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3 w sieci http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123975 Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, do skorzystania z wirtualnej oferty, przygotowanej przez miejskie żłobki i Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3. 

]]>
Wed, 01 Apr 20 16:07:25 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Widłakowa w Krakowie, budowa sieci wodociągowej na dz. nr 114/1, 113/8, 113/9, 113/10, 113/11, 113/12 obr. 5 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123969 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 01 Apr 20 14:44:59 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Jeziorany w Krakowie, budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 488/3, 163/6, 163/11, 163/10 obr. 3 j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123968 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 01 Apr 20 14:43:10 +0200
Filantrop Krakowa A.D. 2019 - nabór wniosków przedłużony do 30 kwietnia br. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123958 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK informuje, że z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, nabór wniosków do tytułu Filantrop Krakowa A.D. 2019 został przedłużony do 30 kwietnia 2020 r.

]]>
Wed, 01 Apr 20 14:01:02 +0200
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej ul. Homolacsa dz. 259/266,259/232,259/248,259/207,259/189 obr. 86 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123962 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Wed, 01 Apr 20 12:27:26 +0200
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej ul.Homolacsa dz. 259/189 obr.86 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123961 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Wed, 01 Apr 20 12:24:44 +0200
Zgłoszenie budowy sieci gazowej i przyłączy ul.Kościelnicka dz. 290/4 obr.26 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123960 Zgłoszenie budowy sieci gazowej i przyłączy

]]>
Wed, 01 Apr 20 12:22:32 +0200
obwieszczenie ds AU-02-2.6730.2.1242.2018.LBI http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123954 „Przebudowa poddasza (polegająca na jego doświetleniu przy pomocy okien połaciowych) oraz zmiana sposobu użytkowania oficyny na budynek zamieszkania zbiorowego-biurowo-handlowo-usługowy na dz. nr 41/2 obr. 145 Śródmieście przy ul. Smoleńsk 33 w Krakowie”

]]>
Wed, 01 Apr 20 09:46:14 +0200
Informacja o niedokonaniu wyboru oferty w ramach otwartego konkursu ofert http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123952 Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 marca 2020 r., Prezydent Miasta Krakowa podpisał zarządzenie w sprawie niedokonania wyboru oferty w ramach przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1 kwietnia 2020 roku do 31 października 2022 roku zadania publicznego pn. „Wspieranie rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi do lat 3” w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. Link do zarządzenia. 

]]>
Wed, 01 Apr 20 09:40:00 +0200
obwieszczenie ds AU-02-2.6730.2.482.2019.LBI http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123953 „Budowa (rozbudowa, przebudowa, nadbudowa) budynku mieszkalnego z usługami i garażem podziemnym wraz ze zmianą sposobu użytkowania na hotel ⃰⃰ ⃰ ⃰ ⃰ z usługami oraz infrastrukturą techniczną na dz. nr 41/2, 41/3, 41/4 obr. 145 Śródmieście przy ul. Smoleńsk 33 w Krakowie”,

]]>
Wed, 01 Apr 20 09:37:51 +0200
obwieszczenie ds AU-02-2.6730.2.1304.2018.LBI http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123951 „Nadbudowa (zmiana geometrii dachu od strony podwórka wewnętrznego i podniesienie kalenicy budynku frontowego), przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne nieużytkowego poddasza kamienicy frontowej i oficyny położnych na działce nr 40 obr. 145 Śródmieście przy ul. Smoleńsk 35 w Krakowie”,

]]>
Wed, 01 Apr 20 09:25:08 +0200
Wyka zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Sodowej, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123940 Wed, 01 Apr 20 08:28:03 +0200 Obwieszczenie ws. AU-01-1.6740.1.76.2020.KPA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123936 Budynek mieszkalny jednorodzinny z garażem podziemnym dwustanowiskowym z częścią usługową, wewn. inst.: c.o., gazową, wod-kan., energii elektrycznej z wiz en. elektrycznej, inst. went-mech., wiz gazu, zewn. inst. kan. sanit., z przełożeniem zewn. inst. en. elektrycznej oraz rozbiórką słupa oświetleniowego i umartwienia odcinka wlz en. elektrycznej -zasilania oświetlenia na dz. nr 1174/998, 1174/999, 1174/1000 przy ul. Chełmońskiego, gm. m. Kraków

]]>
Tue, 31 Mar 20 16:18:57 +0200
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej ul.Chlebiczna dz. 189/1 obr.83 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123935 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej

]]>
Tue, 31 Mar 20 14:03:28 +0200
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej ul.Potrzask dz. 528/1,528/2,528/3,528/4,526/19,526/10 obr.101 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123934 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej

]]>
Tue, 31 Mar 20 14:01:33 +0200
Zgłoszenie budowy sieci gazowej ul.Smoleńskiego dz. 62,61,55/4,59/2,29/4 obr.88 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123933 Zgłoszenie budowy sieci gazowej

]]>
Tue, 31 Mar 20 13:59:24 +0200
Zgłoszenie budowy sieci gazowej ul. Kliniec dz. 357/1,131/9,131/14,131/13,130,129,107/6 obr.60 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123932 Zgłoszenie budowy sieci gazowej

]]>
Tue, 31 Mar 20 13:57:20 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Do Przystani/Rybna dz. 8/16,8/17,8/19,8/37,8/40,8/36,8/21,8/35 obr.15 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123931 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Tue, 31 Mar 20 13:54:41 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Pękowicka na dz. 298/3, 298/9, 296/10 obr. 32 Krowodrza w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123927 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 31 Mar 20 13:08:16 +0200
Obwieszczenie ds. AU-01-3.6740.1.1863.2018.GGO.PST http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123926 „Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, wraz z lokalami usługowymi, garażem podziemnym, z wewnętrznymi instalacjami: elektrycznymi, teletechnicznymi, wodno-kanalizacyjnymi w tym odcinkami poza budynkiem, centralnego ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji mechanicznej i oddymiania a także ciągami pieszymi przy ul. Masarskiej w Krakowie; dz. nr 197/5, 197/8 obr. 17 Śródmieście”

]]>
Tue, 31 Mar 20 12:58:28 +0200
AU-02-2.670.1.2.2020.AKW Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym ul. Seniorów Lotnictwa/Ułanów http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123925 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu (drogi, parkingi, chodniki) na dz. nr 171/44, 171/73, obr. 4 Śródmieście wraz z inwestycją towarzyszącą: rozbudowa drogi polegająca na budowie zatoki postojowej (miejsc postojowych) wzdłuŜ ulicy wraz z budową normatywnego chodnika za projektowaną zatoką wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 676/2, nr 171/72 obręb 4 Śródmieście w Krakowie.

]]>
Tue, 31 Mar 20 12:33:50 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123920 „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Drożyska w Krakowie, na działkach nr 351, 284/4, 284/3, 284/2 obr. 30 Nowa Huta”

]]>
Tue, 31 Mar 20 10:34:52 +0200
oBwieszczenie ws. AU-01-1.6740.2.132.2018.KPA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123917 Nadbudowa o dwie kondygnacje oraz przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na cele mieszkalne na dz. 169/2, obr. 4 Krowodrza , przy ul. Kazimierza Wielkiego 20 w Krakowie oraz nadbudowa kominów na sąsiednim budynku na dz. nr 793/4 obr. 4 Krowodrza w Krakowie

]]>
Tue, 31 Mar 20 10:13:52 +0200
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 298 z dz. 430_6, 299, 297_4, jedn. ewid. Podgórze, obr 103 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123918 Tue, 31 Mar 20 10:13:43 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 165 z dz. 170, 158, 164, 211_1, 168, 169_6, jedn. ewid. Podgórze, obr 83 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123916 Tue, 31 Mar 20 10:11:32 +0200 Informacja Urzędu Stanu Cywilnego - telefony http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123906 Tue, 31 Mar 20 09:24:33 +0200 Zawieszenie rejestracji zgonów w USC w soboty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123904 Tue, 31 Mar 20 09:20:42 +0200 Wykaz obejmujący lokal mieszkalny nr 4 z pomieszczeniem przynależnym przeznaczony do sprzedaży – w trybie bezprzetargowym - na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy ul. Moniuszki 28 w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123823 Tue, 31 Mar 20 00:00:02 +0200 Informacja o pracy USC podczas epidemii http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123895 Tue, 31 Mar 20 09:30:14 +0200 wykazy nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123890 Mon, 30 Mar 20 14:13:45 +0200 obwieszczenie ds. Nr AU-02-2.6730.2.534.2019.KCZ http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123883 „Budowa oficyny mieszkalnej wielorodzinnej z garażem podziemnym na działce nr 101 obr. 59 Śródmieście w granicy z działkami nr 102 i 85 obr. 59 Śródmieście przy ul. Stefana Batorego 15A w Krakowie”

]]>
Mon, 30 Mar 20 13:10:30 +0200
Komunikat w sprawie ograniczenia prowadzenia działalności związanej ze sportem http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123866 Czasowe ograniczenie prowadzenia działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej.

]]>
Mon, 30 Mar 20 12:10:17 +0200
Załatwianie spraw z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123759 Wydział Spraw Administracyjnych przypomina, że w związku ze stanem epidemii ogłoszonym przez Ministra Zdrowia, zawieszona jest do odwołania bezpośrednia obsługa klientów w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych.

]]>
Mon, 30 Mar 20 14:14:39 +0200
Składanie wniosków o wydanie dowodu osobistego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123583 W związku z zamknięciem Urzędu Miasta Krakowa dla bezpośredniej obsługi klienta informujemy, że wnioski o wydanie dowodu osobistego można składać jedynie w formie elektronicznej.

]]>
Mon, 30 Mar 20 14:14:04 +0200
Z dowozem lub na wynos – powstała lista czynnych lokali http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123547 Wydział Spraw Administracyjnych opracował i sporządził wykaz lokali gastronomicznych w Krakowie które działają i można zamówić w nich jedzenie na wynos lub z dowozem.

]]>
Fri, 03 Apr 20 10:42:56 +0200
CEIDG - KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123546 Mon, 30 Mar 20 14:10:49 +0200 Przedsiębiorcy prowadzący działalność handlową ze stoisk handlu obwoźnego - możliwość zmiany sposobu realizacji zawartych umów na udostępnienie terenu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123451 Z uwagi na dynamiczny rozwój sytuacji w Polsce i na świecie związanej z rozprzestrzenianiem się choroby COVID–19, mając na względzie ryzyko oraz zagrożenia z tym związane, a także drastyczny spadek ruchu turystycznego oraz ilości mieszkańców przebywających na terenach publicznych, Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa informuje o możliwości zmiany sposobu realizacji zawartych umów udostępnienia terenu.

]]>
Mon, 30 Mar 20 14:09:50 +0200
Telefony kontaktowe dla przedsiębiorców w sprawach CEIDG http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123439 Mon, 30 Mar 20 14:09:07 +0200 Biuro Rzeczy Znalezionych zawieszone do odwołania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123404 Mon, 30 Mar 20 14:08:26 +0200 Wydział Spraw Administracyjnych - załatwianie spraw w formie elektronicznej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123399 Mon, 30 Mar 20 14:07:42 +0200