BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Fri, 13 Dec 19 23:02:29 +0100 Zgłoszenie budowy instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej os.Centrum B dz. 153 obr.45 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119275 Zgłoszenie budowy instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej

]]>
Fri, 13 Dec 19 15:51:10 +0100
Zgłoszenie budowy przyłącza ciepłowniczego ul.Siemiradzkiego dz. 114/4,53 obr.59 Kraków, Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119274 Zgłoszenie budowy przyłącza ciepłowniczego

]]>
Fri, 13 Dec 19 15:48:06 +0100
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119273 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew z terenu: dz. nr 812/4 obr. 49 Podgórze, przy ul. Albańskiej 7, dz. nr 811/61 obr. 49 Podgórze, przy ul. Białoruskiej, dz. nr 811/28 obr. 49 Podgórze, przy ul. Białoruskiej 10, dz. nr 812/8 obr. 49 Podgórze, przy ul. Czarnogórskiej 4, dz. nr 811/3 obr. 49 Podgórze, przy ul. Estońskiej 4, dz. nr 812/33 obr. 49 Podgórze, przy ul. Serbskiej 3, dz. nr 811/46 obr. 49 Podgórze, przy ul. Włoskiej 3 w Krakowie.

]]>
Fri, 13 Dec 19 15:07:15 +0100
Konsultacje dotyczące regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119272 Fri, 13 Dec 19 15:05:38 +0100 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119269 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 SDR 11 PE100RC na działkach nr 448/7, 448/13, 448/16, 244/10, 244/9 obr. 41 Podgórze przy ulicach Bunscha i Szymonowica w Krakowie

]]>
Fri, 13 Dec 19 14:27:36 +0100
Prezydent Miasta Krakowa ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na rok 2020 dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na obszarze Gminy Miejskiej Kraków. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119261 Fri, 13 Dec 19 12:36:11 +0100 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119260 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z terenu os. Dywizjonu 303 nr 64 dz. nr 167/3 obr. 7 Nowa Huta.

]]>
Fri, 13 Dec 19 11:58:50 +0100
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119257 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu os. Dywizjonu 303 nr 52 - dz. nr 104/26 obr. 7 Nowa Huta.

]]>
Fri, 13 Dec 19 11:52:29 +0100
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119256 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PIASKI WIELKIE". Termin składania wniosków do dnia 28 lutego 2020 r. Sposoby składania wniosków zostały opisane w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 13 Dec 19 10:16:55 +0100
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 260 z dz. nr 259, 336 jedn. ewid. Śródmieście obr 21 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119255 Fri, 13 Dec 19 10:07:52 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek zgodnie z załącznikiem dla obrębu 99 jedn. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119254 Fri, 13 Dec 19 10:02:12 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 127_1 z dz. nr 126_2, 126_4, 127_2, 151_2 jedn. ewid. Nowa Huta obr 59 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119250 Fri, 13 Dec 19 09:54:15 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 240 z dz. nr 239, 336_1, 245, 241, 238 jedn. ewid. Krowodrza obr 31 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119248 Fri, 13 Dec 19 09:44:01 +0100 Komunikat o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania pyłu PM10. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119247 Fri, 13 Dec 19 09:37:04 +0100 Obwieszczenie ds. AU-01-2.6740.1.1457.2019.SPI http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119241 "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym dwupoziomowym wraz z wewnętrzną instalacją wodną, kanalizacyjną, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, oddymiania garażu, centralnego ogrzewania i c.w.u., elektryczną, oświetleniową, siły i gniazd wtykowych, odgromową, uziemienia, wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji opadowej na zewnątrz budynku wraz z oświetleniem terenu, śmietnikiem wbudowanym, wraz z budową wewnętrznego układu komunikacyjnego z zewnętrznymi miejscami postojowymi, murów oporowych oraz zagospodarowaniem terenu działek nr: 143/4, 143/12, 143/14, 143/21, 143/22, 144/5, 144/8, 145/6, 145/9, 145/10, obr. 44, jedn. ewid. Krowodrza".

]]>
Fri, 13 Dec 19 09:04:17 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119238 "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 63 SDR11 na działkach nr 40/5, 41/3, 41/6, 42/8, 43/11, 43/7 obr. 59 Podgórze przy ul. Facimiech w Krakowie"

]]>
Fri, 13 Dec 19 08:57:17 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119234 "Budowa budynku magazynowego na potrzeby Muzeum Etnograficznego z zagospodarowaniem terenu, budowa ciągu pieszo - jezdnego oraz naziemnych miejsc postojowych wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 1/31, obr. 70 Podgórze przy ul. Dr Józefa Babińskiego 29 Kraków"

]]>
Fri, 13 Dec 19 08:50:54 +0100
informacja o braku wniesienia sprzeciwu dla rozbudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 110mm oraz budowy przyłącza gazu dn 50mm do szafki gazowej w linii ogrodzenia na działkach nr 540, 77/25, 85/1 obr. 9 Nowa Huta przy ul. Makuszyńskiego w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119232 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 13 Dec 19 08:36:03 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Gaik w Krakowie, budowa sieci wodociągowej Φ100 i kanalizacji sanitarnej Φ250 na dz. nr 11/1, 12, 13, 18 obr. 33 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119227 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 13 Dec 19 07:37:09 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Mogilska w Krakowie, budowa sieci wodociągowej DN150 mm żel. na dz.nr 609/22, 609/36, 609/37, 609/20, 838 obr. 4 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119226 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 13 Dec 19 07:34:27 +0100
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej ul.Rączna dz. 107/4,107/5,107/6,110/6,379 obr.106 Kraków,Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119222 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Thu, 12 Dec 19 17:54:14 +0100
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej ul.Rączna dz. 107/4,107/5,107/6,110/6,379 obr.106 Kraków,Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119219 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Thu, 12 Dec 19 17:50:21 +0100
Zgłoszenie budowy sieci gazowej ul.Rybitwy dz. 169/10,169/6 obr.22 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119216 Zgłoszenie budowy sieci gazowej

]]>
Thu, 12 Dec 19 17:42:44 +0100
Zgłoszenie budowy sieci gazowej ul.Żyzna dz.261/2,262/2 obr.85 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119215 Zgłoszenie budowy sieci gazowej

]]>
Thu, 12 Dec 19 17:38:55 +0100
Zgłoszenie budowy sieci ciepłowniczej ul.Czerwone Maki dz 199/3,199/5,11/8,11/9 obr.42 Kraków,Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119214 Zgłoszenie budowy sieci ciepłowniczej

]]>
Thu, 12 Dec 19 17:36:07 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Czerwone Maki dz. 387/1 obr.41 199/5 obr.42 Kraków,Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119213 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Thu, 12 Dec 19 17:32:51 +0100
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Czerwone Maki dz. 11/7,11/8,11/9 obr.42 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119212 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Thu, 12 Dec 19 17:30:25 +0100
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania . http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119209 "Budowa sieci wodociągowej o średnicy DN600 z rur z żeliwa sferoidalnego w rejonie Torowej i Dzikiej Róży oraz ulic Kąpielowej, Kustronia, Smoleńskiego, Poronińskiej, Taklińskiego i Kłuszyńskiej w Krakowie" na działkach 378/3, 378/4, 373/2, 368/3, 368/4, 366, 420, 363, 364, 1152, 1153, 367, 373/1, 374, 375, 376, 377, 383, 382/4, 381/2, 382/3, 384/2, 385, 386, 387, 384/1, 389/4, 389/3, 388/2, 388/1, 391/4, 391/3, 395/3, 392/2 obr. 67 Podgórze; 14/3, 15/3, 16/19, 16/17, 16/18, 15/1, 15/4, 14/2, 14/1 obr. 88 Podgórze.”

]]>
Thu, 12 Dec 19 15:35:09 +0100
obwieszczenie do sprawyAU-02-6.6730.2.931.2017.WMA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119207 „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, garażem podziemnym, ciągiem pieszo jezdnym i naziemnymi miejscami postojowymi na działkach nr 42/18, 42/19, 42/20, 42/21 obr. 34 Podgórze wraz z budową drogi i ciągu pieszego na działkach nr 230/10 (część), 42/23, 42/26 obr. 34 Podgórze oraz budowa zjazdu z ul. Zachodniej na działce nr 230/10 (część) obr. 34 Podgórze przy ul. Zachodniej w Krakowie”.

 

]]>
Thu, 12 Dec 19 14:56:09 +0100
obwieszczenie w sprawie AU-02-6.6730.2.931.2017.wma http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119206 „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, garażem podziemnym, ciągiem pieszo jezdnym i naziemnymi miejscami postojowymi na działkach nr 42/18, 42/19, 42/20, 42/21 obr. 34 Podgórze wraz z budową drogi i ciągu pieszego na działkach nr 230/10 (część), 42/23, 42/26 obr. 34 Podgórze oraz budowa zjazdu z ul. Zachodniej na działce nr 230/10 (część) obr. 34 Podgórze przy ul. Zachodniej w Krakowie”.

 

]]>
Thu, 12 Dec 19 14:53:39 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119199 „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia ø 63 PE, ciśnienie 100 kPa, przy ul. gen. L. Okulickiego w Krakowie, na działce nr 68/45 obr.2 Nowa Huta i części działki nr 295 obr.8 Nowa Huta”

]]>
Thu, 12 Dec 19 14:36:28 +0100
Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie podaje do wiadomości publicznej wykaz obejmujący lokal użytkowy przeznaczony do wynajęcia drogą bezprzetargową. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119193 Thu, 12 Dec 19 14:24:39 +0100 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119173 "Rozbudowa Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Prokocimiu: Zadanie A: Budowa dwóch obiektów: uzupełniającego budynku szpitalnego i parkingu wielopoziomowego dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego na działkach ewidencyjnych nr 188, 112/20 obrębu 59, 348/2, 348/4, obrębu 60, 162/1 obrębu 58 jednostce ewidencyjnej Podgórze, dzielnicy Bieżanów-Prokocim w Krakowie. Zadanie B Budowa budynku administracyjnego, garażu podziemnego i naziemnych miejsc postojowych dla samochodów osobowych dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego na działkach ewidencyjnych nr 112/14, 112/20 obrębu 59 jednostce ewidencyjnej Podgórze, dzielnicy Bieżanów - Prokocim w Krakowie"

]]>
Thu, 12 Dec 19 14:12:02 +0100
obwieszczenie ds. AU-2-4.6730.2.300.2019.KCZ http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119181 „Przebudowa budynku biurowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek zamieszkania zbiorowego (dom studencki) z funkcją towarzyszącą (siłownia, kawiarnia, odnowa biologiczna itp.) z tarasem użytkowym na dachu, z kubaturą mieszczącą wyjście na taras użytkowy na dachu w ramach rozbudowy istniejącego wyjścia technicznego oraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 368/9, 209/1, 209/4 i 209/5 obr. 46 Krowodrza przy ul. Mazowieckiej 23 i 25 w Krakowie”.

]]>
Thu, 12 Dec 19 13:02:57 +0100
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119179 Przebudowa elewacji Hali Zachodniej, przebudowa przesuwnicy kolejowej łączącej hale Wschodnią i Zachodnią, budowa drogi pożarowej oraz zewnętrznej sieci hydrantową wraz z instalacją nadziemnego zbiornika na wodę do celów przeciwpożarowych, stanowiących roboty wymagające uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w granicach terenów zamkniętych, wykonywanych w ramach realizacji zadania pod nazwą: "Przebudowa Hali Wschodniej i Zachodniej w zakresie przebudowy kanałów naprawczych, wnętrza hal i pomieszczeń oraz wymiana okien i świetlików dachowych na stacji Kraków Prokocim" realizowana w całości na terenie zamkniętym, dz. nr 182, 183, 184, 186, 188, 189, 190, 191/2, 193, 194/2, 195/2, 202/2, obr. 54, j. ew. Podgórze.

]]>
Thu, 12 Dec 19 13:01:26 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119180 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 2/2, 2/3, 426, 1 obr. 39 jedn. ewid. Nowa Huta; nr 37, 4 obr. 38 jedn. ewid. Nowa Huta; nr 290, 291, 307, 43/2, 43/3, 42, 47, 41/1, 41/2, 15/8, 16/2, 37/3, 37/4, 37/5, 38, 74/2, 77/2 obr. 40 jedn. ewid. Nowa Huta; nr 243, 164, 162/5, 162/4, 162/7, 151/2, 242/1, 146, 145, 181, 235, 236, 230/3, 90, 237, 97, 98/1, 100/2, 232/5, 193, 194/3, 62/2, 203/2, 203/5, 203/16, 76/2, 234/4, 234/3, 245, 241, 93, 132, 133, 240, 131, 239/1, 249/3, 135/1, 143, 142/6, 142/8, 142/7, 182, 162/6, 61/3, 61/4, 142/4 obr. 41 jedn. ewid. Nowa Huta; nr 69, 12/3, 12/2, 12/1, 10/9, 10/10, 68/5, 68/6, 84/2, 84/5, 13, 14/1, 81, 14/2, 8/12, 82, 79, 10/14, 10/15, 10/16, 85/4, 85/3, 10/13, 10/12, 10/11, 75/1, 75/2, 84/1, 8/10, 8/23, 8/22, 8/8, 8/20, 8/21, 8/19, 8/18, 8/14, 87, 86/2, 86/1, 84/4, 83/6, 83/5, 73/2, 73/11, 73/12, 74, 73/6, 73/14, 73/13, 9/3, 9/4, 9/8, 73/7, 9/7, 76, 8/5 obr. 42 jedn. ewid. Nowa Huta w rejonie ulic: Ostrów, Suchy Jar, Karowej, Młotków, św. Wincentego, Jezierskiego, Martenowskiej, Rudni, Igołomskiej, Dymarek, Nenckiego w Krakowie”.

]]>
Thu, 12 Dec 19 12:58:43 +0100
OBWIESZCZENIE o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119177 „Budowa budynku Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon wraz z parkingiem podziemnym i naziemnym oraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Alei Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego w Krakowie, na działkach nr 16/12, 16/7, 21/258, 21/211, 21/210 obr. 6 Nowa Huta”

]]>
Thu, 12 Dec 19 12:44:44 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119175 „Budowa przepompowni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, połączeniem drogowym z ul. Szaserów i zagospodarowaniem terenu oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rurociągu tłocznego w rejonie ul. Powstania Styczniowego i Szaserów w Krakowie, na działkach nr 108/1, 107, 106, 115, 101/1, 101/2, 101/3, 99/7, 98/7, 96/4, 486/1, 95/4, 94/6, 94/8, 94/9, 94/10, 85/16 obr. 53 Krowodrza, 346, 343 obr. 51 Krowodrza”

]]>
Thu, 12 Dec 19 12:40:27 +0100
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119174 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu dz. nr 62/8 obr. 43 Podgórze przy ul. Torfowej 13.

]]>
Thu, 12 Dec 19 12:38:18 +0100
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania . http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119172 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu ul.Rydla dz. nr 197/35 obr. 2 Krowodrza.

]]>
Thu, 12 Dec 19 12:31:49 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119170 „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play o numerze KRA5001G przy ul. Lubicz 10 w Krakowie, na działce nr 179/49 obr. 8 Śródmieście”.

]]>
Thu, 12 Dec 19 12:30:36 +0100
OBWIESZCZENIE o omyłce we wniosku http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119169 „Budowa miejskiej sieci wodociągowej DN 100-160 na działkach nr 434, 253/7, 254/4 obr. 22 Podgórze przy ul. Christo Botewa w Krakowie”.

]]>
Thu, 12 Dec 19 12:16:34 +0100
wykaz części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonej do oddania w dzierżawę http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119168 Thu, 12 Dec 19 12:01:00 +0100 Otwarty konkurs ofert pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119165 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert oraz naboru na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Tytuł zadania publicznego: Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 7 stycznia 2020 roku o godz. 15.00.

]]>
Thu, 12 Dec 19 11:50:26 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa odcinka sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż o,5 mpa, budowa odcinka sieci wodociągowej na działce nr 306, obr. 74, jedn. ewid. Podgórze przy ul. Tynieckiej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119167 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 12 Dec 19 11:47:47 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci gazowej oraz przyłączy gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. nr 338/1, 258,259, 260, 261 obr. 32 Krowodrza przy ul. Łokietka w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119166 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 12 Dec 19 11:21:04 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119153 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Pękowickiej w Krakowie, na działkach nr 323, 322, 298/3, 298/9, 296/10 obr.32 Krowodrza”

]]>
Thu, 12 Dec 19 08:46:56 +0100
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119152 „Budowa drogi KDL (klasy lokalnej - L, kategorii gminnej) dł. 222,77 mb, od km lok. 0+315.96 do km lok. 0+538.73 - etap B łączącej Al. Pokoju i ul. Fabryczną w Krakowie”

]]>
Thu, 12 Dec 19 08:17:40 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci gazowej pe dn 63 i przyłącza gazu pe dn 25 średniego ciśnienia w miejscowości Kraków, obr. 16 Nowa Huta dz. nr 124, 125/3, 125/6, 125/4, ul. Glinik http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119150 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 12 Dec 19 07:12:27 +0100
OBWIESZCZENIE ds. AU-02-6.6733.443.2019.DBO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119149 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 129/1,133/2,133/8,133/7,128/3,128/15 obr. 20 Krowodrza przy ul. Okrąg w Krakowie.

]]>
Wed, 11 Dec 19 17:10:13 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Irzykowskiego w Krakowie, budowa sieci gazowej PE dn 63 i przyłącza gazu PE dn 25 średniego ciśnienia na dz. nr 72/12, 204, 46/14, 46/13, 46/11, 46/6 obr. 14 j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119142 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 11 Dec 19 14:10:59 +0100
Obwieszczenie o wydaniu decyzji . http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119141 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów z terenu ul.Palacha 3-9 dz. nr 44/4 obr. 44 Krowodrza.

]]>
Wed, 11 Dec 19 14:03:53 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Lubocka w Krakowie, budowa sieci gazowej PE dn 63 i przyłącza gazu PE dn 25 średniego ciśnienia na dz. nr 104/1, 104/2 obr. 12 j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119140 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 11 Dec 19 13:59:46 +0100
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119139 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów z terenu ul.Palacha dz. nr 44/3 obr. 44 Krowodrza.

]]>
Wed, 11 Dec 19 13:59:23 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Żaglowa w Krakowie, budowa sieci gazowej PE dn 90 i przyłącza gazu PE dn 63 niskiego ciśnienia na dz. nr 547/3, 547/6, 547/8 obr. 46 j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119138 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 11 Dec 19 13:55:30 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Kontryma w Krakowie, budowa sieci gazowej PE dn 63 i przyłącza gazu PE dn 25 średniego ciśnienia na dz. nr 280/2, 280/4, 279/5 obr. 28 j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119136 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 11 Dec 19 13:51:47 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Do Przystani / Rybna w Krakowie, budowa sieci kanalizacyjnej na dz. nr 162/7 obr. 23 j. ewid. Krowodrza oraz 8/16, 8/17, 8/19, 8/36, 8/40, 8/21, 8/35 obr. 15 j. ewid. Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119135 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 11 Dec 19 13:47:29 +0100
Zgłoszenie przebudowy gazociągu ul.Stryjeńskiej dz. 229/1 obr.51 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119134 Zgłoszenie przebudowy gazociągu

]]>
Wed, 11 Dec 19 13:45:27 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV 2500kVA wraz z jej przyłączeniem do sieci 15kV, na działkach nr 230/2, 231/2 obr. 12 Nowa Huta, przy ul. Łuczanowickiej 30 w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119133 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 11 Dec 19 13:37:15 +0100
Spis inwentaryzacyjny W-410 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119118 Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego W-410.

]]>
Wed, 11 Dec 19 13:34:46 +0100
Spis inwentaryzacyjny W-409 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119116 Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego W-409.

]]>
Wed, 11 Dec 19 13:33:28 +0100
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji deszczowej ul.Lublańska dz. 596/6,596/7 obr.22 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119132 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji deszczowej

]]>
Wed, 11 Dec 19 13:20:00 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci wodociągowej - etap II, zlokalizowanej na działkach nr 746, 596/6, 596/7 obr. 22 jedn. ewid. Śródmieście przy ul. Lublańskiej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119128 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 11 Dec 19 13:19:39 +0100
OBWIESZCZENIE ds. AU-02-6.6733.418.2019.DBO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119129 „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr 43/33, 43/34 obr. 5 Nowa Huta na osiedlu Tysiąclecia w Krakowie”.

]]>
Wed, 11 Dec 19 12:09:12 +0100
OBWIESZCZENIE o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119126 „Budowa i przebudowa miejskiej sieci wodociągowej DN 100/250 mm w ul. Tadeusza Kościuszki w dz. nr 511, 392/6, 392/5, 508, 394, 398, 393/3, 399/6, 401/1, 403/2, 495 obr. 14 jedn. ewid. Krowodrza w Krakowie oraz w ul. Zwierzynieckiej w dz. nr 139/5, 153, 143/8, 140 obr. 145; dz. nr 79, 84, 85 obr. 146 jedn. ewid. Śródmieście w Krakowie”

]]>
Wed, 11 Dec 19 10:54:06 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Półłanki w Krakowie, budowa sieci kanalizacji sanitarnej śred. 250, średn. 300 kam. na dz. nr 417, 418, 424 obr. 22 Podgórze, dz. nr 309/55, 378 obr. 106 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119114 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 11 Dec 19 10:04:59 +0100
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119110 Zawiadomienie o wydaniu decyzji z dnia 10-12-2019 r., znak: KZ-03.6131.155.2019.JW, zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu w rejonie budynku nr 44 na os. Kolorowym, znajdującym się w układzie urbanistycznym Nowej Huty wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A-1132, decyzją z dnia 30.12.2004 r.

]]>
Wed, 11 Dec 19 10:00:39 +0100
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę i prowadzenie parkingu znajdującego się na terenie Stadionu Miejskiego im. H. Reymana przy ul. Wł. Reymonta 20 od strony al. 3 Maja, przeznaczonego głównie do parkowania autokarów, na czas oznaczony przez okres 1 roku http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119100 Wed, 11 Dec 19 09:52:06 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci wodociągowej - etap I, zlokalizowanej na działkach nr 596/6, 596/7 obr. 22 jedn. ewid. Śródmieście przy ul. Lublańskiej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119099 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 11 Dec 19 09:41:51 +0100
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119097 "Rozbudowa i budowa ulicy Brązowniczej - drogi klasy D"

 

]]>
Wed, 11 Dec 19 06:51:30 +0100
Wykaz obejmujący lokal mieszkalny nr 67 usytuowany w budynku położonym przy ul. Okólnej nr 28 w Krakowie przeznaczony do sprzedaży – w trybie bezprzetargowym - na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119070 Wed, 11 Dec 19 00:00:04 +0100 wykaz obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży - w trybie bezprzetargowym - na rzecz jego najemcy wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119004 Wed, 11 Dec 19 00:00:02 +0100 Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych w ramach krakowskiej mikroretencji wód opadowych . http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119086 Wed, 11 Dec 19 08:48:01 +0100 obwieszczenie do sprawy AU-02-6.6730.2.930.2017.WMA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119092 „Budowa akademika z częścią usługową, garażem podziemnym, ciągiem pieszo jezdnym i naziemnymi miejscami postojowymi na działkach nr 42/18, 42/19, 42/20, 42/21 obr. 34 Podgórze wraz z budową drogi i ciągu pieszego na działkach nr 230/10 (część), 42/23, 42/26 obr. 34 Podgórze oraz budowa zjazdu z ul. Zachodniej na działce nr 230/10 (część) obr. 34 Podgórze przy ul. Zachodniej w Krakowie”.

]]>
Tue, 10 Dec 19 15:31:07 +0100
obwieszczenie do sprawy AU-02-6.6730.2.930.2017.WMA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119091 „Budowa akademika z częścią usługową, garażem podziemnym, ciągiem pieszo jezdnym i naziemnymi miejscami postojowymi na działkach nr 42/18, 42/19, 42/20, 42/21 obr. 34 Podgórze wraz z budową drogi i ciągu pieszego na działkach nr 230/10 (część), 42/23, 42/26 obr. 34 Podgórze oraz budowa zjazdu z ul. Zachodniej na działce nr 230/10 (część) obr. 34 Podgórze przy ul. Zachodniej w Krakowie”.

]]>
Tue, 10 Dec 19 15:28:12 +0100
Wykazy obejmujące lokale/budynki przeznaczone do najmu/dzierżawy - w trybie bezprzetargowym - na czas określony, na rzecz podmiotów wyłonionych w drodze otwartych konkursów ofert z przeznaczeniem na prowadzenie w nich żłobków na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119090 Tue, 10 Dec 19 15:20:04 +0100 Otwarty konkurs ofert dot. punktu informacyjnego dla obcokrajowców http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119075 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert oraz naboru na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców. Tytuł zadania publicznego: Punkt informacyjny dla obcokrajowców. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 2 stycznia 2020 roku o godz. 15.00.

]]>
Tue, 10 Dec 19 15:17:58 +0100
GD-6.6620.2.28.2018 - zawiadomienie o nowym terminie załatwienia sprawy do 31.03.2020 dz. od 529 do 546 obr 14 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119088 Tue, 10 Dec 19 14:52:51 +0100 GD-06.6623.1.10.2019 Decyzja nr 256_2019 dotycząca aktualizacji użytku gruntowego na dz. 3 obr. 11 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119087 Tue, 10 Dec 19 14:42:14 +0100 Zgłoszenie budowy przyłącza gazu ul.Ripperów dz. 364,285 obr.56 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119085 Zgłoszenie budowy przyłącza gazu

]]>
Tue, 10 Dec 19 14:18:53 +0100
Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ogłasza aukcję na najem lokali użytkowych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119084 Tue, 10 Dec 19 14:17:57 +0100 Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej ul.Truszkowskiego dz. 176/7 obr.40 Kraków , Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119083 Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej

]]>
Tue, 10 Dec 19 14:12:59 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119081 „Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Niesłyszących zlokalizowanego na działce nr 219/3 obr.28 Podgórze przy ul. Grochowej 19 w Krakowie wraz z budową nowego wyjścia ewakuacyjnego z głównej klatki schodowej na zewnątrz budynku ze schodami zewnętrznymi i zadaszeniem, oraz budową klap oddymiających klatek schodowych”.

]]>
Tue, 10 Dec 19 14:12:39 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119080 „Budowa sieci cieplnej osiedlowej na działkach nr 764, 765, 763, 760/4, 760/7, 760/11 obr. 33 Podgórze wraz z budową komory ciepłowniczej na działkach nr 764, 765 obr. 33 Podgórze przy ul. Zakopiańskiej w Krakowie”.

]]>
Tue, 10 Dec 19 14:07:01 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Truszkowskiego dz. 523,176/7 obr.40 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119079 Zgłoszenie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Tue, 10 Dec 19 14:06:44 +0100
OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119078 „Budowa drogi pieszo-rowerowej wraz z siecią elektroenergetyczną oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa na działkach nr 1/17, 1/18, 1/19 obr. 22 Krowodrza przy ul. Mirowskiej w Krakowie”

]]>
Tue, 10 Dec 19 13:58:48 +0100
OBWIESZCZENIE ds. AU-02-6.6733.427.2019.DBO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119074 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 247/4, 249/8, 249/6 obr. 52 Krowodrza przy ul. Olszanickiej w Krakowie

]]>
Tue, 10 Dec 19 12:09:02 +0100
XXXII sesja Rady Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119068 Została zwołana XXXII sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 18 grudnia 2019 roku o godzinie 11:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

]]>
Tue, 10 Dec 19 10:45:56 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Krakowie u. Połomskiego na działkach nr 194/33,194/36, 168/2, obr. 48, j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119066 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 10 Dec 19 10:10:31 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2019/1/21 os. Górali 5 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119063 Tue, 10 Dec 19 08:21:31 +0100 informacja o braku wniesienia sprzeciwu dla rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63mm oraz budowy przyłączy gazu średniego ciśnienia dn 25mm na działkach nr 33/11, 33/6, 33/5 obr. 15 Nowa Huta przy ul. Jasełkowej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119055 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 10 Dec 19 07:59:48 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu /Decyzja Nr 36/6743.6/2019/ ul. Piotra Borowego w Krakowie /dz. nr 580/9, 37/9, 36/17, 722/1, 36/15, 37/10, 37/8, 722/4, 722/5, 580/7, 807 obr. 11 jedn. ewid. Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119050 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Tue, 10 Dec 19 07:38:11 +0100
Wykaz obejmujący lokal mieszkalny nr 41 usytuowany w budynku położonym na os. Na Stoku 11 w Krakowie przeznaczony do sprzedaży – w trybie bezprzetargowym - na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119030 Tue, 10 Dec 19 00:00:08 +0100 Wykaz obejmujący lokal mieszkalny nr 55 usytuowany w budynku położonym na os. Szkolnym 1 w Krakowie przeznaczony do sprzedaży – w trybie bezprzetargowym - na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119029 Tue, 10 Dec 19 00:00:07 +0100 Wykaz obejmujący lokal mieszkalny nr 32A usytuowany w budynku położonym na os. Teatralnym 31 w Krakowie przeznaczony do sprzedaży – w trybie bezprzetargowym - na rzecz najemców wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119028 Tue, 10 Dec 19 00:00:05 +0100 wykaz sprzedaży w przetargu lokalu o przeznaczeniu innym niżmieszkalne - strychu St.1 przy ul.Augustiańskiej 18 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=118977 Tue, 10 Dec 19 00:00:02 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Szparagowa w Krakowie, budowa sieci wodociągowej DN100 mm żel. oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej średn. 25 cm kam na dz. nr 312/2, 119/26, 119/44 obr. 22 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119049 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 09 Dec 19 15:41:52 +0100
Informacja o planowanej w grudniu 2019r. wycince drzew z terenów zieleni miejskiej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119048 Mon, 09 Dec 19 15:08:29 +0100 OBWIESZCZENIE ds. AU-02-6.6733.370.2019.DBO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119046 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 207/19, 277, 208/1, 208/2, 208/3, 209/1, 209/2, 209/3, 209/4 obr. 40 Podgórze przy ul. Brücknera w Krakowie.

]]>
Mon, 09 Dec 19 14:42:51 +0100
Obwieszczenie ds. AU-01-2.6740.1.1740.2019.SPI http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119043 "Budowa budynku biurowo – usługowego z garażem podziemnym, instalacjami wewnętrznymi w budynku: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, ciepłowniczą, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, hydrantową, tryskaczową, wbudowaną stacją trafo oraz instalacjami wewnętrznymi na terenie: kanalizacją opadową, kanalizacją sanitarną, kablami NN oświetlenia terenu i zasilania szlabanów, wraz z drogą wewnętrzną na terenie położnym w Krakowie przy ul. Mogilskiej na dz. nr 368/42 obr. 5, Śródmieście, przebudową istniejącej linii kablowej SN-15KV na dz. nr 368/35, 368/52, 368/56, 368/60, 410/10 obr. 5 Śródmieście oraz przebudową wewnętrznej instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i instalacji wentylacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mogilskiej 57 na dz. nr 370/1 obr. 5 Śródmieście"

]]>
Mon, 09 Dec 19 14:39:25 +0100
Zgłoszenie budowy placu manewrowo- składowego dla maszyn i urządzeń rolniczych ul.Drozyska dz. 14/1,14/3 obr.32 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119044 Zgłoszenie budowy placu manewrowo- składowego dla maszyn i urządzeń rolniczych

]]>
Mon, 09 Dec 19 14:39:07 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119042 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 109/2, 107, 352/4, 227/3 obręb nr 51 Krowodrza przy ul. Zofii Stryjeńskiej w Krakowie”.

]]>
Mon, 09 Dec 19 14:33:58 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej i budowa przyłącza wody ul.Osterwy - Boczna dz. 26,27/1,28/5,32/1 obr.96 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119041 Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej i budowa przyłącza wody

]]>
Mon, 09 Dec 19 14:30:23 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119040 „Budowa placu zabaw w ramach inwestycji pn.: „Rewitalizacja Placu Biskupiego w Krakowie” na działce nr 177/4 obr. 119 Śródmieście przy ul. Biskupiej w Krakowie”

]]>
Mon, 09 Dec 19 14:29:17 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119039 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 309, 74/1 obr. 49 Krowodrza przy ul. Brzezińskiego w Krakowie”.

]]>
Mon, 09 Dec 19 14:23:22 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119038 "Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia DN 225SDR 17,6 na działkach nr 34/3, 16/5, 191/5, 24/6, 191/7, 34/11, 26/19, 24/18, 24/17, 25/5, 25/6, 25/3, 25/7, 26/25, 26/27, 26/29, 26/20, 27/1, 28/4, 28/2, 29/9, 28/1, 29/14, 224/2 obr. 65 Podgórze, dz. 61/11 obr. 66 Podgórze przy ul. Halszki, Łowienickiej, Zbigniewa Herberta w Krakowie"

]]>
Mon, 09 Dec 19 14:18:31 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119037 "Budowa miejskiej sieci wodociągowej na działkach nr 267/67, 270, 271 obr. 7 Nowa Huta w ul. Uniwersału Połanieckiego, Braci Schindlerów i Bronisława Włodarczyka w Krakowie"

]]>
Mon, 09 Dec 19 14:08:59 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119036 "Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa parkingu nadziemnego SPZOZ Szpitala Uniwersyteckiego z przeznaczeniem na cele szpitalne wraz z łącznikiem z istniejącym budynkiem szpitala wraz z budową wolnostojącej stacji transformatorowej, infrastrukturą techniczną oraz rozbudową infrastruktury komunikacji pieszej na działkach nr 188 obr. 59 Podgórze, 40/1, 40/5, 40/8, 41, 42/1, 44/1, 45/1, 46/1, 162/1 obr. 58 Podgórze przy ul. Jakubowskiego 2 w Krakowie"

]]>
Mon, 09 Dec 19 14:01:41 +0100
Zgłoszenie budowy sieci gazowej oraz przyłącza gazu ul.Belwederczyków dz. 128/5,128/10 obr.29 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119035 Zgłoszenie budowy sieci gazowej oraz przyłącza gazu

]]>
Mon, 09 Dec 19 13:49:50 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119033 "Budowa i rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą techniczną (w tym urządzeniami) oraz budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą techniczną (w tym urządzeniami) na działkach nr 214/6, 216/1, 216/2, 280/2, 280/3, 216/3, 299/1, 300, 315, 316, 319, 320, 297, 298, 317 obr. 31 Krowodrza przy ul. Pękowickiej i Piaszczystej w Krakowie"

]]>
Mon, 09 Dec 19 13:43:46 +0100
Zgłoszenie budowy sieci gazowej oraz przyłączy ul.Łokietka dz 338/1,258,259,260,261 obr.32 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119034 Zgłoszenie budowy sieci gazowej oraz przyłączy

]]>
Mon, 09 Dec 19 13:42:31 +0100
Zgłoszenie budowy sieci gazowej wraz z przyłączem ul.Mackiewicza dz. 661,668/1,1206 obr.43 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119031 Zgłoszenie budowy sieci gazowej

]]>
Mon, 09 Dec 19 13:33:36 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119027 „Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN wraz ze stanowiskiem słupowym oraz elektroenergetycznej sieci kablowej SN przy ul. Szarotki w Krakowie, na działkach nr 20/11, 1055/17, 127/1 obr. 34 Krowodrza”

]]>
Mon, 09 Dec 19 12:44:21 +0100
informacja o braku wniesienia sprzeciwu do PRZEBUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NN - 0,4KV, ROZBIÓRKI PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO NN - 0,4KV ORAZ BUDOWY PRZYŁĄCZA KABLOWEGO NN - 0,4KV NA DZ. NR 226, 422, 234/2 OBR. 81 PODGÓRZE PRZY UL. BŁOTNISKA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119008 INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU

]]>
Mon, 09 Dec 19 11:24:36 +0100
obwieszczenie ds. AU-02-1.6730.2.653.2019.LBI http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119007 „Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na lokal usługowy – pomieszczenia biurowe, na działce nr 288 obr. 14 Krowodrza, przy ul. M. Borelowskiego-Lelewela 14/1 w Krakowie”.

]]>
Mon, 09 Dec 19 11:11:15 +0100
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119006 "Rozbudowa gazociągu DN300 do SRP ArcelorMittal Poland S.A."

]]>
Mon, 09 Dec 19 11:00:04 +0100
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119000 „Rozbudowa ul. Lubockiej w Krakowie"

]]>
Mon, 09 Dec 19 08:11:40 +0100
Odwołanie przetargu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=118999 Ogłoszenie

]]>
Mon, 09 Dec 19 08:03:46 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Libertowska w Krakowie, budowa sieci wodociągowej DN100 mm na działkach nr 177/1, 177/2 obr. 85 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=118998 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 09 Dec 19 07:18:32 +0100
Wykaz obejmujący lokal mieszkalny nr 63 przy ul. Meissnera 35 w Krakowie przeznaczony do sprzedaży – w trybie bezprzetargowym - na rzecz najemcy wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem http://www.bip.krakow.pl/?news_id=118957 Mon, 09 Dec 19 00:00:04 +0100 Wykaz obejmujący lokal mieszkalny nr 38 usytuowany w budynku przy ul. Miechowity 10 w Krakowie przeznaczony do sprzedaży – w trybie bezprzetargowym - na rzecz jego najemcy wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem http://www.bip.krakow.pl/?news_id=118956 Mon, 09 Dec 19 00:00:02 +0100 Obwieszczenie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - DOK3.9700.71.2019.KP http://www.bip.krakow.pl/?news_id=118994 Mon, 09 Dec 19 09:01:26 +0100 Obwieszczenie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - DOK3.9700.72.2019.KP http://www.bip.krakow.pl/?news_id=118996 Mon, 09 Dec 19 08:32:11 +0100 OGŁOSZENIE O PRZETARGU http://www.bip.krakow.pl/?news_id=118495 DYREKTOR WYDZIAŁU SPRAW ADMINISTRACYJNYCH URZĘDU MIASTA KRAKOWA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na udostępnienie 16 uprawnień do prowadzenia handlu obwoźnego w 8 lokalizacjach na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto

]]>
Mon, 09 Dec 19 08:11:54 +0100