BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Sun, 05 Jul 20 22:45:03 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Skromna w Krakowie, rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 61/2, 192/1, 62/5, 62/6 obr. 23 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129190 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 03 Jul 20 17:13:15 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Zagłoby w Krakowie, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej na dz. nr 338, 339, 319/4, 319/5 obr. 58 j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129189 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 03 Jul 20 17:11:57 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Sołtysowska w Krakowie, budowa sieci gazowej PE dn 63 i przyłącza gazu PE dn 25 średniego ciśnienia na dz. nr 61, 322, 323, 324, 96/1 obr. 54 j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129188 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 03 Jul 20 17:10:40 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Podhalańska w Krakowie, rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 113/10, 113/11, 113/7 obr. 43 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129187 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 03 Jul 20 17:09:20 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Stary Gościniec / M. Kamberskiego w Krakowie, budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej ø 250 na dz. nr 257/15, 257/14, 510/7 obr. 11 j. ewid. Nowa Huta oraz 267/5, 267/20, 267/18 obr. 4 j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129186 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 03 Jul 20 17:08:07 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Drożyska w Krakowie, budowa miejskiej sieci wodociągowej ø 160 oraz ø 110 na dz. nr 321/5 obr. 29 j. ewid. Nowa Huta oraz 29/2, 330 obr. 32 j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129185 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 03 Jul 20 17:06:52 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Drożyska w Krakowie, budowa miejskiej sieci wodociągowej ø 110 na dz. nr 323/3 obr. 29 j. ewid. Nowa Huta oraz 330 obr. 32 j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129184 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 03 Jul 20 17:05:33 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Królowej Jadwigi w Krakowie, przebudowa sieci wodociągowej na dz. nr 474/15, 474/16 475/1 obr. 10 j. ewid. Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129183 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 03 Jul 20 17:04:09 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Budowa miejskiej sieci wodociągowej DN 100 w rejonie ulicy wadowskiej w Krakowie na dz. nr 255 obr. 16 Nowa Huta oraz dz. nr 82/4 obr. 17 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129182 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 03 Jul 20 15:28:29 +0200
Krakowska Mikroretencja - Lista zakwalifikowanych wniosków o udzielenie dotacji celowej na rok 2020 - lista nr 1 z dnia 3 lipca 2020 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129178 Fri, 03 Jul 20 15:18:55 +0200 Ogłoszenie otwarty konkurs ofert http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129179 Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego  w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

Tytuł zadania publicznego: "Młodzież działa lokalnie".

 

Termin składania ofert upływa 24 lipca 2020 r. o godz. 15.00

]]>
Fri, 03 Jul 20 14:57:19 +0200
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129180 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Warsztaty „Radzenia z samotnością-Bezpiecznie i Mądrze” dla osób niepełnosprawnych – Seniorów przez Stowarzyszenie Pomocy Ludziom Starszym i Niepełnosprawnym im. Papieża Jana Pawła II

]]>
Fri, 03 Jul 20 14:51:39 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu /Decyzja Nr 32/6743.6/2020/ ul. Księcia Józefa w Krakowie /dz. nr 66/2, 101/2, 67/1, 64/2 obr. 15 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129177 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Fri, 03 Jul 20 14:24:57 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Promienistych, ul. Lublańska w Krakowie, budowa sieci wodociągowej - etap II na dz. nr 663/1 obr. 22 Śródmieście, dz. nr 659 obr. 4 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129176 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 03 Jul 20 14:09:55 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Osterwy w Krakowie, rozbudowa sieci wodociągowej i budowa przyłącza wodociągowego na dz. nr 26, 27/1, 28/5, 32/1 obr. 96 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129175 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 03 Jul 20 14:03:36 +0200
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129171 Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzew z nieruchomości przy ul. Stachiewicza 40 dz. nr 253/4 obr. 41 Krowodrza.

]]>
Fri, 03 Jul 20 13:03:02 +0200
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129170 OGŁOSZENIA o wyłożeniach do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją dla obszarów:
- "DĄBIE"  (-> Odnośnik do ogłoszenia),
- "OS. WIDOK"  (-> Odnośnik do ogłoszenia),
- "WESOŁA - REJON ULICY KOPERNIKA"  (-> Odnośnik do ogłoszenia).
Wyłożenia projektów planów rozpoczną się w dniu 13 lipca 2020 r.

]]>
Fri, 03 Jul 20 12:54:11 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129169 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu przy ul. Pachońskiego 6A dz. nr 128/2 obr. 42 Krowodrza.

]]>
Fri, 03 Jul 20 12:48:57 +0200
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129167 OGŁOSZENIE (uzupełniające do ogłoszenia z dnia 26 czerwca 2020 r.) o nowych zasadach składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KOSTRZE" (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 03 Jul 20 12:48:12 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129166 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu pomiędzy ul. Spokojną 3 a Czarnowiejską 75 dz. nr 507/5 obr. 4 Krowodrza.

]]>
Fri, 03 Jul 20 12:43:16 +0200
Informacja z zakresu planowania przestrzennego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129165 Od dnia 3 lipca 2020 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "NOWOHUCKA - REJON KONCENTRACJI USŁUG" (-> Odnośnik do strony planu)

]]>
Fri, 03 Jul 20 12:41:22 +0200
Obwieszczenie o wydaniu decyzji . http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129164 "Centrum Ekologiczne Barycz - Instalacja fotowoltaiczna" na części działek 62/36 i 62/27 obręb 98, j.ew. Podgórze w Krakowie.

]]>
Fri, 03 Jul 20 12:38:15 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129163 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicach: Klasztornej, Odmętowej, Jutrzyńskiej, Stare Wiślisko, Zbyszka z Bogdańca i w ulicy bocznej od ul. Klasztornej w Krakowie oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej w ulicy bocznej od ul. Klasztornej w Krakowie na działkach nr 263/5, 265, 266, 198, 199, 186/4, 288/1, 288/2, 289/3, 290, 187/9, 197/5, 194/6, 194/8 obr. 58 Nowa Huta oraz na działkach nr 146/14, 154/1, 23/3, 22/1, 147/1, 18/3, 23/6, 148, 60/9, 94/2 obr. 59 Nowa Huta ”.

]]>
Fri, 03 Jul 20 12:20:01 +0200
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129161 Rozbudowa ul. Glinik w Krakowie, od skrzyżowania z ul. Bystroń do skrzyżowania z ul. Wadowską.

]]>
Fri, 03 Jul 20 11:38:10 +0200
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 405 z dz. nr 399_13, 403_1, 404, 418, 603, 417, 409_2, 406, 396_4, 396_1, 399_3 jedn. ewid. Krowodrza obr 11 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129158 Fri, 03 Jul 20 09:37:07 +0200 informacja o braku wniesienia sprzeciwu dla budowy wolnostojącej stacji transformatorowej typu MRw-bpp 20/630-3 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129157 informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 03 Jul 20 09:23:08 +0200
obwieszczenie ds. AU-02-5.6730.2.233.2019.KKR.EUL http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129154 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą, miejscami postojowymi, układem pieszo-jezdnym i zjazdem (z działki nr 144/29 obr. 64 Podgórze) na działkach nr 150/18, 151/12, 151/13, 151/14, 151/15 obr. 64 Podgórze przy ul. Wyżynnej w Krakowie

]]>
Fri, 03 Jul 20 08:41:44 +0200
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 161 z dz. nr 159_7, 159_5, 159_1, 160, 347_1, 162, 355_1 jedn. ewid. Krowodrza obr 51 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129152 Fri, 03 Jul 20 08:40:18 +0200 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129139 Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu przy ul. Rydygiera 9, 13 dz. nr 66/30 obr. 58 Podgórze oraz ul. Schweitzera 5 dz. nr 75/63 obr. 58 Podgórze.

]]>
Thu, 02 Jul 20 15:40:04 +0200
Informacja dot. składania uwag do projektów planów miejscowych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129103 Informacja o sposobach składania uwag wynikających ze zmiany przepisów w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz adres e-mail dedykowany składaniu uwag (-> Odnośnik do strony z informacją)

]]>
Thu, 02 Jul 20 15:38:27 +0200
Rozpatrzenie wniosków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129137 Rozpatrzenie wniosków złożonych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ZAKAMYCZE" (-> Odnośnik do rozpatrzenia wniosków)

]]>
Thu, 02 Jul 20 15:37:35 +0200
Rozpatrzenie wniosków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129136 Rozpatrzenie wniosków złożonych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OLSZANICA" (-> Odnośnik do rozpatrzenia wniosków)

]]>
Thu, 02 Jul 20 15:35:42 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129135 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości przy ul. Kozietulskiego 5 dz. nr 1278/7 obr. 53 Podgórze, ul. Kurczaba 14 dz. nr 406/1 obr. 55 Podgórze,

ul. Kurczaba 12 dz. nr 406/1 obr. 55 Podgórze, ul. Kurczaba 13 dz. nr 414 obr. 55 Podgórze.

]]>
Thu, 02 Jul 20 15:33:29 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Dobrowolskiego w Krakowie, rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 454, 444, 491, 56, 52 obr. 71 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129128 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 02 Jul 20 14:59:33 +0200
obwieszczenie ds. AU-02-5.6730.2.1409.2017.KKR.EUL http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129124 Budowa do siedmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami, z jedną studnią kopaną, siedmioma szczelnymi zbiornikami wybieralnymi oraz utwardzonymi dojazdami, miejscami postojowymi i dojściami do budynków na działce nr 18/4 obr. 62 Podgórze oraz budowa zjazdu na działce nr 18/4 i 18/5 obr. 62 Podgórze przy ul. Nazaretańskiej w Krakowie

]]>
Thu, 02 Jul 20 13:57:22 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego willi przy ul. Sobieskiego 18 w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129121 Zawiadamia się o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego willi przy ul. Sobieskiego 18 w Krakowie.

]]>
Thu, 02 Jul 20 13:54:20 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129114 „Przebudowa, rozbudowa i budowa sieci wodociągowej na działkach nr: 222/2, 225, 328/1 obr. 4 Podgórze przy ul. Widłakowej w Krakowie”

]]>
Thu, 02 Jul 20 13:18:37 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Przebudowa i rozbudowa sieci gazowej wraz z przyłączem średniego ciśnienia do zespołu redukcyjno-pomiarowego w linii ogrodzenia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr. 455/1, 35/3, 35/1 obr. 12 Nowa Huta przy ul. Lubockiej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129113 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 02 Jul 20 13:16:10 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129110 „Przebudowa, rozbudowa i budowa sieci wodociągowej na działkach nr: 222/2, 225, 328/1 obr. 4 Podgórze przy ul. Widłakowej w Krakowie”.

]]>
Thu, 02 Jul 20 12:19:59 +0200
OBWIESZCZENIE PGW WP RZGW W KRAKOWIE http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129102 Thu, 02 Jul 20 11:51:53 +0200 Ogłoszenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129086 Thu, 02 Jul 20 09:03:48 +0200 Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej ul.Morcinka dz. 3/10,3/48 obr.4 Kraków,Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129087 Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej

]]>
Thu, 02 Jul 20 08:59:25 +0200
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129083 "Rozbudowa ul. Tadeusza Szafrana w Krakowie"

]]>
Thu, 02 Jul 20 08:38:55 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia rozbudowy i przebudowy sieci oświetlenia miejskiego wraz z budową przyłącza elektroenergetycznego na działce nr 374 obr. 13 Podgórze na Placu Niepodległości w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129084 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

 

]]>
Thu, 02 Jul 20 08:35:57 +0200
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129082 „Rozbudowa ul. Ważewskiego (droga gminna 603520) w km 0+993.50 – 1+139.30 oraz ul. Zakarczmie (droga gminna 603626) w km 0+000.00 – 0+059.30 wraz z rozbiórką: istniejących dróg i schodów, sieci gazowej, wodociągowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej oraz z budową: chodników, poboczy, konstrukcji oporowych, kanalizacji deszczowej oraz rozbudową oświetlenia oraz rozbudową i przebudową zjazdów wraz z rozbudową i budową sieci wodociągowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej, gazowej oraz zabezpieczeniem kolidującej infrastruktury technicznej – etap 1"

 

]]>
Thu, 02 Jul 20 08:24:18 +0200
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129080 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zwiedzanie na TAK III” przez Fundację Czyżyny

]]>
Thu, 02 Jul 20 07:39:07 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129057 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 19 szt. drzew z terenu dz. nr 200/17, 200/18 obr. 63 Podgórze, przy ul. Wysłouchów 53 w Krakowie.

]]>
Wed, 01 Jul 20 15:41:18 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129055 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew: z terenu dz. nr 198/6, obr. 65 Podgórze, przy ul. Wysłouchów 29 w Krakowie

]]>
Wed, 01 Jul 20 15:37:05 +0200
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie projektu planszy z tablicami - Zakrzówek http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129039 Wed, 01 Jul 20 15:19:38 +0200 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania . http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129050 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa- wierzby o obw. pnia 146 cm z terenu dz. nr 197/29 obr. 65 Podgórze przy ul. Wysłouchów 1A w Krakowie.

]]>
Wed, 01 Jul 20 15:17:50 +0200
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129049 Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie 7 szt. drzew z nieruchomości przy ul.Białoruskiej, dz. nr 811/61, obr. 49 Podgórze, ul. Czarnogórskiej 6, dz. nr 812/10, obr. 49 Podgórze, ul. Dauna 51, dz. nr 320/2, obr. 50 Podgórze, ul. Dauna dz. nr 810/3, obr. 49 Podgórze, ul. Estońskiej 8 dz. nr 811/7, obr. 49 Podgórze, ul. Macedońskiej 6, dz. nr 812/20, obr. 49 Podgórze, ul. Włoskiej 17, dz. nr 811/29, obr. 49 Podgórze.

]]>
Wed, 01 Jul 20 15:12:31 +0200
Obwieszczenie o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129046 ,,Budowa jedenastu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi w poziomie parterów, garażami dwupoziomowymi, wewnętrznym układem drogowym, zewnętrznymi miejscami postojowymi oraz dojściami do budynków, wraz z budową sieci wodociągowej i przyłączami, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami, przyłącza kanalizacji opadowej wraz z zewnętrznym odcinkiem instalacji opadowej, budową stacji TRAFO odcinków sieci elektroenergetycznej Sn i nn wraz z przyłączami do budynków na terenie nieruchomości usytuowanych w Krakowie, dz. ew. nr 27/2, 27/6, 27/5, 27/4, 27/3, 29/6, 29/7 obręb 27 Podgórze oraz fragmenty działek 27/2, 42/9, 112, 27/4, 43/2, 83/7, 29/6, 39/2, 25 obręb 27 Podgórze, pomiędzy ulicami Mierzeja Wiślana (30-732 Kraków) i Bagrowa (30-733 Kraków)"

]]>
Wed, 01 Jul 20 15:06:38 +0200
Zgłoszenie budowy sieci cieplnej oraz przyłącza ul.Klimeckiego/ Turbasy dz. 235/2,238/3,73/4,234/2,78/11,207/21,78/14,72/2,76/3,238/7,70/5,70/6,234/1,76/5,78/16,207/20,239/2 obr.14 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129047 Zgłoszenie budowy sieci cieplnej oraz przyłącza

]]>
Wed, 01 Jul 20 14:59:21 +0200
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacyjnej ul.Jeziorany dz. 170/10,170/11,490/8 obr.3 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129043 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacyjnej

]]>
Wed, 01 Jul 20 14:56:04 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul.Sucha dz. 203/4,203/1,203/5 obr.46 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129042 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

]]>
Wed, 01 Jul 20 14:53:12 +0200
Komunikat w sprawie wypłaty świadczeń lipiec 2020 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129008 KOMUNIKAT W SPRAWIE WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO,  ŚWIADCZEŃ OPIEKUŃCZYCH  I ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH  W MIESIĄCU LIPCU 2020.

]]>
Wed, 01 Jul 20 13:33:48 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129022 „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV przy ul. Droga Rokadowa w Krakowie, na działkach nr 225/1, 225/2, 300/4 obr. 91 Podgórze”.

]]>
Wed, 01 Jul 20 12:50:56 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129017 „Budowa sieci kanalizacji deszczowej z wylotem do rowu w rejonie działki nr 154/4 oraz budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia przy ul. Drożyska w Krakowie, na działkach nr 419 obr. 31 Nowa Huta, 133, 148, 154/4, 154/7 obr. 30 Nowa Huta”.

]]>
Wed, 01 Jul 20 12:23:09 +0200
Informacja o wejściu w życie tzw. uchwały krajobrazowej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129015 Od 1 lipca 2020 r. w Krakowie obowiązują nowe zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Zasady te zostały określone w tzw. uchwale krajobrazowej tj. w uchwale Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Dz.U. z 9 marca 2020 r., poz. 1984). Ustalenia tzw. uchwały krajobrazowej zastępują dotychczasowe zapisy planów miejscowych dotyczące małej architektury, reklam (w tym szyldów) i ogrodzeń.

]]>
Wed, 01 Jul 20 12:01:02 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Budowa sieci gazowej PE DN 63 i przyłącza gazu PE DN 25 średniego ciśnienia do skrzynki gazowej w linii ogrodzenia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Krakowie, obr. 39 Nowa Huta - dz.nr 310/2, 311, 313/2, 316/1, ul. Powojowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129014 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 01 Jul 20 11:25:48 +0200
informacja o braku wniesienia sprzeciwu dla rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na działce nr 443/2 obr. 41 Podgórze przy ul. Obrońców Tobruku w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129013 informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 01 Jul 20 10:21:33 +0200
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129011 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „3 dni z FAR”-warsztaty i konsultacje online dla osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów na platformie ZOOM przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”

]]>
Wed, 01 Jul 20 09:15:21 +0200
Wykaz zabudowanej nieruchomości gruntowej (działka nr 19/471) położonej przy ul. Mosdorfa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129010 Wed, 01 Jul 20 09:11:30 +0200 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129007 Budowa drogi gminnej wraz z linią tramwajową KST etap III na odcinku od ul. Doktora Twardego do pętli Górka Narodowa wraz z rozbudową istniejących dróg publicznych powiatowych tj. ul. Doktora Twardego, ul. Bratysławskiej, ul. Siewnej, ul. Józefa Mackiewicza, dróg publicznych gminnych tj. ul. gen. Augusta Fieldorfa-Nila, ul. Krowoderskich Zuchów, ul. Nad Sudołem, ul. Szopkarzy, ul. Bociana, ul. Pachońskiego, ul. Białoprądnickiej, ul. Bularnia, 11KD, 1KD, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej i ul. Łukasza Górnickiego, drogi publicznej krajowej - DK nr 7 oraz dróg wojewódzkich tj. ul. Henryka Pachońskiego DW794 i ul. Matki Pauli Zofii Tajber DW794 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w ramach inwestycji pn.:”Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Kraków-Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie oraz towarzyszącą infrastrukturą drogową”.

]]>
Wed, 01 Jul 20 08:21:02 +0200
XLIII sesja Rady Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129006 Została zwołana XLIII sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 8 lipca 2020 roku o godzinie 16:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

]]>
Wed, 01 Jul 20 07:10:04 +0200
XLII sesja Rady Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129005 Została zwołana XLII sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 8 lipca 2020 roku o godzinie 10:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

]]>
Wed, 01 Jul 20 07:08:28 +0200
„Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów” - ogłoszenie otwartego konkursu ofert http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128972 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia informuje o ogłoszeniu konkursu ofert oraz naborze na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

]]>
Thu, 02 Jul 20 10:13:16 +0200
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa w sprawie udziału mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie Gminy 2019 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128976 Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa

]]>
Wed, 01 Jul 20 13:01:27 +0200
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128994 Zawiadomienie o wydaniu decyzji z dnia 25.06.2020r. znak WS-05.6131.1.84.2020.KZ zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu przy ul. Wrocławskiej 52a dz. nr 132/2 obr. 46 Krowodrza.

]]>
Tue, 30 Jun 20 16:55:18 +0200
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu oraz możliwości zapoznania się z aktami sprawy. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128993 Budowa drogi gminnej klasy L od ul. Centralnej do ul. Na Załęczu w Krakowie wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr 85/55, 85/56, 327, 322, 328, 213, 329, 212/14, 85/66, 331, 212/15, 216/185, 216/187, 216/243, 443/1, 216/189, 443/2, 445, 459, 212/23, 212/45, 212/61, 212/62, 212/71, 212/48, 212/49, 212/43, 216/200, 337/6, 337/7, 337/9, 562, 564, 464, 563, 212/50, 212/59, 204/16, 204/14, 438, 439, 204/38, 440/1, 440/2, 204/39, 204/35, 204/18, 204/37, 204/28, 204/27, 265/12, 212/2, 212/42, 565, 212/55, 212/76, 216/254, 216/255, 463/3, 463/5, 212/77, 462, 467, 431, 432, 278, 279 obr. 54 Nowa Huta oraz 25, 26, 27, 28, 29, 331, 80/9, 80/13, 80/14, 42/11, 42/17, 42/14, 30 obr. 55 Nowa Huta

]]>
Tue, 30 Jun 20 16:46:21 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128992 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, z garażami podziemnymi i naziemnymi, wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu, w tym: zjazdami, ciągami komunikacji pieszej i kołowej oraz miejscami postojowymi na terenie, na dz. nr 74/2 obr. 9 Nowa Huta, wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej na działkach nr 74/2, 540, 616 obr. 9 Nowa Huta, przy ul. Makuszyńskiego w Krakowie

]]>
Tue, 30 Jun 20 16:40:25 +0200
obwieszczenie ds AU-02-2.6732.1542.2019 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128983 Wygaszenie decyzji nr AU-2/7331/2940/05 z dnia 31.10.2005r. o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z dobudowanym garażem na działkach nr 40/12, 40/13 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. 40/12, 40/13 i 40/21 obr. 71 Podgórze przy ulicy Balanówka w Krakowie”, znak sprawy AU-02-3.ASM.7331-1501/04.

 

 

]]>
Tue, 30 Jun 20 14:58:13 +0200
obwieszczenie ds. AU-02-4.6730.2.937.2019.EUL http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128988 Budowa trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących z garażami wbudowanymi, utwardzeniem dojścia i dojazdu oraz infrastrukturą techniczną na działkach nr 159/3, 159/4 obr. 65 Podgórze i działce nr 221/20 obr. 64 Podgórze przy ul. Cechowej w Krakowie

]]>
Tue, 30 Jun 20 14:57:45 +0200
obwieszczenie ds. AU-02-4.6730.2.358.2019.EUL http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128986 Zmiana decyzji AU-2/6730.2/2574/2011 z dnia 23.08.2011 r., ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wbudowanymi na działkach nr 310/1, 310/2, 338/5 oraz części działki 316/8 obr.60 Podgórze wraz z budową sieci wodno-kanalizacyjnej, odcinka drogi i zjazdu na działkach 310/1, 310/2, 316/8, 348/3 obr.60 Podgórze przy ul. Słona Woda w Krakowie” (znak sprawy AU-02-5.MCA.7331-3122/10)

]]>
Tue, 30 Jun 20 14:53:59 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej al.3 Maja dz.179/14 obr.12 Kraków,Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128982 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Tue, 30 Jun 20 14:39:38 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Bunscha dz.446/2,375/4,477/18,477/10,379/7,378 obr.41 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128981 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Tue, 30 Jun 20 14:36:49 +0200
Zgłoszenie budowy wolnostojącego kontenerowego budynku stacji transformatorowej ul.Nad Fosą dz. 64/1 obr.96 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128980 Zgłoszenie budowy wolnostojącego kontenerowego budynku stacji transformatorowej

]]>
Tue, 30 Jun 20 14:34:09 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Budowa sieci gazowej PE DN 63 i przyłącza gazu PE DN 25 średniego ciśnienia do skrzynki gazowej na budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Krakowie, obr. 31 Nowa Huta, dz.nr 154/3, 154/1, 154/4, 154/6, ul. Plażowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128978 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 30 Jun 20 14:25:56 +0200
ds AU-02-2.6732.1066.2019.KKŁ http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128975 wygaśnięcie decyzji nr AU-2/7331/3254/09 z dnia 30.10.2009 r. o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa dwóch zespołów budynków mieszkalnych jednorodzinnych (5 i 6 budynków) w zabudowie szeregowej działkach nr 68/5, 68/6, 68/7, 68/8, 126 - obr. 47 Podgórze, wraz z wjazdem i wewnętrznym układem drogowym na działkach nr: 126, 68/6, 68/5, 127/1 obr. j.w., rozbudowa ulicy Pszennej na działkach nr 127/1, 57/296, 127/6 obr. 47 Podgórze i infrastrukturą techniczną na działkach nr: 68/5, 68/6, 126, 127/1, 67/15, 57/296, 67/11, 67/5, 57/155, 57/34, 57/23 - obr. j.w., przy ul. Pszennej w Krakowie”, znak sprawy AU-02-6.JPR.7331-762/06, w części objętej ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "DLA WYBRANYCH OBSZARÓW PRZYRODNICZYCH MIASTA KRAKOWA – ETAP A" – obszar 142.

]]>
Tue, 30 Jun 20 14:05:40 +0200
OBWIESZCZENIE ds. AU-02-6.6733.163.2020.DBO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128955 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 63 SDR11 na dz. nr 260/1 obr. 43 Podgórze przy ul. Kobierzyńskiej w Krakowie.

]]>
Tue, 30 Jun 20 13:09:26 +0200
wykazy nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawców http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128971 Tue, 30 Jun 20 12:16:36 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 257 z dz. 230_2, 304_30, 304_25 oraz 258, jedn. ewid. Nowa Huta, obr 53 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128970 Tue, 30 Jun 20 11:56:23 +0200 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128969 "Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN oraz budowa stanowiska słupowego na działkach nr 181/7, 181/4, 181/3, 182/6 obr. 108 Podgórze przy ul. Traczy w Krakowie"

]]>
Tue, 30 Jun 20 11:55:31 +0200
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 119_1, 119_2, 119_3, 119_4, 315, 316, 317, 347, 350, jedn. ewid. Nowa Huta, obr 17 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128968 Tue, 30 Jun 20 11:54:15 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 239 z dz. 235_1, 237, jedn. ewid. Krowodrza, obr 51 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128967 Tue, 30 Jun 20 11:47:46 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 5_13 z dz. 2_6, 1_4, 6_9, 7_9, 8_9, jedn. ewid. Podgórze, obr 61 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128966 Tue, 30 Jun 20 11:43:31 +0200 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128959 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 321/7, 321/3 obr. 51 Krowodrza przy ul. Józefa Becka w Krakowie”.

]]>
Tue, 30 Jun 20 10:31:03 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128953 „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz gazowej przy ul. Prof. Jana Ślaskiego w Krakowie, na działkach nr 222/5, 223/5, 223/1, 222/1, 315/1, 181/1 obr. 3 Podgórze”.

]]>
Tue, 30 Jun 20 10:02:58 +0200
Ogłoszenie otwarty konkurs ofert „Kampania społeczna promująca postawę przedsiębiorczości wśród młodzieży” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128820 Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. Tytuł zadania publicznego: „Kampania społeczna promująca postawę przedsiębiorczości wśród młodzieży”

 

Tytuł zadania publicznego: Kampania społeczna promująca postawę przedsiębiorczości wśród młodzieży

Termin składania ofert upływa 21 lipca 2020 r. o godz. 15.00

]]>
Tue, 30 Jun 20 09:41:30 +0200
Obwieszczenie ds. AU-01-2.6740.1.2492.2019.SLE http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128945 Postępowanie ws. wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego pn.: "Budowa dwóch budynków mieszkalno-usługowych, wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z instalacjami wewnętrznymi wewnątrz budynków: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej, elektryczną, słaboprądową (w tym SSP i DSO), grzewczą, wentylacji mechanicznej bytowej, wentylacji grawitacyjnej, hydrantową, oddymiania klatek schodowych i wind, a także instalacjami wewnętrznymi na zewnątrz budynków: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej grawitacyjnej ze zbiornikiem retencyjnym spowalniającym spływ wód opadowych i przepompownią ścieków, kanalizacji deszczowej tłocznej, wewnętrzną linią zasilającą oraz oświetleniem terenu - realizowanych w ramach etapu I i etapu II, z wewnętrznym układem komunikacyjnym z miejscami postojowymi, murami oporowymi, drogą wewnętrzną na dz. nr 68/22, 68/23, 68/24, 68/28, 68/29, 68/30 obr. 28 jedn. ewid. Krowodrza oraz zjazdem na dz. nr 292, 133/1 obr. 28 jedn. ewid. Krowodrza w pobliżu al. 29 Listopada w Krakowie".

]]>
Tue, 30 Jun 20 09:31:11 +0200
Otwarty konkurs ofert http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128915 Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie rewitalizacji

 

Tytuł zadania publicznego: „Wspieranie procesu rewitalizacji na obszarach zdegradowanych”.

Termin składania ofert upływa 20 lipca 2020 r. o godz. 15.00

]]>
Mon, 29 Jun 20 15:29:56 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji ogólnospławnej oraz sieci wodociągowej ul.Prądnicka dz. 249,207 obr.45 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128931 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji ogólnospławnej oraz sieci wodociągowej

]]>
Mon, 29 Jun 20 14:39:25 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej al.3 Maja dz. 179/17,179/21,179/22,179/25 obr.12 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128930 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Mon, 29 Jun 20 14:36:57 +0200
Zgłoszenie budowy sieci gazu ul.Laskowa / Ripperów dz.363/3,364,285 obr.56 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128929 Zgłoszenie budowy sieci gazu

]]>
Mon, 29 Jun 20 14:34:23 +0200
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazu ul.Obrońców Tobruku dz.443/2 obr.41 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128928 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazu

]]>
Mon, 29 Jun 20 14:31:28 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Jagiełły dz.316/3,203 obr.10 Kraków,Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128927 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Mon, 29 Jun 20 14:28:59 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128926 „Budowa elektroenergetycznych sieci – dwóch linii kablowych SN-15 kV relacji GPZ Lubocza – RS Nowa Huta przy ul. Wielkich Pieców w Krakowie, na działce nr 58 obr. 20 Nowa Huta, 136, 128/4 obr. 19 Nowa Huta”.

]]>
Mon, 29 Jun 20 14:11:56 +0200
ds. AU-02-5.6730.2.915.2019.EDA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128921 „Budowa budynku usługowego z garażem podziemnym, z wewnętrznymi instalacjami prąd, wod-kan, c.o. i c.w.u., z układem komunikacyjnym: budowa drogi do garażu podziemnego, zewnętrznych miejsc postojowych, chodnika, na działkach nr 228/6, 230, 231/3, 231/4, 233/1 obr.33 Podgórze, z wjazdem z działki nr 302/30 obr. jw. z ul. Ruczaj w Krakowie, infrastruktura techniczna na działce nr 302/30 obr.jw.”.

]]>
Mon, 29 Jun 20 14:09:48 +0200
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128925 Budowa zintegrowanego bloku operacyjnego na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, dz. nr 184/11, obr. 45, j. ew. Krowodrza.

]]>
Mon, 29 Jun 20 14:05:04 +0200
ds. AU-02-5.6730.2.916.2019.EDA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128923 „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, z wewnętrznym układem komunikacyjnym: dojazdową do garażu podziemnego, zewnętrznymi miejscami postojowymi, chodnikiem, na działkach nr 228/6, 230, 231/3, 231/4, 233/1 obr.33 Podgórze, wraz z instalacjami wewnętrznymi prąd, wod-kan, c.o. i c.w.u., wentylacja mechaniczna na działkach nr 228/6, 230, 231/3, 231/4, 233/1, 302/19 obr.33 Podgórze, ze zjazdem z działki nr 302/30 obr.33 Podgórze, przy ul. Ruczaj w Krakowie”.

]]>
Mon, 29 Jun 20 13:57:42 +0200
OBWIESZCZENIE ds. AU-02-6.6733.168.2020.DBO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128922 Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 63 SDR11 na dz. nr 37/13, 37/12, 681/20, 681/3 obr. 33 Podgórze przy ul. Kobierzyńskiej i Pastelowej w Krakowie.

]]>
Mon, 29 Jun 20 13:55:17 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Goszczyńskiego z kolektora DN 60 cm na kolektor jajowy 100x150 cm oraz w ul. Żołnierskiej z kolektora DN 40 cm na kolektor DN 80 cm wraz z budową przykanalików do studni wpustowych na działkach numer 447/13 obr 28. Podgórze oraz działki nr 246/1, 293, 294 obr 19 j. ewid. Podgórze w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128916 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 29 Jun 20 13:37:32 +0200
PAMIĘTAJMY O ZWIERZĘTACH PODCZAS UPAŁÓW! http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128912 „Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę” (art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt).

]]>
Mon, 29 Jun 20 12:59:12 +0200
Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128898 Informacja Ministerstwa Sprawiedliwości.

]]>
Mon, 29 Jun 20 12:00:35 +0200
Znamy Filantropów Krakowa 2019! http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128894 Tytuł Filantropa Krakowa od 20 lat przyznawany jest osobom, instytucjom i firmom szczególnie zaangażowanym w niesienie pomocy potrzebującym mieszkańcom naszego miasta. Prestiżowymi tytułami Filantropów Krakowa 2019 zostali uhonorowani: Alicja Szczepańska, Małgorzata Turek oraz krakowski oddział PGE Energia Ciepła.

]]>
Mon, 29 Jun 20 11:05:32 +0200
Obwieszczenie ws. AU-01-1.6740.1.970.2020.KPA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128885 BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH, WIELOSEGMENTOWYM GARAŻEM PODZIEMNYM, WRAZ Z BUDOWĄ NOWEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W ZAKRKESIE:

A/ INSTALACJI: WODNO-KANALIZACYJNEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z WYMIENNIKOWNIAMI CIEPŁA, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, ODDYMIANA, ELEKTRYCZNEJ,

B/ UKŁADU PLACÓW I DRÓG WEWNĘTRZNYCH W TYM DROGI POŻAROWEJ DLA BUDYNKÓW NA DZIAŁKACH: 415/24, 415/43, 415/45, 920, 527/13 OBR.29 KROWODRZA

 

]]>
Mon, 29 Jun 20 09:49:45 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128883 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 63 SDR11 na działkach nr 138/3, 430/4 obr. 103 Podgórze przy ul. Czarnochowickiej 107 w Krakowie”

]]>
Mon, 29 Jun 20 09:35:28 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ogólnosławnej ul.Storczykowa 477/6,477/14,430/11 obr.48 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128878 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ogólnosławnej

]]>
Mon, 29 Jun 20 09:14:32 +0200
Zgłoszenie przebudowy sieci gazowej ul.Warneńczyka dz.606,607,534,535 obr.13 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128874 Zgłoszenie przebudowy sieci gazowej

]]>
Mon, 29 Jun 20 09:09:08 +0200
Zgłoszenie budowy sieci gazowej ul.Tuchowska/ Osterwy dz. 250,256 obr.96 dz.1,6,74 obr.96 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128873 Zgłoszenie budowy sieci gazowej

]]>
Mon, 29 Jun 20 09:03:15 +0200
Zgłoszenie przebudowy sieci gazu ul.Warneńczyka, Plac Serkowskiego dz.518,519,520,521/1 obr.12 dz.510,509 obr.13 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128870 Zgłoszenie przebudowy sieci gazu

]]>
Mon, 29 Jun 20 09:00:36 +0200
Ogłoszenie otwarty konkurs ofert (regranting) „Program Wsparcia Samorządów Uczniowskich #SU-w-ak http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128789 Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego realizatorom projektów na zasadach przewidzianych w art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (regranting), w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

 

Tytuł zadania publicznego: „Program Wsparcia Samorządów Uczniowskich #SU-w-ak"

Termin składania ofert upływa 21 lipca 2020 r. o godz. 15.00

 

 

]]>
Tue, 30 Jun 20 09:28:47 +0200
Otwarty konkurs ofert (regranting) „Miasto Młodych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128802 Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznegow formie powierzenia zadania publicznego realizatorom projektów na zasadach przewidzianych w art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (regranting), w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

Tytuł zadania publicznego: "Miasto Młodych".

Termin składania ofert upływa 21 lipca 2020 r. o godz. 15.00

 

 

 

]]>
Tue, 30 Jun 20 09:24:51 +0200
Komunikaty Urzędu Stanu Cywilnego w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125745 Fri, 03 Jul 20 15:13:16 +0200 Specjalna infolinia krakowskiego USC http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124295 Fri, 03 Jul 20 15:09:07 +0200 Zawieszenie rejestracji zgonów w USC w soboty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123904 Mon, 29 Jun 20 21:05:43 +0200 Informacja Urzędu Stanu Cywilnego - telefony http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123906 Mon, 29 Jun 20 21:04:55 +0200 Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatna mediacja – telefonicznie od 16 marca http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123051 Informujemy, że w związku z sytuacją epidemiczną w kraju, punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnej mediacji w Krakowie od 16 marca 2020 r., zamknięte są do odwołania. Dla osób chcących skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej został wdrożony system udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. W celu skorzystania z TELEFONICZNEJ NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEJ MEDIACJI, zaineresowana osoba proszona jest o kontakt z INFOLINIĄ pod numerem: 796 420 474

]]>
Tue, 30 Jun 20 14:35:35 +0200