BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Fri, 10 Jul 20 16:58:43 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Budowa sieci oraz przyłącza gazu ś/c do budynku jednorodzinnego w Krakowie, ul. Becka na działkach nr 155/4, 199, 107/2 obr. 7, j. ewid. Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129520 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 10 Jul 20 14:51:37 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Powstańców w Krakowie, budowa sieci wodociągowej zlokalizowanej na dz. nr 76/12, 123/13, 289/1, 291/1, 288/1 obr. 1 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129516 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 10 Jul 20 14:36:18 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Powstańców w Krakowie, budowa sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dz. nr 76/12, 123/13, 289/2, 289/1, 291/1, 288/1 obr. 1 jedn. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129515 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 10 Jul 20 14:34:25 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Powstańców w Krakowie, budowa sieci osiedlowej ciepłowniczej wraz z przyłączem cieplnym zlokalizowanymi na dz. nr 76/12, 123/13, 289/1, 291/1, 288/1 obr. 1 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129514 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 10 Jul 20 14:32:34 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu /Decyzja Nr 41/6743.6/2020/ ul. Korepty /dz. nr 21/2, 19/58, 19/59, 549/1 obr. 100 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129513 Informacja o wniesieniu sprzeciwu.

]]>
Fri, 10 Jul 20 14:22:38 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu /Decyzja Nr 42/6743.6/2020/ ul. Suchy Jar /dz. nr 1, obr. 39 j. ewid. Nowa Huta oraz 71/4 obr. 40 j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129512 Informacja o wniesieniu sprzeciwu.

]]>
Fri, 10 Jul 20 14:20:32 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Isep / Cuplowa w Krakowie, budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 353 obr. 55 j. ewid. Nowa Huta oraz na dz. nr 36, 34/2, 35 obr. 57 j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129511 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 10 Jul 20 14:19:06 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Budowa sieci wodociągowej w ul. Czerwone Maki w Krakowie - odcinek 1-23 na działkach nr 387/1 obr. 41, jedn. ewid. Podgórze oraz 199/5 obr. 42, jedn. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129509 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 10 Jul 20 13:58:05 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129507 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu Osiedla Kościuszkowskiego 10 dz. nr 108/9 obr. 7 Nowa Huta, Osiedla Kościuszkowskiego 6 dz. nr 108/5 obr. 7 Nowa Huta, Osiedla Niepodległości dz. nr 67/31 obr. 1 Nowa Huta, Osiedla Niepodległości 8 dz. nr 67/30 obr. 7 Nowa Huta, Osiedla Niepodległości 17 dz. nr 67/11 obr. 7 Nowa Huta.

]]>
Fri, 10 Jul 20 13:57:24 +0200
ds. AU-02-5.6730.2.277.2020.EDA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129506 „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z lokalem użytkowym wraz z instalacjami wewnętrznymi wraz z budową dojścia i dojazdu na działkach nr 98/6, 98/7 obr.6 Krowodrza, wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 98/6, 98/7, 97/1, 93/6, 137/63 obr.6 Krowodrza, wraz z wjazdem z działki nr 137/63 obr.6 Krowodrza na działki nr 98/6, 98/7 obr.6 Krowodrza, przy ul. Balickiej w Krakowie”

]]>
Fri, 10 Jul 20 13:35:47 +0200
Zgłoszenie budowy instalacji dodatkowych aparatów technologiczno-parowych dz.1/61 obr.20 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129505 Zgłoszenie budowy instalacji dodatkowych aparatów technologiczno-parowych

]]>
Fri, 10 Jul 20 13:32:31 +0200
Zgłoszenie budowy zbiornika na nieczystości ciekłe ul.Zakrzowiecka dz. 305/9,306/9 obr.7 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129504 Zgłoszenie budowy zbiornika na nieczystości ciekłe

]]>
Fri, 10 Jul 20 13:29:45 +0200
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej ul.Półłanki dz. 381,383,280/1 obr.104 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129502 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej

]]>
Fri, 10 Jul 20 13:25:57 +0200
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej ul.Homolacsa dz. 259/144,259/189 obr.86 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129501 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Fri, 10 Jul 20 13:23:08 +0200
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej ul.Homolacsa dz. 259/144,259/189 obr.86 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129499 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Fri, 10 Jul 20 13:20:03 +0200
obwieszczenie ds. Nr AU-02-2.6730.221.2019.KCZ http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129496 „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego lokalu użytkowego znajdującego się w piwnicy budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Św. Filipa 6 na lokal o przeznaczeniu usługowo-biurowym, spełniającym potrzeby strzelnicy wraz z zapleczem biurowym oraz częścią bufetową, przy ul. Św. Filipa 6 w Krakowie, na działce nr 3 obr. 120 Śródmieście”.

]]>
Fri, 10 Jul 20 13:17:35 +0200
Zgłoszenie budowy i przebudowy sieci gazowej ul.Rzepichy dz. 204,3/2,179/2,3/5,3/8,3/7,178/1 obr.2 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129498 Zgłoszenie budowy i przebudowy sieci gazowej

]]>
Fri, 10 Jul 20 13:16:29 +0200
Zgłoszenie budowy sieci gazowej i przyłacza gazu ul.Łowińskiego dz. 4/17,4/5 obr.20 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129497 Zgłoszenie budowy sieci gazowej i przyłacza gazu

]]>
Fri, 10 Jul 20 13:13:50 +0200
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129492 OGŁOSZENIA o wyłożeniach do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją dla obszarów:
- "BULWARY WISŁY II"  (-> Odnośnik do ogłoszenia),
- "MORELOWA"  (-> Odnośnik do ogłoszenia),
- "PASTERNIK"  (-> Odnośnik do ogłoszenia),
- "WRÓBLOWICE II"  (-> Odnośnik do ogłoszenia).
Wyłożenia projektów planów rozpoczną się w dniu 20 lipca 2020 r.

]]>
Fri, 10 Jul 20 13:11:57 +0200
Zgłoszenie budowy sieci gazu i przyłączy gazu ul.Samostrzelnika dz. 743,139/1,136,139/2,137 obr.46 Kraków Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129494 Zgłoszenie budowy sieci gazu i przyłączy gazu

]]>
Fri, 10 Jul 20 13:11:12 +0200
Zgłoszenie budowy sieci gazowej i przyłącza gazu ul.Lubocka dz. 423,378,379/1,379/2,186/3 obr.12 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129493 Zgłoszenie budowy sieci gazowej i przyłącza gazu

]]>
Fri, 10 Jul 20 13:08:10 +0200
Zgłoszenie przebudowy sieci ciepłowniczej ul.Podgóska dz.126/2,126/14 obr.12 Kraków, Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129491 Zgłoszenie przebudowy sieci ciepłowniczej

]]>
Fri, 10 Jul 20 13:00:13 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Waligórskiego dz. 182/5,369/2 obr.26 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129488 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Fri, 10 Jul 20 12:56:36 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w drodze bocznej od ul. Czerwone Maki na dz.nr 11/17, 11/8, 11/9 obr.42 Podgórze - odcinek TŚ-KO-S1-S8 w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129490 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 10 Jul 20 12:52:28 +0200
Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cieplnej wraz z budową przyłaczy cieplnych ul.Turbasy, Niwy, Na dołach dz. 97/8,219/2,290,291,100,292,101/2,78/16 obr.14 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129487 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cieplnej wraz z budową przyłaczy cieplnych

]]>
Fri, 10 Jul 20 12:46:06 +0200
ds. AU-01-3.6740.1.1863.2018.GGO.PST http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129486 Wznowienie postępowania zakończonego decyzją o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, wraz z lokalami usługowymi, garażem podziemnym, z wewnętrznymi instalacjami; elektrycznymi, teletechnicznymi, wodno-kanalizacyjnymi w tym odcinkami poza budynkiem, centralnego ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji mechanicznej i oddymiania a także ciągami pieszymi przy ul. Masarskiej w Krakowie dz. nr 197/5, 197/8 obr. 17 Śródmieście”

]]>
Fri, 10 Jul 20 12:42:06 +0200
obwieszczenie AU-02-6.6730.2.1394.2018.WMA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129484 „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, garażem podziemnym, ciągiem pieszo jezdnym i naziemnymi miejscami postojowymi na działkach nr 42/18, 42/19, 42/20, 42/21 obr. 34 Podgórze wraz z budową drogi i ciągu pieszego na działkach nr 230/10 (część), 42/23, 42/26 obr. 34 Podgórze oraz budowa zjazdu z ul. Zachodniej na działce nr 230/10 (część) obr. 34 Podgórze przy ul. Zachodniej w Krakowie”.

]]>
Fri, 10 Jul 20 11:56:34 +0200
OBWIESZCZENIE ds. AU-02-1.6730.2.963.2019.KZI http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129483 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr 378/6, 378/7, 405/3 obr. 24 Krowodrza przy ul. Potoczek w Krakowie

]]>
Fri, 10 Jul 20 11:49:19 +0200
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129481 WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KOSTRZE" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 10 lipca do 10 sierpnia 2020 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej, zasady zapoznawania się z projektem planu w siedzibie Wydziału Planowania Przestrzennego oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w ogłoszeniu (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 10 Jul 20 10:16:40 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129478 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 284/1, 284/2, 284/3, 284/4 obr. 28 Nowa Huta przy ul. Brzeskiej w Krakowie”

]]>
Fri, 10 Jul 20 09:44:17 +0200
Konsultacje społeczne dotyczące projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa, określających organizację i zakres działania dzielnic. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129465 Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Krakowa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa, określających organizację i zakres działania dzielnic. Konsultacje odbywać się będą w okresie od 13 lipca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r.

]]>
Fri, 10 Jul 20 09:11:15 +0200
Obwieszczenie ds. AU-01-6.6740.1.728.2020.APA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129468 "Budowa przyłączy gazu PE w zakresie średnic dn 63-90 na dz. nr 162, 25, 53/1, 32/2, 42 obr. 3 j. ewid. Śródmieście - Kraków ul. Sarego."

]]>
Fri, 10 Jul 20 09:05:48 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 3/10, 3/48 obr. 4 Nowa Huta przy ul. Gustawa Morcinka w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129466 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 10 Jul 20 08:14:11 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Jeziorany budowa sieci kanalizacji fi250 na dz. nr 170/10, 170/11, 490/8 obr. 3 Nowa Huta Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129464 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 10 Jul 20 08:04:37 +0200
Informacja o wynikach przetargów z dnia 30.06.2020 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129388 Fri, 10 Jul 20 00:00:02 +0200 Informacja o wniesieniu sprzeciwu /Decyzja Nr 40/6743.6/2020/ ul. Sapalskiego /dz. nr 86/2, 211, 271/6, 287/7, 287/8, 287/9 obr. 82 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129460 Informacja o wniesieniu sprzeciwu.

]]>
Thu, 09 Jul 20 15:56:04 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu /Decyzja Nr 39/6743.6/2020/ ul. Wadowska /dz. nr 345 oraz 307/2 obr. 12 j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129459 Informacja o wniesieniu sprzeciwu.

]]>
Thu, 09 Jul 20 15:54:32 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu /Decyzja Nr 37/6743.6/2020/ ul. Czeczeńska /dz. nr 6/3, 7, 8, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 obr. 27 j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129458 Informacja o wniesieniu sprzeciwu.

]]>
Thu, 09 Jul 20 15:53:11 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Skoczylasa w Krakowie, rozbudowa sieci gazowej na dz. nr 22/7, 22/4, 22/5 obr. 15 j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129457 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 09 Jul 20 15:41:11 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Miarowa w Krakowie, rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 204/13, 204/14, 204/15 obr. 64 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129456 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 09 Jul 20 15:39:24 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. biskupa Albina Małysiaka w Krakowie, budowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 196, 189/7 I 189/54, 189/55 obr. 70 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129455 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 09 Jul 20 15:37:10 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Nad Czerną w Krakowie, budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 291, 285, 294 obr. 74 j. ewid. Podgórze oraz 41/5 obr. 75 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129454 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 09 Jul 20 15:35:32 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129438 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 250-300 mm na działkach nr 331, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4 obr. 29 Nowa Huta przy ulicy Podstawie w Krakowie”

]]>
Thu, 09 Jul 20 14:43:56 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129435 „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN oraz budowa stanowiska słupowego przy ul. Bobrowej w Krakowie, na działkach nr 327/25, 120, 118/1, 118/2, 118/3, 119/2, 119/4, 119/6, 127 obr. 3 Podgórze”

]]>
Thu, 09 Jul 20 14:15:13 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu/ Decyzja nr 38/6743.6/2020 / ul. Wielicka/ dz. nr 142, 143/3, 144/2, obr. 51 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129436 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Thu, 09 Jul 20 14:14:40 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129432 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w rejonie ul. Suchy Jar w Krakowie, na działkach nr 3, 6, 7/5, 8/1, 8/2, 8/3, 9, 426, 457 obr. 39 Nowa Huta”

]]>
Thu, 09 Jul 20 13:38:07 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129430 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 225 przy ul. Blokowej w Krakowie, na działkach nr 400 obr.44 Nowa Huta, 12/12, 12/28, 12/29, 12/18, 12/13, 12/1, 12/30, 12/11, 6/11, 28, 12/2, 320 obr.20 Nowa Huta”

]]>
Thu, 09 Jul 20 13:33:00 +0200
Obwieszczenie ws. AU-01-2.6740.1.841.2020.MDY http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129426 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, garażem podziemnym, instalacjami wewnętrznymi: wodną, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej, c.o., klimatyzacji, elektryczną i niskoprądową. Zagospodarowanie terenu: dojazd, dojścia, tereny zielone. Przebudowa kolidujących elementów infrastruktury technicznej: likwidacja nieczynnego przyłącza wody, przewodów elektroenergetycznych oraz przebudowa przyłącza kanalizacji ogólnospławnej - działki: 307/17, 392/6 obr. 14 Krowodrza, przy ul. Senatorskiej i Komorowskiego w Krakowie

]]>
Thu, 09 Jul 20 13:04:35 +0200
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Obóz sportowo-rekreacyjny – bezpieczny wypoczynek z Grębałowianką” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129422 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Obóz sportowo-rekreacyjny – bezpieczny wypoczynek z Grębałowianką” przez Klub Sportowy Grębałowianka

]]>
Thu, 09 Jul 20 10:11:01 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129420 „Budowa budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej Nr 89 wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej (wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej i elektroenergetycznej oświetlenia terenu), budową drogi pożarowej oraz miejsc postojowych na działkach nr 52/47, 57/3 oraz 281/7 obr. 2 Nowa Huta przy ul. Popielidów, Osiedle Piastów 34a, w Krakowie”.

]]>
Thu, 09 Jul 20 09:13:18 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129411 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 19, 20/6, 192/1 obr. 19 Krowodrza przy ul. Rzepichy w Krakowie”

]]>
Thu, 09 Jul 20 08:40:20 +0200
Wykaz lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne Nr 55A w os. Stalowym 5 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129408 Thu, 09 Jul 20 08:23:39 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Krakowie ul. Gwarna na działkach nr 318/14, 318/10, 172/4, 391/2, 390/1, 390/2 obr. 61, j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129401 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 09 Jul 20 08:11:11 +0200
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazu oraz budowa przyłącza ul.Wadowska dz. 213/1,179/1 obr.60 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129396 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazu oraz budowa przyłącza

]]>
Thu, 09 Jul 20 07:20:04 +0200
Zgłoszenie przebudowy sieci sieci gazu ul.Powiatowa dz.474/2 obr.46 Kraków,Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129395 Zgłoszenie przebudowy sieci sieci gazu

]]>
Thu, 09 Jul 20 07:16:27 +0200
Zgłoszenie budowy sieci gazowej z przyłączem ul.Czarnochowicka dz.225/3,225/5 obr.103 Kraków,Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129394 Zgłoszenie budowy sieci gazowej z przyłączem

]]>
Thu, 09 Jul 20 07:12:49 +0200
Zmiana terminu złożenia sprawozdań dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 rok http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129384 Fri, 10 Jul 20 11:26:12 +0200 obwieszczenie do sprawy AU-02-6.6730.2.1459.2018.wma http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129390 „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wbudowanym na działce nr 342 obr. 3 wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, bezodpływowym wybieralnym zbiornikiem na wodę opadową oraz budowa zjazdu z działki nr 343/2 na działkę 342 obr. 3 Podgórze przy ul. Ślaskiego w Krakowie - Podgórzu,”

]]>
Wed, 08 Jul 20 15:11:48 +0200
ds. AU-01-2.6740.1.918.2020.EDS http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129389 „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego „A” z garażem podziemnym wraz z wewnętrznymi instalacjami nn, wod-kan, c.o., wentylacji mechanicznej, gazu, oraz zewnętrznymi instalacjami gazu, energii elektrycznej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej ze zbiornikiem retencyjnym oraz przepompownią wód opadowych, układem pieszo- jezdnym i miejscami postojowymi, układem ścianek szczelnych GU16-400 na działce nr 880 obr. 22 Śródmieście, przy ul. Dobrego Pasterza w Krakowie”

]]>
Wed, 08 Jul 20 14:36:55 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129383 „Budowa pięciu elektroenergetycznych sieci kablowych SN 15kV wraz z towarzyszącą siecią kanalizacji światłowodowej przy ul. Lipskiej, Mierzei Wiślanej w Krakowie, na działkach nr 47/22, 182, 132, 131 obr. 27 Podgórze”

]]>
Wed, 08 Jul 20 13:24:17 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129363 "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100RC DN 225 SDR17.6 na działce nr 349/1 obr. 77 Podgórze, działkach nr 183, 202, 203, 204 obr. 78 Podgórze oraz działkach nr 104, 124, 288/6, 150, 154, 156, 159/1, 179/1, 181 obr. 79 Podgórze przy ul. Bogucianka w Krakowie"

]]>
Wed, 08 Jul 20 10:27:09 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129359 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w układzie ciśnieniowym na działkach nr 43/6, 39, 41/7obr. 5 j. ewid. Podgórze przy ul. Falistej w Krakowie”.

]]>
Wed, 08 Jul 20 10:16:41 +0200
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 23_1 z dz. nr 533_15, 23_4, 23_7, 572, 20_8, 20_5 jed. ewid. Krowodrza obr 21 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129350 Wed, 08 Jul 20 09:31:27 +0200 Ogłoszenie wyników I edycji konkursu pn. Nagroda Krakowa - Miasta Literatury UNESCO. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129349 Wed, 08 Jul 20 09:09:17 +0200 Wydłużone godziny pracy Wydziału Spraw Administracyjnych w zakresie wydawania zaświadczeń o prawie do glosowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129335 Wed, 08 Jul 20 08:19:01 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 60 z dz. nr 94, 95, 96, 97, 98_3, 98_4, 317 jedn. ewid. Podgórze obr 21 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129333 Wed, 08 Jul 20 08:10:43 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 788 z dz. nr 180, 789 jedn. ewid. Śródmieście obr 4 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129328 Wed, 08 Jul 20 08:03:19 +0200 Ogłoszenie otwarty konkurs ofert http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129315 Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego pn. „Konkurs ofert na wydarzenie/ cykl wydarzeń: Działalność na rzecz rozwoju wspólnot i integracji społeczności lokalnych, połączonej ze wzmocnieniem tożsamości lokalnej, polegającej np. na zorganizowaniu konkursów (np. literackich, historycznych, plastycznych, fotograficznych, sportowych), sporządzeniu wirtualnego albumu zawierającego lokalne wspomnienia, poprowadzeniu gry terenowej, zajęć poświęconych tradycji lub historii Krowodrzy lub działań z zakresu ekologii i bezpieczeństwa, bądź innych działań zaproponowanych przez NGO za wyjątkiem pikników; z uwzględnieniem elementu międzypokoleniowego i potrzeb osób niepełnosprawnych”. 

Termin składania ofert upływa 28 lipca 2020 r. o godz. 15.00

]]>
Wed, 08 Jul 20 09:05:45 +0200
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129323 „Budowa Komisu Samochodowego przy ul. Pasternik w Krakowie na dz. nr 13/3, 14, 15/1, 15/2, 16/5, 16/6, 16/8, 20, 21/14, 22, 24/1, 25/1, 26/1, 26/2, 27/1, 27/2, 28/49, 28/50, 28/54, 28/55, 28/57, 28/58, 28/61, 557/2 obr. 40 Krowodrza, z przyłączami na działkach: 12/3, 13/5, 13/7, 16/2, 16/4, 526/3 obr. 40 Krowodrza”.

]]>
Tue, 07 Jul 20 15:21:39 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129322 ,,Budowa zespołu budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej i wolnostojącej z garażami wbudowanymi (do 14 budynków) z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach nr 118 i 119 obr 3 Podgórze, z budową odcinka ul. Bobrowej wzdłuż działek nr 118 i 119 i zjazdu na teren inwestycji z działki nr 314/2, z infrastrukturą techniczną na dz. nr 314/2 i budową skrzyżowania ul. Bobrowej z ul. Winnicką na dz. nr 314/2 i 114/2 obr. j.w. – przy ul. Bobrowej w Krakowie"

]]>
Tue, 07 Jul 20 15:17:37 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129321 "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, wewnętrznymi instalacjami: wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej i opadowej w tym odcinkami poza budynkami, połączonymi z podziemnymi zbiornikami retencyjnymi, ogrzewczymi, elektrycznymi, w tym słaboprądowymi i oświetleniem terenu, wentylacji mechanicznej i oddymiającej oraz śmietnikami na poziomie parteru, a także wewnętrznym układem drogowym z naziemnymi miejscami postojowymi, ciągami pieszymi i elementami małej architektury, oraz placem zabaw, a także pozostałą infrastrukturą techniczną wraz z budową stacji trafo, likwidacją lub przebudową kolidujących elementów podziemnej infrastruktury technicznej na działkach numer: 322/3, 322/4 oraz 383 obr.19, jedn. ewid. Podgórze w rejonie ul. Myśliwskiej w Krakowie"

]]>
Tue, 07 Jul 20 15:14:16 +0200
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129320 Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (budynek dwu-bryłowy z garażem podziemnym i budynek cztero-bryłowy z garażem podziemnymi) z wjazdem na działkę, drogami wewnętrznymi, miejscami postojowymi, infrastruktura techniczną i sieciami wewnętrznymi na działkach nr 320, 321, 322, 323, 328 obręb 41 Podgórze przy ul. J.K. Federowicza w Krakowie.

]]>
Tue, 07 Jul 20 15:11:30 +0200
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129318 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zajęcia w wodzie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z fizjoterapeutą” przez Stowarzyszenie na rzecz dzieci ze schorzeniami neurologicznymi „Chmurka”

]]>
Tue, 07 Jul 20 14:58:28 +0200
OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129317 „Budowa sieci wodociągowej, budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej przy ulicach Emaus i Ludwika Węgierskiego w Krakowie, na działkach nr 213/18, 213/21 obr.11 Krowodrza”

]]>
Tue, 07 Jul 20 14:10:15 +0200
obwieszczenie do sprawy AU-02-5.6730.2.577.2019.WMA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129316 „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, budową chodnika (na całej szerokości działki nr 225 obr. 42) na działce nr 225 obr. 42 Podgórze wraz z rozbudową sieci wodociągowej na działce nr 206/8 obr. 42 Podgórze oraz budową przyłączy: wody, kanalizacji, energii elektrycznej na działce nr 206/8 obr. 42 Podgórze i gazu na działkach nr 330/1 i 254/24 obr. 43 wraz z wjazdem z działki nr 206/8 obr. 42 Podgórze przy ul. Lubostroń w Krakowie”

]]>
Tue, 07 Jul 20 13:34:34 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu/ Decyzja nr 36/6743.6/2020 / ul. Kliniec/ dz. nr 357/1, 131/9, 131/14, 131/13, 130, 129, 107/6 obr. 60 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129314 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Tue, 07 Jul 20 13:08:49 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu/ Decyzja nr 34/6743.6/2020 / ul. Bukowa/ dz. nr 207/2, 209/6, 209/11, 209/10, 209/9, 195/3, 195/2 obr. 23, jedn. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129313 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Tue, 07 Jul 20 12:42:52 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu/ Decyzja nr 35/6743.6/2020 / ul. Stary Gościniec/ dz. nr 267/18, 267/23 obr. 4 jedn. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129312 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Tue, 07 Jul 20 12:34:46 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129311 „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN oraz stanowisk słupowych SN na działce nr 173/27 obr. 33 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Pszczelnej w Krakowie”.

]]>
Tue, 07 Jul 20 12:24:46 +0200
Obwieszczenie ds. AU-01-5.6740.2.394.2020.JWI http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129310 „Rozbudowa chemicznej oczyszczalni ścieków z procesu mokrego odsiarczania spalin o dodatkowy stopień oczyszczania ścieków metodą Inn UPS , działka nr 347/18 obr. 55 Nowa, ul. Ciepłownicza w Krakowie”

]]>
Tue, 07 Jul 20 11:51:29 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Zakopiańska w Krakowie, budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z komorą ciepłowniczą na dz. nr 764, 765, 763 obr. 33 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129309 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 07 Jul 20 11:47:24 +0200
informacja o braku wniesienia sprzeciwu dla zamierzenia pn. „przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej na działce nr 427/2 obr. 90 Podgórze przy ul. Myślenickiej 147 w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129306 informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 07 Jul 20 11:22:10 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Budowa sieci gazu niskiego ciśnienia z przyłączem na działkach nr 64, 153/3, 169/1, obr. 46, jedn. ewid. Nowa Huta w miejscowości Kraków przy ulicy Zakarnie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129303 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 07 Jul 20 11:13:05 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129300 "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej na działkach nr 700/3, 700/1, 747 obr. 24 Krowodrza przy ul. Gaik w Krakowie"

]]>
Tue, 07 Jul 20 10:49:32 +0200
OBWIESZCZENIE o o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129299 „Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV typ MRw-bpp 20/630-3, budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV przy u. Dobrego Pasterza w Krakowie – dz. nr 1/23, 1/35, 2/2, 2/4, 2/6, 2/7 obr. 4 Śródmieście”

]]>
Tue, 07 Jul 20 10:39:08 +0200
OBWIESZCZENIE o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129294 „Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na działkach nr 156/6, 156/10, 156/11, 156/12, 156/15, 156/16, 161/9, 183/12, 183/16, 183/21, 183/22, 183/27, 183/28, 188/3, 189/8, 191/14, 200/1, 201/2, 201/8, 201/9, 266 obręb 12 jedn. ewid. Śródmieście w rejonie ulic: Bajecznej, Widok, Na Szaniec i Alei Pokoju w Krakowie”

]]>
Tue, 07 Jul 20 08:58:53 +0200
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129283 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Warsztaty muzyczne dla chorych na stwardnienie rozsiane” przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Krakowie

]]>
Tue, 07 Jul 20 08:39:49 +0200
Zgłoszenie przebudowy i budowy sieci gazowej oraz przyłączy ul.Darwina dz. 442,22/3,22/7,22/8,22/5,21/4 obr.12 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129282 Zgłoszenie przebudowy i budowy sieci gazowej oraz przyłączy

]]>
Tue, 07 Jul 20 08:13:17 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Krzyżańskiego dz. 398/14,398/18,399/4,403/5 obr.93 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129281 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Tue, 07 Jul 20 08:06:15 +0200
Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączem ul.Saska dz. 35/3,293/23,293/21,603,602/1,602/2,293/41,293/40 obr.28 Kraków,Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129280 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączem

]]>
Tue, 07 Jul 20 08:02:38 +0200
Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej ul.Powstańców dz. 272/21,272/20,85/7,268/1,272/14,85/6,269/1 obr.1 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129271 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej

]]>
Tue, 07 Jul 20 07:58:48 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Matematyków Krakowskich dz.668/5 obr.93 dz.145/1,146/1 obr.110 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129269 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Tue, 07 Jul 20 07:47:15 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Witkowicka dz.198/1,199/2,199/1,865 obr.29 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129268 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Tue, 07 Jul 20 07:42:18 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Tymiankowa dz.107/6,107/13,93 obr.33 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129267 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Tue, 07 Jul 20 07:37:24 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129262 Budowa dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, z garażami podziemnymi, układem dróg wewnętrznych, naziemnymi miejscami postojowymi i ciągami pieszymi, wraz z zagospodarowaniem terenu, wraz z infrastrukturą techniczną na działkach ewid. nr: 107/5, 108/3,109, 110, 111/1,111/2, 112, 113, 104/2, 118/2, 325/6, 116/9, 117/2, 107/6, 118/4, 118/5, 118/8, 389 , 401/1 obr. 30 Podgórze w Krakowie" - zlokalizowana przy ul. Rydlówka.

]]>
Mon, 06 Jul 20 15:01:24 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129260 „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej na działkach nr 75/7, 75/14, 303 obr. 30 Podgórze przy ul. Rzemieślniczej w Krakowie”.

]]>
Mon, 06 Jul 20 14:58:27 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129258 „Budowa sieci wodociągowej przy ulicach Pękowickiej, Starego Wiarusa i Łokietka w Krakowie, na działkach nr 296/10, 298/9, 298/3, 323, 322, 298/16, 298/11,298/2, 300, 301/2, 301/1,286/1, 286/2, 338/1 obr. 32 Krowodrza, 2/2, 2/1,7/3, 7/4, 4/1, 1 obr. 31 Krowodrza”

]]>
Mon, 06 Jul 20 14:54:20 +0200
obwieszczenie ds: AU- 02-5.6730.2.566.2019.JRM http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129257 „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego o trzech segmentach z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną oraz wewnętrznymi instalacjami wod-kan, c.o., energii elektrycznej wraz z ich zewnętrznymi odcinkami oraz budowa zbiorników retencyjnych na działkach nr 378/5, 378/6 obr. 43 Podgórze wraz z budową drogi wewnętrznej na działkach nr: 378/6, 377 obr. 43 Podgórze oraz z budową zjazdu ( obsługi komunikacyjnej) z działki nr 330/1 na działkę 377 obr. j.w. przy ul. Kobierzyńskiej w Krakowie.”

]]>
Mon, 06 Jul 20 14:34:40 +0200
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129256 „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w Krakowie przy ul. Ślicznej 36 wraz z niezbędną infrastrukturą”” na działkach nr 524/54, 524/56 obręb 4 jednostka ewidencyjna Śródmieście w Krakowie.

]]>
Mon, 06 Jul 20 14:07:53 +0200
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129240 "Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz w zabudowie bliźniaczej z garażem wbudowanym wraz z infrastrukturą techniczną w tym: drogą wewnętrzną, rozbudową sieci wod-kan, gazowej oraz sieci energii elektrycznej" na działkach nr 325/26, 325/27, 325/29 obr 4 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Gustawa Morcinka.

]]>
Mon, 06 Jul 20 12:52:07 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129239 Budowa zespołu budynków mieszkaniowych wielorodzinnych z usługami w parterach i garażem podziemnym na działkach nr 312/7, 312/11, 312/13 wraz z budową wolnostojącej stacji transformatorowej oraz infrastrukturą techniczną na działkach nr 312/6, 312/7, 312/10, 312/11, 312/12, 312/13, 312/3, 312/2, 311/2, 309/1, 308/15, 308/23, 304/73 obr 43 j.ew. Podgórze oraz na działce 280/1 obr. 69 j.ew. Podgórze z wjazdami na teren inwestycji na działki nr 312/6, 312/7 z drogi wewnętrznej przebiegającej po zachodniej stronie od terenu inwestycji, na działkach nr 324/2, 324/7, 304/61, 304/59, 304/57, 304/73 z włączeniem od ul. Zawiłej w Krakowie"

]]>
Mon, 06 Jul 20 12:46:42 +0200
Konsultacje z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa, określających organizację i zakres działania dzielnic. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129238 Wkrótce rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w przedmiocie nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa

]]>
Mon, 06 Jul 20 11:12:05 +0200
informacja o braku wniesienia sprzeciwu do BUDOWY ZŁĄCZA KABLOWEGO NN ORAZ ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI KABLOWEJ NISKIEGO NAPIĘCIA O DŁUGOŚCI 7M PRZY UL. WITA STWOSZA NA DZ. NR 218/23 OBR. 8 ŚRÓDMIEŚCIE W KRAKOWIE http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129226 informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 06 Jul 20 10:37:43 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129223 „Budowa budynku Studenckiego Centrum Konstrukcyjnego AGH wraz z miejscami postojowymi, układem komunikacyjnym oraz wbudowaną stacją transformatorową na części działek nr 653/44, 653/54, 653/59 obr. 4 jedn. ewid. Krowodrza przy ul. Kawiory w Krakowie”.

]]>
Mon, 06 Jul 20 10:34:47 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129212 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu przy ul. Zawodzie 7 dz. nr 1182/5 obr. 43 Krowodrza.

]]>
Mon, 06 Jul 20 10:23:28 +0200
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129208 Budowa zespołu pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, o dwóch częściach nadziemnych każdy, z usługami i garażami podziemnymi, zagospodarowaniem terenu (parkingami nadziemnymi, ciągami pieszymi i jezdnymi) oraz wewnętrznymi instalacjami wod.-kan., elektrycznymi, teletechnicznymi, c.o., c.c.w. z wymiennikownią ciepła, wentylacji mechanicznej, oddymiania, chłodzenia, zewnętrznymi instalacjami kanalizacji sanitarnej i deszczowej i oświetlenia terenu w rejonie ul. Banacha ("Górka Narodowa") na działkach nr: 908, 909/1 i 909/4 obr. 0029 Krowodrza."

 

]]>
Mon, 06 Jul 20 10:15:13 +0200
Zgłoszenie budowy sieci gazowej i przyłacza ul.Wańkowicza dz. 355/6,355/7,466,356 obr.44 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129202 Zgłoszenie budowy sieci gazowej i przyłacza

]]>
Mon, 06 Jul 20 10:07:32 +0200
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129195 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Dyskryminowani/e. Sytuacja osób LGBTQIA w Krakowie” przez Fundację Równość.org.pl

]]>
Mon, 06 Jul 20 10:05:10 +0200
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej ul.Starzyńskiego dz. 15,212,207/6 obr.72 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129201 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej

]]>
Mon, 06 Jul 20 10:05:07 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Pustynna dz. 795 obr.68 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129200 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Mon, 06 Jul 20 10:02:35 +0200
Zgłoszenie budowy sieci gazowej i przyłączy ul.Habina dz. 119/5,119/8 obr.56 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129199 Zgłoszenie budowy sieci gazowej i przyłączy

]]>
Mon, 06 Jul 20 10:00:12 +0200
Zgłoszenie budowy przyłącza cieplnego ul.Lema dz. 45/2,44/12 obr.16 Kraków,Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129198 Zgłoszenie budowy przyłącza cieplnego

]]>
Mon, 06 Jul 20 09:58:01 +0200
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129197 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wyjazd na turnus rehabilitacyjny z zajęciami sportowo – rekreacyjnymi i turystycznymi” przez Duszpasterskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym

]]>
Mon, 06 Jul 20 09:48:40 +0200
Obwieszczenie o wniosku dotyczącym zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129193 „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na działkach ewidencyjnych nr 5/7, 5/8, 5/10, 427/2, 427/3, 428/2, 428/3 obr. 14 Krowodrza w rejonie al. Focha 39 w Krakowie”

]]>
Mon, 06 Jul 20 09:00:13 +0200
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129191 „Rozbudowa ul. Ważewskiego (droga gminna 603520) w km 0+993.50 – 1+139.30 oraz ul. Zakarczmie (droga gminna 603626) w km 0+000.00 – 0+059.30"

]]>
Mon, 06 Jul 20 06:57:59 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Skromna w Krakowie, rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 61/2, 192/1, 62/5, 62/6 obr. 23 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129190 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 03 Jul 20 17:13:15 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Zagłoby w Krakowie, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej na dz. nr 338, 339, 319/4, 319/5 obr. 58 j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129189 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 03 Jul 20 17:11:57 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Sołtysowska w Krakowie, budowa sieci gazowej PE dn 63 i przyłącza gazu PE dn 25 średniego ciśnienia na dz. nr 61, 322, 323, 324, 96/1 obr. 54 j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129188 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 03 Jul 20 17:10:40 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Podhalańska w Krakowie, rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 113/10, 113/11, 113/7 obr. 43 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129187 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 03 Jul 20 17:09:20 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Stary Gościniec / M. Kamberskiego w Krakowie, budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej ø 250 na dz. nr 257/15, 257/14, 510/7 obr. 11 j. ewid. Nowa Huta oraz 267/5, 267/20, 267/18 obr. 4 j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129186 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 03 Jul 20 17:08:07 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Drożyska w Krakowie, budowa miejskiej sieci wodociągowej ø 160 oraz ø 110 na dz. nr 321/5 obr. 29 j. ewid. Nowa Huta oraz 29/2, 330 obr. 32 j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129185 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 03 Jul 20 17:06:52 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Drożyska w Krakowie, budowa miejskiej sieci wodociągowej ø 110 na dz. nr 323/3 obr. 29 j. ewid. Nowa Huta oraz 330 obr. 32 j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129184 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 03 Jul 20 17:05:33 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Królowej Jadwigi w Krakowie, przebudowa sieci wodociągowej na dz. nr 474/15, 474/16 475/1 obr. 10 j. ewid. Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129183 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 03 Jul 20 17:04:09 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Budowa miejskiej sieci wodociągowej DN 100 w rejonie ulicy wadowskiej w Krakowie na dz. nr 255 obr. 16 Nowa Huta oraz dz. nr 82/4 obr. 17 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129182 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 03 Jul 20 15:28:29 +0200
Krakowska Mikroretencja - Lista zakwalifikowanych wniosków o udzielenie dotacji celowej na rok 2020 - lista nr 1 z dnia 3 lipca 2020 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129178 Fri, 03 Jul 20 15:18:55 +0200 Ogłoszenie otwarty konkurs ofert http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129179 Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego  w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

Tytuł zadania publicznego: "Młodzież działa lokalnie".

 

Termin składania ofert upływa 24 lipca 2020 r. o godz. 15.00

]]>
Fri, 03 Jul 20 14:57:19 +0200
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129180 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Warsztaty „Radzenia z samotnością-Bezpiecznie i Mądrze” dla osób niepełnosprawnych – Seniorów przez Stowarzyszenie Pomocy Ludziom Starszym i Niepełnosprawnym im. Papieża Jana Pawła II

]]>
Fri, 03 Jul 20 14:51:39 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu /Decyzja Nr 32/6743.6/2020/ ul. Księcia Józefa w Krakowie /dz. nr 66/2, 101/2, 67/1, 64/2 obr. 15 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129177 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Fri, 03 Jul 20 14:24:57 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Promienistych, ul. Lublańska w Krakowie, budowa sieci wodociągowej - etap II na dz. nr 663/1 obr. 22 Śródmieście, dz. nr 659 obr. 4 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129176 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 03 Jul 20 14:09:55 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Osterwy w Krakowie, rozbudowa sieci wodociągowej i budowa przyłącza wodociągowego na dz. nr 26, 27/1, 28/5, 32/1 obr. 96 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129175 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 03 Jul 20 14:03:36 +0200
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129171 Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzew z nieruchomości przy ul. Stachiewicza 40 dz. nr 253/4 obr. 41 Krowodrza.

]]>
Fri, 03 Jul 20 13:03:02 +0200
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129170 OGŁOSZENIA o wyłożeniach do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją dla obszarów:
- "DĄBIE"  (-> Odnośnik do ogłoszenia),
- "OS. WIDOK"  (-> Odnośnik do ogłoszenia),
- "WESOŁA - REJON ULICY KOPERNIKA"  (-> Odnośnik do ogłoszenia).
Wyłożenia projektów planów rozpoczną się w dniu 13 lipca 2020 r.

]]>
Fri, 03 Jul 20 12:54:11 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129169 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu przy ul. Pachońskiego 6A dz. nr 128/2 obr. 42 Krowodrza.

]]>
Fri, 03 Jul 20 12:48:57 +0200
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129167 OGŁOSZENIE (uzupełniające do ogłoszenia z dnia 26 czerwca 2020 r.) o nowych zasadach składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KOSTRZE" (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 03 Jul 20 12:48:12 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129166 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu pomiędzy ul. Spokojną 3 a Czarnowiejską 75 dz. nr 507/5 obr. 4 Krowodrza.

]]>
Fri, 03 Jul 20 12:43:16 +0200
Informacja z zakresu planowania przestrzennego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129165 Od dnia 3 lipca 2020 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "NOWOHUCKA - REJON KONCENTRACJI USŁUG" (-> Odnośnik do strony planu)

]]>
Fri, 03 Jul 20 12:41:22 +0200
Obwieszczenie o wydaniu decyzji . http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129164 "Centrum Ekologiczne Barycz - Instalacja fotowoltaiczna" na części działek 62/36 i 62/27 obręb 98, j.ew. Podgórze w Krakowie.

]]>
Fri, 03 Jul 20 12:38:15 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129163 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicach: Klasztornej, Odmętowej, Jutrzyńskiej, Stare Wiślisko, Zbyszka z Bogdańca i w ulicy bocznej od ul. Klasztornej w Krakowie oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej w ulicy bocznej od ul. Klasztornej w Krakowie na działkach nr 263/5, 265, 266, 198, 199, 186/4, 288/1, 288/2, 289/3, 290, 187/9, 197/5, 194/6, 194/8 obr. 58 Nowa Huta oraz na działkach nr 146/14, 154/1, 23/3, 22/1, 147/1, 18/3, 23/6, 148, 60/9, 94/2 obr. 59 Nowa Huta ”.

]]>
Fri, 03 Jul 20 12:20:01 +0200
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 405 z dz. nr 399_13, 403_1, 404, 418, 603, 417, 409_2, 406, 396_4, 396_1, 399_3 jedn. ewid. Krowodrza obr 11 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129158 Fri, 03 Jul 20 09:37:07 +0200 informacja o braku wniesienia sprzeciwu dla budowy wolnostojącej stacji transformatorowej typu MRw-bpp 20/630-3 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129157 informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 03 Jul 20 09:23:08 +0200
obwieszczenie ds. AU-02-5.6730.2.233.2019.KKR.EUL http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129154 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą, miejscami postojowymi, układem pieszo-jezdnym i zjazdem (z działki nr 144/29 obr. 64 Podgórze) na działkach nr 150/18, 151/12, 151/13, 151/14, 151/15 obr. 64 Podgórze przy ul. Wyżynnej w Krakowie

]]>
Fri, 03 Jul 20 08:41:44 +0200
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 161 z dz. nr 159_7, 159_5, 159_1, 160, 347_1, 162, 355_1 jedn. ewid. Krowodrza obr 51 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129152 Fri, 03 Jul 20 08:40:18 +0200 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129139 Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu przy ul. Rydygiera 9, 13 dz. nr 66/30 obr. 58 Podgórze oraz ul. Schweitzera 5 dz. nr 75/63 obr. 58 Podgórze.

]]>
Thu, 02 Jul 20 15:40:04 +0200
Informacja dot. składania uwag do projektów planów miejscowych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129103 Informacja o sposobach składania uwag wynikających ze zmiany przepisów w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz adres e-mail dedykowany składaniu uwag (-> Odnośnik do strony z informacją)

]]>
Thu, 02 Jul 20 15:38:27 +0200
Rozpatrzenie wniosków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129137 Rozpatrzenie wniosków złożonych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ZAKAMYCZE" (-> Odnośnik do rozpatrzenia wniosków)

]]>
Thu, 02 Jul 20 15:37:35 +0200
Rozpatrzenie wniosków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129136 Rozpatrzenie wniosków złożonych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OLSZANICA" (-> Odnośnik do rozpatrzenia wniosków)

]]>
Thu, 02 Jul 20 15:35:42 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129135 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości przy ul. Kozietulskiego 5 dz. nr 1278/7 obr. 53 Podgórze, ul. Kurczaba 14 dz. nr 406/1 obr. 55 Podgórze,

ul. Kurczaba 12 dz. nr 406/1 obr. 55 Podgórze, ul. Kurczaba 13 dz. nr 414 obr. 55 Podgórze.

]]>
Thu, 02 Jul 20 15:33:29 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Dobrowolskiego w Krakowie, rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 454, 444, 491, 56, 52 obr. 71 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129128 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 02 Jul 20 14:59:33 +0200
obwieszczenie ds. AU-02-5.6730.2.1409.2017.KKR.EUL http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129124 Budowa do siedmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami, z jedną studnią kopaną, siedmioma szczelnymi zbiornikami wybieralnymi oraz utwardzonymi dojazdami, miejscami postojowymi i dojściami do budynków na działce nr 18/4 obr. 62 Podgórze oraz budowa zjazdu na działce nr 18/4 i 18/5 obr. 62 Podgórze przy ul. Nazaretańskiej w Krakowie

]]>
Thu, 02 Jul 20 13:57:22 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego willi przy ul. Sobieskiego 18 w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129121 Zawiadamia się o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego willi przy ul. Sobieskiego 18 w Krakowie.

]]>
Thu, 02 Jul 20 13:54:20 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129114 „Przebudowa, rozbudowa i budowa sieci wodociągowej na działkach nr: 222/2, 225, 328/1 obr. 4 Podgórze przy ul. Widłakowej w Krakowie”

]]>
Thu, 02 Jul 20 13:18:37 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Przebudowa i rozbudowa sieci gazowej wraz z przyłączem średniego ciśnienia do zespołu redukcyjno-pomiarowego w linii ogrodzenia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr. 455/1, 35/3, 35/1 obr. 12 Nowa Huta przy ul. Lubockiej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129113 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 02 Jul 20 13:16:10 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129110 „Przebudowa, rozbudowa i budowa sieci wodociągowej na działkach nr: 222/2, 225, 328/1 obr. 4 Podgórze przy ul. Widłakowej w Krakowie”.

]]>
Thu, 02 Jul 20 12:19:59 +0200
OBWIESZCZENIE PGW WP RZGW W KRAKOWIE http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129102 Thu, 02 Jul 20 11:51:53 +0200 Ogłoszenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129086 Thu, 02 Jul 20 09:03:48 +0200 Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej ul.Morcinka dz. 3/10,3/48 obr.4 Kraków,Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129087 Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej

]]>
Thu, 02 Jul 20 08:59:25 +0200
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129083 "Rozbudowa ul. Tadeusza Szafrana w Krakowie"

]]>
Thu, 02 Jul 20 08:38:55 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia rozbudowy i przebudowy sieci oświetlenia miejskiego wraz z budową przyłącza elektroenergetycznego na działce nr 374 obr. 13 Podgórze na Placu Niepodległości w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129084 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

 

]]>
Thu, 02 Jul 20 08:35:57 +0200
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129082 „Rozbudowa ul. Ważewskiego (droga gminna 603520) w km 0+993.50 – 1+139.30 oraz ul. Zakarczmie (droga gminna 603626) w km 0+000.00 – 0+059.30 wraz z rozbiórką: istniejących dróg i schodów, sieci gazowej, wodociągowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej oraz z budową: chodników, poboczy, konstrukcji oporowych, kanalizacji deszczowej oraz rozbudową oświetlenia oraz rozbudową i przebudową zjazdów wraz z rozbudową i budową sieci wodociągowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej, gazowej oraz zabezpieczeniem kolidującej infrastruktury technicznej – etap 1"

 

]]>
Thu, 02 Jul 20 08:24:18 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129057 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 19 szt. drzew z terenu dz. nr 200/17, 200/18 obr. 63 Podgórze, przy ul. Wysłouchów 53 w Krakowie.

]]>
Wed, 01 Jul 20 15:41:18 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129055 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew: z terenu dz. nr 198/6, obr. 65 Podgórze, przy ul. Wysłouchów 29 w Krakowie

]]>
Wed, 01 Jul 20 15:37:05 +0200
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie projektu planszy z tablicami - Zakrzówek http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129039 Wed, 01 Jul 20 15:19:38 +0200 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania . http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129050 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa- wierzby o obw. pnia 146 cm z terenu dz. nr 197/29 obr. 65 Podgórze przy ul. Wysłouchów 1A w Krakowie.

]]>
Wed, 01 Jul 20 15:17:50 +0200
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129049 Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie 7 szt. drzew z nieruchomości przy ul.Białoruskiej, dz. nr 811/61, obr. 49 Podgórze, ul. Czarnogórskiej 6, dz. nr 812/10, obr. 49 Podgórze, ul. Dauna 51, dz. nr 320/2, obr. 50 Podgórze, ul. Dauna dz. nr 810/3, obr. 49 Podgórze, ul. Estońskiej 8 dz. nr 811/7, obr. 49 Podgórze, ul. Macedońskiej 6, dz. nr 812/20, obr. 49 Podgórze, ul. Włoskiej 17, dz. nr 811/29, obr. 49 Podgórze.

]]>
Wed, 01 Jul 20 15:12:31 +0200
Obwieszczenie o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129046 ,,Budowa jedenastu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi w poziomie parterów, garażami dwupoziomowymi, wewnętrznym układem drogowym, zewnętrznymi miejscami postojowymi oraz dojściami do budynków, wraz z budową sieci wodociągowej i przyłączami, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami, przyłącza kanalizacji opadowej wraz z zewnętrznym odcinkiem instalacji opadowej, budową stacji TRAFO odcinków sieci elektroenergetycznej Sn i nn wraz z przyłączami do budynków na terenie nieruchomości usytuowanych w Krakowie, dz. ew. nr 27/2, 27/6, 27/5, 27/4, 27/3, 29/6, 29/7 obręb 27 Podgórze oraz fragmenty działek 27/2, 42/9, 112, 27/4, 43/2, 83/7, 29/6, 39/2, 25 obręb 27 Podgórze, pomiędzy ulicami Mierzeja Wiślana (30-732 Kraków) i Bagrowa (30-733 Kraków)"

]]>
Wed, 01 Jul 20 15:06:38 +0200
Zgłoszenie budowy sieci cieplnej oraz przyłącza ul.Klimeckiego/ Turbasy dz. 235/2,238/3,73/4,234/2,78/11,207/21,78/14,72/2,76/3,238/7,70/5,70/6,234/1,76/5,78/16,207/20,239/2 obr.14 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129047 Zgłoszenie budowy sieci cieplnej oraz przyłącza

]]>
Wed, 01 Jul 20 14:59:21 +0200
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacyjnej ul.Jeziorany dz. 170/10,170/11,490/8 obr.3 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129043 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacyjnej

]]>
Wed, 01 Jul 20 14:56:04 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul.Sucha dz. 203/4,203/1,203/5 obr.46 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129042 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

]]>
Wed, 01 Jul 20 14:53:12 +0200
Komunikat w sprawie wypłaty świadczeń lipiec 2020 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129008 KOMUNIKAT W SPRAWIE WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO,  ŚWIADCZEŃ OPIEKUŃCZYCH  I ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH  W MIESIĄCU LIPCU 2020.

]]>
Wed, 01 Jul 20 13:33:48 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129022 „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV przy ul. Droga Rokadowa w Krakowie, na działkach nr 225/1, 225/2, 300/4 obr. 91 Podgórze”.

]]>
Wed, 01 Jul 20 12:50:56 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129017 „Budowa sieci kanalizacji deszczowej z wylotem do rowu w rejonie działki nr 154/4 oraz budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia przy ul. Drożyska w Krakowie, na działkach nr 419 obr. 31 Nowa Huta, 133, 148, 154/4, 154/7 obr. 30 Nowa Huta”.

]]>
Wed, 01 Jul 20 12:23:09 +0200
Informacja o wejściu w życie tzw. uchwały krajobrazowej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129015 Od 1 lipca 2020 r. w Krakowie obowiązują nowe zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Zasady te zostały określone w tzw. uchwale krajobrazowej tj. w uchwale Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Dz.U. z 9 marca 2020 r., poz. 1984). Ustalenia tzw. uchwały krajobrazowej zastępują dotychczasowe zapisy planów miejscowych dotyczące małej architektury, reklam (w tym szyldów) i ogrodzeń.

]]>
Wed, 01 Jul 20 12:01:02 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Budowa sieci gazowej PE DN 63 i przyłącza gazu PE DN 25 średniego ciśnienia do skrzynki gazowej w linii ogrodzenia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Krakowie, obr. 39 Nowa Huta - dz.nr 310/2, 311, 313/2, 316/1, ul. Powojowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129014 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 01 Jul 20 11:25:48 +0200
informacja o braku wniesienia sprzeciwu dla rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na działce nr 443/2 obr. 41 Podgórze przy ul. Obrońców Tobruku w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129013 informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 01 Jul 20 10:21:33 +0200
Wykaz zabudowanej nieruchomości gruntowej (działka nr 19/471) położonej przy ul. Mosdorfa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129010 Wed, 01 Jul 20 09:11:30 +0200 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129007 Budowa drogi gminnej wraz z linią tramwajową KST etap III na odcinku od ul. Doktora Twardego do pętli Górka Narodowa wraz z rozbudową istniejących dróg publicznych powiatowych tj. ul. Doktora Twardego, ul. Bratysławskiej, ul. Siewnej, ul. Józefa Mackiewicza, dróg publicznych gminnych tj. ul. gen. Augusta Fieldorfa-Nila, ul. Krowoderskich Zuchów, ul. Nad Sudołem, ul. Szopkarzy, ul. Bociana, ul. Pachońskiego, ul. Białoprądnickiej, ul. Bularnia, 11KD, 1KD, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej i ul. Łukasza Górnickiego, drogi publicznej krajowej - DK nr 7 oraz dróg wojewódzkich tj. ul. Henryka Pachońskiego DW794 i ul. Matki Pauli Zofii Tajber DW794 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w ramach inwestycji pn.:”Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Kraków-Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie oraz towarzyszącą infrastrukturą drogową”.

]]>
Wed, 01 Jul 20 08:21:02 +0200
„Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów” - ogłoszenie otwartego konkursu ofert http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128972 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia informuje o ogłoszeniu konkursu ofert oraz naborze na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

]]>
Thu, 02 Jul 20 10:13:16 +0200
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128994 Zawiadomienie o wydaniu decyzji z dnia 25.06.2020r. znak WS-05.6131.1.84.2020.KZ zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu przy ul. Wrocławskiej 52a dz. nr 132/2 obr. 46 Krowodrza.

]]>
Tue, 30 Jun 20 16:55:18 +0200
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu oraz możliwości zapoznania się z aktami sprawy. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128993 Budowa drogi gminnej klasy L od ul. Centralnej do ul. Na Załęczu w Krakowie wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr 85/55, 85/56, 327, 322, 328, 213, 329, 212/14, 85/66, 331, 212/15, 216/185, 216/187, 216/243, 443/1, 216/189, 443/2, 445, 459, 212/23, 212/45, 212/61, 212/62, 212/71, 212/48, 212/49, 212/43, 216/200, 337/6, 337/7, 337/9, 562, 564, 464, 563, 212/50, 212/59, 204/16, 204/14, 438, 439, 204/38, 440/1, 440/2, 204/39, 204/35, 204/18, 204/37, 204/28, 204/27, 265/12, 212/2, 212/42, 565, 212/55, 212/76, 216/254, 216/255, 463/3, 463/5, 212/77, 462, 467, 431, 432, 278, 279 obr. 54 Nowa Huta oraz 25, 26, 27, 28, 29, 331, 80/9, 80/13, 80/14, 42/11, 42/17, 42/14, 30 obr. 55 Nowa Huta

]]>
Tue, 30 Jun 20 16:46:21 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128992 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, z garażami podziemnymi i naziemnymi, wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu, w tym: zjazdami, ciągami komunikacji pieszej i kołowej oraz miejscami postojowymi na terenie, na dz. nr 74/2 obr. 9 Nowa Huta, wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej na działkach nr 74/2, 540, 616 obr. 9 Nowa Huta, przy ul. Makuszyńskiego w Krakowie

]]>
Tue, 30 Jun 20 16:40:25 +0200
obwieszczenie ds AU-02-2.6732.1542.2019 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128983 Wygaszenie decyzji nr AU-2/7331/2940/05 z dnia 31.10.2005r. o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z dobudowanym garażem na działkach nr 40/12, 40/13 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. 40/12, 40/13 i 40/21 obr. 71 Podgórze przy ulicy Balanówka w Krakowie”, znak sprawy AU-02-3.ASM.7331-1501/04.

 

 

]]>
Tue, 30 Jun 20 14:58:13 +0200
obwieszczenie ds. AU-02-4.6730.2.937.2019.EUL http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128988 Budowa trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących z garażami wbudowanymi, utwardzeniem dojścia i dojazdu oraz infrastrukturą techniczną na działkach nr 159/3, 159/4 obr. 65 Podgórze i działce nr 221/20 obr. 64 Podgórze przy ul. Cechowej w Krakowie

]]>
Tue, 30 Jun 20 14:57:45 +0200
obwieszczenie ds. AU-02-4.6730.2.358.2019.EUL http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128986 Zmiana decyzji AU-2/6730.2/2574/2011 z dnia 23.08.2011 r., ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wbudowanymi na działkach nr 310/1, 310/2, 338/5 oraz części działki 316/8 obr.60 Podgórze wraz z budową sieci wodno-kanalizacyjnej, odcinka drogi i zjazdu na działkach 310/1, 310/2, 316/8, 348/3 obr.60 Podgórze przy ul. Słona Woda w Krakowie” (znak sprawy AU-02-5.MCA.7331-3122/10)

]]>
Tue, 30 Jun 20 14:53:59 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej al.3 Maja dz.179/14 obr.12 Kraków,Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128982 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Tue, 30 Jun 20 14:39:38 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Bunscha dz.446/2,375/4,477/18,477/10,379/7,378 obr.41 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128981 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Tue, 30 Jun 20 14:36:49 +0200
Zgłoszenie budowy wolnostojącego kontenerowego budynku stacji transformatorowej ul.Nad Fosą dz. 64/1 obr.96 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128980 Zgłoszenie budowy wolnostojącego kontenerowego budynku stacji transformatorowej

]]>
Tue, 30 Jun 20 14:34:09 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Budowa sieci gazowej PE DN 63 i przyłącza gazu PE DN 25 średniego ciśnienia do skrzynki gazowej na budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Krakowie, obr. 31 Nowa Huta, dz.nr 154/3, 154/1, 154/4, 154/6, ul. Plażowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128978 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 30 Jun 20 14:25:56 +0200
ds AU-02-2.6732.1066.2019.KKŁ http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128975 wygaśnięcie decyzji nr AU-2/7331/3254/09 z dnia 30.10.2009 r. o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa dwóch zespołów budynków mieszkalnych jednorodzinnych (5 i 6 budynków) w zabudowie szeregowej działkach nr 68/5, 68/6, 68/7, 68/8, 126 - obr. 47 Podgórze, wraz z wjazdem i wewnętrznym układem drogowym na działkach nr: 126, 68/6, 68/5, 127/1 obr. j.w., rozbudowa ulicy Pszennej na działkach nr 127/1, 57/296, 127/6 obr. 47 Podgórze i infrastrukturą techniczną na działkach nr: 68/5, 68/6, 126, 127/1, 67/15, 57/296, 67/11, 67/5, 57/155, 57/34, 57/23 - obr. j.w., przy ul. Pszennej w Krakowie”, znak sprawy AU-02-6.JPR.7331-762/06, w części objętej ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "DLA WYBRANYCH OBSZARÓW PRZYRODNICZYCH MIASTA KRAKOWA – ETAP A" – obszar 142.

]]>
Tue, 30 Jun 20 14:05:40 +0200
OBWIESZCZENIE ds. AU-02-6.6733.163.2020.DBO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128955 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 63 SDR11 na dz. nr 260/1 obr. 43 Podgórze przy ul. Kobierzyńskiej w Krakowie.

]]>
Tue, 30 Jun 20 13:09:26 +0200
wykazy nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawców http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128971 Tue, 30 Jun 20 12:16:36 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 257 z dz. 230_2, 304_30, 304_25 oraz 258, jedn. ewid. Nowa Huta, obr 53 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128970 Tue, 30 Jun 20 11:56:23 +0200 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128969 "Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN oraz budowa stanowiska słupowego na działkach nr 181/7, 181/4, 181/3, 182/6 obr. 108 Podgórze przy ul. Traczy w Krakowie"

]]>
Tue, 30 Jun 20 11:55:31 +0200
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 119_1, 119_2, 119_3, 119_4, 315, 316, 317, 347, 350, jedn. ewid. Nowa Huta, obr 17 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128968 Tue, 30 Jun 20 11:54:15 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 239 z dz. 235_1, 237, jedn. ewid. Krowodrza, obr 51 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128967 Tue, 30 Jun 20 11:47:46 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 5_13 z dz. 2_6, 1_4, 6_9, 7_9, 8_9, jedn. ewid. Podgórze, obr 61 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128966 Tue, 30 Jun 20 11:43:31 +0200 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128959 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 321/7, 321/3 obr. 51 Krowodrza przy ul. Józefa Becka w Krakowie”.

]]>
Tue, 30 Jun 20 10:31:03 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128953 „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz gazowej przy ul. Prof. Jana Ślaskiego w Krakowie, na działkach nr 222/5, 223/5, 223/1, 222/1, 315/1, 181/1 obr. 3 Podgórze”.

]]>
Tue, 30 Jun 20 10:02:58 +0200
Ogłoszenie otwarty konkurs ofert „Kampania społeczna promująca postawę przedsiębiorczości wśród młodzieży” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128820 Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. Tytuł zadania publicznego: „Kampania społeczna promująca postawę przedsiębiorczości wśród młodzieży”

 

Tytuł zadania publicznego: Kampania społeczna promująca postawę przedsiębiorczości wśród młodzieży

Termin składania ofert upływa 21 lipca 2020 r. o godz. 15.00

]]>
Tue, 30 Jun 20 09:41:30 +0200
Obwieszczenie ds. AU-01-2.6740.1.2492.2019.SLE http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128945 Postępowanie ws. wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego pn.: "Budowa dwóch budynków mieszkalno-usługowych, wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z instalacjami wewnętrznymi wewnątrz budynków: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej, elektryczną, słaboprądową (w tym SSP i DSO), grzewczą, wentylacji mechanicznej bytowej, wentylacji grawitacyjnej, hydrantową, oddymiania klatek schodowych i wind, a także instalacjami wewnętrznymi na zewnątrz budynków: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej grawitacyjnej ze zbiornikiem retencyjnym spowalniającym spływ wód opadowych i przepompownią ścieków, kanalizacji deszczowej tłocznej, wewnętrzną linią zasilającą oraz oświetleniem terenu - realizowanych w ramach etapu I i etapu II, z wewnętrznym układem komunikacyjnym z miejscami postojowymi, murami oporowymi, drogą wewnętrzną na dz. nr 68/22, 68/23, 68/24, 68/28, 68/29, 68/30 obr. 28 jedn. ewid. Krowodrza oraz zjazdem na dz. nr 292, 133/1 obr. 28 jedn. ewid. Krowodrza w pobliżu al. 29 Listopada w Krakowie".

]]>
Tue, 30 Jun 20 09:31:11 +0200
Otwarty konkurs ofert http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128915 Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie rewitalizacji

 

Tytuł zadania publicznego: „Wspieranie procesu rewitalizacji na obszarach zdegradowanych”.

Termin składania ofert upływa 20 lipca 2020 r. o godz. 15.00

]]>
Mon, 29 Jun 20 15:29:56 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji ogólnospławnej oraz sieci wodociągowej ul.Prądnicka dz. 249,207 obr.45 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128931 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji ogólnospławnej oraz sieci wodociągowej

]]>
Mon, 29 Jun 20 14:39:25 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej al.3 Maja dz. 179/17,179/21,179/22,179/25 obr.12 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128930 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Mon, 29 Jun 20 14:36:57 +0200
Zgłoszenie budowy sieci gazu ul.Laskowa / Ripperów dz.363/3,364,285 obr.56 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128929 Zgłoszenie budowy sieci gazu

]]>
Mon, 29 Jun 20 14:34:23 +0200
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazu ul.Obrońców Tobruku dz.443/2 obr.41 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128928 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazu

]]>
Mon, 29 Jun 20 14:31:28 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Jagiełły dz.316/3,203 obr.10 Kraków,Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128927 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Mon, 29 Jun 20 14:28:59 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128926 „Budowa elektroenergetycznych sieci – dwóch linii kablowych SN-15 kV relacji GPZ Lubocza – RS Nowa Huta przy ul. Wielkich Pieców w Krakowie, na działce nr 58 obr. 20 Nowa Huta, 136, 128/4 obr. 19 Nowa Huta”.

]]>
Mon, 29 Jun 20 14:11:56 +0200
ds. AU-02-5.6730.2.915.2019.EDA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128921 „Budowa budynku usługowego z garażem podziemnym, z wewnętrznymi instalacjami prąd, wod-kan, c.o. i c.w.u., z układem komunikacyjnym: budowa drogi do garażu podziemnego, zewnętrznych miejsc postojowych, chodnika, na działkach nr 228/6, 230, 231/3, 231/4, 233/1 obr.33 Podgórze, z wjazdem z działki nr 302/30 obr. jw. z ul. Ruczaj w Krakowie, infrastruktura techniczna na działce nr 302/30 obr.jw.”.

]]>
Mon, 29 Jun 20 14:09:48 +0200
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128925 Budowa zintegrowanego bloku operacyjnego na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, dz. nr 184/11, obr. 45, j. ew. Krowodrza.

]]>
Mon, 29 Jun 20 14:05:04 +0200
ds. AU-02-5.6730.2.916.2019.EDA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128923 „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, z wewnętrznym układem komunikacyjnym: dojazdową do garażu podziemnego, zewnętrznymi miejscami postojowymi, chodnikiem, na działkach nr 228/6, 230, 231/3, 231/4, 233/1 obr.33 Podgórze, wraz z instalacjami wewnętrznymi prąd, wod-kan, c.o. i c.w.u., wentylacja mechaniczna na działkach nr 228/6, 230, 231/3, 231/4, 233/1, 302/19 obr.33 Podgórze, ze zjazdem z działki nr 302/30 obr.33 Podgórze, przy ul. Ruczaj w Krakowie”.

]]>
Mon, 29 Jun 20 13:57:42 +0200
OBWIESZCZENIE ds. AU-02-6.6733.168.2020.DBO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128922 Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 63 SDR11 na dz. nr 37/13, 37/12, 681/20, 681/3 obr. 33 Podgórze przy ul. Kobierzyńskiej i Pastelowej w Krakowie.

]]>
Mon, 29 Jun 20 13:55:17 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Goszczyńskiego z kolektora DN 60 cm na kolektor jajowy 100x150 cm oraz w ul. Żołnierskiej z kolektora DN 40 cm na kolektor DN 80 cm wraz z budową przykanalików do studni wpustowych na działkach numer 447/13 obr 28. Podgórze oraz działki nr 246/1, 293, 294 obr 19 j. ewid. Podgórze w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128916 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 29 Jun 20 13:37:32 +0200
PAMIĘTAJMY O ZWIERZĘTACH PODCZAS UPAŁÓW! http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128912 „Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę” (art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt).

]]>
Mon, 29 Jun 20 12:59:12 +0200
Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128898 Informacja Ministerstwa Sprawiedliwości.

]]>
Mon, 29 Jun 20 12:00:35 +0200
Znamy Filantropów Krakowa 2019! http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128894 Tytuł Filantropa Krakowa od 20 lat przyznawany jest osobom, instytucjom i firmom szczególnie zaangażowanym w niesienie pomocy potrzebującym mieszkańcom naszego miasta. Prestiżowymi tytułami Filantropów Krakowa 2019 zostali uhonorowani: Alicja Szczepańska, Małgorzata Turek oraz krakowski oddział PGE Energia Ciepła.

]]>
Mon, 29 Jun 20 11:05:32 +0200
Obwieszczenie ws. AU-01-1.6740.1.970.2020.KPA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128885 BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH, WIELOSEGMENTOWYM GARAŻEM PODZIEMNYM, WRAZ Z BUDOWĄ NOWEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W ZAKRKESIE:

A/ INSTALACJI: WODNO-KANALIZACYJNEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z WYMIENNIKOWNIAMI CIEPŁA, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, ODDYMIANA, ELEKTRYCZNEJ,

B/ UKŁADU PLACÓW I DRÓG WEWNĘTRZNYCH W TYM DROGI POŻAROWEJ DLA BUDYNKÓW NA DZIAŁKACH: 415/24, 415/43, 415/45, 920, 527/13 OBR.29 KROWODRZA

 

]]>
Mon, 29 Jun 20 09:49:45 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128883 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 63 SDR11 na działkach nr 138/3, 430/4 obr. 103 Podgórze przy ul. Czarnochowickiej 107 w Krakowie”

]]>
Mon, 29 Jun 20 09:35:28 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ogólnosławnej ul.Storczykowa 477/6,477/14,430/11 obr.48 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128878 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ogólnosławnej

]]>
Mon, 29 Jun 20 09:14:32 +0200
Zgłoszenie przebudowy sieci gazowej ul.Warneńczyka dz.606,607,534,535 obr.13 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128874 Zgłoszenie przebudowy sieci gazowej

]]>
Mon, 29 Jun 20 09:09:08 +0200
Zgłoszenie budowy sieci gazowej ul.Tuchowska/ Osterwy dz. 250,256 obr.96 dz.1,6,74 obr.96 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128873 Zgłoszenie budowy sieci gazowej

]]>
Mon, 29 Jun 20 09:03:15 +0200
Zgłoszenie przebudowy sieci gazu ul.Warneńczyka, Plac Serkowskiego dz.518,519,520,521/1 obr.12 dz.510,509 obr.13 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128870 Zgłoszenie przebudowy sieci gazu

]]>
Mon, 29 Jun 20 09:00:36 +0200
Ogłoszenie otwarty konkurs ofert (regranting) „Program Wsparcia Samorządów Uczniowskich #SU-w-ak http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128789 Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego realizatorom projektów na zasadach przewidzianych w art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (regranting), w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

 

Tytuł zadania publicznego: „Program Wsparcia Samorządów Uczniowskich #SU-w-ak"

Termin składania ofert upływa 21 lipca 2020 r. o godz. 15.00

 

 

]]>
Tue, 30 Jun 20 09:28:47 +0200
Otwarty konkurs ofert (regranting) „Miasto Młodych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128802 Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznegow formie powierzenia zadania publicznego realizatorom projektów na zasadach przewidzianych w art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (regranting), w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

Tytuł zadania publicznego: "Miasto Młodych".

Termin składania ofert upływa 21 lipca 2020 r. o godz. 15.00

 

 

 

]]>
Tue, 30 Jun 20 09:24:51 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128837 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości: dz. nr 402/7 obr. 32 Podgórze przy ul. Cegielnianej 24, dz. nr 402/15 obr. 32 Podgórze przy ul. Cegielnianej 26 oraz dz. nr 402/11 obr. 32 Podgórze w rejonie przy ul. Cegielnianej 22.

]]>
Fri, 26 Jun 20 15:45:23 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania . http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128834 ,,Budowa zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, garaży podziemnych, naziemnych miejsc parkingowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, kanalizacji w ramach inwestycji p.n. Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, parkingami, układem dróg wewnętrznych, infrastrukturą techniczną na działkach nr 286/1, 287/1, 288/1, 290/1, 317 obręb 1 Nowa Huta, wraz z przebudową wjazdu z ulicy Powstańców, działka nr 317, obręb 1 Nowa Huta"

]]>
Fri, 26 Jun 20 15:27:20 +0200
Obwieszczenie ds. AU-01-3.6740.1.1724.2018.GGO.SLE http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128833 Obwieszczenie w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego wydaniem decyzji Nr 986/6740.1/2019 z dnia 29.05.2018 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: znak: „Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, wraz z lokalami usługowymi, garażem podziemnym, z wewnętrznymi instalacjami: elektrycznymi, teletechnicznymi, wodno-kanalizacyjnymi w tym odcinkami poza budynkiem, centralnego ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji mechanicznej i oddymiania a także ciągami pieszymi przy ul. Masarskiej w Krakowie; dz. nr 197/5, 197/8 obr. 17 Śródmieście, (sprawa znak: AU-01-3.6740.1.320.2018.MBF)

]]>
Fri, 26 Jun 20 15:13:50 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Brzezińskiego w Krakowie, budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 74/1, 309 obr. 49 j. ewid. Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128827 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 26 Jun 20 14:21:37 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Szymańskiego w Krakowie, budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 208, 23 obr. 37 j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128826 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 26 Jun 20 14:20:12 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Kamberskiego w Krakowie, budowa miejskiej sieci wodociągowej na dz. nr 257/15 obr. 11 j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128823 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 26 Jun 20 14:18:35 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Dziewiarzy w Krakowie, budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 2/64, 2/36, 2/13, 371, 78/3 obr. 73 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128821 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 26 Jun 20 14:16:57 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN300mm w rejonie ul. Banacha w Krakowie na działkach nr 527/12, 527/13, 527/14, obr. 29, j. ewid. Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128817 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 26 Jun 20 14:10:15 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Miejscowa / Macieja Dębskiego w Krakowie, przebudowa fragmentu sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN oraz oświetleniowej napowietrznej, budowa fragmentu sieci elektroenergetycznej kablowej nN na dz. nr 504/7 I 504/6 obr. 87 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128819 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 26 Jun 20 14:09:18 +0200
informacja o braku wniesienia sprzeciwu do BUDOWY PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO PRZEZ DZIAŁKI 209/3, 205/2, 203, 202, 119/2, 349, 348 OBR.31 KROWODRZA PRZY UL. PĘKOWICKIEJ W KRAKOWIE DO DWÓCH BUDYKÓW MIESZKLANYCH WIELORODZINNYCH (JEDEN Z GARAŻEM PODZIEMNYM) ZLOKALIZOWANYCH NA DZIAŁKACH NR 205./2, 209/8, 210/3, 211/3 OBR.31 KROWODRZA PRZY UL. PĘKOWICKIEJ http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128818 informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 26 Jun 20 14:07:13 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Łącka w Krakowe, budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 110/3, 110/4, 110/5, 110/6 obr. 11 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128815 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 26 Jun 20 13:38:11 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128814 „Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w energię elektryczną obejmująca budowę agregatu prądotwórczego w obudowie kontenerowej oraz linii kablowych nN-0,4 kV stanowiących instalację wewnętrzną doprowadzającą prąd do budynku szpitala przy ul. Botanicznej 3 oraz Kopernika 50 w Krakowie, na działce nr 124/2 obr. 50 Śródmieście”.

]]>
Fri, 26 Jun 20 13:34:45 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128813 „Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w energię elektryczną obejmująca budowę agregatu prądotwórczego w obudowie kontenerowej oraz linii kablowych nN-0,4 kV stanowiących instalację wewnętrzną doprowadzającą prąd do budynku szpitala przy ul. Kopernika 21a w Krakowie, na działce nr 12/19 obr. 52 Śródmieście”.

]]>
Fri, 26 Jun 20 13:29:39 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128812 „Przebudowa ul. Łutnia w granicach istniejącego pasa drogowego w zakresie budowy jednostronnego chodnika wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej z wylotem do rowu w ulicach Łutnia i Bugaj w Krakowie, na działkach nr 395/1, 542/1, 553/3, 553/4, 597 obr.108 Podgórze”.

]]>
Fri, 26 Jun 20 13:19:27 +0200
obwieszczenie ds: AU-02-5.6730.2.664.2019.JRM http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128809 „Budowa zespołu dziesięciu budynków mieszkalnych, jednorodzinnych jednolokalowych w zabudowie bliźniaczej wraz z naziemnymi miejscami postojowymi na działce nr 290/12 obr. 40 Podgórze wraz z budową dziesięciu zjazdów na działce nr 290/13 obr. 40 Podgórze przy ul. Dobrowolskiego w Krakowie.”

]]>
Fri, 26 Jun 20 13:00:49 +0200
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128764 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KOSTRZE" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie projektu planu rozpocznie się w dniu 10 lipca 2020 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 26 Jun 20 08:56:41 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul.Na Polach dz. 529/1,699,589/14 obr.34 Kraków Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128762 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

]]>
Fri, 26 Jun 20 08:16:59 +0200
Zgłoszenie budowy sieci gazu ul.Zakarnie dz. 169/1,153/3,64 obr.46 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128761 Zgłoszenie budowy sieci gazu

]]>
Fri, 26 Jun 20 08:12:15 +0200
Zgłoszenie budowy sieci ciepłowniczej ul.Chełmońskiego , Piaskowa , Stelmachów dz. 1526/1 obr.33 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128760 Zgłoszenie budowy sieci ciepłowniczej

]]>
Fri, 26 Jun 20 08:10:05 +0200
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej ul.Miarowa dz. 204/13,204/14,204/15 obr.64 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128759 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej

]]>
Fri, 26 Jun 20 08:07:40 +0200
informacja o braku wniesienia sprzeciwu dla budowy osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków M1 oraz Z1 i Z2 na działkach nr 395/10, 503/25, 397/28, 397/29, 551/20, 397/22, 397/15, 551/5 i 493/1 obr.5 Śródmieście przy ul. Fabrycznej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128737 informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 25 Jun 20 14:00:15 +0200
Informacja dla właścicieli i zarządców nieruchomości dotycząca lustra czynszowego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128716 Thu, 25 Jun 20 11:41:38 +0200 Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+ http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128715 Thu, 25 Jun 20 10:49:33 +0200 Zasiłki rodzinne, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie dobry start – składanie wniosków na nowy okres 2020/2021 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128714 Thu, 25 Jun 20 10:46:35 +0200 wykaz obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży - w trybie bezprzetargowym - na rzecz jego najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128602 Thu, 25 Jun 20 00:00:07 +0200 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128539 Thu, 25 Jun 20 00:00:05 +0200 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128529 Thu, 25 Jun 20 00:00:03 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Tyniecka / Skotnicka / Rodzinna w Krakowie, budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 460/1, 460/2, 99/4, 99/6, 194/1, 461/8, 430/4, 430/7, 224/2 obr. 6 j. ewid. Podgórze oraz 183/1, 10, 192 obr. 38 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128679 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 24 Jun 20 15:05:28 +0200
wykaz zabudowanych nieruchomości gruntowych (działki nr 19/473 i 19/474) położonych przy ul. Mosdorfa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128668 Wed, 24 Jun 20 14:11:33 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr 9/15, 9/16 obr. 65 Podgórze przy ul. Wysłouchów w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128614 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 24 Jun 20 09:10:53 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji ogólnospławnej ul.Zimorowicza dz.757,747,745,746,749,748,750,754,753,751,752 obr.42 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128584 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji ogólnospławnej

]]>
Tue, 23 Jun 20 11:36:18 +0200
Zgłoszenie budowy oraz likwidacji fragmentu istniejącej osiedlowej sieci cieplnej ul.Romanowicza dz. 46/2,45/6,45/33 obr.14 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128583 Zgłoszenie budowy oraz likwidacji fragmentu istniejącej osiedlowej sieci cieplnej

]]>
Tue, 23 Jun 20 11:33:12 +0200
Zgłoszenie przebudowy sieci wodociągowej aL.3 Maja dz.208/5,208/6,179/16,179/17 obr.12 Kraków , Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128582 Zgłoszenie przebudowy sieci wodociągowej

]]>
Tue, 23 Jun 20 11:29:43 +0200
Zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego ul.Królowej Jadwigi dz.170/6 obr.10 Kraków,Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128581 Zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego

]]>
Tue, 23 Jun 20 11:23:33 +0200
OBWIESZCZENIE o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128580 „Budowa osiedlowej sieci cieplnej na dz. nr 508, 394, 314/1, 323/4 obr. 14 jedn. ewid. Krowodrza w ul. Kościuszki w Krakowie”.

]]>
Tue, 23 Jun 20 11:03:39 +0200
wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128578 Tue, 23 Jun 20 09:58:05 +0200 Realizacja Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128559 Tue, 23 Jun 20 07:58:45 +0200 Obwieszczenie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru willi miejskiej przy ul. Kochanowskiego 15 / ul. Grabowskiego 12 w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128505 Zawiadamia się o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków willi miejskiej przy ul. Kochanowskiego 15 / ul. Grabowskiego 12 w Krakowie.

]]>
Mon, 22 Jun 20 13:22:58 +0200
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128481 WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KAMPUS UP" wraz z niezbędną dokumentacją w dniach od 22 czerwca do 20 lipca 2020 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej, zasady zapoznawania się z projektem planu w siedzibie Wydziału Planowania Przestrzennego oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w ogłoszeniu (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 22 Jun 20 09:27:26 +0200
Zgłoszenie budowy sieci gazowej i przyłącza gazu ul.Plażowa dz. 154/3,154/1,154/4,154/6 obr.31 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128464 Zgłoszenie budowy sieci gazowej i przyłącza gazu

]]>
Mon, 22 Jun 20 07:35:24 +0200
Zgłoszenie budowy sieci gazowej i przyłącza gazu ul.Powojowa dz. 310/2,311,313/2,316/1 obr.39 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128463 Zgłoszenie budowy sieci gazowej i przyłącza gazu

]]>
Mon, 22 Jun 20 07:28:06 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Pustynna dz. 636/1,795 obr.68 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128462 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Mon, 22 Jun 20 07:25:13 +0200
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128413 Zawiadomienie o wydaniu decyzji z dnia 17-06-2020r. znak WS-05.6131.1.23.2020.KZ1 zezwalającej na usunięcie 12szt. oraz decyzji znak WS-05.6131.1.23.2020.KZ2 umarzającej postepowanie w części dotyczącej wydania zezwolenia na usuniecie 1 szt. drzewa z terenu ul. Armii Krajowej 89 dz. nr 137/120 obr. 6 Krowodrza, ul. Armii Krajowej 87 dz. nr 455/70 obr. 6 Krowodrza, ul. Armii Krajowej 79 dz. nr 455/64 obr. 6 Krowodrza, ul. Jabłonkowska 17 dz. nr 455/5 obr. 6 Krowodrza, ul. Na Błonie 3 dz. nr 455/67 obr. 6 Krowodrza, ul. Na Błonie 3B dz. nr 462 obr. 6 Krowodrza, ul. Na Błonie 11B dz. nr 455/50 obr. 6 Krowodrza, ul. Na Błonie 11A dz. nr 455/23 obr. 6 Krowodrza, ul. Na Błonie 9A dz. nr 455/23 obr. 6 Krowodrza, ul. Na Błonie 11 dz. nr 455/29 obr. 6 Krowodrza, ul. Na Błonie 9 dz. nr 455/68 obr. 6 Krowodrza, ul. Na Błonie 7 dz. nr 455/16 obr. 6 Krowodrza.

]]>
Fri, 19 Jun 20 14:56:06 +0200
Obwieszczenie o toczącym się postepowaniu i możliwości zapoznania się z akami sprawy. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128411 "Budowa cmentarza dla małych zwierząt wraz z wjazdem na działkę, infrastrukturą techniczną, parkingami i budynkiem administracyjnym na działkach nr 120/1 i 120/2 obr. 51 Krowodrza przy ul. Powstania Styczniowego w Krakowie"

]]>
Fri, 19 Jun 20 14:33:35 +0200
informacja o braku wniesienia sprzeciwu do ROZBUDOWY SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA Ø63MM PE NA DZ. NR 127/3, 127/4, 127/5 ORAZ BUDOWY PRZYŁĄCZA GAZU ŚREDNIEGO CIŚNIENIA Ø25MM PE NA DZ. NR 127/5, DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO NA DZ. NR 127/5 OBR. 17 NOWA HUTA PRZY UL. GLINIK http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128393 informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 19 Jun 20 10:48:50 +0200
informacja o braku wniesienia sprzeciwu do ROZBUDOWY SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA Ø63MM PE NA DZ. NR 352, 353, 354, 355 OBR. 29 NOWA HUTA PRZY UL. PODSTAWIE ORAZ BUDOWY PRZYŁĄCZY GAZU Ś/Ć Ø25MM PE NA DZ. 352, 353, 354 OBR. 29 NOWA HUTA, DLA BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128392 informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 19 Jun 20 10:44:39 +0200
wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128391 Fri, 19 Jun 20 10:38:24 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Krakowie ul. Sapalskiego na działkach 202/3, 200/8, 200/9, obr. 82, j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128380 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 19 Jun 20 08:37:33 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Cegielniana w Krakowie, budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia na dz. nr 427, 428, 183/1 obr. 32 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128374 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 18 Jun 20 17:06:36 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Banacha w Krakowie, budowa sieci wodociągowej DN200mm w projektowanym układzie drogowym - droga 4KD(L) na działkach nr 415/35, 415/36, 415/30, 415/27, 415/25, 415/23, 415/22, 861/3, 861/4 obr. 29 j. ewid. Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128373 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 18 Jun 20 17:04:39 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Warchałowskiego w Krakowie, rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 453, 436/4, 436/5 obr. 81 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128362 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 18 Jun 20 14:41:15 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Rybitwy w Krakowie, rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 156/6, 318/2, 468, 467/6 obr. 22 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128361 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 18 Jun 20 14:39:16 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Okulistów w Krakowie, budowa miejskiej sieci wodociągowej Ø110 na dz. nr 38/7, 38/8, 38/3 obr. 29 J. ewid. Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128359 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 18 Jun 20 14:37:24 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej , kanalizacji sanitarnej ul.Zmartwychwstania Pańskiego dz. 576/5,575/1 obr.14 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128358 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej , kanalizacji sanitarnej

]]>
Thu, 18 Jun 20 14:36:30 +0200
Zgłoszenie budowy stacji transformatorowej wraz z przyłaczem ul.Na Załęczu dz. 29,331,80/14 obr.55 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128357 Zgłoszenie budowy stacji transformatorowej wraz z przyłaczem

]]>
Thu, 18 Jun 20 14:33:51 +0200
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej ul.Myślenicka dz. 631,602,69/3,69/4,63/5 obr.92 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128354 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Thu, 18 Jun 20 14:28:39 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji ogólnospławnej ul.Zielona / Strumienna / Tarnobrzeska dz. 21/1,23/13,23/16,23/17,24/10,25/5 obr.48 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128353 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji ogólnospławnej

]]>
Thu, 18 Jun 20 14:23:31 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Banacha dz. 527/12,527/13,527/14 obr.29 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128352 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Thu, 18 Jun 20 14:19:01 +0200
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128349 Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

]]>
Thu, 18 Jun 20 12:56:32 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Pasteura w Krakowie, budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 250 mm kam na dz. nr 531/4, 5/6 obr. Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128317 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 18 Jun 20 08:06:31 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Armii Krajowej, ul. Piastowska, ul. Buszka, ul. Tokarskiego w Krakowie, budowy przyłączy i sieci elektroenergetycznych nN wraz z rozbiórką istniejących sieci elektroenergetycznych na dz. nr 333/5, 333/7, 333/6, 124/4, 123/5, 122/9, 122/3, 121/1, 272/30, 140/11 obr. 5 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128316 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 18 Jun 20 08:01:33 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu dla Budowy budynku jednorodzinnego wraz z instalacjami wewnętrznymi gazu, wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania z kotłownią gazową, elektrycznymi na działkach 206/6, 206/3 obręb 90 Podgórze w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128315 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 18 Jun 20 07:57:44 +0200
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zamiany http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128293 Wed, 17 Jun 20 12:45:04 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Budowa sieci wodociągowej PE 110x10 na odcinku W-W1 oraz sieci kanalizacji sanitarnej DN 25 cm na odcinku S0-S3 w rejonie ul. Luborzyckiej w Krakowie na działkach nr 167/2 obr. 13 j. ewid Nowa Huta, 272/7 obr. 11 j. ewid Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128291 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 17 Jun 20 12:18:37 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Budowa sieci gazu niskiego ciśnienia z przyłączem, na działkach 55/3, 54/7, 54/10, 54/12, 54/13, 293/1, 293/2, 337, obr. 58, jedn. ewid. Nowa Huta, w miejscowości Kraków przy ul. Opata Salwińskiego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128287 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 17 Jun 20 10:40:32 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Budowa sieci gazu średniego ciśnienia z przyłączem na działkach nr 131/3, 131/5 obr. 17 jednostka ewidencyjna Nowa Huta w miejscowości Kraków przy ul. Glinik http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128286 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 17 Jun 20 10:26:38 +0200
Zgłoszenie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej dz. 338,339,319/4,319/5 obr.58 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128279 Zgłoszenie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej

]]>
Wed, 17 Jun 20 07:21:23 +0200
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazu ul.Skromna dz. 61/2,192/1,62/5,62/6 obr.23 Kraków Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128278 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazu

]]>
Wed, 17 Jun 20 07:15:31 +0200
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej ul.Irzykowskiego dz.205/2,46/15,46/16,46/14,46/13 obr.14 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128277 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Wed, 17 Jun 20 07:11:20 +0200
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej ul.Macierzanki / Kwiecista dz. 117/13 obr.42 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128276 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Wed, 17 Jun 20 07:07:29 +0200
Zgłoszenie budowy sieci gazu ul.Goszczyńskiego dz. 244/12 obr.96 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128275 Zgłoszenie budowy sieci gazu

]]>
Wed, 17 Jun 20 07:03:46 +0200
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128256 WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KOBIERZYŃSKA" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 16 czerwca do 14 lipca 2020 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej, zasady zapoznawania się z projektem planu w siedzibie Wydziału Planowania Przestrzennego oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w ogłoszeniu (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Tue, 16 Jun 20 15:19:43 +0200
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128238 WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BRONOWICE - REJON KONCENTRACJI USŁUG" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 15 czerwca do 13 lipca 2020 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej, zasady zapoznawania się z projektem planu w siedzibie Wydziału Planowania Przestrzennego oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w ogłoszeniu (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 15 Jun 20 14:59:51 +0200
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128236 WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WIEDEŃSKA" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 15 czerwca do 13 lipca 2020 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej, zasady zapoznawania się z projektem planu w siedzibie Wydziału Planowania Przestrzennego oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w ogłoszeniu (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 15 Jun 20 14:55:22 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr 113/11, 113/7 obr. 43 Podgórze przy ul. Podhalańskiej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128220 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 15 Jun 20 13:27:09 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Jutrzenka dz.237/14,237/12,256/37,256/25,256/24 obr.7 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128218 Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej.

]]>
Mon, 15 Jun 20 13:16:49 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Wysłouchów dz.9/15,9/16 obr.65 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128217 Budowa sieci gazowej.

]]>
Mon, 15 Jun 20 13:12:51 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Brzezińskiego dz.74/1,309 obr.49 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128216 Budowa sieci gazowej.

]]>
Mon, 15 Jun 20 13:10:00 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.oś.Stalowe dz.35/1 obr.47 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128215 Budowa instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

]]>
Mon, 15 Jun 20 13:06:33 +0200
wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków połozonej przy ul. Pękowickiej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128210 Mon, 15 Jun 20 12:13:32 +0200 Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Gminie Miejskiej Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126521 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia informuje, że Prezydent Miasta Krakowa, Jacek Majchrowski, wyznaczył Koordynatora ds. dostępności w Gminie Miejskiej Kraków. Funkcję będzie pełnił Pan Bogdan Dąsal, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób z Niepełnosprawnościami. 

]]>
Tue, 16 Jun 20 11:37:23 +0200
AU-02-2.670.1.4.2020.AKW korekta wniosku budynek wielorodzinny przy ul. Zielińskiego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126509 „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami podziemnymi, zbiornikiem retencyjnym, parkingami zewnętrznymi, drogą wewnętrzną, chodnikami, na działkach nr: 82/1, 82/6, 82/7 obręb 9 Podgórze, z infrastrukturą techniczną na działkach inwestycji oraz na działkach nr 81/1, 81/4, 84/10, 336, 57/1, 294/1, 58/1, 75/3, 75/5, 76/1, 80/1, 323/1, 323/2 obręb 9 Podgórze, przy ul. Zielińskiego w Krakowie".

]]>
Fri, 12 Jun 20 11:08:51 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Kacza w Krakowie, budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej dn300-500mm na dz. nr 520/3, 492/2, 597 obr. 28 J. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126536 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 10 Jun 20 15:00:17 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Szymona Szymonowica w Krakowie, budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 458/6 obr. 41 J. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126535 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 10 Jun 20 14:58:34 +0200
Zgłoszenie budowy sieci gazu i przyłącza gazu ul.Szymańskiego dz. 208,23 obr.37 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126531 Zgłoszenie budowy sieci gazu i przyłącza gazu

]]>
Wed, 10 Jun 20 14:17:14 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Wodociągowa dz. 270/4,58/1,60/7,288,289 obr.16 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126530 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Wed, 10 Jun 20 14:15:12 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Wodociąowa dz. 270/4,58/1,60/7,288,289 obr.16 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126523 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Wed, 10 Jun 20 14:12:44 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Ostrów w Krakowie, budowa sieci gazowej PE DN 63 i przyłączy gazu PE DN 25 średniego ciśnienia do skrzynek gazowych, dz.nr 2/2, 44/9, 44/1, 44/3, 44/5, 44/6, 42/3, 42/1, 42/2 obr.39 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126528 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 10 Jun 20 14:12:18 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Na Mostkach w Krakowie, budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN250 na odcinku S0-S6 na dz. nr 309, 80/8, 80/12, 364 obr. 32 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126527 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 10 Jun 20 14:09:17 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul.Buscha w Krakowie, budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej o średnicy 2xDN100 o długości 2xL=76,2m na dz. nr 477/8, 477/10, 477/18 obr. 41 jedn. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126526 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 10 Jun 20 14:07:05 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Toporczyków w Krakowie, rozbudowa sieci wodociągowej z istniejącej sieci zlokalizowanej na działce nr 124 w dz. nr 101/9 obr. 75 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126524 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 10 Jun 20 14:03:47 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu na dz.nr 893/1,1608, 1609, 1610, 1607, obr. 33 Krowodrza przy ul. Stelmachów w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126519 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 10 Jun 20 13:53:36 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Budowa sieci wodociągowej na odcinku A-A1 o średnicy DN 100 żel. sfer wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku S1-S2 o średnicy DN 25 cm w rejonie ulicy Malawskiego w Krakowie na działkach nr 1152, 599/6, obr. 23 j. ewid. Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126518 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 10 Jun 20 13:30:20 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Budowa sieci wodociągowej DN150 na odcinku W1-W2(Hp2) przy ul. Na Mostkach w Krakowie na działkach nr 309, 80/8, 80/12, 364 obręb 32, jednostka ewidencyjna Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126507 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 10 Jun 20 11:16:53 +0200
Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cieplnej z dwoma przyłączami ul.Zacisz dz. 310,329,330,331,145,146,154/2 obr.8 dz. 107/1 obr.120 Kraków, Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126472 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cieplnej z dwoma przyłączami

]]>
Tue, 09 Jun 20 14:00:37 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej dz.315/1,314/2,308/6,308/10,305/4 obr.46 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126471 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Tue, 09 Jun 20 13:57:47 +0200
Zgłoszenie budowy stacji transformatorowej , przyłącza średniego napięcia ul.Domagały dz. 391 obr.104 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126470 Zgłoszenie budowy stacji transformatorowej , przyłącza średniego napięcia

]]>
Tue, 09 Jun 20 13:54:49 +0200
informacja o braku wniesienia sprzeciwu do BUDOWY SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA DN63 W REJONIE UL. SZYMONA SZYMONOWICA NA DZ. NR 458/6 OBR. 41 PODGÓRZE http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126459 INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU

]]>
Tue, 09 Jun 20 10:39:43 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Obozowa w Krakowie, rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 321, 227/83, 227/103 obr. 43 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126444 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 08 Jun 20 16:50:37 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Gardowskiego, Rakuś w Krakowie, przebudowa sieci wodociągowej na dz. nr 195/6 obr. 57 J. ewid. Podgórze, 586, 587, 585, 584, 530/4, 552/1 obr. 100 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126443 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 08 Jun 20 16:49:21 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, os. Willowe w Krakowie, przebudowa sieci wodociągowej na dz. nr 113/12 obr. 47 J. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126442 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 08 Jun 20 16:48:07 +0200
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyjętego uchwałą nr CVX/3053/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2018 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126424 Mon, 08 Jun 20 11:46:54 +0200 WAŻNA INFORMACJA W SPRAWIE WYBORÓW http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126380 Fri, 05 Jun 20 14:43:13 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Pękowicka w Krakowie, budowa sieci wodociągowej na dz. nr 319, 320, 231 obr. 32 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126381 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 05 Jun 20 14:42:35 +0200
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazu ul.Gwarna dz. 318,14,318/10,172/4,391/2,390/1,390/2 obr.61 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126368 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazu

]]>
Fri, 05 Jun 20 13:45:18 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Armii Krajowej, Piastowskiej, Buszka, Tokarskiego w Krakowie, budowa sieci cieplnej wraz z rozbiórką istniejącej sieci cieplnej na dz. nr 333/7, 333/6, 333/5, 124/4, 123/5, 123/4, 122/9, 272/8, 122/3, 140/11, 140/8, 140/3, 272/30 obr. 5 j. ewid. Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126338 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 04 Jun 20 15:46:55 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Armii Krajowej, Piastowskiej, Buszka, Tokarskiego w Krakowie, budowa sieci wodociągowej wraz z rozbiórką istniejącej sieci wodociągowej na dz. nr 333/5, 333/7, 333/6, 124/4, 123/5, 272/31, 140/5, 140/4, 140/3, 140/11 obr. 5 j. ewid. Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126336 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 04 Jun 20 15:43:50 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. płk. Barty w Krakowie, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr 198/2, 198/3 obr. 106 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126335 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 04 Jun 20 15:40:52 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Bobrowa w Krakowie, budowa sieci wodociągowej na dz. nr 149/18, 314/2 obr. 3 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126334 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 04 Jun 20 15:39:13 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul.Balicka dz. 95/2,96/2,97/2,98/2,99/1,99/2,100/1 obr.48 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126329 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

]]>
Thu, 04 Jun 20 14:21:30 +0200
Zgłoszenie budowy sieci gazu z przyłączem ul.Glinik dz. 131/5 obr.17 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126328 Zgłoszenie budowy sieci gazu z przyłączem

]]>
Thu, 04 Jun 20 14:18:40 +0200
Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami ul.Fabryczna dz. 395/10,503/25,397/28,397/29,551/20,397/22,3978/15,551/5 obr.5 Kraków, Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126327 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami

]]>
Thu, 04 Jun 20 14:16:26 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej ul.Chlebiczna dz. 189/1,211/1 obr.83 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126326 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej

]]>
Thu, 04 Jun 20 14:12:17 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Powstańców dz. 85/7,269/6,272/21 obr.1 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126324 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Thu, 04 Jun 20 14:08:39 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Skalica w Krakowie, rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 480/3 obr. 7 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126318 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 04 Jun 20 12:19:07 +0200
Aktualna informacja na temat bezpośredniej obsługi klienta w Urzędzie Stanu Cywilnego w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126192 Tue, 07 Jul 20 08:48:00 +0200 Informacja o wniesieniu sprzeciwu /Decyzja Nr 24/6743.6/2020/ ul. Albatrosów w Krakowie /dz. nr 353/16 obr. 21 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126274 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Wed, 03 Jun 20 15:11:53 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Potrzask w Krakowie, budowa sieci kanalizacji opadowej Φ315 PVC wraz z rozbudową rowu o dł. 2,5 m na dz. nr 526/16 obr. 101 Podgórze oraz budową wylotu kanalizacji opadowej Φ400 do rowu, dz.nr 528/2, 528/3, 528/4, 526/16, 703/3 obr.101 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126273 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 03 Jun 20 15:08:15 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu/ Decyzja nr 25/6743.6/2020/ ul. Rydlówka/ dz. nr 17/4, 18/4, 19/4, 20/4, 21, 22, 290/2 obr. 30 jedn. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126271 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Wed, 03 Jun 20 15:07:55 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu, budowa przenośnego wolnostojącego masztu antenowego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126267 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Wed, 03 Jun 20 15:07:29 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Truszkowskiego w Krakowie, budowa sieci wodociągowej DN 100 mm z rur żeliwa sferoidalnego na odcinku http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126270 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 03 Jun 20 15:05:20 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Truszkowskiego w Krakowie, budowa sieci kanalizacji sanitarnej FI 300 mm z rur kamionkowych na odcinku http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126269 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 03 Jun 20 15:03:37 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu, ul. Grzepskiego, budowa przenośnego wolnostojącego masztu antenowego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126252 Budowa przenośnego (nie trwale związanego z gruntem) wolnostojącego masztu antenowego wraz z antenami, urządzeniami sterującymi i zasilaniem w energię elektryczną na dz. nr 102/1 obr. 93 Podgórze przy ul. Grzepskiego w Krakowie.

]]>
Wed, 03 Jun 20 13:11:23 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Krakowie ul. Topografów na działkach nr 13/1, 13/2, obr. 85, j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126233 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 03 Jun 20 11:10:05 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2020/3/2 os. Słoneczne 8 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126226 Wed, 03 Jun 20 10:54:55 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Krakowie na działce nr 331/6 obręb 4 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Gronowej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126223 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 03 Jun 20 10:12:29 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Krakowie na działkach nr 353/2, 356 obr. 73 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Heligundy http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126217 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 03 Jun 20 09:42:59 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Krakowie ul. Potrzask na działkach nr 261/2, 243, obr. 102, j .ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126212 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 03 Jun 20 09:14:43 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Warowna/ Chojnacka dz. 263/301,211/13,279/8 obr.69 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126204 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Wed, 03 Jun 20 07:23:30 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Warowna dz. 279/8 obr.69 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126203 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Wed, 03 Jun 20 07:19:58 +0200
Zgłoszenioe zamiaru budowy ul.Warowa dz.279/8,211/4,211/13,263/301 obr.69 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126173 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Tue, 02 Jun 20 12:17:10 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Warowa dz.279/8,211/4,211/13,263/301 obr.69 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126172 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Tue, 02 Jun 20 12:14:12 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2020/4/1 ul. Sarego 14 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126165 Tue, 02 Jun 20 10:48:57 +0200 Termin przetargu:06.08.2020 r. na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 16A przy ul.Basztowej 15, lokalu mieszkalnego Nr 8 i Nr 9 przy pL.Na Groblach 15, nieruchomości gruntowej przy ul. Zakliki z Mydlnik http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126057 Tue, 02 Jun 20 00:00:39 +0200 Termin przetargu:04.08.2020 r. na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 38 przy ul.M.Zyblikiewicza 5, lokalu mieszkalnego Nr 6 i Nr 9 przy al.J.Słowackiego 33, lokalu mieszkalnego Nr 16 przy ul.Długiej31 i lokalu mieszkalnego Nr 6,6a przy Pl.J.Kossaka 3 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126050 Tue, 02 Jun 20 00:00:04 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków na działkach nr 164/1 obr. 34, jedn. ewid. Podgórze oraz 330/1, 248/3, 248/4 obr. 43 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Kobierzyńskiej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126132 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu,

]]>
Mon, 01 Jun 20 15:02:52 +0200
Zgłoszenie przebudowy masztu antenowego stacji bazowej al.Słowackiego 20 dz. 209 obr.4 Kraków,Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126129 Zgłoszenie przebudowy masztu antenowego stacji bazowej

]]>
Mon, 01 Jun 20 14:47:44 +0200
Zgłoszenie budowy sieci gazowej i przyłączy gazu ul .Isep / Cuplowa dz. 353 obr.55 dz.36,34/2,35 obr.57 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126127 Zgłoszenie budowy sieci gazowej i przyłączy gazu

]]>
Mon, 01 Jun 20 14:43:10 +0200
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej ul.Okulistów dz. 38/7,38/8,38/3 obr.29 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126124 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Mon, 01 Jun 20 14:39:10 +0200
Ogłoszenie o naborze wniosków na zadania służące ochronie zasobów wodnych w ramach krakowskiej mikroretencji wód opadowych i roztopowych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126072 Gmina Miejska Kraków od dnia 1 czerwca 2020r. ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji obejmujących wykonanie systemów do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych służących ochronie zasobów wodnych dla Miasta Krakowa w ramach krakowskiej mikroretencji wód opadowych i roztopowych.

Więcej informacji na stronie Krakowska mikroretencja wód opadowych i roztopowych 

]]>
Mon, 01 Jun 20 09:18:54 +0200
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej ul.Rybitwy dz. 156/6,318/2,468,467/6 obr.22 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126079 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej

]]>
Mon, 01 Jun 20 08:58:45 +0200
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej ul.Warchałowskiego dz. 453,436/4,436/5 obr.81 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126078 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej

]]>
Mon, 01 Jun 20 08:56:36 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Na Mostkach dz. 309,80/8,80/12,364 obr.32 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126077 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Mon, 01 Jun 20 08:53:27 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Na Mostkach dz. 309,80/8,80/12,364 obr.32 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126076 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Mon, 01 Jun 20 08:50:07 +0200
Zgłoszenie budowy sieci gazowej i przyłącza gazu ul.Sołtysowska dz. 61,322,323,324,96/1 obr.54 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126061 Zgłoszenie budowy sieci gazowej i przyłącza gazu

]]>
Fri, 29 May 20 14:41:08 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji ogólnospławnej ul.Prandoty dz. 178/15,134/2 obr.7 Kraków, Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126056 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji ogólnospławnej

]]>
Fri, 29 May 20 14:37:45 +0200
Ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi klienta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126020 UWAGA! Ograniczenia Urzędu Miasta Krakowa w zakresie bezpośredniej obsługi Klientów Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji.

 

]]>
Fri, 29 May 20 12:58:18 +0200
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=126010 OGŁOSZENIA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów:
- "MAZOWIECKA" (-> Odnośnik do ogłoszenia)
- "RUSZCZA - PÓŁNOC" (-> Odnośnik do ogłoszenia)
Termin składania wniosków do ww. planów do dnia 31 sierpnia 2020 r.

]]>
Fri, 29 May 20 11:59:21 +0200
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125971 Wszczęcia postępowania na podstawie art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami sposobu korzystania z nieruchomości.

]]>
Fri, 29 May 20 11:40:23 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Sieroszewskiego dz. 175/4,258/1obr.47 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125909 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Wed, 27 May 20 14:09:34 +0200
Zgłoszenie budowy przenośnego wolnostojącego masztu antenowego dz. 93/19 obr.85 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125908 Zgłoszenie budowy przenośnego wolnostojącego masztu antenowego

]]>
Wed, 27 May 20 14:06:31 +0200
Zgłoszenie budowy przenośnego wolnostojącego masztu antenowego wraz z antenami ul.Grzebskiego dz. 102/1 obr.93 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125907 Zgłoszenie budowy przenośnego wolnostojącego masztu antenowego wraz z antenami

]]>
Wed, 27 May 20 14:02:59 +0200
Zgłoszenie budowy fundamentu pod urządzenie do odpylania stanowiska pracy oraz praskontener wraz z przebudową linii kablowej ul.Albatrosów dz. 353/16 obr.21 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125845 Zgłoszenie budowy fundamentu pod urządzenie do odpylania stanowiska pracy oraz praskontener wraz z przebudową linii kablowej

]]>
Wed, 27 May 20 08:32:02 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji ogólnospławnej ul.Kacza dz. 520/3,492/2,597 obr. 28 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125844 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji ogólnospławnej

]]>
Wed, 27 May 20 08:28:46 +0200
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazu ul.Podhalańska dz.113/10,113/11,113/7 obr.43 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125843 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazu

]]>
Wed, 27 May 20 08:26:30 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Wiosenna dz. 196/3,71/7 obr.7 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125842 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Wed, 27 May 20 08:22:26 +0200
Zgłoszenie budowy sieci gazowej ul.Szymonowica dz. 458/6 obr.41 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125841 Zgłoszenie budowy sieci gazowej

]]>
Wed, 27 May 20 08:17:21 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Dziewanny w Krakowie na dz. 699, 547/1 obr. 34 Krowodrza: budowa sieci KS odcinek Si-S4 na dz. 699, 547/1 obr. 34 Krowodrza, budowa sieci W odcinek 1-4 na dz. 547/1 obr.34 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125838 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 26 May 20 15:01:19 +0200
informacja o braku wniesienia sprzeciwu do BUDOWY SIECI GAZOWEJ Ś/Ć 0,5 MPA NA DZ.257/4 ORAZ BUDOWY PRZYŁĄCZA GAZOWEGO NA DZ.257/4, 11/4 DO ZRP W LINII OGRODZENIA DLA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO NA DZ.11/4 OBR.58 NOWA HUTA PRZY UL. PODBIPIĘTY http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125789 informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 25 May 20 13:08:42 +0200
Komunikaty Urzędu Stanu Cywilnego w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125745 Fri, 03 Jul 20 15:13:16 +0200 Ogłoszenie naborów wniosków o przyznanie stypendium w ramach Programu Kultura Odporna http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125746 Mon, 25 May 20 09:58:14 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Aleksandrowicza w Krakowie, budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej Ø 250 na dz. nr 651, 85/2 obr. 93 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125755 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 22 May 20 18:19:26 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Aleksandrowicza w Krakowie, budowa miejskiej sieci wodociągowej Ø 110 na dz. nr 651, 85/2 obr. 93 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125754 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 22 May 20 18:18:18 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Stare Wiślisko w Krakowie, budowa sieci gazu średniego ciśnienia z przyłączem, na działkach nr 107/38, 107/43 obr. 59 jednostka ewidencyjna Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125753 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 22 May 20 15:43:37 +0200
Zgłoszenie demontaży części instalacji gazowej ul.Promienistych dz. 476/11 opbr.22 Kraków, Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125752 Zgłoszenie demontaży części instalacji gazowej

]]>
Fri, 22 May 20 14:58:25 +0200
Zgłoszenie demontażu części instalacji gazowej ul.Bitschana dz. 486 obr.22 Kraków, Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125751 Zgłoszenie demontażu części instalacji gazowej

]]>
Fri, 22 May 20 14:56:10 +0200
Zgłoszenie budowy sieci gazowej i przyłącza gazu ul.Do Wisły dz. 343/4,108 obr.55 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125750 Zgłoszenie budowy sieci gazowej i przyłącza gazu

]]>
Fri, 22 May 20 14:53:32 +0200
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125738 OGŁOSZENIE o podjęciu procedur planistycznych, które zostały zawieszone z dniem 31 marca 2020 r.
Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że z dniem 24 maja 2020 r. z mocy prawa następuje podjęcie procedur planistycznych, dotyczących następujących sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów: "AZORY-ZACHÓD", "CENTRUM NOWEJ HUTY II-CZĘŚCI A, B, C", "GÓRKA NARODOWA-OS. GOTYK", "KLEPARZ", "RYBITYWY-REJON ULICY GOLIKÓWKA" - szczegóły w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 22 May 20 12:59:53 +0200
Obwieszczenie w związku z wszczęciem z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków archeologicznych województwa małopolskiego stanowiska archeologicznego obejmującego teren dawnego cmentarza i kościoła Piotra Mniejszego w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125708 Zawiadamia się o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków archeologicznych województwa małopolskiego stanowiska archeologicznego obejmującego teren dawnego cmentarza i kościoła Piotra Mniejszego w Krakowie.

]]>
Fri, 22 May 20 08:53:51 +0200
Zgłoszenie budowy przyłącza ciepłowniczego ul.Pękowicka dz. 209/3,205/2,203,202,119/2,349,348 obr.31 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125702 Zgłoszenie budowy przyłącza ciepłowniczego

]]>
Fri, 22 May 20 07:41:22 +0200
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej ul.Dobrowolskiego dz. 454,444,491,56,52 obr. 71 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125701 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej

]]>
Fri, 22 May 20 07:38:54 +0200
Zgłoszenie budowy sieci gazu oraz przyłącza ul.Becka dz. 155/4,199,107/2 obr.7 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125700 Zgłoszenie budowy sieci gazu oraz przyłącza

]]>
Fri, 22 May 20 07:35:53 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Słona Woda w Krakowie, budowa sieci kanalizacji sanitarnej dn 250 na dz. nr 348/6, 310/2, 311/2, 316/2, 338/5, 316/8 obr. 60 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125696 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 21 May 20 18:13:00 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Słona Woda w Krakowie, budowa sieci wodociągowej dn 100 na dz. nr 348/6, 310/2, 311/2, 316/2 obr. 60 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125695 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 21 May 20 18:11:37 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Białoprądnicka, Bularnia, Jasna, Matki Tajber, Pasteura, Piaszczysta, Zielińska, Zimorowicza w Krakowie, budowa osiedlowej sieci cieplnej na dz. nr 194/1, 536/5, 3/2, 39/4, 32/13, 37/1, 33/3, 32/12, 32/10, 6/6, 579 obr. 42 j. ewid. Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125694 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 21 May 20 18:10:22 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Stary Gościniec w Krakowie, rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 85/4 obr. 4 j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125693 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 21 May 20 18:08:57 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Stary Gościniec w Krakowie, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 85/4, 309 obr. 4 j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125692 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 21 May 20 18:07:32 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Kaczorówka w Krakowie, budowa sieci gazowej i przyłącza gazu średniego ciśnienia na dz. nr 230/8, 230/9, 316, 223/2, 224/5, 224/4 obr. 32 j. ewid. Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125691 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 21 May 20 16:01:30 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Bronowicka w Krakowie, budowa sieci gazowej i przyłącza gazu niskiego ciśnienia na dz. nr 73/3, 420/4 obr. 6 j. ewid. Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125690 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 21 May 20 15:59:46 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Olszanicka w Krakowie, budowa sieci oraz przyłącza gazu średniego ciśnienia na dz. nr 247/4, 249/8, 249/6 obr. 52 j. ewid. Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125689 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 21 May 20 15:58:13 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Białoprądnicka w Krakowie, budowa sieci gazowej oraz przyłącza gazu średniego ciśnienia na dz. nr 414, 536/5, 536/6 obr. 42 j. ewid. Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125688 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 21 May 20 15:56:51 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Czerwone Maki w Krakowie, budowa stacji transformatorowej SN/nN, linii kablowej nN na dz. nr 12/8 obr. 42 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125687 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 21 May 20 15:55:10 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Budowa przyłącza kablowego SN, stacji transformatorowej, sieci kablowej nN i złącz kablowych nN dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych na dz. nr 9/16, 9/17, 9/18, 9/19 obr. 54 Nowa Huta przy Al. Pokoju w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125686 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 21 May 20 15:18:56 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Budowa sieci gazowej ś/ć < 0,5 MPa na dz. nr 428, 455, 101/11, 101/10, 97/7, 98 oraz budowy przyłączy gazowych na dz. nr 101/11, 101/10, 98 do ZRP w linii ogrodzenia dla budynków jednorodzinnych na dz. nr 101/11, 101/10, 98 w miejscowości Kraków ul. Rumiankowa, obr. 39,j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125682 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 21 May 20 14:21:46 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Pękowicka w Krakowie, budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 250 na odcinku S0-S5 na dz. nr 319, 320, 321, 231 obr. 32 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125637 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 20 May 20 16:27:41 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Szymonowica w Krakowie, rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 448/7, 448/13, 448/16, 244/10, 244/9 obr. 41 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125636 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 20 May 20 16:25:35 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Skotnicka w Krakowie, budowa wraz z przebudową sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 192 obr. 38 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125635 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 20 May 20 16:23:19 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Do Przystani/Rybna w Krakowie, budowa sieci wodociągowej o średnicy DN100mm na działkach nr 8/16, 8/17, 8/19, 8/37, 8/40, 8/36, 8/21, 8/35 obr. 15 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125634 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 20 May 20 16:21:06 +0200
Zgłoszenie przebudowy sieci telekomunikacyjnej ul.Radzikowskiego / Czerwieńskiego dz. 742/1,744/2,744/5,744/6,745/2,973 obr.41 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125603 Zgłoszenie przebudowy sieci telekomunikacyjnej

]]>
Wed, 20 May 20 12:05:35 +0200
Zgłoszenie budowy sieci gazu z przyłączem ul.Salwińskiego dz. 55/3,54/7,54/10,54/12,54/13,293/1,293/2,337 obr.58 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125602 Zgłoszenie budowy sieci gazu z przyłączem

]]>
Wed, 20 May 20 12:01:51 +0200
Zgłoszenie przebudowy przyłączy i sieci elektroenergetycznej ul.Armii Krajowej / Piastowska / Buszka/ Tokarskiego dz. 333/5,333/7,333/6,124/4,123/5,272/31,140/5,140/11,122/9,122/3,272/8,140/3 obr.5 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125599 Zgłoszenie przebudowy przyłączy i sieci elektroenergetycznej

]]>
Wed, 20 May 20 11:58:22 +0200
Zgłoszenie budowy sieci gazowej ul.Szymonowica dz. 458/6 obr.41 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125598 Zgłoszenie budowy sieci gazowej

]]>
Wed, 20 May 20 11:52:52 +0200
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazu ul.Obozowa dz. 321,27/83,227/103 obr.43 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125597 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazu

]]>
Wed, 20 May 20 11:48:50 +0200
Zgłoszenie przebudowy budynku jednorodzinnego z dociepleniem budynku mieszkalnego i gospodarczego ul. Myślenicka 147 dz. 427/2 obr. 90 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125585 Zgłoszenie przebudowy budynku jednorodzinnego z dociepleniem budynku mieszkalnego i gospodarczego

]]>
Wed, 20 May 20 10:39:44 +0200
Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 - przedłużenie konsultacji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125584 Wed, 20 May 20 10:21:52 +0200 Zgłoszenie budowy sieci gazu ul.Cegielniana dz. 427,428,183/1 obr.32 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125451 Zgłoszenie budowy sieci gazu

]]>
Fri, 15 May 20 14:07:13 +0200
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej ul.Działowskiego dz. 131/4,129,266,116/8,116/6,116/5 obr.82 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125450 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej

]]>
Fri, 15 May 20 14:04:49 +0200
Zgłoszenie porzebudowy sieci cieplnej ul.Armii Krakowej, Buszka,Piastowska,Tokarskiego dz. 333/7,333/6,333/5,124/4,123/5,123/4,122/9,272/8,122/3,140/11,140/8,140/3,272/30 obr.5 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125449 Zgłoszenie porzebudowy sieci cieplnej

]]>
Fri, 15 May 20 14:02:24 +0200
Zgłoszenie przebudowy sieci wodociągowej ul.Armii krajowej , Piastowskiej , Buszka , Tokarskiego dz. 333/5,333/7,333/6,124/4,123/5,272/31,140/5,140/4,140/3,140/11 obr.5 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125448 Zgłoszenie przebudowy sieci wodociągowej

]]>
Fri, 15 May 20 13:57:50 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Darwina w Krakowie, rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 500/2 obr. 11 j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125421 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 14 May 20 16:31:29 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Bartla / Korpala w Krakowie, budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączami na dz. nr 323, 325/1, 325/3, 325/4, 259/313, 326/2, 326/3 obr. 86 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125420 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 14 May 20 16:30:18 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Sokołowskiego w Krakowie, budowa gazociągu niskiego ciśnienia na dz. nr 894, 895 obr. 86 j. ewid. Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125419 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 14 May 20 16:29:05 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Bugaj w Krakowie, budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej Ø 250 na dz. nr 542/1, 488, 487, 486/5, 486/1 obr. 108 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125418 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 14 May 20 16:27:55 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Bugaj w Krakowie, budowa miejskiej sieci wodociągowej Ø 110 na dz. nr 542/1, 488, 487, 486/5, 486/1 obr. 108 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125417 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 14 May 20 16:26:45 +0200
informacja o braku wniesienia sprzeciwu do ROZBUDOWY SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA W KRAKOWIE UL. MOCZYDŁO NA DZ. NR 57, 249, 35/8 OBR. 91 PODGÓRZE http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125416 informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 14 May 20 15:47:30 +0200
informacja o braku wniesienia sprzeciwu do ROZBUDOWY SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA W KRAKOWIE UL. KRZYŻANOWSKIEGO NA DZ. NR 429/4, 429/3, 429/10, 429/9 OBR. 89 PODGÓRZE http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125414 informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 14 May 20 15:16:54 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul.Drożyska dz. 284/4,284/3,284/2,351 obr.30 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125399 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

]]>
Thu, 14 May 20 12:12:02 +0200
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej ul.Topografów dz. 13/1,13/2 obr.85 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125398 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej

]]>
Thu, 14 May 20 12:09:27 +0200
Zgłoszenie przebudowy i docieplenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego i gospodaczego ul.Myśleniacka dz. 427/2 obr.90 Krakow, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125397 Zgłoszenie przebudowy i docieplenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego i gospodaczego

]]>
Thu, 14 May 20 12:07:04 +0200
informacja o braku wniesienia sprzeciwu do BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ DN100 NA ODCINKU W1-HP1 NA DZ. NR 594/11, 177/10, 177/15 OBR. 49 PODGÓRZE PRZY UL. MALBORSKIEJ W KRAKOWIE http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125372 informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 13 May 20 15:04:20 +0200
informacja o braku wniesienia sprzeciwu do BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DN250 NA ODCINKU S1-S4 NA DZ. NR 594/11, 177/10, 177/15 OBR. 49 PODGÓRZE PRZY UL. MALBORSKIEJ W KRAKOWIE. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125371 informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 13 May 20 14:58:58 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Gryczana na dz. nr 315, 165/6, 165/7, 165/9 obr. 32 Krowodrza w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125364 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 13 May 20 12:33:39 +0200
Możliwości złożenia wniosku z art. 12 ustawy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125356 Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa informuje o możliwości złożenia wniosku o realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na podstawie przepisów art. 12 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

]]>
Wed, 13 May 20 09:39:23 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Cystersów/F. Nullo w Krakowie, budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej DN 500 na dz. nr 556/5, 411/5, 411/4 obr. 5 Śródmieście - odcinek S0-S3 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125353 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 13 May 20 09:03:04 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Promienistych/ Olgi Boznańskiej w Krakowie, budowa sieci wodociągowej - etap I na dz. nr 904, 663/1, 663/6 obr. 22 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125352 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 13 May 20 09:00:59 +0200
Zgłoszenie budowy sieci gazu oraz przyłącza ul.Białoprądnicka dz. 414,536/5,536/6 obr.42 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125349 Zgłoszenie budowy sieci gazu oraz przyłącza

]]>
Wed, 13 May 20 07:09:58 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej ul.Luborzycka dz .167/2,272/7 obr.11 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125315 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Tue, 12 May 20 07:36:02 +0200
Sala konferencyjna Miejskiego Centrum Dialogu ponownie dostępna http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125306 Miejskie Centrum Dialogu od 18 maja 2020 r. ponownie nieodpłatnie udostępniać będzie mieszkańcom i organizacjom pozarządowym salę konferencyjną zlokalizowaną przy ulicy Brackiej 10.

Ze względu na sytuację epidemiczną i związane z nią obostrzenia, w spotkaniach będzie mogło uczestniczyć nie więcej niż 20 osób.

]]>
Wed, 10 Jun 20 12:04:41 +0200
Obwieszczenie w związku z wszczęciem na wniosek strony postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego elewacji frontowych wraz z klatką schodową kamienicy przy ul. Krupniczej 12 w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125286 Zawiadamia się o wszczęciu na wniosek strony postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego elewacji frontowych wraz z klatką schodową kamienicy przy ul. Krupniczej 12 w Krakowie.

]]>
Tue, 12 May 20 08:25:44 +0200
AU-02-2.670.1.4.2020.AKW budynek wielorodzinny przy ul. Zielińskiego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125295 ,,budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami podziemnymi, zbiornikiem retencyjnym, parkingami zewnętrznymi, drogą wewnętrzną, chodnikami, na działkach nr: 82/1, 82/6, 82/7 obręb 9 Podgórze, z infrastrukturą techniczną na działkach inwestycji oraz na działkach nr 81/1, 81/4, 84/10, 336, 57/1, 294/1, 58/1, 75/3, 75/5, 76/1, 80/1, 323/1, 323/2 obręb 9 Podgórze, przy ul. Zielińskiego w Krakowie"

]]>
Mon, 11 May 20 13:29:34 +0200
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazu ul.Skalica dz. 480/, obr.7 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125262 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazu

]]>
Fri, 08 May 20 14:19:27 +0200
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazu ul.Sapalskiego dz. 202/3,200/8,200/9 obr.82 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125261 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazu

]]>
Fri, 08 May 20 14:15:41 +0200
Zgłoszenie budowy sieci gazowej i przyłacza gazu ul.Kaczorówka dz. 230/8,230/9,316,223/2,224/5,225/4 obr.32 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125260 Zgłoszenie budowy sieci gazowej i przyłacza gazu

]]>
Fri, 08 May 20 14:13:28 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Unruga w Krakowie, rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 57/1, 57/2, 58/7 obr. 37 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125259 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 08 May 20 14:09:57 +0200
Zgłoszenie budowy sieci gazowej i przyłącza gazu ul.Bronowicka dz. 73/3,420/4 obr.6 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125258 Zgłoszenie budowy sieci gazowej i przyłącza gazu

]]>
Fri, 08 May 20 14:09:46 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Bystronia w Krakowie, budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 85/8, 85/6, 84/5 obr. 15 j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125257 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 08 May 20 14:07:17 +0200
Zgłoszenie budowy sieci gazowej i przyłącza gazu ul.StaryGościniec dz. 267/18,267/23 obr. 4 Kraków, Nowa HUta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125255 Zgłoszenie budowy sieci gazowej i przyłącza gazu

]]>
Fri, 08 May 20 14:05:24 +0200
Kampania informacyjna KUPUJ ŚWIADOMIE-PRODUKT POLSKI. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125247 Fri, 08 May 20 14:05:21 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Pasteura w Krakowie, budowa przyłącza kanalizacji deszczowej na dz. nr 5/2, 5/3, 6/5, 7/1, 11/4, 537 obr. 42 j. ewid. Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125253 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 08 May 20 14:03:56 +0200
Zgłoszenie budowy sieci gazowej ul.Łącka dz. 110/3,110/4,110/5,110/6 obr.11 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125252 Zgłoszenie budowy sieci gazowej

]]>
Fri, 08 May 20 14:02:32 +0200
Zgłoszenie budowy sieci gazu ul.Skotnicka / Tyniecka / Rodzinna dz. 460/1,460/2,99/4,99/6,194/1,461/8,430/4,430/7,224/2 obr.6 dz. 183/1,10,192 obr.38 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125248 Zgłoszenie budowy sieci gazu

]]>
Fri, 08 May 20 13:58:39 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Szybisko w Krakowie, budowa sieci wodociągowej DN100 na odcinku W1-HP1 na dz. nr 695, 720 obr. 90 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125250 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 08 May 20 13:58:17 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Szybisko w Krakowie, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjnym DN250 odcinek S0-SR oraz budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej PEQ63X5,8MM na odcinku SR-SP na dz. nr 695/2, 720 obr. 90 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125249 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 08 May 20 13:56:01 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Rozbudowa z przebudową sieci gazowej średniego ciśnienia w Krakowie ul. Skotnicka na dz. nr 192 obr. 38 , j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125198 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 07 May 20 15:13:57 +0200
Podwójnie wykluczeni/one. Poradnik na czas pandemii http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125147 W związku z trwającą pandemią COVID - 19, Rada ds. Równego Traktowania przygotowała specjalny poradnik dedykowany grupom narażonym na wykluczenie, osobom z niepełnosprawnościami, osobom doświadczającym przemocy, LGBT + oraz obcokrajowcom i obcokrajowczyniom.

]]>
Thu, 07 May 20 08:36:33 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Misiołka w Krakowie, rozbudowa osiedlowej sieci cieplnej L=51,9 M DN 65 (dz76,1/140) na dz. nr 484/1, 485/1 obr. 5 Śródmieście, budowa przyłącza ciepła L=22,1M DN32 (dz42,4/110) na dz. nr 485/1, 334/1 obr. 5 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125146 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 07 May 20 07:30:57 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. ks. Jana Hyca, ul. Luborzycka w Krakowie, budowa sieci wodociągowej na dz. nr 527/1, 302/1 obr. 11 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125145 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 07 May 20 07:28:05 +0200
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej ul.Podstawie dez. 352,353,354,355 obr. 29 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125142 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej

]]>
Thu, 07 May 20 07:08:13 +0200
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej oraz budowa przyłącza ul.Glinik dz. 127/3,127/4,127/5 obr. 17 KRaków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125141 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej oraz budowa przyłącza

]]>
Thu, 07 May 20 06:52:23 +0200
Zgłoszenie przebudowy sieci kanalizacji ogólnospławnej ul.Goszczyńskiego / Żołnierska dz. 447/13 obr.13 246/1,293,294 obr.19 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125140 Zgłoszenie przebudowy sieci kanalizacji ogólnospławnej

]]>
Thu, 07 May 20 06:48:59 +0200
Zgłoszenie budowy sieci oraz przyłącza gazu ul.Olszanicka dz. 247/4,249/8,249/6 obr.52 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125139 Zgłoszenie budowy sieci oraz przyłącza gazu

]]>
Thu, 07 May 20 06:45:32 +0200
Zgłoszenie budowy i demontażu sieci napowietrznej ul.Drożyska dz. 315,316,317/1 obr.30 dz. 76/4,419 obr.31 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125126 Zgłoszenie budowy i demontażu sieci napowietrznej

]]>
Wed, 06 May 20 14:48:19 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Pękowicka dz. 319,320,231 obr.32 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125104 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Wed, 06 May 20 12:35:31 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Pękowicka dz. 319,320,321,231 obr.32 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125102 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Wed, 06 May 20 12:33:06 +0200
Zgłoszenie budowy sieci gazowej wraz z przyłączami ul.Moszyńskiego dz. 272/1,379/1,200,196/3,195/1,201/2,193/2 obr. 88 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125100 Zgłoszenie budowy sieci gazowej wraz z przyłączami

]]>
Wed, 06 May 20 12:30:29 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej ul.Malawskiego dz. 1152,599/6 obr.23 Kraków, Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125095 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Wed, 06 May 20 12:25:20 +0200
Zgłoszenie budowy przenośnego wolno stojącego masztu antenowego ul.Jakubowskiego dz. 188 obr.59 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125092 Zgłoszenie budowy przenośnego wolno stojącego masztu antenowego

]]>
Wed, 06 May 20 12:16:43 +0200
Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cieplnej wraz z komorą ciepłowniczą ul.Zakopiańska dz. 764,765,763 obr.33 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125089 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cieplnej wraz z komorą ciepłowniczą

]]>
Wed, 06 May 20 12:10:24 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Budowa sieci oraz przyłącza gazu n/c do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 172/2, 311, 299 obr. 8 Krowodrza przy Al. Kasztanowej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125086 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 06 May 20 11:26:57 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Zakarnie w Krakowie, budowa sieci gazowej PE DN 90 i przyłączy gazu PE DN 63 niskiego ciśnienia na dz. nr 156/3, 155/2, 160/4, 160/3 obr. 46 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125067 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 06 May 20 09:26:07 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Petrażyckiego w Krakowie, budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN63 na dz. nr 372/12, 372/11 obr. 87 Podgórze, dz. nr 313/2, 353 obr. 85 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125066 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 06 May 20 09:22:55 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Słona Woda dz. 348/6,310/2,311/2,316/2,338/5,316/8 obr.60 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125016 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Mon, 04 May 20 14:45:43 +0200
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej ul.Wadow3ska dz. 255 obr.16 dz. 82/4 obr.17 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125015 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Mon, 04 May 20 14:42:55 +0200
Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem cieplnym dz. 76/12,123/13,289/1,291/1,288/1 obr. 1 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125014 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem cieplnym

]]>
Mon, 04 May 20 14:40:53 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Powstańców dz. 76/12,123/13,289/2,289/1,291/1,288/1 obr. 1 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125013 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Mon, 04 May 20 14:38:17 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Powstańców dz. 76/12,123/13,289/1,291/1,288/1 obr. 1 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125012 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Mon, 04 May 20 14:35:26 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Dziewanny dz. 699,547/1 obr.34 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125011 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Mon, 04 May 20 14:32:49 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Słona Woda dz. 348/6,310/2,311/2,316/2 obr.60 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125010 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Mon, 04 May 20 14:30:11 +0200
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazu ul.Moczydło dz. 57,249,35/8 obr.91 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125009 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazu

]]>
Mon, 04 May 20 14:27:42 +0200
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazu ul.Krzyżanowskiego dz. 429/4,429/3,429/10,429/9 obr.89 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125008 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazu

]]>
Mon, 04 May 20 14:25:29 +0200
Zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego z instalacjami ul. Wypoczynkowa dz. 206/6, 206/3 obr. 90 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125007 Zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego z instalacjami

]]>
Mon, 04 May 20 14:15:06 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Zagłoby w Krakowie, rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 355/3, 52/2 obr. 58 j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124815 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 30 Apr 20 19:19:13 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Homolacsa w Krakowie, budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej ø 300 oraz ø 250 na dz. nr 259/266, 259/232, 259/248, 259/207, 259/189 obr. 86 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124814 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 30 Apr 20 19:17:46 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Homolacsa w Krakowie, budowa miejskiej sieci wodociągowej ø 110 na dz. nr 259/189 obr. 86 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124813 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 30 Apr 20 19:16:21 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Taklińskiego w Krakowie, rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 499/5, 282/10, 285/13, 286/12, 286/16 obr. 87 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124812 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 30 Apr 20 19:15:04 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Budowa sieci gazowej PE dn 63 i przyłączy gazu PE dn 25 średniego ciśnienia do skrzynek gazowych w linii ogrodzenia dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej dz. nr 290/11, 290/12,290/13, 290/14, 290/15 obr. 26 Nowa Huta przy ul. Kościelnickiej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124804 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 30 Apr 20 13:22:24 +0200
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej wraz z przyłączami ul.Skoczylasa dz. 22/7,22/4,22/5 obr.15 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124801 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej wraz z przyłączami

]]>
Thu, 30 Apr 20 12:51:53 +0200
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazu wraz z unieczynnieniem istniejącego przyłącza oraz budowa nowego przyłącza ul.Darwina dz. 500/2 obr.11 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124800 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazu wraz z unieczynnieniem istniejącego przyłącza oraz budowa nowego przyłącza

]]>
Thu, 30 Apr 20 12:48:48 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr 682/14, 682/13, 105, 100/8, 100/9 obr.33, j. ew. Podgórze przy ul. Łany w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124799 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 30 Apr 20 11:59:49 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Szymona Szymonowica w Krakowie, budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej Φ250 wraz z przebudową przyłącza kanalizacyjnego na dz. nr 311/2 obr. 41 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124798 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 30 Apr 20 11:55:44 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Kokotowska w Krakowie, rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 427/5, 228/2 obr. 103 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124796 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 30 Apr 20 11:51:09 +0200
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej ul.Potrzask dz. 261/2,243 obr. 102 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124731 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej

]]>
Wed, 29 Apr 20 14:18:54 +0200
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej ul.Skotnicka dz. 192 obr.38 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124728 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej

]]>
Wed, 29 Apr 20 14:11:41 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Księcia Józefa dz.268/1,66/2,101/2,67/1 obr.15 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124726 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Wed, 29 Apr 20 14:01:32 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Banacha dz.415/35,415/36,415/30,415/27,415/25,415/23,415/22,861/2 obr.29 Kraków , Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124724 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Wed, 29 Apr 20 13:55:57 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Pustynna na dz. nr 276/7, 275/8, 774/4, 774/5 obr. 68 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124679 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 29 Apr 20 12:09:05 +0200
GD-6.6620.2.28.2018 - decyzja 66_2020 - obwieszczenie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124676 Wed, 29 Apr 20 11:39:18 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Glinik w Krakowie, budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN250 na odcinku S0-S2 na dz. nr 366, 347, 349, 111/5 obr. 17 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124652 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 29 Apr 20 07:57:54 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Glinik w Krakowie, budowa sieci wodociągowej DN100 na odcinku W1-Hp1 na dz. nr 347, 349, 111/5 obr. 17 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124650 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 29 Apr 20 07:54:45 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Krakowie ul. Wrobela na działkach nr 168/2, 104/5, obr. 107 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124644 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 28 Apr 20 13:47:29 +0200
Ogłoszenie konkursu - NAGRODY MIASTA KRAKOWA – 2020 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124638 Tue, 28 Apr 20 12:51:06 +0200 ds. AU-02-5.6730.2.1006.2019.EDA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124586 „Budowa budynku  mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową,z garażem podziemnym i miejscami postojowymi na poziomie terenu, z drogą dojazdową do garażu podziemnego na działkach nr 109/1, 108/10 i 108/11 obr.34 Podgórze oraz zjazdem z działki nr 679/4 obr.33 Podgórze (ul. Kobierzyńska) zlokalizowanym na działkach 679/1, 679/3obr.33 Podgórze, 109/2, 108/4 i 108/5 obr.34 Podgórze ”.

]]>
Mon, 27 Apr 20 20:54:40 +0200
Informacja Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji dotycząca Gminnego Programu Rewitalizacji oraz zaświadczenia o położeniu na obszarze rewitalizacji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124584 Mon, 27 Apr 20 17:06:46 +0200 Obwieszczenie w związku z wszczęciem z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego kamienicy przy ul. Łobzowskiej 12-14 w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124509 Zawiadamia się o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego kamienicy przy ul. Łobzowskiej 12-14 w Krakowie.

]]>
Fri, 24 Apr 20 15:50:24 +0200
Obwieszczenie w związku z wszczęciem z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego kamienicy przy ul. Długiej 10 w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124508 Zawiadamia się o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego kamienicy przy ul. Długiej 10 w Krakowie.

]]>
Fri, 24 Apr 20 15:38:01 +0200
Zgłoszenie budowy i przebudowy sieci kanalizacji ogólnospławnej ul.Łokietka dz. 246 obr.45 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124506 Zgłoszenie budowy i przebudowy sieci kanalizacji ogólnospławnej

]]>
Fri, 24 Apr 20 14:23:28 +0200
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej ul.Unruga dz. 57/1,57/2,58/7 obre.37 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124505 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej

]]>
Fri, 24 Apr 20 14:19:12 +0200
Zgłoszenie budowy stacji transformatorowej , linii kablowej ul.Czerwone Maki dz. 18/2 obr.42 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124504 Zgłoszenie budowy stacji transformatorowej , linii kablowej

]]>
Fri, 24 Apr 20 14:14:58 +0200
CENTRA AKTYWNOŚCI SENIORÓW nadal zamknięte http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124475 Od 12 marca do odwołania lokalne Centra Aktywności Seniorów w Krakowie są zamknięte. Taką decyzję podjął Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK w celu przeciwdziałania zagrożeniu zarażenia się koronawirusem wśród osób starszych.

]]>
Fri, 24 Apr 20 11:12:39 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul.Kozia w Krakowie, rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 281/2, 282/1, 282/2 obr. 28 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124456 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 23 Apr 20 14:01:47 +0200
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej ul.Stary Gościniec dz. 257/15,257/14,510/7 obr.11 dz.267/5,267/20,267/18 obr.4 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124448 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Thu, 23 Apr 20 12:18:06 +0200
Zgłoszenie przebudowy sieci gazowej ul.Skotnicka dz. 192 obr.38 Kraków , Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124447 Zgłoszenie przebudowy sieci gazowej

]]>
Thu, 23 Apr 20 12:14:01 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Budowa sieci gazowej ś/ć < 0,5 MPa na dz.nr 107/31 oraz budowa przyłącza gazowego na dz.nr 107/31, 107/40 do ZRP w linii ogrodzenia dla budynku jednorodzinnego na dz. nr 107/40 w miejscowości Kraków ul. Stare Wiślisko, obr. 59, jedn. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124399 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 22 Apr 20 14:19:55 +0200
Zgłoszenie budowy sieci gazowej ul.Nad Czerną dz 291,285,294 obr. 74 dz 41/5 obr.75 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124395 Zgłoszenie budowy sieci gazowej

]]>
Wed, 22 Apr 20 12:00:10 +0200
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej ul.Suchy Jar dz. 1 obr.39 , dz. 71/4 obr.40 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124394 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Wed, 22 Apr 20 11:56:30 +0200
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej ul.Kamberskiego dz. 257/15 obr.11 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124393 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Wed, 22 Apr 20 11:52:11 +0200
Zgłoszenie budowy przyłącza kablowego i sieci kablowej al.Pokoju dz. 9/16,9/17,9/18,9/19 obr.54 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124392 Zgłoszenie budowy przyłącza kablowego i sieci kablowej

]]>
Wed, 22 Apr 20 11:46:54 +0200
Zgłoszenie budowy instalacji centralnej wody użytkowej os.Szkolne dz. 113 obr.45 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124391 Zgłoszenie budowy instalacji centralnej wody użytkowej

]]>
Wed, 22 Apr 20 11:43:33 +0200
Zgłoszenie budowy sieci gazu i przyłączy ul.Zakarnie dz. 156/3,155/2,160/4,160/3 obr.46 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124390 Zgłoszenie budowy sieci gazu i przyłączy

]]>
Wed, 22 Apr 20 11:39:59 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Spławy na dz. nr 186, 99/6, 99/4, 99/5 obr. 18 Nowa Huta w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124389 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 22 Apr 20 11:18:23 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Pasteura dz. 531/4,5/3 obr.42 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124368 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Wed, 22 Apr 20 07:53:45 +0200
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej ul.Heligundy dz. 353/2,356 obr.2 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124367 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej

]]>
Wed, 22 Apr 20 07:45:55 +0200
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej ul.Krzewowa dz.331/6 obr.4 Kraków , Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124366 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej

]]>
Wed, 22 Apr 20 07:33:16 +0200
Specjalna infolinia krakowskiego USC http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124295 Fri, 03 Jul 20 15:09:07 +0200 Informacja o wniesieniu sprzeciwu/ Decyzja Nr 21/6743.6/2020/ Bulwar Kurlandzki, Bulwar Inflancki /dz. nr 75 obr. 216 Śródmieście, dz. nr 94 obr. 15 Śródmieście, dz. nr 90, 91, 92, 93 obr. 216 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124315 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Fri, 17 Apr 20 15:19:57 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Potrzask w Krakowie, rozbudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia na dz. nr 528/1, 528/2, 528/3, 528/4, 526/19, 526/10 obr. 101 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124313 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 17 Apr 20 15:12:47 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Chlebiczna w Krakowie, rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 189/1 obr. 83 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124309 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 17 Apr 20 14:02:35 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Budowa miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Strumiennej w Krakowie na działkach nr 11, 491/8, obręb 48, jedn. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124308 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 17 Apr 20 13:56:28 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Budowa miejskiej sieci wodociągowej DN100 w rejonie ul. Strumiennej w Krakowie na działkach nr 11, 158/4, 491/8 obr. 48, j. ew. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124297 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 17 Apr 20 11:58:03 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2020/2/6 ul. Palacha 13 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124296 Fri, 17 Apr 20 11:39:25 +0200 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Taklińskiego dz.499/5,282/10,285/13,286/12,286/16 obr.87 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124290 Rozbudowa sieci gazowej.

]]>
Thu, 16 Apr 20 14:55:48 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Wrobela dz.168/2,104/5 obr.107 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124289 Rozbudowa sieci gazowej.

]]>
Thu, 16 Apr 20 14:52:04 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Szymonowica dz.448/7,448/13,448/16,244/10,244/9 obr.41 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124288 Rozbudowa sieci gazowej.

]]>
Thu, 16 Apr 20 14:49:09 +0200
UNIEWAŻNIENIE KONKURU PROJEKTÓW DLA KLUBÓW SPORTOWYCH http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124271 Zarządzenie Nr 905/2020 Prezydent Miasta Krakowa unieważnił Konkurs projektów dla klubów sportowych na realizację w roku 2020 zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Krakowie.

]]>
Thu, 16 Apr 20 12:30:50 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Rozbudowa sieci wodociągowej z hydrantem p.poż. podziemnym i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 120/7, obręb 28, jedn. ewid. Krowodrza przy ul. Grabczaka w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124266 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 16 Apr 20 12:01:20 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Budowa prefabrykowanej kontenerowej wolnostojącej stacji transformatorowej sn/nn 15/0,4 kV na działce 90/5 obr. 65, jedn. ewid. Podgórze przy ul. Cechowej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124264 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 16 Apr 20 11:24:52 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Worcella dz.145,146 obr.8 Środmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124249 Budowa osiedlowej sieci cieplnej.

]]>
Wed, 15 Apr 20 14:31:00 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Sapalskiego dz.86/2,211,271/6,287/7,287/8,287/9 obr.82 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124248 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

]]>
Wed, 15 Apr 20 14:24:00 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Białoprądnicka dz.194/1,536/5,32/10,3/2,39/4,32/13,37/1,33/3,32/12,6/6,579 obr.42 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124221 Budowa osiedlowej sieci cieplnej.

]]>
Wed, 15 Apr 20 07:53:03 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Wielkanocna dz.329,302,266/5,267/5,267/8,267/15 obr.4 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124220 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Wed, 15 Apr 20 07:41:44 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr 177/5, 157/101, 157/103 obr. 7 Nowa Huta przy ul. Hynka w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124187 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 10 Apr 20 13:02:54 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Sołtysowska dz.6/2,7/3,8,10/3,10/4,11/2,11/7,11/1 obr.56,333,55 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124176 Przebudowa sieci gazowej.

]]>
Fri, 10 Apr 20 10:48:42 +0200
wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124159 Thu, 09 Apr 20 15:21:36 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Potrzask, Hoyera w Krakowie, budowa sieci wodociągowej na dz. nr 533/29, 533/44, 528/1, 528/2, 528/3 obr. 101 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124156 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 09 Apr 20 14:07:18 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Potrzask, Hoyera w Krakowie, budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 533/29, 533/44, 528/1, 528/2, 528/3 obr. 101 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124155 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 09 Apr 20 14:04:20 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Aleksandrowicza dz.651,85/2 obr.93 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124149 Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Thu, 09 Apr 20 13:13:35 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Aleksandrowicza dz.651,85/2 obr.93 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124148 Budowa miejskiej sieci wodociągowej.

]]>
Thu, 09 Apr 20 13:09:32 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Podhalańska dz.113/11,113/7 obr.43 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124146 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

]]>
Thu, 09 Apr 20 13:04:50 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr 62, 61, 55/4, 59/2, 29/4 obr. 88 Podgórze przy ul. Smoleńskiego w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124131 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 09 Apr 20 10:04:18 +0200
Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii) http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124109 Wed, 08 Apr 20 14:46:23 +0200 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Podbipięty dz.257/4,11/4 obr.58 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124106 Budowa sieci gazowej.

]]>
Wed, 08 Apr 20 12:09:14 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Budowa sieci wodociągowej DN150 w działkach nr 1/94, 1/114, 1/24, 55 w obrębie 52, jednostka ewidencyjna Nowa Huta w rejonie ulicy Lema w Krakowie, na odcinkach A-A1 oraz A2-C http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124094 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 07 Apr 20 13:04:40 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN300 w działkach numer 1/94, 1/114; 1/24 w obrębie 52, jednostce ewidencyjnej Nowa Huta, w rejonie ulicy Lema w Krakowie, na odcinku: Si - pkt. K1. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124089 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 07 Apr 20 11:31:59 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Grabczaka dz.120/7 obr.28 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124072 Rozbudowa sieci wodociągowej.

]]>
Mon, 06 Apr 20 13:54:26 +0200
Informacja dla opiekunów kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miejskiej Kraków. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123995 Thu, 09 Apr 20 11:47:16 +0200 WAŻNE INFORMACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124013 Ważne informacje dla osób niepełnosprawnych.

]]>
Fri, 03 Apr 20 08:31:39 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Potrzask dz.528/2,528/3,528/4,526/16,703/3 obr.101 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124019 Budowa sieci kanalizacji opadowej.

]]>
Thu, 02 Apr 20 14:23:33 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Ostrów dz.2/2,44/9,44/1,44/3,44/5,44/6,42/3,42/1/42/2 obr.39 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124017 Budowa sieci gazowej.

]]>
Thu, 02 Apr 20 14:18:56 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Kobierzyńska dz.164/1,330/1,248/3,248/4 obr.43 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124016 Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej.

]]>
Thu, 02 Apr 20 14:14:27 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Drożyska dz.321/5 obr.29 dz.29/2,330 obr.32 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124015 Budowa miejskiej sieci wodociągowej.

]]>
Thu, 02 Apr 20 14:05:21 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Drożyska dz.323/3 obr.29 dz.330 obr.32 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124014 Budowa miejskiej sieci wodociągowej.

]]>
Thu, 02 Apr 20 14:00:48 +0200
Bezpłatne zabiegi sterylizacji bądź kastracji oraz znakowania kotów posiadających właściciela. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123994 Thu, 02 Apr 20 09:33:36 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Widłakowa w Krakowie, budowa sieci wodociągowej na dz. nr 114/1, 113/8, 113/9, 113/10, 113/11, 113/12 obr. 5 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123969 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 01 Apr 20 14:44:59 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Jeziorany w Krakowie, budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 488/3, 163/6, 163/11, 163/10 obr. 3 j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123968 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 01 Apr 20 14:43:10 +0200
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej ul. Homolacsa dz. 259/266,259/232,259/248,259/207,259/189 obr. 86 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123962 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Wed, 01 Apr 20 12:27:26 +0200
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej ul.Homolacsa dz. 259/189 obr.86 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123961 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Wed, 01 Apr 20 12:24:44 +0200
Zgłoszenie budowy sieci gazowej i przyłączy ul.Kościelnicka dz. 290/4 obr.26 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123960 Zgłoszenie budowy sieci gazowej i przyłączy

]]>
Wed, 01 Apr 20 12:22:32 +0200
Zawieszenie rejestracji zgonów w USC w soboty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123904 Tue, 07 Jul 20 15:11:00 +0200 Informacja Urzędu Stanu Cywilnego - telefony http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123906 Mon, 29 Jun 20 21:04:55 +0200 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej ul.Chlebiczna dz. 189/1 obr.83 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123935 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej

]]>
Tue, 31 Mar 20 14:03:28 +0200
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej ul.Potrzask dz. 528/1,528/2,528/3,528/4,526/19,526/10 obr.101 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123934 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej

]]>
Tue, 31 Mar 20 14:01:33 +0200
Zgłoszenie budowy sieci gazowej ul.Smoleńskiego dz. 62,61,55/4,59/2,29/4 obr.88 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123933 Zgłoszenie budowy sieci gazowej

]]>
Tue, 31 Mar 20 13:59:24 +0200
Zgłoszenie budowy sieci gazowej ul. Kliniec dz. 357/1,131/9,131/14,131/13,130,129,107/6 obr.60 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123932 Zgłoszenie budowy sieci gazowej

]]>
Tue, 31 Mar 20 13:57:20 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Do Przystani/Rybna dz. 8/16,8/17,8/19,8/37,8/40,8/36,8/21,8/35 obr.15 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123931 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Tue, 31 Mar 20 13:54:41 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Pękowicka na dz. 298/3, 298/9, 296/10 obr. 32 Krowodrza w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123927 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 31 Mar 20 13:08:16 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu /Decyzja Nr 12/6743.7/2020/ ul. Siemomysła /dz. nr 316/34 obr. 51 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123835 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Fri, 27 Mar 20 14:52:56 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Krakowie ul. Cechowa na działkach nr 68/12, 67/12, 67/13, obr. 62, j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123833 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 27 Mar 20 14:36:43 +0100
Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepołowniczej ul.Bartla / Korpala dz. 323,325/1,325/3,325/4,259/313,326/2,326/3 obr.86 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123826 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepołowniczej

]]>
Fri, 27 Mar 20 13:24:52 +0100
Zgłoszenie budowy gazociągu wraz z przyłączami ul.Stelmachów dz. 893/1,1608,1609,1610,1607,897/2 obr.33 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123825 Zgłoszenie budowy gazociągu wraz z przyłączami

]]>
Fri, 27 Mar 20 13:21:04 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej o średnicy DN100 o długości 2xl=137,9m oraz DN80 o długości 2xl=80,2m oraz DN65 o długości 2xl=6,0m oraz DN40 o długości 2xl=19,2m w rejonie ul. Śliwiaka na działkach nr 417 obr. 106 oraz działkach nr 167/7, 208/7, 208/6, 208/5, 209/12 obr. 23, j. ew. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123824 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 27 Mar 20 13:19:31 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu /Decyzja Nr 20/6743.6/2020/ ul. Tetmajera w Krakowie /dz. nr 519/1, 46/6, 46/7, 46/8, 46/10, 46/12, 46/14 obr. 40 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123791 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Fri, 27 Mar 20 09:17:05 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Wadowicka w Krakowie, budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej na dz. nr 369, 348, 318/7, obr. 30 jedn. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123790 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 27 Mar 20 09:12:57 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Sidzińska w Krakowie, budowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa i przebudowa sieci wodociągowej na dz. nr 24/31, 272/4, 24/22, 29/3, 29/4, 269/2, 269/4, 280/1, 280/2 obr. 69 j. ewid. Podgórze oraz 170/1 obr. 70 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123769 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 26 Mar 20 15:26:27 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Niwy w Krakowie, przebudowa sieci wodociągowej dn 100 na dz. nr 291, 292, 290 obr. 14 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123768 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 26 Mar 20 15:24:32 +0100
Zgłoszenie budowy gazociągu oraz budowa przyłącza ul.Sokołowskiego dz.894,895 obr.23 Kraków, Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123753 Zgłoszenie budowy gazociągu oraz budowa przyłącza

]]>
Thu, 26 Mar 20 12:55:48 +0100
Zgłoszenie rozbudowy osiedlowej sieci cieplnej , budowa przyłącza cieplnego ul.Misiołka dz. 484/1,485/1,334/1 obr.5 Kraków, Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123752 Zgłoszenie rozbudowy osiedlowej sieci cieplnej , budowa przyłącza cieplnego

]]>
Thu, 26 Mar 20 12:52:06 +0100
Zgłoszenie budowy sieci gazowej ul.Dziewiarzy dz. 2/52,2/36,2/13,75,78/3 obr.73 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123750 Zgłoszenie budowy sieci gazowej

]]>
Thu, 26 Mar 20 12:48:49 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Wadowska dz. 345,307/2 obr.12 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123749 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Thu, 26 Mar 20 12:46:31 +0100
Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cieplnej ul.Bunscha dz. 477/8,477/10,477/18 obr.41 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123742 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cieplnej

]]>
Thu, 26 Mar 20 12:28:14 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu /Decyzja Nr 11/6743.7/2020/ ul. Na Zjeździe, ul. Kącik w Krakowie /dz. nr 520/1, 524/2, 524/3, 127/1, 61/6, 61/17, 61/14, 132/1, 132/3 obr. 13 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123654 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Wed, 25 Mar 20 08:38:17 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej na odcinku Sistn.-W1 wraz z budową sieci kanalizacji ogólnospławnej dn 40 cm na odcinku W1-S3 na dz. nr 796, 694, 695/1, 695/13 obr. 33 Podgórze w ulicy Falowej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123653 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 25 Mar 20 07:25:06 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu w rejonie ul. Bieżanowskiej i ul. Telimeny na dz. nr 125, 148/4, 148/1 obr. 56 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123608 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 27 Mar 20 13:49:12 +0100
KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA ZAMKNIĘCIA PRYWATNYCH ŻŁOBKÓW http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123649 Wed, 25 Mar 20 10:03:55 +0100 Obwieszczenie w związku z wszczęciem z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego kamienicy przy ul. Długiej 32 w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123638 Zawiadamia się o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego kamienicy przy ul. Długiej 32 w Krakowie.

]]>
Tue, 24 Mar 20 15:23:23 +0100
Obwieszczenie w związku z wszczęciem z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego elewacji frontowej kamienicy przy ul. Długiej 14 w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123636 Zawiadamia się o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego elewacji frontowej kamienicy przy ul. Długiej 14 w Krakowie.

]]>
Tue, 24 Mar 20 15:11:49 +0100
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Malborska dz. 594/11,177/10,177/15 obr.49 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123632 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Tue, 24 Mar 20 13:45:41 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Malborska dz. 594/11,177/10,177/15 obr.49 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123631 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Tue, 24 Mar 20 13:43:34 +0100
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej ul.Szybisko dz. 695/2,720 obr.90 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123630 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej

]]>
Tue, 24 Mar 20 13:37:51 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Szybisko dz. 695/2,720 obr.90 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123629 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Tue, 24 Mar 20 13:32:19 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Domagały w Krakowie, budowa osiedlowej sieci cieplnej i przyłączy c.o. - etap II na dz. nr 342/4, 342/5 obr. 104 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123599 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 23 Mar 20 15:08:57 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku F-E, D-C (DN 25 cm kamionka) oraz sieci wodociągowej na odcinku W-Hp (PE ø 110x10 TS) na dz. nr 292/4, 290/9, 661, 675, obr. 10, jedn. ewid. Krowodrza przy ulicy 28 lipca 1943 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123598 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 23 Mar 20 15:08:07 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Domagały w Krakowie, budowa osiedlowej sieci cieplnej i przyłączy c.o. - etap I na dz. nr 342/5, 342/6 obr. 104 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123597 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 23 Mar 20 15:04:38 +0100
Zgłoszenie budowy sieci oraz przyłącza gazu al.Kasztanowa dz. 172/2,311,299 obr.8 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123575 Zgłoszenie budowy sieci oraz przyłącza gazu

]]>
Mon, 23 Mar 20 11:22:22 +0100
Zgłoszenie budowy sieci gazu z przyłączem ul.Stare Wiślisko dz. 107/44 obr.59 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123574 Zgłoszenie budowy sieci gazu z przyłączem

]]>
Mon, 23 Mar 20 11:15:55 +0100
Stan epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123559 Tue, 16 Jun 20 11:28:00 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Tytusa Chałubińskiego w Krakowie, budowa miejskiej sieci wodociągowej ø 110 na dz. nr 311, 371/8, 371/9, 371/11, 371/15 obr. 88 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123551 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 20 Mar 20 14:32:58 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Aleksandra Brücknera w Krakowie, rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 207/19, 277, 208/1, 208/2, 208/3, 209/1, 209/2, 209/3, 209/4 obr. 40 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123549 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 20 Mar 20 14:31:09 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie, budowa sieci wodociągowej na dz. nr 406, 395/2 obr. 44 j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123548 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 20 Mar 20 14:29:19 +0100
Zgłoszenie budowy sieci gazowej ul.Cechowa dz. 68/12,67/12,67/13 obr.62 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123521 Zgłoszenie budowy sieci gazowej

]]>
Thu, 19 Mar 20 14:48:10 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Sucharskiego - boczna w Krakowie, budowa sieci kanalizacji sanitarnej ϕ250 kam na dz. nr 421/6, 239/13, 239/15, 239/26, 271/1 obr. 103 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123507 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 19 Mar 20 11:50:58 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Facimiech w Krakowie, rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 38/3, 40/3, 40/7, 40/10, 40/5, 41/3, 41/6, 42/8, 43/11, 43/7 obr. 59 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123505 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 19 Mar 20 11:47:06 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Borowinowa w Krakowie, rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 339, 497/1, 227/2, 226/2, 228 obr. 90 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123504 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 19 Mar 20 11:42:22 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu /Decyzja Nr 19/6743.6/2020/ ul. Skotnicka, Tyniecka, Rodzinna, Zakrzowicka w Krakowie /dz. nr 460/1, 460/2, 99/4, 99/6, 194/1, 461/8, 430/4, 430/7, 224/2, 100/1 obr. 6 Podgórze, dz. nr 347, 348, 492/3, 492/5, 349, 350, 482/1 obr. 7 Podgórze, dz. nr 183/1, 10, 192 obr. 38 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123503 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Thu, 19 Mar 20 11:35:36 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia DN110 na dz. nr 406/1, 958/5, 995/2, 710/4 obr. 53 Podgórze w rejonie ulicy Nad Potokiem w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123461 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 18 Mar 20 15:06:40 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu /Decyzja Nr 17/6743.6/2020/ ul. Żołnierska /dz. nr 26/18, 26/20, 26/22, 255/7, 255/11 obr. 28 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123460 Informacja o wniesieniu sprzeciwu.

]]>
Wed, 18 Mar 20 15:01:35 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu /Decyzja Nr 18/6743.6/2020/ ul. Bunscha /dz. nr 477/8, 477/10, 477/18 obr. 41 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123459 Informacja o wniesieniu sprzeciwu.

]]>
Wed, 18 Mar 20 14:58:58 +0100
Zgłoszenie przebudowy budynku jednorodzinnego, adaptacja strychu na mieszkanie ul.Łuczanowicka dz. 72/3 obr.15 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123409 Zgłoszenie przebudowy budynku jednorodzinnego, adaptacja strychu na mieszkanie

]]>
Tue, 17 Mar 20 13:27:25 +0100
Zgłoszenie budowy sieci gazowej i przyłącza ul.Czeczeńska dz. 6/3,7,8,108,109,0110,11,112,113,114,115 obr.27 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123408 Zgłoszenie budowy sieci gazowej i przyłącza

]]>
Tue, 17 Mar 20 13:23:23 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej i kqanalizacyjnej ul.Unruga/ Laurowa dz. 18,19/9,19/4,260,23/11,288/1 obr.40 dz. 75 obr.37 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123407 Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej i kqanalizacyjnej

]]>
Tue, 17 Mar 20 13:20:00 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy DN300mm kam. i długości l=249,0 m i średnicy DN250mm kam. długości l=230,5m w rejonie ul. Bieżanowskiej / Telimeny na terenie działek nr 384, 371/1, 130, 129, 141, 142, 143, 144, 145, 127, 126/1, 125, 148/1, 148/2, 149/6, 149/7, 148/4, obr. 56, jedn. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123405 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 17 Mar 20 12:49:54 +0100
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Tetmajera dz.519/1,46/6,46/7,46/8,46/10,46/12,46/14 obr.40 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123368 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Tue, 17 Mar 20 08:44:47 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej wraz z budową przyłącza gazowego ul.Morgi dz.454,455,6/2,6/3 obr.31 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123365 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej wraz z budową przyłącza gazowego

]]>
Tue, 17 Mar 20 08:38:47 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci wody i kanalizacji sanitarnej ul.Barty dz. 198/2,198/3 obr.106 Kraków,Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123364 Zgłoszenie rozbudowy sieci wody i kanalizacji sanitarnej

]]>
Tue, 17 Mar 20 08:33:26 +0100
Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami ul.Malachitowa dz. 510,311/6,312/6,313/11,314/9,314/8,315/8,316/6,317/3,314/7,314/15,315/14,313/13,429/11,429/13,300/13,300/11,299/10,299/12,299/6,300/9,313/12,429/7,429/6 obr.105 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123362 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami

]]>
Tue, 17 Mar 20 08:30:26 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Grzegorzewskiej w Krakowie, rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 209/9, 209/5, 208/4, 274 obr. 40 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123354 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 17 Mar 20 07:20:17 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazu wraz z przyłączem ul.Zagłoby dz. 355/3,52/2,262/1,222/7 obr.58 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123284 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazu wraz z przyłączem

]]>
Mon, 16 Mar 20 08:14:40 +0100
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej i instalacji wodociągowej dz.94 obr.15 dz.91,92,93 obr.216 Kraków, Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123278 Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej i instalacji wodociągowej

]]>
Mon, 16 Mar 20 08:09:55 +0100
Zgłoszenie budowy sieci gazowej wraz z przyłączem ul.Bystronia dz. 85/8,85/6,84/5 obr.15 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123275 Zgłoszenie budowy sieci gazowej wraz z przyłączem

]]>
Mon, 16 Mar 20 08:05:36 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej ul.Kozia dz.281/2,282/1,282/2 obr.28 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123272 Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej

]]>
Mon, 16 Mar 20 08:01:25 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, rozbudowa sieci wodociągowej DN 150 na dz. nr 464/2 oraz 90/9 obr. 5 Śródmieście, ul. Farmaceutów w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123205 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 13 Mar 20 14:51:43 +0100
Obwieszczenie w związku z wszczęciem z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego kamienicy przy ul. Pijarskiej 3 w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123192 Zawiadamia się o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego kamienicy przy ul. Pijarskiej 3 w Krakowie.

]]>
Fri, 13 Mar 20 14:04:20 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci wodociągowej DN150mm i sieci kanalizacji sanitarnej DN250mm, w rejonie ul. Kobierzyńskiej w Krakowie na działkach inwestycyjnych nr 330/1, 304/82, 304/83, obr. 43, j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123165 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 13 Mar 20 11:42:21 +0100
Obwieszczenie w związku z wszczęciem z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego budynku przy ul. Długiej 6 w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123164 Zawiadamia się o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego budynku przy ul. Długiej 6 w Krakowie.

]]>
Fri, 13 Mar 20 11:39:52 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej oraz w ul. Ks. Franciszka Trockiego w Krakowie na działkach nr 177/2, 177/8, 222 obr. 22 Podgórze - etap III http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123156 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 13 Mar 20 10:29:03 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, przebudowa i budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w Krakowie przy ul. Jesionowa/Morelowa, na dz. nr 62/5, 62/7, 468 obr. 10 Krowodrza oraz na dz. nr 30/57 obr. 9 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123153 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 13 Mar 20 09:59:46 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Lema w Krakowie, budowa osiedlowej sieci cieplnej DN 2x200 wraz z komorą c.o. i przyłączami cieplnymi 2xDN80, 2xDN65 oraz 2xDN50 na dz. nr 1/114, 55 obr. 52 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123142 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 13 Mar 20 07:41:43 +0100
Zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w sakresie przebudowy 3 otworów okiennych ul. Świętego Piotra dz. 155 obr. 7 Kraków Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123126 Zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w sakresie przebudowy 3 otworów okiennych

]]>
Thu, 12 Mar 20 13:40:03 +0100
Zgłoszenie przebudowy sieci wodociągowej ul.Królowej Jadwigi dz. 474/15,475/1 obr.10 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123121 Zgłoszenie przebudowy sieci wodociągowej

]]>
Thu, 12 Mar 20 12:59:00 +0100
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej ul.Strumienna dz. 11,158/4,491/8 obr.48 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123116 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Thu, 12 Mar 20 12:53:56 +0100
Zgłoszenie budowy instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej os.Wandy dz.102 obr.47 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123115 Zgłoszenie budowy instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej

]]>
Thu, 12 Mar 20 12:50:55 +0100
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej ul.Strumienna dz. 11,491/8 obr.48 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123114 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej

]]>
Thu, 12 Mar 20 12:46:20 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN250 na dz. nr 284/1, 157/2, 318 obr. 52, jednostka ewidencyjna Krowodrza w rejonie ulicy Głogowiec w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123088 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 12 Mar 20 09:29:08 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci wodociągowej na dz.nr 17/1, 17/3, 17/4, 18/1, 18/3, 19/3, 20/3, 21 obr. 30 jedn. ewid. Podgórze wraz z rozbiórką istniejącej sieci wodociągowej na działkach 17/4, 18/4, 19/4, 20/4, 21 obr. 30 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Rydlówka w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123076 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 12 Mar 20 08:48:12 +0100
Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatna mediacja – telefonicznie od 16 marca http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123051 Informujemy, że w związku z sytuacją epidemiczną w kraju, punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnej mediacji w Krakowie od 16 marca 2020 r., zamknięte są do odwołania. Dla osób chcących skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej został wdrożony system udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. W celu skorzystania z TELEFONICZNEJ NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEJ MEDIACJI, zaineresowana osoba proszona jest o kontakt z INFOLINIĄ pod numerem: 796 420 474

]]>
Wed, 08 Jul 20 10:08:21 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Na Błonie w Krakowie, rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 244/4, 248/1, 243/4, 139/2 obr. 1 j. ewid. Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123059 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 11 Mar 20 14:48:03 +0100
KOMUNIKAT W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA ŻŁOBKÓW http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123056 Z powodu rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa administracja rządowa podjęła decyzję o zawieszeniu zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach i na uczelniach. W placówkach, tych zarówno publicznych jak i niepublicznych, w dniach 12-25 marca nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczne.

]]>
Wed, 11 Mar 20 14:41:47 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Powstańców dz.272/20,268/4 obr.1 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123041 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Wed, 11 Mar 20 13:29:17 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy oś.Wandy dz.104 obr.47 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123040 Budowa instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej.

]]>
Wed, 11 Mar 20 13:23:41 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Łany dz.682/14,682/13,105,100/8,100/9 obr.33 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123039 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Wed, 11 Mar 20 13:20:06 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Pasteura dz.5/2,5/3,6/5,7/1,11/4,537 obr.42 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123036 Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej.

]]>
Wed, 11 Mar 20 13:09:55 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Krakowie ul. Zakrzowiecka na działkach 306/9, 349 obr. 7, j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123027 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 11 Mar 20 12:10:43 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Wańkowicza w Krakowie, budowa sieci gazowej i przyłączy gazu średniego ciśnienia na dz. nr 592, 639, 640, 641 obr. 44 j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123001 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 11 Mar 20 09:52:08 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Cuplowa w Krakowie, budowa sieci gazowej i przyłączy gazu średniego ciśnienia na dz. nr 80/9, 78/4, 77, 66/6, 66/5, 66/4, 66/2, 65/3, 63/1, 64/2, 64/1 obr. 57 j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123000 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 11 Mar 20 09:50:32 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Łozińskiego w Krakowie, budowa sieci gazowej i przyłączy gazu średniego ciśnienia na dz. nr 122/13, 132, 128/6 obr. 57 j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122998 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 11 Mar 20 09:48:48 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Bartnicza w Krakowie, budowa sieci gazowej i przyłącza gazu średniego ciśnienia na dz. nr 196/3, 491, 198/2 obr. 31 j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122996 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 11 Mar 20 09:46:58 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Stary Gościniec w Krakowie, budowa sieci gazowej i przyłącza gazu średniego ciśnienia na dz. nr 309, 100/4, 100/5 obr. 4 j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122995 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 11 Mar 20 09:45:05 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Nałkowskiej w Krakowie, rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 227/1, 216/1, 216/2 obr. 85 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122994 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 11 Mar 20 09:43:27 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Wadowicka w Krakowie, rozbudowa osiedlowej sieci cieplnej na dz. nr 348 i 318/7 obr. 30 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122993 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 11 Mar 20 09:41:45 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z 3 przyłączami na działkach nr 39/2, 40/6, 488, 487, 485, obr. 61 Podgórze, 153/13, 150/3, 149/2, 153/12, 275/4, 155/27, 155/12, 155/17, obr. 63 Podgórze przy ul. Nowosądeckiej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122976 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 10 Mar 20 15:26:00 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci wodociągowej ø 110 PE TS w drodze bocznej od ulicy Na Polach na działkach nr 1064/8 oraz 1064/4, obr. 34, j. ewid. Krowodrza w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122975 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 10 Mar 20 15:14:46 +0100
Ogłoszenie naboru propozycji programowych na Noc Poezji 10/11 października 2020 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122962 Motywem przewodnim dziesiątej, jubileuszowej Nocy Poezji będzie PODRÓŻ, rozumiana bardzo szeroko. Zarówno jako podróż w czasie i pamięci, w poszukiwaniu prawdy, porozumienia, spełnienia, wspomnień, w sporze ze światem i Bogiem, ale także jako podróż literacka, zabawa słowem, eksperyment językowy, poezja z zastosowaniem nowych mediów, czy po prostu przygoda i doświadczanie wielokulturowości/ lekcje z wielokulturowości.

]]>
Tue, 10 Mar 20 12:35:15 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci gazowej oraz przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku jednorodzinnego w Krakowie, przy ul. Okrężnej na dz. nr 25/7, 116/2, 117/2, 118/7, 116/1, 21/10, 19/2 obr. 34 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122961 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 10 Mar 20 12:28:28 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Truszkowskiego dz. 92/8,91/8,91/9,523 obr.40 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122958 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Tue, 10 Mar 20 11:53:53 +0100
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Truszkowskiego dz. 92/8,91/8,91/9,523 obr.40 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122957 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Tue, 10 Mar 20 11:48:14 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej ul.Brucknera dz. 207/19,277,208/1,208/2,208/3,209/1,209/2,209/3,209/4 obr.40 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122956 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej

]]>
Tue, 10 Mar 20 11:44:54 +0100
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Glinik dz. 366,347,349,111/5 obr. 17 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122955 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Tue, 10 Mar 20 11:34:59 +0100
Zgłoszenie przebudowy istniejących sieci elektroenergetycznych ul.Rydlółwka dz. 19/3,19/4,20/3,20/4,21,22,23/1,23/2,290/2 obr.30 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122949 Zgłoszenie przebudowy istniejących sieci elektroenergetycznych

]]>
Tue, 10 Mar 20 10:34:59 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Glinik dz. 347,349,111/5 obr. 17 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122945 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Tue, 10 Mar 20 10:19:08 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu /Decyzja Nr 12/6743.6/2020/ ul. Powstańców /dz. nr 272/21, 272/20, 268/4, 85/10, 269/4, 269/3 obr. 1 j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122879 Informacja o wniesieniu sprzeciwu.

]]>
Fri, 06 Mar 20 14:38:33 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Piltza w Krakowie, budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN250 na dz. nr 200/1, 128 obr. 42 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122877 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 06 Mar 20 14:18:22 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Piltza w Krakowie, budowa sieci wodociągowej DN100 na dz. nr 200/1, 128 obr. 42 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122876 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 06 Mar 20 14:16:22 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2020/2/5 ul. Radzikowskiego 66 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122873 Fri, 06 Mar 20 14:07:50 +0100 Zgłoszenie przebudowy budynku jednorodzinnego ul.Jodłowa dz. 96/1 obr.17 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122868 Zgłoszenie przebudowy budynku jednorodzinnego

]]>
Fri, 06 Mar 20 12:47:20 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej ul.Grzegorzewskiej dz. 209/9,209/5,208/4,274 obr.40 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122867 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej

]]>
Fri, 06 Mar 20 12:44:39 +0100
Zgłoszenie przebudowy i rozbudowy sieci gazowej wraz z przyłączem ul.Lubocka dz.455,35/3,,35/1 obr.12 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122866 Zgłoszenie przebudowy i rozbudowy sieci gazowej wraz z przyłączem

]]>
Fri, 06 Mar 20 12:42:01 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Krakowie ul. Grzepskiego, ul. Aleksandrowicza na działkach 527/13, 768, 412 obr. 93, j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122852 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 06 Mar 20 10:27:16 +0100
Zgłoszenie budowy prefabrykowanej kontenerowej stacji transformatorowej ul.Cechowa dz. 90/5 obr.65 Kr4aków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122850 Zgłoszenie budowy prefabrykowanej kontenerowej stacji transformatorowej

]]>
Fri, 06 Mar 20 07:55:03 +0100
Zgłoszenie budowy kanalizacji ogólnospławnej ul.Cystersów dz. 556/5,411/4,411/5 obr.5 Kraków, Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122849 Zgłoszenie budowy kanalizacji ogólnospławnej

]]>
Fri, 06 Mar 20 07:52:42 +0100
Zgłoszenie przebudowy sieci wodociągowej ul.Gradowskiego , Rakuś dz. 195/6 obr.57 dz. 586,587,585,584,530/4,522/1 obr. 100 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122848 Zgłoszenie przebudowy sieci wodociągowej

]]>
Fri, 06 Mar 20 07:37:29 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Gościnna w Krakowie, rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 375/1, 374/1, 357/9, 357/8 obr. 93 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122813 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 05 Mar 20 11:02:23 +0100
informacja o braku wniesienia sprzeciwu dla rozbudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 160 mm PE na działkach nr 192/1, 192/10, 192/9 obr. 46 Nowa Huta, rozbudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 110mm PE na działce nr 192/9 obr. 46 Nowa Huta oraz budowa przyłącza gazu niskiego ciśnienia dn 63 mm na działkach nr 192/9, 193/1, 193/2 obr. 46 Nowa Huta przy ul. Zakarnie w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122806 informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 05 Mar 20 09:23:23 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu /Decyzja Nr 13/6743.6/2020/ ul. Czerwona/ dz. nr 1006/3, 103, 104, 105,/6, 194, 1006/1, 1006/4 obręb 23, j. ew. Śródmieście w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122802 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Thu, 05 Mar 20 09:00:03 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu /Decyzja Nr 14/6743.6/2020/ Al. Przyjaźni/ dz. nr 201, 178, 167/1, 153/2 obr. 50, dz. nr 170, 133/1 obr. 45, dz. nr 247 obr. 47 jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122800 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Thu, 05 Mar 20 08:57:23 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Rzepakowa w Krakowie, rozbudowa sieci gazowej ś/c wraz z budową przyłącza na dz. nr 306/12, 306/9 obr. 36 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122786 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 04 Mar 20 15:24:33 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Podzamcze, ul. św. Idziego, ul. Grodzka w Krakowie, rozbudowa osiedlowej sieci cieplnej, przyłącza ciepłowniczego na dz. nr 605/11, 595/2 obr. 1 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122785 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 04 Mar 20 15:21:42 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Bugaj dz.542/1,488,487,486/5,486/1 obr.108 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122783 Budowa miejskiej sieci wodociągowej.

]]>
Wed, 04 Mar 20 15:05:53 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Bugaj dz.542/1,488,487,486/5486/1 obr.108 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122782 Budowa miejskiej sieci wodociągowej.

]]>
Wed, 04 Mar 20 15:02:27 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Chałubińskiego dz.311,371/8,371/9,371/11,371/15 obr.88 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122780 Budowa miejskiej sieci wodociągowej.

]]>
Wed, 04 Mar 20 14:58:36 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu /Decyzja Nr 11/6743.6/2020/ ul. Bartla, ul Korpala w Krakowie /dz. nr 323, 325/1, 325/3, 325/4, 259/313, 326/2, 326/3 obr. 86 Podgórze w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122740 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Tue, 03 Mar 20 15:56:25 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej ul.Toporczyków dz. 124,101/9 obr.75 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122726 Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej

]]>
Tue, 03 Mar 20 11:45:59 +0100
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Osterwy dz. 256,82/8,271/5 obr.95 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122725 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Tue, 03 Mar 20 11:42:33 +0100
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Osterwy dz. 256,81/30 obr.95 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122724 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Tue, 03 Mar 20 11:38:46 +0100
Zgłoszenie przebudowy sieci wodociągowej os. Willowe dz. 113/12 obr.47 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122722 Zgłoszenie przebudowy sieci wodociągowej

]]>
Tue, 03 Mar 20 11:34:25 +0100
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej ul.Szymonowica dz. 311/2 obr.41 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122720 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Tue, 03 Mar 20 11:30:39 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Tyniecka w Krakowie, budowa sieci wodociągowej dn100 z żeliwa sferoidalnego na dz. nr 61, 53/10, obr. 74 Podgórze dz. nr 61/2, 61/5, 61/4, 122/6, 58/15, 58/16, 58/13, 60/18 obr 1 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122705 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 03 Mar 20 08:54:47 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Krakowie ul. Dobrowolskiego na działkach nr 257, 278/1 obr. 40, j. ewid. Podgórze oraz 454 obr. 71, j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122706 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 03 Mar 20 08:26:17 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Tyniecka w Krakowie, rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 425/23, 426/4, 426/2, 426/3, 427/3, 425/16 obr. 2 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122703 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 03 Mar 20 08:08:13 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2020/2/4 osiedle Centrum C 10 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122685 Mon, 02 Mar 20 09:38:58 +0100 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Promienistycz/ Lublańska dz.663/1,659 obr.22 Kraków, Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122681 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Mon, 02 Mar 20 06:58:32 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Promienistycz/ Olgi Boznańskiej dz. 904,663/1,663/6 obr.22 Kraków, Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122680 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Mon, 02 Mar 20 06:56:07 +0100
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Głogowiec dz. 284/1,157/2,318 obr.52 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122679 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Mon, 02 Mar 20 06:53:10 +0100
Zgłoszenie budowy siei wodociągowej ul.Bobrowa dz. 149/18,314/2 obr.3 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122678 Zgłoszenie budowy siei wodociągowej

]]>
Mon, 02 Mar 20 06:50:16 +0100
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa o terminie składania projektów do budżetu obywatelskiego oraz o wysokości środków przeznaczonych na ich realizację http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122658 W VII edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa na projekty zaplanowano łączną kwotę 32.000.000 zł.

 

Kwota przeznaczona na realizację projektów o charakterze ogólnomiejskim w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa wynosi 6.400.000 zł.

Koszt realizacji jednego projektu ogólnomiejskiego nie może być niższy niż 25.000,00 zł oraz wyższy niż 1.280.000,00 zł.

 

]]>
Fri, 28 Feb 20 13:30:57 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Tetmajera w Krakowie, budowa sieci wodociągowej na dz. nr 519/1, 2/8, 2/11, 2/12 obr. 40 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122653 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 28 Feb 20 10:12:27 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Stepowa w Krakowie, budowa sieci wodociągowej na dz. nr 94/12 obr. 91 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122652 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 28 Feb 20 10:10:13 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Husarska w Krakowie, rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 456/17, 571, 456/15, 551/1, 551/2 obr. 108 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122651 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 28 Feb 20 10:08:27 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Zakarnie w Krakowie, budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej ø 250 na dz. nr 187, 192/2, 192/11, 193/1 obr. 46 j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122640 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 28 Feb 20 08:30:43 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Zakarnie w Krakowie, budowa miejskiej sieci wodociągowej ø 110 na dz. nr 187, 193/1 obr. 46 j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122639 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 28 Feb 20 08:28:59 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Miarowa w Krakowie, rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 308, 256/1, 159/5, 159/7, 159/9 obr. 91 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122638 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 28 Feb 20 08:27:16 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Czarnochowicka I Kokotowska w Krakowie, budowa sieci kanalizacji sanitarnej ø 250 na dz. nr 222/1, 225/3, 430/6 obr. 103 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122637 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 28 Feb 20 08:24:52 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Czarnochowicka I Kokotowska w Krakowie, budowa sieci wodociągowej ø100 na dz. nr 222/1, 225/3, 427/2, 430/6 obr. 103 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122630 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 28 Feb 20 07:57:47 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci oraz przyłącza gazu ś/c do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Krakowie przy ul. Puszczyków, na dz. nr 724, 722, 714 obr. 21 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122608 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 27 Feb 20 12:03:03 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz sieci elektroenergetycznej kablowej nN i przyłącza kablowego SN przy ul. Lema na działkach nr 776, 777/1, 778/1, 607/1, 608/1, 600, 599 obręb 4, jedn. ewid. Śródmieście oraz 1/114, 1/172, 1/173, 1/90, 1/26, 55 obręb 52 Nowa Huta Miasto Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122601 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 27 Feb 20 11:58:23 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Truszkowskiego na dz. nr 523, 82/6, 82/7, 82/8 obr. 40 Krowodrza w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122599 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 27 Feb 20 10:58:58 +0100
informacja o braku wniesienia sprzeciwu dla rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63mm wraz z budową przyłącza dn 25mm na działkach nr 254, 295 obr. 8 Nowa Huta oraz na działce nr 68/45 obr. 2 Nowa Huta przy ul. Okulickiego w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122571 informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 26 Feb 20 10:30:06 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej ul.Grzepskiego / Aleksandrowicza dz. 527/13,768,412 obr.93 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122560 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej

]]>
Wed, 26 Feb 20 07:28:57 +0100
Zgłoszenie budowy sieci gazowej ul.Petrażyckiego dz. 372/12,372/11 obr.87 dz. 313/2,352 obr.85 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122559 Zgłoszenie budowy sieci gazowej

]]>
Wed, 26 Feb 20 07:26:27 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazu ul.Kokotowska dz. 427/5,228/2 obr.103 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122527 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazu

]]>
Mon, 24 Feb 20 13:23:29 +0100
Zgłoszenie budowy sieci gazu i przyłącza ul.Star Gościniec dz. 309,100/4,100/5 obr. 4 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122526 Zgłoszenie budowy sieci gazu i przyłącza

]]>
Mon, 24 Feb 20 13:21:17 +0100
Zgłoszenie budowy sieci gazu oraz przyłącza ul.Puszczyków dz. 724,722,714 obr.21 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122525 Zgłoszenie budowy sieci gazu oraz przyłącza

]]>
Mon, 24 Feb 20 13:18:49 +0100
Zgłoszenie budowy sieci gazowej ul.Łozińskiego dz. 122/13,132,128/6 obr.25 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122523 Zgłoszenie budowy sieci gazowej

]]>
Mon, 24 Feb 20 13:16:24 +0100
Zgłoszenie budowy sieci gazowej ul.Culowa dz.80/9,78/4,77,66/6,66/5,66/4,66/2,65/3,63/1,64/2,64/1 obr.57 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122476 Zgłoszenie budowy sieci gazowej

]]>
Mon, 24 Feb 20 13:13:58 +0100
Zgłoszenie budowy sieci gazowej ul.Bartnicza dz. 196/3,491,198/2 obr.31 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122477 Zgłoszenie budowy sieci gazowej

]]>
Mon, 24 Feb 20 13:10:47 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci gazowej PE dn160 średniego ciśnienia w Krakowie, obr.3 Nowa Huta, dz.nr 515/2, 27, 485/22 ul. Morcinka http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122519 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 24 Feb 20 12:17:19 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, sieci kablowej nN-0, 4kv dla zasilania budynku wielolokalowego przy ul. Telimeny w Krakowie na działkach nr 154/3, 152/3, 150, 149/3, 149/5 obręb 56, j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122480 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 24 Feb 20 09:26:19 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Ziemska w Krakowie, przebudowa i budowa sieci gazowej PE dn 63 i przyłącza gazu PE dn 25 średniego ciśnienia na dz. nr 110/8, 110/7, 110/11, 110/5 obr. 33 j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122479 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 24 Feb 20 09:21:23 +0100
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Potrzask / Hoyera dz. 533/29,533/44,528/1,528/2,528/3 obr.101 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122464 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Fri, 21 Feb 20 14:52:39 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Potrzask / Hoyera dz. 533/29,533/44,528/1,528/2,528/3 obr.101 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122462 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Fri, 21 Feb 20 14:50:22 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Benedyktyńska dz. 16/9,16/10,188/1 obr.73 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122460 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Fri, 21 Feb 20 14:47:50 +0100
Zgłoszenie rozbudowy oraz przebudowy sieci oświetlenia miejsckiego wraz z budową przyłącza Plac Niepodległości dz. 374 obr.13 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122459 Zgłoszenie rozbudowy oraz przebudowy sieci oświetlenia miejsckiego wraz z budową przyłącza

]]>
Fri, 21 Feb 20 14:44:50 +0100
Zgłoszenie budowy sieci gazowej oraz budowa przyłącza gazowej ul.Stare Wiślisko dz. 107/31,107/40 obr.59 Kraków,Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122458 Zgłoszenie budowy sieci gazowej oraz budowa przyłącza gazowej

]]>
Fri, 21 Feb 20 14:39:51 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Glinik w Krakowie, budowa sieci gazowej PE dn 63 i przyłącza gazu PE dn 25 średniego ciśnienia na dz. nr 363, 366, 347, 131/5, 131/1 obr. 17 j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122457 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 21 Feb 20 14:32:41 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. ks. Jana Hyca w Krakowie, budowa sieci gazowej PE dn 63 i przyłącza gazu PE dn 25 średniego ciśnienia na dz. nr 302/1, 301/3 obr. 11 j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122456 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 21 Feb 20 14:30:46 +0100
Zgłoszenie rozbiórki z przebudową fragmentu sieci elektroenergetycznej oraz oświetleniowej z budowa fragmentu sieci elektroenergetycznej i budową fragmentu przyłącza kablowego ul.Miejscowa/ Dębskiego dz. 504/7,504/6 obr.87 Kraków ,Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122453 Zgłoszenie rozbiórki z przebudową fragmentu sieci elektroenergetycznej oraz oświetleniosej z budowa fdragmentu sieci elektroenergetycznej i budową fragmentu przyłącza kablowego

]]>
Fri, 21 Feb 20 14:30:36 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Podgórki Tynieckie w Krakowie, rozbudowa sieci gazowej wraz z przyłączem średniego ciśnienia do ZRP na dz. nr 12/3, 12/5, 12/9 obr. 80 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122455 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 21 Feb 20 14:28:12 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej z budową przyłącza gazowgo ul.Rzepakowa dz. 306/12,306/9 obr.36 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122449 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej z budową przyłącza gazowgo

]]>
Fri, 21 Feb 20 14:09:46 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci gazowej oraz przyłacza gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Insurekcji Kościuszkowskiej w Krakowie na dz. nr 145/3, 347/1, 183, 141, 138/2, 136/6, 135/7, 135/8, 424, 425 obr. 51 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122432 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 21 Feb 20 12:58:17 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu /Decyzja Nr 10/6743.6/2020/ ul. Błonie-Beszcz w Krakowie /dz. nr 135 obr. 55 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122388 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Fri, 21 Feb 20 08:36:03 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, przebudowa wraz z budową sieci gazowej oraz przyłaczy gazu średniego ciśnienia do czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych przy ul. Rysiewicza w Krakowie na dz. 791/9, 682/2, 849, 680/1, 686, 687, 688/1, 689/3, 690/2, 728/1, 728/2, 728/13 obr. 40 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122378 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 20 Feb 20 13:54:07 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci gazowej oraz przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 1551, 1017/2 obr. 33 Krowodrza przy ul. Stelmachów w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122361 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 20 Feb 20 11:57:05 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej ul.Zakrzowiecka dz.305/9,306/9,349 obr.7 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122362 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej

]]>
Thu, 20 Feb 20 11:55:28 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej ul.Dobrowolskiego dz. 257,278/1 obr.40 dz.454 obr.71 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122359 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej

]]>
Thu, 20 Feb 20 11:50:56 +0100
Zgłoszenie przebudowy i budowy sieci gazu ul.Morelowa dz. 62/5,62/7,468 obr.10 dz.30/57 obr.9 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122358 Zgłoszenie przebudowy i budowy sieci gazu

 

]]>
Thu, 20 Feb 20 11:39:43 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej ul.Nałkowskiej dz.227/1,216/1,216/2 obr.85 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122355 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej

]]>
Thu, 20 Feb 20 11:33:59 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia rozbudowy sieci wodociągowej z istniejącej sieci zlokalizowanej na działce nr 124, w działce nr 101/9 obr. 75 Podgórze przy ul. Toporczyków w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122341 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Thu, 20 Feb 20 10:57:25 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkani oferta nr 2020/3/1 al. Daszyńskiego 21a http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122293 Wed, 19 Feb 20 10:44:58 +0100 Zgłoszenie budowy kanalizacji sanitarnej arza budowa i przebudowa sieci wodociągowej ul.Sidzińska dz. 24/31,272/4,24/22,29/3,29/4,269/2,280/1,280/2 obr.69 dz. 170/1 obr.70 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122264 Zgłoszenie budowy kanalizacji sanitarnej arza budowa i przebudowa sieci wodociągowej

]]>
Wed, 19 Feb 20 09:18:49 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej ul..Hynka dz. 177/5,157/101,157/103 obr.7 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122261 Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej

]]>
Wed, 19 Feb 20 09:13:57 +0100
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Sucharskiego dz. 421/6,239/13,239/15,239/26,271/1 obr.103 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122257 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Wed, 19 Feb 20 09:09:02 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr 403/6, 277/2, 274/6, 274/5, 274/4, 274/3, 222/1, 225/3, 225/5 obr.103 Podgórze przy ul. Czarnochowickiej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122235 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 18 Feb 20 15:12:02 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Lema dz. 1/24,1/94,1/114,55 obr. 52 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122234 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Tue, 18 Feb 20 14:53:30 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Hyca dz. 527/1,302/1 obr.11 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122233 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Tue, 18 Feb 20 14:49:16 +0100
Zgłoszenie przebudowy sieci wodociągowej wraz zbudową sieci wodociągowej ul.Niwy dz. 291,292,290obr. 14 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122232 Zgłoszenie przebudowy sieci wodociągowej wraz zbudową sieci wodociągowej

]]>
Tue, 18 Feb 20 14:42:10 +0100
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Lema dz. 1/24,1/94,1/114 obr.52 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122230 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Tue, 18 Feb 20 14:36:42 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci wodociągowej na dz.nr 897/1 i 897/2 obr. 33 Krowodrza oraz sieci kanalizacji sanitarnej na dz.nr 1615/17 i 897/2 obr.33 Krowodrza przy ul. Stelmachów w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122228 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 18 Feb 20 14:13:32 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Czajna w Krakowie, budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem na dz. nr 144/18, 144/19 obr. 60 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122145 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 18 Feb 20 09:39:25 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Rydlówka w Krakowie, budowa sieci gazowej wraz z rozbiórką istniejącej sieci i instalacji zewnętrznej gazowej na dz. nr 17/4, 18/4, 19/4, 20/3, 20/4, 21, 22, 290/2 obr. 30 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122119 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 17 Feb 20 15:20:59 +0100
Zgłoszenie budowy sieci gazowej oraz przyłącza gazu ul.Okrężna dz. 25/7,116/2,117/2,118/7,116/1,21/10,19/2 obr.34 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122058 Zgłoszenie budowy sieci gazowej oraz przyłącza gazu

]]>
Fri, 14 Feb 20 16:25:33 +0100
Zgłoszenie budowy sieci oraz przyłącz gazu ul.Insurekcji Kościuszkowskiej dz. 145/3,347/1,183,141,138/2,136/6,135/7,135/8,424,425 obr.51 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122055 Zgłoszenie budowy sieci oraz przyłącz gazu

]]>
Fri, 14 Feb 20 15:58:33 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej , kanalizacyjnej i przyłącza kanalizacji deszczowej ul.Korepty dz. 21/2,19/58,19/59,549/1 obr. 100 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122054 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej , kanalizacyjnej i przyłącza kanalizacji deszczowej

]]>
Fri, 14 Feb 20 15:55:07 +0100
Zgłoszenie budowy sieci gazowej oraz przyłącza gazu ul.Stelmachów dz. 1551,1017/2 obr.33 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122053 Zgłoszenie budowy sieci gazowej oraz przyłącza gazu

]]>
Fri, 14 Feb 20 15:51:51 +0100
Zgłoszenie budowy sieci niskiego napięcia ul.Wielicka dz. 142,143/3,144/2 obr.51 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122052 Zgłoszenie budowy sieci niskiego napięcia

]]>
Fri, 14 Feb 20 15:47:10 +0100
Zgłoszenie przebudowy kanalizacji ogólnospłanej wraz z bdową kanalizacji ul.Falowa dz. 796,694,695/1,695/13 obr.33 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122051 Zgłoszenie przebudowy kanalizacji ogólnospłanej wraz z bdową kanalizacji

]]>
Fri, 14 Feb 20 15:44:37 +0100
Zgłoszenie budowy, przebudowy , remont budynku mieszkalnego , jednorodzinnego w zabudowie szeregowej wraz z przebudową instalacji wewnętrznej gazu , elektrycznej , wod-kan i co oraz rozbiórka wiatrołapu ul.Stachiewicza dz. 261/1 obr.41 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122050 Fri, 14 Feb 20 15:24:55 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Homolacsa w Krakowie, rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz nr 259/189 obr. 86 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122048 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 14 Feb 20 15:21:18 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Malborska w Krakowie, rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 594/11, 773/5, 397/22, 397/23, 397/17 obr. 49 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122047 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 14 Feb 20 15:19:13 +0100
informacja o braku wniesienia sprzeciwu do ROZBUDOWY SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA GAZU DO SZAFKI GAZOWEJ UMIESZCZONEJ W LINI OGRODZENIA NA DZ. NR 810, 811, 812,1 82/11, 172/7, 173/6, 173/1 OBR. 29 KROWODRZA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121992 informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 13 Feb 20 12:08:31 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Małysiaka w Krakowie, rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 196, 197 obr. 70 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121987 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 13 Feb 20 11:01:51 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Nowickiego w Krakowie, rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 259/1 obr. 93 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121986 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 13 Feb 20 10:59:44 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Jasełkowa w Krakowie, rozbudowa miejskiej sieci wodociągowej na dz. nr 191/2, 30/4 obr. 15 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121980 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 13 Feb 20 08:42:23 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Jasełkowa w Krakowie, rozbudowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 191/2, 33/11 obr. 15 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121979 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 13 Feb 20 08:38:41 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu /Decyzja Nr 7/6743.7/2020/ ul. Laurowa /dz. nr 12/11, 18/7, 75 obr. 37 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121970 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Wed, 12 Feb 20 13:52:19 +0100
informacja o braku wniesienia sprzeciwu dla rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63mm wraz z budową przyłącza dn 25mm do szafki gazowej w linii ogrodzenia na działce nr 594/2 obr. 46 Nowa Huta oraz działkach nr 77, 73/1 obr. 47 Nowa Huta przy ul. Ptaszyckiego w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121963 informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 12 Feb 20 12:42:40 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul.Pękowicka dz. 298/3,298/9,298/10 obr.32 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121930 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

]]>
Tue, 11 Feb 20 16:22:28 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul.Gryczana dz. 315,165/6,165/7,165/9 obr.32 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121929 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

]]>
Tue, 11 Feb 20 16:19:47 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul.Pustynna dz. 276/7,275/8,774/4,774/5 obr.68 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121928 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

]]>
Tue, 11 Feb 20 16:16:19 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wody ul.Spławy dz. 186,99/6,99/4,99/5 obr.18 Kraków , Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121927 Zgłoszenie budowy sieci wody

]]>
Tue, 11 Feb 20 16:11:41 +0100
Podsumowanie Programu „Krakowski program małej retencji wód opadowych” za rok 2019 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121919 Tue, 11 Feb 20 13:36:32 +0100 Informacja o wniesieniu sprzeciwu /Decyzja Nr 8/6743.6/2020/ ul. Wadowska, dz. nr 82/4, 82/3 OBR. 17, jedn. ewid. Nowa Huta, 255, Obr. 16, jedn. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121918 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Tue, 11 Feb 20 13:28:01 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Nowohucka w Krakowie, przebudowa sieci gazu średniego ciśnienia z budową przyłącza gazu średniego ciśnienia na dz.nr 175/1 obr.53 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121890 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 11 Feb 20 08:35:38 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Brzeska w Krakowie, budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem na dz. nr 356/9, 358/2, 358/3 obr. 28 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121886 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 11 Feb 20 08:34:51 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci wodociągowej o średnicy dn100mm oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy dn300mm w rejonie ul. Piotra Borowego w Krakowie na terenie działek 580/9, 37/9, 36/17, 722/1, 36/15, 37/10, 37/8, 722/4, 722/5, 580/7, 807 obr. 11, jedn. ewid. Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121880 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 10 Feb 20 14:59:12 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 668 obr.4 Śródmieście, przy ul. Ułanów w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121879 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 10 Feb 20 14:41:16 +0100
informacja o braku wniesienia sprzeciwu do BUDOWY I DEMONTAŻU SIECI NAPOWIETRZNEJ NN NA DZ. NR 240, 241/1, 257/1, 257/2, 261,263, 276, 431 OBR. 39 NOWA HUTA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121871 informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 10 Feb 20 14:12:30 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej ul.Miarowa dz. 308,256/1,159/5,159/7,159/9 obr.91 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121861 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej

]]>
Mon, 10 Feb 20 12:44:26 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociagowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul.Bukowa dz. 207/2,209/6,209/11,209/10,209/9,195/3,195/2 obr.23 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121860 Zgłoszenie budowy sieci wodociagowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Mon, 10 Feb 20 12:40:10 +0100
Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej ul.Śliwiaka dz. 167/7,208/7,208/6,208/5,209/12 obr.22 Kraków, Podgorze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121858 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej

]]>
Mon, 10 Feb 20 12:33:57 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej ul.Stary Gościniec dz. 85/4 obr.4 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121856 Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej

]]>
Mon, 10 Feb 20 12:26:04 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Stary Gościniec dz. 85/4,309 obr.4 KRaków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121854 Zgłoszenie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Mon, 10 Feb 20 12:21:44 +0100
Krakowski Ambasador Wielokulturowości A.D. 2019 – nabór kandydatur http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121847 Do 10 marca 2020 r. mieszkańcy mogą zgłaszać kandydatury w konkursie o tytuł Krakowskiego Ambasadora Wielokulturowości. Tytuł zostanie przyznamy osobom, instytucjom, organizacjom pozarządowym lub nieformalnym grupom, działającym na rzecz dialogu międzykulturowego.

]]>
Mon, 10 Feb 20 10:29:44 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci gazowej oraz przyłącza gazu niskiego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 527/5, 527/6, 527/7 obr. 44 Krowodrza przy ul. Żabiniec w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121762 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 07 Feb 20 09:44:35 +0100
informacja o braku wniesienia sprzeciwu dla rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63mm na działkach nr 59/2, 59/5, 59/9 obr. 37 Nowa Huta oraz budowy przyłączy gazu średniego ciśnienia dn 25mm na działkach nr 59/1, 59/2, 59/3, 59/5, 59/6, 59/7, 59/8, 59/9 obr. 37 Nowa Huta przy ul. Plastusia w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121760 informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 07 Feb 20 08:18:09 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia przebudowy rowu melioracyjnego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121738 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Thu, 20 Feb 20 10:58:36 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci kanalizacyjnej ø250mm w ulicy Kukiełek Golkowickich na działkach nr 123/2, 116/1, 397/5, 77, 109 obręb 97, jednostka ewidencyjna Podgórze w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121751 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 06 Feb 20 15:09:32 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci wodociągowej ø110mm w ulicy Kukiełek Golkowickich na działkach nr 123/2, 116/1, 397/5, 77, 109 obręb 97, jednostka ewidencyjna Podgórze w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121750 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 06 Feb 20 14:24:28 +0100
informacja o braku wniesienia sprzeciwu do BUDOWY GAZOCIĄGU ŚREDNIEGO CIŚNIENIA DN 63 PE NA DZIAŁCE NR 229/1 OBR. 51 KROWODRZA PRZY UL. ZOFII STRYJEŃSKIEJ W KRAKOWIE http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121745 informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 06 Feb 20 12:22:26 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Krakowie ul. Lwa Landaua na działkach nr 782/4, 459/1, 732 obr. 92, jednostka ewidencyjna Podgórze oraz 76 obr. 94 jednostka ewidencyjna Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121744 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 06 Feb 20 12:19:10 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Kotówka w Krakowie, budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami na dz. nr 134/13, 134/7, 134/8 obr. 106 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121728 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 06 Feb 20 08:25:44 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Krzesławicka w Krakowie, rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia oraz budowa przyłącza gazu średniego ciśnienia na dz. nr 305/6, 305/8, 346, 274/3 obr. 21 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121726 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 06 Feb 20 08:23:52 +0100
Zgłoszenie budowy sieci gazowej i przyłącza gazu ul.Hyca dz. 302/1,301/3 obr.11 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121710 Zgłoszenie budowy sieci gazowej i przyłącza gazu

]]>
Wed, 05 Feb 20 13:06:24 +0100
Zgłoszenie budowy sieci gazowej i przyłącza gazu ul.Glinik dz. 363,366,347,131/5,131/1 obr.17 dsz.15/3 obr.18 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121709 Zgłoszenie budowy sieci gazowej i przyłącza gazu

]]>
Wed, 05 Feb 20 12:58:51 +0100
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej ul.28 Lipca 1943r. dz. 292/4,290/9,661,675 obr.10 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121708 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

]]>
Wed, 05 Feb 20 12:55:06 +0100
Zgłoszenie budowy sieci gazowej ul.Nad Potokiem dz. 406/1,958/5,995/2,710/4 obr.53 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121707 Zgłoszenie budowy sieci gazowej

]]>
Wed, 05 Feb 20 12:50:19 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2020/2/3 ul. Józefińska 24 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121682 Wed, 05 Feb 20 10:18:15 +0100 Dobrowolna zamiana mieszkania nr 2020/1/2 ul. Żwirki i Wigury 27 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121681 Wed, 05 Feb 20 10:03:25 +0100 Informacja o braku wnisienia sprzeciwu, budowa sieci gazowej oraz 26 przyłączy gazu średniego ciśnienia do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. nr 80/3, 523, 82/6, 83/1, 178, 91/9, 92/9, 93 obr. 40 Krowodrza przy ul. Truszkowskiego w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121668 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 04 Feb 20 17:41:56 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, przebudowa i budowa sieci gazowej oraz przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz.nr 266. 787, 63 obr.29 Krowodrza przy ul. Wądół 30 w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121667 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 04 Feb 20 17:05:33 +0100
Informacja o umorzeniu postępowania ul. Wypoczynkowa, na działkach nr 206/6, 206/3 obręb 90 Podgórze w miejscowości Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121636 Informacja o umorzeniu postępowania

]]>
Tue, 04 Feb 20 12:13:14 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul. Danusi Jurandówny 18, na dz. nr 174/9, obr.76, jedn. ewid. Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121635 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Tue, 04 Feb 20 12:08:06 +0100
informacja o braku wniesienia sprzeciwu dla budowy sieci wodociągowej dn 150mm na odcinku (A) – „12” – „13” o długości L=58,0m na działkach nr 599/2, 600, 237, 238 obr. 10 Nowa Huta przy ul. Architektów w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121632 informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 04 Feb 20 10:35:07 +0100
informacja o braku wniesienia sprzeciwu dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej dn 250mm na odcinku (B) – S5 – S6 o długości L=35,9m na działkach nr 599/2, 600 obr. 10 Nowa Huta przy ul. Architektów w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121631 informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 04 Feb 20 10:29:37 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2020/1/1 ul. Brodzińskiego 7 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121625 Tue, 04 Feb 20 09:21:30 +0100 Zgłoszenie budowy sieci gazowej ul.Morcinka dz. 515/2,27,485/22 obr.3 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121623 Zgłoszenie budowy sieci gazowej

]]>
Tue, 04 Feb 20 07:57:30 +0100
Zgłoszenie budowy instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej os.Urocze dz. 147 obr.50 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121622 Zgłoszenie budowy instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej

]]>
Tue, 04 Feb 20 07:53:30 +0100
Zgłoszenie przebudowy budowy sieci gazowej oraz przyłącza ul.Wąół dz,266,787, 63 obr.29 Kraków Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121621 Zgłoszenie przebudowa i budowy sieci gazowej oraz przyłącza

]]>
Tue, 04 Feb 20 07:49:05 +0100
Zgłoszenie budowy sieci gazowej oraz 26 przyłączy ul.Truszkowskiego dz. 80/3,523,82/6,83/1,178,91/9,92/9,93 obr.40 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121620 Zgłoszenie budowy sieci gazowej oraz 26 przyłączy

]]>
Tue, 04 Feb 20 07:41:02 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Widłakowa dz. 114/1,113/8,113/9,113/10,113/11,113/12 obr. 5 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121619 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Tue, 04 Feb 20 07:36:27 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul.Śliwiaka dz. 209/10,209/11,209/12,164/15,164/16,208/6 obr.23 Kraków, Posgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121618 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej , i kanalizacji sanitarnej

]]>
Tue, 04 Feb 20 07:30:39 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazu ul.Wypoczynkowa dz. 339,497/1,227/2,226/2,228 obr.90 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121617 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazu

]]>
Tue, 04 Feb 20 07:24:25 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazu ul.Gościnna dz. 375/1,347/1,367/9,357/8 obr.93 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121616 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazu

]]>
Tue, 04 Feb 20 07:16:29 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazu ul.Husarska dz. 456/17,571,456/15,551/1,551/2 obr.108 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121615 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazu

]]>
Tue, 04 Feb 20 07:11:39 +0100
informacja o braku wniesienia sprzeciwu dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63mm wraz z przyłączem gazowym dn 32mm na działkach nr 399/2, 321 obr. 15 Podgórze przy ul. Wodnej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121598 informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 03 Feb 20 10:43:16 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Żabiniec dz.527/5,527/6,527/7 obr.44 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121574 Budowa sieci gazowej.

]]>
Fri, 31 Jan 20 12:43:01 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Zakarnie dz.192/1,192/10,192/9,193/1,193/2 obr.46 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121573 Przebudowa sieci gazowej.

]]>
Fri, 31 Jan 20 12:39:41 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rysiewicza dz.791/9,682/2,849,680/1,686,687,688/1,689/3,690/2,728/1,728/2,728/13 obr.29 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121572 Pzebudowa sieci gazowej.

]]>
Fri, 31 Jan 20 12:34:34 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Pasteura w Krakowie, budowa sieci wodociągowej DN 150 mm i DN 100 mm i sieci kanalizacji sanitarnej DN 250 mm na dz. nr 6/5, 5/2, 5/3, 531/4, 30/1, 535, 8/3, 6/3 obr. 42 j. ewid. Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121564 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 31 Jan 20 09:49:45 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Hufcowa w Krakowie, rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 196/3, 196/4 obr. 40 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121561 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 31 Jan 20 09:32:27 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Jasińskiego w Krakowie, rozbudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia na dz. nr 1001/3, 480/1, 480/2 obr. 53 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121560 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 31 Jan 20 09:17:06 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Fatimska w Krakowie, budowa sieci gazowej PE dn90 i przyłącza gazu PE dn63 niskiego ciśnienia na dz. nr 288/1, 288/3, 288/4, 288/5 obr. 9 j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121559 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 31 Jan 20 09:13:27 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Zakole w Krakowie, budowa sieci gazowej PE dn63 i przyłącza gazu PE dn25 średniego ciśnienia na dz. nr 102/4, 102/5 obr. 4 j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121558 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 31 Jan 20 09:08:55 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej ul.Nowickiego dz. 259/1 obr.93 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121556 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej

]]>
Fri, 31 Jan 20 07:33:14 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej ul.Na Błonie dz. 244/4,248/1,243/4,139/2 obr.1 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121555 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej

]]>
Fri, 31 Jan 20 07:27:06 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Cechowa w Krakowie, przebudowa sieci gazowej na działce nr 44/2 obr. 64 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121549 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 30 Jan 20 15:21:19 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Siwka w Krakowie, budowa sieci gazowej ś/ć <0,5 MPa na dz. 353, 80/16 oraz budowy przyłącza gazowego na dz. 80/16 obr. 55 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121547 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 30 Jan 20 15:19:39 +0100
informacja o braku wniesienia sprzeciwu do ROZBUDOWY SIECI GAZOWEJ NISKIEGO CIŚNIENIA W KRAKOWIE NA DZ. NR 495/9 OBR. 5 ŚRÓDMIEŚCIE PRZY UL. CYSTERSÓW http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121506 informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 29 Jan 20 14:48:49 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej ul.Karcza dz. 57/11,78/7 obr.45 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121493 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej

]]>
Wed, 29 Jan 20 12:40:20 +0100
Zgłoszenie budowy sieci gazowej wraz z przyłączem dz. 39/2,40/6,488,487,485 obr.61 153/13,150/3,149/2,153/12,275/4,155/27,155/9,155/12,155/17 obr. 63 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121492 Zgłoszenie budowy sieci gazowej wraz z przyłączem

]]>
Wed, 29 Jan 20 12:32:38 +0100
Zgłoszenie budowy sieci gazowej wraz z przyłączem dz. 236/6,236/4,396/5,396/4,81/25,81/26,81/24,81/22,81/21,81/27,229/5,398/14,398/19,398/10,398/7,398/5,398/16 obr.93 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121491 Zgłoszenie budowy sieci gazowej wraz z przyłączem

]]>
Wed, 29 Jan 20 12:18:35 +0100
Zgłoszenie przebudowy sieci gazowej ul.Siemomysła dz.316/34 obr.51 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121490 Zgłoszenie przebudowy sieci gazowej

]]>
Wed, 29 Jan 20 12:08:58 +0100
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Jeziorany dz. 488/3,163/6,163/11,163/10 obr.3 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121489 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Wed, 29 Jan 20 12:00:09 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Tyniecka dz. 61,53/10,61/2,61/5,61/4,122/6,58/15,58/16,58/13 obr.74 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121488 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Wed, 29 Jan 20 11:54:57 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Na Polach dz. 1064/8 obr.34 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121487 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Wed, 29 Jan 20 11:47:12 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci energetycznej kablowej niskiego napięcia na działkach nr 211/4, 211/5, 211/6, 211/7, 211/8, 211/13 obr. 69, podgórze przy ul. warownej w Krakowie wraz z budową fragmentu przyłącza nN na działkach 211/8, 211/13 obr. 69, Podgórze przy ul. Warownej w Krakowie i rozbiórką fragmentu sieci niskiego napięcia, fragmentu przyłącza nN na działkach nr 211/4, 211/5, 211/6, 211/7, 211/8, 211/13 obr. 69, Podgórze przy ul. Warownej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121482 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 29 Jan 20 10:28:35 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci oraz przyłącza gazu ś/c do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Krakowie, przy ul. Pasternik na dz nr 567, 569 obr. 34 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121473 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 28 Jan 20 16:33:04 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci oraz przyłącza gazu ś/ć do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 166/59, 166/26, 166/27, 166/58, 166/24 obr. 30 Krowodrza przy ul. Stefanowicza w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121408 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 28 Jan 20 14:51:32 +0100
informacja o braku wniesienia sprzeciwu do BUDOWY SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OSDN: BUDOWA SIECI KABLOWEJ NN WRAZ ZE ZŁĄCZAMI KABLOWYMI NN DLA POTRZEB ZASILANIA ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH UL. ZŁOCIENIOWA/MALACHITOWA/BRACI CZECZÓW - NA DZ. NR 515, 514, 513, 300/11, 300/9, 300/8, 429/6, 314/5, 315/5, 315/8, 316/6, 317/3, 324/4, 317/4, 331, 316/10, 315/12, 314/13 OBR. 105 PODGÓRZ http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121406 informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 28 Jan 20 13:46:19 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Tadeusza Ważewskiego w Krakowie, budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn63 na dz. nr 510, 493, 476/1, 476/2, 477/3, 478/3 obr. 87 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121405 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 28 Jan 20 13:45:25 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2020/2/2 ul. Centralna 34 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121403 Tue, 28 Jan 20 13:17:06 +0100 Informacja o braku wniseinia sprzeciwu, przebudowa sieci wodociągowej odc. A-B-C, os. Centrum B w Krakowie, na działce nr 150/4 obr. 45 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121389 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 28 Jan 20 12:15:31 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci gazowej oraz przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Krakowie przy ul. gaik, dz.nr 635/6, 634/1 obr.24 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121387 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 28 Jan 20 10:25:56 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Tetmajera w Krakowie, budowa sieci wodociągowej DN150 dz. nr 1, 519/1, 538/2 obr. 40 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121363 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 28 Jan 20 08:28:45 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Tytusa Chałubińskiego w Krakowie, budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN63 na dz. nr 371/8, 371/9, 371/10, 371/11, 371/13, 371/14 obr. 88 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121364 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 28 Jan 20 08:27:35 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu /Decyzja Nr 3/6743.7/2020/ ul. Ptaszyckiego /dz. nr 593, 780, 781, 782 obr. 46 j. ewid. Nowa Huta, 81 oraz 82/2 obr. 47 j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121361 Informacja o wniesieniu sprzeciwu.

]]>
Mon, 27 Jan 20 15:18:55 +0100
ds. AU-02-5.6730.2.952.2019.EDA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121360 „budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą techniczną, z budową dojścia i dojazdu na działce nr 44/6 obr.3 Podgórze, budowa wjazdu z działki nr 44/3 na działkę nr 44/6 obr.3 Podgórze w rejonie ul. Dąbrowa w Krakowie”

]]>
Mon, 27 Jan 20 15:09:15 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci gazu średniego ciśnienia dn 160 PE z czterema przyłączami dn N25 PE na dz. nr 85/7, 85/8, 85/16 obr. 53, j. ewid. Krowodrza w miejscowości Kraków przy ul. Powstania Styczniowego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121358 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 27 Jan 20 15:02:34 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci wodociągowej na dz. 1/163, 1/165, 1/169, 1/167 obr. 52, jedn. ewid. Nowa Huta oraz na dz. 41/53, 473, 41/79, 41/52 obr. 16, jedn. ewid. Śródmieście przy ul. Dąbskiej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121355 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 27 Jan 20 14:27:34 +0100
Zgłoszenie budowy bydynku mieszkalnego jednorodzinnego ul.Żeleńskiego dz. 40/9,40/8 obr.40 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121350 Zgłoszenie budowy bydynku mieszkalnego jednorodzinnego

]]>
Mon, 27 Jan 20 14:10:18 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Czarnochowicka dz. 222/1,225/3,430/6 obr.103 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121348 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Mon, 27 Jan 20 14:05:13 +0100
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Czarnochowicka dz. 222/1,225/3,430/6 obr.103 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121347 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Mon, 27 Jan 20 14:01:16 +0100
Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cieplnej i przyłączy ul.Domagały dz. 342/4,342/5,342/6 obr. 104 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121346 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cieplnej i przyłączy

]]>
Mon, 27 Jan 20 13:56:37 +0100
Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cieplnej i przyłączy ul.Domagały dz. 342/4,342/5,342/6 obr. 104 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121345 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cieplnej i przyłączy

]]>
Mon, 27 Jan 20 13:52:04 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2020/2/1 Słomniki ul. Kolejowa 3 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121326 Mon, 27 Jan 20 12:13:26 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Wiklinowa w Krakowie, budowa sieci gazowej PE dn63 i przyłącza gazu PE dn25 średniego ciśnienia na dz. nr 93/3, 188, 82/2, 80/6, 80/8, 80/9, 78/4 obr. 57 j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121234 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 24 Jan 20 15:43:17 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Kolna w Krakowie, rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 424/20, 424/28, 424/31 obr. 2 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121233 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 24 Jan 20 15:40:07 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Albatrosów w Krakowie, rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 375, 256/3 obr. 21 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121232 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 24 Jan 20 15:37:18 +0100
informacja o braku wniesienia sprzeciwu do ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ ∅ 110PE ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ∅ 250KAM. UL. SMOLEŃSKIEGO NA DZ. NR 504, 5, 4/32, 4/35, 4/31 OBR. 89 PODGÓRZE. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121231 informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 24 Jan 20 15:35:09 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci gazowej oraz przyłączy gazu średniego ciśnienia do dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Bielańskiej w Krakowie na dz. nr 540/13, 956/1, 956/2 obr. 21 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121216 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 24 Jan 20 14:10:34 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Farmaceutów dz.464/2,90/9 obr.5 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121214 Rozbudowa sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 24 Jan 20 12:56:48 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Wadowicka dz.55/8,55/9,56,57,71/8,162/10,162/47,162/48,162/49,162/50 obr.30 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121212 Budowa wolnostojącej stacji transformatorowej.

]]>
Fri, 24 Jan 20 12:49:54 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Gaik dz.635/6,634/1 obr.24 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121211 Budowa sieci gazowej oraz przyłącza gazu.

]]>
Fri, 24 Jan 20 12:45:09 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Stefanowicza dz.166/59,166/26,166/27,166/58,166/24 obr.30 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121209 Budowa sieci oraz przyłącza gazu.

]]>
Fri, 24 Jan 20 12:42:05 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Pasternik dz.567,569 obr.34 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121208 Budowa sieci oraz przyłącza gazu.

]]>
Fri, 24 Jan 20 12:37:36 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Zakrzowiecka/Skotnicka dz.460/1,460/2,99/4,99/6,194/1,461/8,430/4,430/7,224/2,100/1 obr.6 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121206 Budowa sieci gazowej.

]]>
Fri, 24 Jan 20 12:31:50 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Małysiaka dz.196,197 obr.70 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121205 Rozbudowa sieci gazowej.

]]>
Fri, 24 Jan 20 12:26:30 +0100
Zgłoszenie przebudowy sieci wodociągowej ul.Rydlówka dz. 17/1,17/3,17/4,18/1,18/3,19/3,20/3,21 obr.30 Kraków Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121189 Zgłoszenie przebudowy sieci wodociągowej

]]>
Fri, 24 Jan 20 07:10:23 +0100
Zgłoszenie budowy sieci gazu oraz przyłączy ul.Bielańska dz. 540/13,956/1,956/2 obr.21 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121188 Zgłoszenie budowy sieci gazu oraz przyłączy

]]>
Fri, 24 Jan 20 07:04:32 +0100
Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej ul.Bunscha dz.477/8,477/10,477/18 obr.41 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121187 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej

]]>
Fri, 24 Jan 20 06:58:41 +0100
Zgłoszenie nadbudowy, przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami wewnętrznymi, ul. Danusi Jurandówny dz. 174/9 obr. 76 Kraków Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121183 Zgłoszenie nadbudowy, przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami wewnętrznymi

]]>
Thu, 23 Jan 20 14:33:28 +0100
informacja o braku wniesienia sprzeciwu dla budowy miejskiej sieci wodociągowej Ø 110X10mm PE-TS SDR11, na działkach nr 107/4, 107/5, 107/6, 110/6, 379 obr. 106 Podgórze przy ul. Rącznej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121182 informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 23 Jan 20 13:33:32 +0100
informacja o braku wniesienia sprzeciwu dla budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej Ø 250mm z rur kamionkowych, na działkach nr 107/4, 107/5, 107/6, 110/6, 379 obr. 106 Podgórze przy ul. Rącznej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121181 informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 23 Jan 20 13:28:37 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4kV oraz elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kv wraz ze złączami kablowymi nn 0,4kV w rejonie Osiedla Panorama Kliny w Krakowie na działkach nr 211/2, 211/1, 212 obręb 70 jedn. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121170 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 23 Jan 20 11:13:15 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Grzegorzewskiej w Krakowie, budowa sieci wodociągowej ø110 i kanalizacji sanitarnej ø250 na dz. nr 274, 290/17, 290/18 obr. 40 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121111 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 21 Jan 20 14:17:20 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Karcza w Krakowie, rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 275, 268 obr. 40 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121110 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 21 Jan 20 14:15:02 +0100
Zgłoszenie budowy sieci gazowej wraz z przyłączem ul.Czarnochowicka dz. 430/6,277/7,274/6,274/5,274/4,274/3,222/1,225/3,225/5 obr. 103 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121076 Zgłoszenie budowy sieci gazowej wraz z przyłączem

]]>
Tue, 21 Jan 20 11:42:16 +0100
Zgłoszenie rozbudowy osiedlowej sieci cieplnej ul.WQadowicka dz. 348,318/7 obr.30 Kraków ,Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121075 Zgłoszenie rozbudowy osiedlowej sieci cieplnej

]]>
Tue, 21 Jan 20 11:35:08 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej ul.Malborska dz. 594/11,773/5,397/22,397/23,397/17 obr.49 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121074 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej

]]>
Tue, 21 Jan 20 11:29:43 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej ul.Homolacsa dz. 259/189 obr.86 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121073 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej

]]>
Tue, 21 Jan 20 11:25:30 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazu ul.Tyniecka dz. 425/23,246/4,426/2,426/3,427/2,425/16 obr.2 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121072 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazu

]]>
Tue, 21 Jan 20 11:21:38 +0100
Zgłoszenie budowy kontenerowej stacji transformatorowej , sieci kablowej ul.Telimeny dz. 154/3,152/3,150,149/3,149/5 obr.56 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121071 Zgłoszenie budowy kontenerowej stacji transformatorowej , sieci kablowej

]]>
Tue, 21 Jan 20 11:15:43 +0100
Zgłoszenie budowy sieci gazu z przyłączem ul.Zakole dz. 102/4,102/5 obr.4 Kraków, Nowa HUta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121070 Zgłoszenie budowy sieci gazu z przyłączem

]]>
Tue, 21 Jan 20 11:11:07 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Piltza dz. 200/1,128 obr.42 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121068 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Tue, 21 Jan 20 11:07:09 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Stepowa dz. 94/12 obr.92 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121067 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Tue, 21 Jan 20 11:02:19 +0100
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Piltza dz. 200/1,128 obr.42 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121065 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Tue, 21 Jan 20 10:57:51 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci oraz przyłącza gazu n/c do budynku handlowo-usługowo-mieszkalnego w Krakowie przy ul. Imbramowskiej, na dz. nr 1020/1, 1138, 1139 obr. 43 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121066 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 21 Jan 20 10:57:10 +0100
Zgłoszenie budowy stacji transformatorowej ul.Żołnierska dz. 26/18,26/20,26/22,255/7,255/11 obr. 28 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121064 Zgłoszenie budowy stacji transformatorowej

]]>
Tue, 21 Jan 20 10:53:37 +0100
Zgłoszenie budowy sieci oraz przyłącz gazu ul.Imbramowska dz. 1030/1,1138,1139 obr.43 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121063 Zgłoszenie budowy sieci oraz przyłącz gazu

]]>
Tue, 21 Jan 20 10:48:50 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci kanalizacji sanitarnej dn300mm i dn250mm w rejonie ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej na działkach nr 528/8, 526/10, 526/16, 913, 527/10, 527/9, 527/7, 527/12, 526/18, 525/17, 524/13, 523/13, 522/12, obr. 29, j. ewid. Krowodrza w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121060 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 21 Jan 20 10:10:20 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Telimeny w Krakowie, budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121054 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 21 Jan 20 08:34:21 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Powstańców Wielkopolskich w Krakowie, rozbudowa sieci gazowej na dz. nr 226, 229/4 obr. 14 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121053 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 21 Jan 20 08:31:47 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Wrobela w Krakowie, rozbudowa sieci gazowej na dz. 97/5, 97/6 obr. 23 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121052 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 21 Jan 20 08:29:57 +0100
Zgłoszenie rozbudowy budynku wielorodzinnego ul.Strzelnica dz.124/1,124/2,124/3 obr.10 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121051 Zgłoszenie rozbudowy budynku wielorodzinnego

]]>
Tue, 21 Jan 20 07:55:46 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Mikołaja Gerlaha w Krakowie, rozbudowa sieci gazowej ś/c na dz. 290/3, 290/4 obr. 4 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120996 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 17 Jan 20 14:38:38 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Kosocicka w Krakowie, budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej na dz. nr 327/4, 356, obr. 60, jedn. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120993 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 17 Jan 20 14:30:36 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul.Kosocicka w Krakowie, budowa sieci wodociągowej na dz. nr 327/4, 356 obr. 60 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120992 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 17 Jan 20 14:24:23 +0100
informacja o braku wniesienia sprzeciwu dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej średnicy dn 250mm w ul. Wiązowej w Krakowie i drodze bocznej w rejonie budynków 11A-13 na odcinku S7-S7.3 w Krakowie (etap 2), prowadzonej po działkach nr 310/13, 310/20 obr. 28 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120987 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 17 Jan 20 13:35:52 +0100
Informacja o braku wniesienie sprzeciwu, budowa sieci oraz przyłącza gazu ś/c do budynku usługowo-biurowego przy ul. Truszkowskiego w Krakowie na dz. nr 23/12, 21/12 obr. 40 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120973 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 17 Jan 20 11:00:49 +0100
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Wiązowa dz. 310/13,310/20 obr.28 Kraków, Noa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120972 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Fri, 17 Jan 20 10:50:28 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa wolnostojącej stacji transformatorowej SN/nN typu MRw-bpp 20/630-3 na działce nr 187/9 obr. 82 Podgórze w Krakowie przy ul. Działowskiego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120959 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 17 Jan 20 07:18:08 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej i przyłącz gazu ul.Okulickiego dz. 254,295 obr.8 , dz. 68/45 obr.2 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120927 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej i przyłącz gazu

]]>
Thu, 16 Jan 20 13:17:38 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu /Decyzja Nr 4/6743.6/2020/ ul. Bobrowa w Krakowie /dz. nr 149, 314/2 obr. 3 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120871 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Wed, 15 Jan 20 15:14:51 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Mirosława Krzyżańskiego w Krakowie, budowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120868 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 15 Jan 20 15:05:09 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Banacha w Krakowie, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120863 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 15 Jan 20 15:01:08 +0100
Zgłoszenie budowy sieci gazowej ul.Nałęczowska dz. 131,123/2,123/3,123/4,141/9 obr. 92 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120846 Zgłoszenie budowy sieci gazowej

]]>
Wed, 15 Jan 20 14:13:42 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej z budową przyłącza dz.810,811,812,182/11,172/7,173/6,173/1 obr.29 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120842 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej z budową przyłącza

]]>
Wed, 15 Jan 20 14:06:06 +0100
Zgłoszenie budowy sieci gazowej i przyłączy ul.Wańkowicza dz. 592,269/21,269/2 obr.44 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120838 Zgłoszenie budowy sieci gazowej i przyłączy

]]>
Wed, 15 Jan 20 13:57:55 +0100
Zgłoszenie budowy sieci gazowej i przyłącza ul.Fatimska dz. 288/1,288/4,288/5 obr.9 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120837 Zgłoszenie budowy sieci gazowej i przyłącza

]]>
Wed, 15 Jan 20 13:51:37 +0100
Zgłoszenie budowy sieci gazowej oraz budowy przyłącza ul.Rumiankowa dz. 428,455,101/3,97/4,98 obr. 39 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120833 Zgłoszenie budowy sieci gazowej oraz budowy przyłącza

]]>
Wed, 15 Jan 20 13:48:27 +0100
Zgłoszenie budowy siei wodociągowej ul.Bieżanowska ? Telimeny dz. 125,148/4,148/1 obr.56 Kraków, POdgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120827 Zgłoszenie budowy siei wodociągowej

]]>
Wed, 15 Jan 20 13:41:29 +0100
Informacja o braku wneisienia sprzeciwu, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej DN250 odcinek SO-S4 przy ul. Truszkowskiego w Krakowie, na dz. nr 523, 98/8 obr. 40 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120812 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 15 Jan 20 12:24:43 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, rozbudowa sieci kanalizacyjnej na dz. nr 336, 337, 51 obr. 58 Nowa Huta przy ul. Kmicica w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120730 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 14 Jan 20 14:03:14 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 336, 51 obr. 58 Nowa Huta przy ul. Kmicica w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120725 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 14 Jan 20 13:41:39 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, rozbudowa sieci wodociągowej DN100 odcinek W1-W2 przy ul. Truszkowskiego w Krakowie, na dz. nr 523, 98/8 obr. 40 jedn. ewid. Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120716 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 14 Jan 20 13:27:25 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci gazowej oraz przyłącza gazu średniego ciśnienia do dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Krakowie przy ul. Jesionowej, na dz. nr 467, 1/8, 1/13 obr. 10 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120706 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 14 Jan 20 12:09:34 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Rydla w Krakowie, rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 167/88, 167/90, 167/92 obr. 2 jedn. ewid. Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120654 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 13 Jan 20 16:53:33 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN63 w rejonie ul. A.Pajdaka w Krakowie na działce nr 344/4, 344/23, 344/2 obręb 97, jedn. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120653 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 13 Jan 20 15:22:14 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Albatrosów dz.375,256/3 obr.21 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120644 Rozbudowa sieci gazowej.

]]>
Mon, 13 Jan 20 15:02:05 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Kolna dz.424/20,424/28,424/31 obr.2 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120643 Rozbudowa sieci gazowej.

]]>
Mon, 13 Jan 20 14:59:14 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazu ul.Hufcowa dz. 196/3,196/4 obr.40 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120638 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazu

]]>
Mon, 13 Jan 20 14:51:09 +0100
Zgłoszenie budowy sieci gazu ul.Ważewskiego dz.510,493,476/1,476/2,477/3,478/3 obr.87 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120631 Zgłoszenie budowy sieci gazu

]]>
Mon, 13 Jan 20 14:29:16 +0100
Zgłoszenie budowy osieclowej sieci cieplnej ul.Lema dz. 1/114,55 obr.52 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120628 Zgłoszenie budowy osieclowej sieci cieplnej

]]>
Mon, 13 Jan 20 14:26:05 +0100
Zgłoszenie budowy kontenerowej stacji transformatorowej ul.Lema/ Mogilska dz. 776,777/1,778/1,607/1,608/1,600,599 obr.4 Kraków, Śródmieście dz. 1/114,1/172,1/173,1/90,1/26,55 obr.52 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120624 Zgłoszenie budowy kontenerowej stacji transformatorowej

]]>
Mon, 13 Jan 20 14:19:19 +0100
Obwieszczenie w sprawie o ustalenie warunków zabudowy o sygnaturze: AU-02-3.6730.2.921.2019.ŁOK http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120590 Obwieszczenie informujące strony o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa myjni ręcznej 5-stanowiskowej wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 68/35, 68/43 obr. 2 Nowa Huta przy ulicy Okulickiego w Krakowie”, na 9 miesięcy od daty wpłynięcia wniosku.

]]>
Mon, 13 Jan 20 12:52:33 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia DN90PE wraz z przyłączem oraz niskiego ciśnienia DN63PE na dz. nr 661, 668/1, 1206 obr. 43 Krowodrza przy ul. Mackiewicza w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120574 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 13 Jan 20 11:48:35 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej DN250 na odcinku S0-S3 na działce nr 523, 176/7, obręb 40, jedn. ew. Krowodrza przy ul. Truszkowskiego w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120496 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 10 Jan 20 15:13:40 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, rozbudowa sieci wodociągowej DN 100 na odcinku W1-W2 na dz. nr 176/7 obr. 40 Krowodrza przy ul. Truszkowskiego w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120491 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 10 Jan 20 14:49:01 +0100
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Bieżanowska/Telimeny dz. 384,371/1,130,129,141,142,143,144,145,127,126/1,125,148/1,148/2,149/6,149/7,148/4 obr.56 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120490 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Fri, 10 Jan 20 14:47:06 +0100
Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci kanalizacji sanitarnej ul.Powstańców dz. 272/21,272/20,268/4,85/10,269/4,269/3 obr.1, Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120489 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Fri, 10 Jan 20 14:41:14 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej ul.Toporczyków dz. 124,101/9 obr.75 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120486 Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej

]]>
Fri, 10 Jan 20 14:32:13 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej ull.Jasińskiego dz. 1001/3,480/1,480/2 obr.53 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120485 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej

]]>
Fri, 10 Jan 20 14:20:24 +0100
Zgłoszenie budowy złączaq kablowego oraz sieci elektroenergetycznej ul.Wita Stwosza dz. 218/23 obr.8 Kraków, Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120484 Zgłoszenie budowy złączaq kablowego oraz sieci elektroenergetycznej

]]>
Fri, 10 Jan 20 14:15:52 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Tetmajera dz. 319/1,2/8,2/11,2/12 obr.40 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120482 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Fri, 10 Jan 20 14:08:57 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej ul.Karcza dz. 275,268 obr.40 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120480 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej

]]>
Fri, 10 Jan 20 13:58:47 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej ul.Truszkowskiego dz. 83/1,82/6,82/7,83/2,82/8,83/3,83/4,82/10,82/9 obr.40Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120479 Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej

]]>
Fri, 10 Jan 20 13:33:32 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci gazowej oraz przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Krakowie przy ul. Potoczek/Gaik, dz. nr 417, 658, 747, 761/1, 700/3, 700/4, 700/1, 702/1, 760/7, 760/2, 760/1, 760/6, 702/11, 759/1, 759/2, obr. 24 Krowodrza, dz. 1488, 3,2, 2/1, obr. 33 Krowodrza. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120478 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 10 Jan 20 12:35:39 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Przybyszewskiego w Krakowie, budowa przyłącza kablowego SN, stacji transformatorowej kontenerowej, sieci kablowej nN i złącz kablowych nN na dz. nr 330/66, 330/40, 330/41, 330/42, 330/46, 330/47 obr. 5 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120416 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 14 Jan 20 08:59:45 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu /Decyzja Nr 3/6743.6/2020/ ul. Skotnicka, Tyniecka/ dz. nr 460/1, 460/2, 99/4, 99/6, 194/1, 461/8, 430/4, 430/7 obręb 6 Podgórze, 347, 348, 492/3, 492/5, 349, 350, 482/1 obręb 7 Podgórze, 183/1, 10, 192 obręb 38 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120452 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Thu, 09 Jan 20 14:58:32 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu /Decyzja Nr 47/6743.6/2019/ ul. Polskiego Czerwonego Krzyża / dz. nr 406, 395/2, obr. 44, j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120449 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Thu, 09 Jan 20 14:41:29 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu /Decyzja Nr 2/6743.6/2020/ ul. Bieżanowska, Telimeny /384, 371/1, 130, 129, 141, 142, 143, 144, 145, 127, 126/1, 125, 148/1, 148/2, 149/6, 149/7, 148/4, obr. 56, jedn. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120444 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Thu, 09 Jan 20 13:34:31 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu /Decyzja Nr 1/6743.7/2020/ ul. Fredry / 280, 281, 282, 283, 284, 276/1, 286, 288, 289/1, 289/2, 290/3, 290/2, 290/1, 291/1, 291/4, 292/2, 293, 294, 302/1, 300, 295, 431/3 obręb 46 Podgórze oraz 197, 198, 199, 200/4, 200/5, 200/2, 194/13, 201/3, 202/2, 202/3, 203/2, 203/3, 204/5, 195/7 obręb 48 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120443 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Thu, 09 Jan 20 13:27:02 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej ul.Landaua dz. 782/4,459/1,732 obr.92 dz. 76 obr.94 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120434 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej

]]>
Thu, 09 Jan 20 12:41:47 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci woodociągowej ul.Truszkowskiego dz. 523,98/8 obr. 40 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120432 Zgłoszenie rozbudowy sieci woodociągowej

]]>
Thu, 09 Jan 20 12:36:49 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Truszkowskiego dz. 523,98/8 obr. 40 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120431 Zgłoszenie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Thu, 09 Jan 20 12:33:48 +0100
Zgłoszenie budowy sieci oraz przyłącza gazu ul.Truszkowskiego dz.23/12,21/12 obr.40 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120430 Zgłoszenie budowy sieci oraz przyłącza gazu

]]>
Thu, 09 Jan 20 12:28:12 +0100
Zgłoszenien budowy sieci gazowej wraz z przyłączami ul.Czajna dz. 144/18,144/19 obr.60 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120429 Zgłoszenie budowy sieci gazowej wraz z przyłączami

]]>
Thu, 09 Jan 20 12:23:40 +0100
Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cieplnej z przyłączeniami ul.Bartla / Korpala dz.323,325/1,325/3,325/5,329,330,259/304,259/313,326/2,326/3 obr.86 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120428 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cieplnej z przyłączeniami

]]>
Thu, 09 Jan 20 12:15:10 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Kukiełek Golkowickich dz. 123/2,116/1,397,77,109 obr.97 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120427 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Thu, 09 Jan 20 12:08:14 +0100
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Kukiełek Golkowickich dz. 123/2,116/1,397,77,109 obr.97 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120424 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Thu, 09 Jan 20 11:51:52 +0100
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej ul.Zakarnie dz. 187,192/9,192/11,193/1 obr.46 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120423 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Thu, 09 Jan 20 11:36:28 +0100
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej ul.Zakarnie dz. 187,192/9,192/11,193/1 obr.46 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120422 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Thu, 09 Jan 20 11:28:17 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci gazowej oraz przyłączy gazu średniego ciśnienia do ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w Krakowie przy ul. Gaik, dz.nr 760/1,760/2,760/3,760/4 obr.24 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120419 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 09 Jan 20 09:48:01 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Skromna w Krakowie, rozbudowa sieci wodociągowej dn100 na dz. nr 192/1, 62/5, 62/6 obr. 23 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120418 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 09 Jan 20 09:47:25 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Winnicka w Krakowie, rozbudowa sieci gazowej na dz. nr 78/4 obr. 36 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120417 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 09 Jan 20 09:43:58 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Grochowska w Krakowie, budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na dz nr. 278/2, 278/3, 278/5, 278/7, 278/8 obr. 6 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120414 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 09 Jan 20 09:09:32 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Sołtysowska w Krakowie, rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia oraz budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia na dz. nr 4/12, 4/11, 5/2, 6/4 obr. 56 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120407 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 09 Jan 20 08:48:23 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Dominikanów w Krakowie, rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 720, 721, 723, 724 obr. 22 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120317 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 07 Jan 20 15:24:46 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej wraz z budową przyłącza ul.Ptaszyckiego dz. 592/4 obr.46 dz. 77,73/1 obr.47 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120269 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej wraz z budową przyłącza

]]>
Tue, 07 Jan 20 14:00:53 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci gazowej oraz przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku usługowego w Krakowie na dz. nr 239/17, 239/36, obr. 49, Krowodrza przy ul. Zakliki z Mydlnik w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120206 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 03 Jan 20 14:25:44 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci wodociągowej na dz. nr 330/3, 330/46, 330/66, obr. 5, jedn. ewid. Krowodrza przy ul. Przybyszewskiego w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 03 Jan 20 14:17:47 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci gazowej oraz przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku usługowego, dz. nr 239/17, 239/34, obr. 49, jedn. ewid. Krowodrza przy ul. Zakliki z Mydlnik w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120196 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 03 Jan 20 13:14:56 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Brzeska dz.356/9,358/2,258/3 obr.28 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120195 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 03 Jan 20 12:34:44 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Nowohucka dz.175/1 obr.53 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120194 Budowa przyłącza gazu.

]]>
Fri, 03 Jan 20 12:31:26 +0100
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120192 Szczegółowe informacje dot. PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI znajdują się TUTAJ

]]>
Fri, 03 Jan 20 11:47:13 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Potoczek dz.417,658,747,761/1,700/3,700/4,700/1,702/1,760/7,760/2,760/1,760/6,702/11,759/1,759/2 obr.2 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120172 Budowa sieci gazowej.

]]>
Thu, 02 Jan 20 15:05:45 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Podzamcze dz.605/11,595/2 obr.1 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120170 Budowa sieci cieplnej oraz przyłącza ciepłowniczego.

]]>
Thu, 02 Jan 20 15:01:35 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Michałowskiego dz.158,159/1,160,161/4,170,171 obr.60 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120169 Budowa sieci cieplnej oraz przyłącza ciepłowniczego.

]]>
Thu, 02 Jan 20 14:58:17 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Gaik dz.760/1,760/2,760/3,760/4 obr.24 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120167 Budowa sieci gazowej.

]]>
Thu, 02 Jan 20 14:53:24 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Polskiego Czerwonego Krzyża dz.406,395/2 obr.44 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120165 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Thu, 02 Jan 20 14:48:14 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowy sieci oraz przyłącza gazu ś/c do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 35/4, 35/5, 35/6, 35/7 obr.. 34 przy ul. na Wyrębę w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120162 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 02 Jan 20 13:25:26 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2019/2/24 os. Szkolne 22 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120153 Thu, 02 Jan 20 09:38:35 +0100 Informacja o wniesieniu sprzeciwu /Decyzja Nr 49/6743.6/2019/ ul. Lema w Krakowie /dz. nr 776, 777/1, 778/1, 607/1, 608/1, 600, 599 obr. 4 Śródmieście, dz. nr 1/114, 1/172, 1/173, 1/90, 1/26, 55 obr. 52 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120122 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Tue, 31 Dec 19 14:47:21 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Al. Pokoju w Krakowie, budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na dz. nr 9/14, 9/16, 9/17, 9/18, obr. 54, jedn. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120121 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 31 Dec 19 14:34:02 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem na działkach nr 544/19, 259/6, 259/7, 259/8, 263, 261 i 260/1, obr. 13, jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Limanowskiego w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120104 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 31 Dec 19 12:07:48 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Grzegorzewskiej dz.274,290/17,290/18 obr.40 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120100 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Tue, 31 Dec 19 11:12:25 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Błonie-Beszcz dz.135 obr.55 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120099 Budowa przyłącza gazowego.

]]>
Tue, 31 Dec 19 11:08:27 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Kotówka dz.134/13,134/7,134/8 obr.106 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120097 Budowa sieci gazowej.

]]>
Tue, 31 Dec 19 11:05:13 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Skromna dz.192/1,62/5,62/6 obr.23 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=120001 Rozbudowa sieci wodociągowej.

]]>
Mon, 30 Dec 19 14:22:14 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Krzesławicka dz.305/6,305/8,346,274/3 obr.21 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119997 Rozbudowa sieci gazowej.

]]>
Mon, 30 Dec 19 14:18:28 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Krasnowolskiego dz.110/2,113/2,201/6,201/8,116/4,116/6,202/4,202/3 obr.44 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119994 Przebudowa sieci gazowej.

]]>
Mon, 30 Dec 19 14:14:49 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Wodna dz.399/2,321 obr.15 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119990 Budowa sieci gazowej.

]]>
Mon, 30 Dec 19 14:10:05 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej dn250, odcinek S0-S4, na dz. nr 523, 98/8 obr. 40 Krowodrza przy ul. Truszkowskiego w Krakowie, http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119916 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Thu, 20 Feb 20 10:59:58 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej dz. 897/1,897/2 obr. 33 oraz sieci kianalizacji sanitarnej dz. 1615/17,897/2 obr.33 ul.Stelmachów , Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119928 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej oraz sieci kianalizacji sanitarnej

]]>
Fri, 27 Dec 19 14:16:55 +0100
informacja o braku wniesienia sprzeciwu dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej dn 250 mm w rejonie ul. Sosnowieckiej w Krakowie, na działkach nr 833, 788/7 obr. 34 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119919 informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 27 Dec 19 09:49:37 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul. Macierzanki, na działkach nr 117/9, 117/13 obr. 42 Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119917 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Fri, 27 Dec 19 08:51:51 +0100
OBWIESZCZENIE ds. AU-01-1.6740.1.491.2019.RSA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119912 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną na dz. nr: 58/1, 58/2, 60/3, 53/2 obr. 4 jednostka ewidencyjna Krowodrza oraz budowa zjazdu poprzez działkę nr 53/2, obr. jw. przy ul. Kujawskiej w Krakowie, w tym: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami wewnątrz budynku: wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej, elektryczną i niskoprądową; budowa wspólnej kondygnacji podziemnej z garażem podziemnym i pomieszczeniami technicznymi wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej, elektryczną i niskoprądową; budowa drogi wewnętrznej wraz z dojściami do budynku; budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej; budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej; budowa zewnętrznej instalacji wodociągowej; rozbiórka istniejącego budynku na dz. nr 60/3 obr. jw.; likwidacja zewnętrznej instalacji wodociągowej (należącej do Inwestora); wycinka zieleni kolidującej z inwestycją wraz z nasadzeniami zastępczymi; budowa obiektów małej architektury w tym ławek i stojaków na rowery

]]>
Tue, 24 Dec 19 13:50:16 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Cechowa dz.44/2 obr.64 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119882 Przebudowa sieci gazowej.

]]>
Tue, 24 Dec 19 11:06:22 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Tetmajera dz.1,519/1,538/2 obr.40 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119879 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Tue, 24 Dec 19 11:03:06 +0100
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, ul. Wypoczynkowa, dz 206/6, 206/3 obr 90, Kraków Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119825 Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

]]>
Tue, 24 Dec 19 07:40:25 +0100
Zgłoszenie budowy i demontaż sieci napowietrznej ul. Kłosowa dz. 240,241/1,257/1,257/2,261,263,276,431 obr.39 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119796 Zgłoszenie budowy i demontaż sieci napowietrznej

]]>
Mon, 23 Dec 19 14:48:11 +0100