BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Thu, 20 Feb 20 11:13:04 +0100 Informacja o wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia rozbudowy sieci wodociągowej z istniejącej sieci zlokalizowanej na działce nr 124, w działce nr 101/9 obr. 75 Podgórze przy ul. Toporczyków w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122341 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Thu, 20 Feb 20 10:57:25 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122343 „Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w wodę obejmująca budowę zbiornika ze stacją podnoszenia ciśnienia wraz z instalacją wodociągową, kanalizacyjną i elektroenergetyczną przy ul. Botanicznej 3 w Krakowie, na działce nr 124/2 obr. 50 Śródmieście”

]]>
Thu, 20 Feb 20 10:19:43 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122342 „Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w wodę obejmująca budowę zbiornika ze stacją podnoszenia ciśnienia wraz z instalacją wodociągową, kanalizacyjną i elektroenergetyczną przy ul. Śniadeckich 10 w Krakowie, na działce nr 3/9 obr. 63 Śródmieście”

]]>
Thu, 20 Feb 20 10:14:46 +0100
OBWIESZCZENIE PGW WP RZGW w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122335 Thu, 20 Feb 20 10:05:06 +0100 Informacja z zakresu planowania przestrzennego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122340 Od dnia 20 lutego 2020 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY - OS. DYWIZJONU 303 I 2 PUŁKU LOTNICZEGO" (-> Odnośnik do strony planu)

]]>
Thu, 20 Feb 20 09:22:16 +0100
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122338 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Osoby z Zespołem Downa aktywnie świętują Światowy Dzień ZD”

]]>
Thu, 20 Feb 20 09:13:21 +0100
Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122336 Thu, 20 Feb 20 08:26:58 +0100 wykaz obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży - w trybie bezprzetargowym - na rzecz jego najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122297 Thu, 20 Feb 20 00:00:08 +0100 Wykaz lokali mieszkalnych Nr 8 i Nr 9 przy Pl.Na Groblach 15 przeznaczonych do zbycia w przetargu ustnym nieograniczonym http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122241 Thu, 20 Feb 20 00:00:04 +0100 wykaz dzierżawa SP http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122139 Thu, 20 Feb 20 00:00:02 +0100 Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122334 Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych z garażami podziemnymi na działkach nr: 284/3, 283, 284/1 obr. 9 Podgórze wraz z budową zjazdu na działkach nr: 340, 284/2, 288/1, 288/2 obr. 9 Podgórze i budowa zjazdu na działce nr. 275/1 obr. 31 przy ul. Pychowickiej w Krakowie"

]]>
Wed, 19 Feb 20 15:53:08 +0100
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122332 Przetwarzanie odpadów budowlanych w zakładzie MIKI Recykling Sp. z o.o., ul. Nad Drwiną 33, w Krakowie"

]]>
Wed, 19 Feb 20 15:49:02 +0100
Obwieszczenie ws. AU-02-3.6730.2.930.2019.JĆE http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122326 Obwieszczenie w sprawie dopuszczenia Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody w postępowaniu ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.„Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (do 5 budynków) wraz z garażami podziemnymi, naziemnymi miejscami postojowymi, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz zagospodarowaniem terenu, położonego na części dz.nr 1/27 obr.4 Nowa Huta, a także w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej na częściach dz.nr 2/34, 302/2, 301 obr.4 Nowa Huta oraz na dz. nr 177/1 i częściach dz. nr 176/3, 176/10, 177/5 i 477obr. 3 Nowa Huta wraz ze zjazdem z działek drogowych nr 302/2 i 2/34 obr. 4 Nowa Huta na teren inwestycji kubaturowej przy ul. Gustawa Morcinka w Krakowie.”

 

 

]]>
Wed, 19 Feb 20 14:49:06 +0100
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pn. „Prowadzenie działalności kulturalnej w księgarniach stacjonarnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122299 Wed, 19 Feb 20 14:02:35 +0100 ds. AU-02-5.6730.2.862.2019.EDA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122325 „budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących na działce nr 343/1 obr.3 Podgórze budowa dojścia i dojazdu na działce nr 343/1 obr.3 Podgórze, budowa odcinka drogi dojazdowej na działce nr 343/2 obr.3 Podgórze, budowa infrastruktury technicznej na działkach nr 343/2 i 194/5 obr.3 Podgórze, przy ul. Prof. Jana Ślaskiego w Krakowie”.

]]>
Wed, 19 Feb 20 14:01:30 +0100
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122309 Rozbudowa ul. Glinik w Krakowie, od skrzyżowania z ul. Bystronia do skrzyżowania z ul. Wadowską

]]>
Wed, 19 Feb 20 13:25:36 +0100
Obwieszczenie ds. AU-02-2.6732.139.2019.WWY http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122300 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zabudowie plombowej wraz z garażem podziemnym, na dz. nr 26/1 obr. 17 Śródmieście, z wjazdem, infrastrukturą techniczną na dz. nr 26/1, 27/4 obr. 17 Śródmieście w rejonie ulicy Grzegórzeckiej i al. Daszyńskiego w Krakowie

]]>
Wed, 19 Feb 20 13:00:31 +0100
wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122296 Wed, 19 Feb 20 11:58:44 +0100 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122295 "Budowa miejskiej sieci wodociągowej DN 110 i miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej DN63 na działkach nr 11/13, 11/5, 11/15, 11/11, 11/14, 312, 12/4, 12/1, 12/2, 13, 14 obr. 8 Krowodrza przy ul. Kazimierza Wyżgi w Krakowie"

]]>
Wed, 19 Feb 20 11:23:37 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkani oferta nr 2020/3/1 al. Daszyńskiego 21a http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122293 Wed, 19 Feb 20 10:44:58 +0100 obwieszczenie do sprawy au-02-6.6730.2.1056.2017.WMA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122292 „Budowę budynku usługowego z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach nr 205/3, 204/8 obr. 43 Podgórze w rejonie ul. Obozowej/8-go Pułku Ułanów w Krakowie”

]]>
Wed, 19 Feb 20 10:31:43 +0100
obwieszczenie do sprawy AU-02-6.6730.2.1056.2017.WMA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122291 „Budowę budynku usługowego z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach nr 205/3, 204/8 obr. 43 Podgórze w rejonie ul. Obozowej/8-go Pułku Ułanów w Krakowie”

]]>
Wed, 19 Feb 20 10:25:27 +0100
wykaz zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Czeczotta, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wraz z rozłożeniem jej ceny na raty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122263 Wed, 19 Feb 20 09:19:10 +0100 Zgłoszenie budowy kanalizacji sanitarnej arza budowa i przebudowa sieci wodociągowej ul.Sidzińska dz. 24/31,272/4,24/22,29/3,29/4,269/2,280/1,280/2 obr.69 dz. 170/1 obr.70 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122264 Zgłoszenie budowy kanalizacji sanitarnej arza budowa i przebudowa sieci wodociągowej

]]>
Wed, 19 Feb 20 09:18:49 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej ul..Hynka dz. 177/5,157/101,157/103 obr.7 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122261 Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej

]]>
Wed, 19 Feb 20 09:13:57 +0100
Wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Św. Tomasza, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122256 Wed, 19 Feb 20 09:12:30 +0100 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Sucharskiego dz. 421/6,239/13,239/15,239/26,271/1 obr.103 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122257 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Wed, 19 Feb 20 09:09:02 +0100
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia . http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122238 Rozbudowa gazociągu DN300 do SRP ArcelorMittal Poland S.A."

]]>
Tue, 18 Feb 20 15:52:16 +0100
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania . http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122237 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 dz. nr 67/9 obr. 4 Krowodrza.

]]>
Tue, 18 Feb 20 15:39:58 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr 403/6, 277/2, 274/6, 274/5, 274/4, 274/3, 222/1, 225/3, 225/5 obr.103 Podgórze przy ul. Czarnochowickiej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122235 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 18 Feb 20 15:12:02 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Lema dz. 1/24,1/94,1/114,55 obr. 52 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122234 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Tue, 18 Feb 20 14:53:30 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Hyca dz. 527/1,302/1 obr.11 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122233 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Tue, 18 Feb 20 14:49:16 +0100
Zgłoszenie przebudowy sieci wodociągowej wraz zbudową sieci wodociągowej ul.Niwy dz. 291,292,290obr. 14 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122232 Zgłoszenie przebudowy sieci wodociągowej wraz zbudową sieci wodociągowej

]]>
Tue, 18 Feb 20 14:42:10 +0100
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Lema dz. 1/24,1/94,1/114 obr.52 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122230 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Tue, 18 Feb 20 14:36:42 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci wodociągowej na dz.nr 897/1 i 897/2 obr. 33 Krowodrza oraz sieci kanalizacji sanitarnej na dz.nr 1615/17 i 897/2 obr.33 Krowodrza przy ul. Stelmachów w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122228 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 18 Feb 20 14:13:32 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122227 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn225 przy ul. Blokowej w Krakowie, na działkach nr 400 obr. 44 Nowa Huta, 12/21, 12/12, 12/28, 12/29, 12/18, 12/13, 12/1, 12/30, 12/11, 6/11, 28, 12/2 obr.20 Nowa Huta”

]]>
Tue, 18 Feb 20 13:57:14 +0100
Obwieszczenie ds AU-01-2.6740.1.2678.2019.EDS http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122226 „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dwoma segmentami nadziemnymi zlokalizowanymi na wspólnym garażu podziemnym z wewnętrznymi instalacjami wewnątrz budynku: wentylacji mechanicznej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wody, c.o., elektrycznymi, wewnętrznymi podziemnymi instalacjami: kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym, kanalizacji sanitarnej, elektrycznymi, wewnętrznym układem drogowym z parkingami po wcześniejszej rozbiórce budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z garażem oraz istniejącymi elementami infrastruktury: przyłącza gazu, kanalizacji sanitarnej, napowietrznego przyłącza energii elektrycznej na działkach nr 580/11, 580/12, 580/13, 594/1, 595 obr. 29, jedn. ewid. Krowodrza przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej w Krakowie.”

]]>
Tue, 18 Feb 20 13:50:34 +0100
OBWIESZCZENIE o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122189 „Budowa i przebudowa miejskiej sieci wodociągowej DN 100/250 mm w ul. Tadeusza Kościuszki w dz. nr 511, 392/6, 392/5, 508, 394, 398, 393/3, 399/6, 401/1, 403/2, 495 obr. 14 jedn. ewid. Krowodrza w Krakowie oraz w ul. Zwierzynieckiej w dz. nr 139/5, 153, 143/8, 140 obr. 145; dz. nr 79, 84, 85 obr. 146 jedn. ewid. Śródmieście w Krakowie”

]]>
Tue, 18 Feb 20 11:28:10 +0100
OBWIESZCZENIE o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122188 „Budowa i przebudowa miejskiej sieci wodociągowej DN 100/250 mm w ul. Tadeusza Kościuszki w dz. nr 508 (odc. A-B, C-D), 394, 398, 393/3, 399/6, 401/1, 403/2, 495 obr. 14 jedn. ewid. Krowodrza w Krakowie oraz w ul. Zwierzynieckiej w dz. nr 139/5, 153, 143/8, 140 obr. 145; dz. nr 79, 84, 85 obr. 146 jedn. ewid. Śródmieście w Krakowie.”

]]>
Tue, 18 Feb 20 11:22:52 +0100
Obwieszczenie ds. AU-01-2.6740.1.2492.2019.SLE http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122186 "Budowa dwóch budynków mieszkalno-usługowych, wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z instalacjami wewnętrznymi wewnątrz budynków: wodociągową , kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej, elektryczną, słaboprądową (w tym SSP i DSO), grzewczą, wentylacji mechanicznej bytowej, wentylacji grawitacyjnej, hydrantową, oddymiania klatek schodowych i wind, a także instalacjami wewnętrznymi na zewnątrz budynków: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej grawitacyjnej ze zbiornikiem retencyjnym spowalniającym spływ wód opadowych i przepompownią ścieków, kanalizacji deszczowej tłocznej, wewnętrzną linią zasilającą oraz oświetleniem terenu - realizowanych w ramach etapu I i etapu II, z wewnętrznym układem komunikacyjnym z miejscami postojowymi, murami oporowymi, drogą wewnętrzną na dz. nr 68/22, 68/23, 68/24, 68/28, 68/29, 68/30 obr. 28 jedn. ewid. Krowodrza oraz zjazdem na dz. nr 292, 133/1 obr. 28 jedn. ewid. Krowodrza w pobliżu al. 29 Listopada w Krakowie".

]]>
Tue, 18 Feb 20 11:18:28 +0100
Obwieszczenie ds. AU-01-3.6740.1.1898.2019.JWI http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122181 „Budowa dwóch budynków handlowo-usługowych A1 i B1 z garażem podziemnym, instalacjami wewnętrznymi w budynkach: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, ciepłowniczą, wentylacji mechanicznej klimatyzacji: instalacjami wewnętrznymi w terenie: kanalizacją sanitarną, kanalizacją deszczową z retencją kanałową i zbiornikami retencyjnymi, wodociągową, elektryczną, teletechniczną, oświetlenia zewnętrznego, instalacją rurociągową dla kolektorów gruntowych, murami oporowymi, obsługą komunikacyjną i miejscami parkingowymi na terenie oraz zagospodarowaniem terenu, wraz z rozbiórką istniejących, nieczynnych instalacji wewnętrznych w terenie: wodociągową, ciepłowniczą, elektroenergetyczną, teletechniczną, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej, na działkach nr: 216/195, 216/196, 216/206, 264 obr. 54 Nowa Huta, ul. Galicyjska w Krakowie”

]]>
Tue, 18 Feb 20 11:17:04 +0100
XXXVI sesja Rady Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122167 Została zwołana XXXVI sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 26 lutego 2020 roku o godzinie 10:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

]]>
Tue, 18 Feb 20 10:46:15 +0100
Obwieszczenie ds. AU-01-4.6740.1.2352.2019.GPA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122157 „Budowa dwusegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze z wielostanowiskowym garażem podziemnym z instalacjami wewnętrznymi (wod.-kan., c.o., elektryczną niskoprądową, teletechniczną, wentylacji mechanicznej, grawitacyjnej i oddymiania) z zewnętrzna infrastrukturą techniczną oraz usunięciem kolidującego uzbrojenia wraz z zagospodarowaniem terenu i placem zabaw (dojścia, dojazdy, naziemne miejsca postojowe) oraz budową zjazdu przy ul. Jerozolimskiej w Krakowie - na dz. nr 122/5, 122/6, 122/7, 122/8, 122/13, 122/14, 163/4 obr.-29 Podgórze”

]]>
Tue, 18 Feb 20 10:39:51 +0100
Informacja o powołaniu komisji konkursowej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122149 W dniu 13 lutego 2020 r., Prezydent Miasta Krakowa podpisał zarządzenie w sprawie w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w okresie od 1 kwietnia 2020 roku do 30 kwietnia 2022 roku w lokalu Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Kurczaba 2 w Krakowie zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”.  Link do zarządzenia:  https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=121943

]]>
Tue, 18 Feb 20 10:10:42 +0100
OBWIESZCZENIE ds. AU-02-6.6733.427.2019.DBO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122150 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 247/4, 249/8, 249/6 obr. 52 Krowodrza przy ul. Olszanickiej w Krakowie.

]]>
Tue, 18 Feb 20 10:10:18 +0100
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122147 WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "RYBITWY - REJON ULICY GOLIKÓWKA" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 18 lutego do 17 marca 2020 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Tue, 18 Feb 20 09:54:00 +0100
Obwieszczenie ds. AU-01-2.6740.1.1457.2019.SPI http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122146 "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym dwupoziomowym wraz z wewnętrzną instalacją wodną, kanalizacyjną, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, oddymiania garażu, centralnego ogrzewania i c.w.u., elektryczną, oświetleniową, siły i gniazd wtykowych, odgromową, uziemienia, wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji opadowej na zewnątrz budynku wraz z oświetleniem terenu, śmietnikiem wbudowanym, wraz z budową wewnętrznego układu komunikacyjnego z zewnętrznymi miejscami postojowymi, murów oporowych oraz zagospodarowaniem terenu działek nr: 143/4, 143/12, 143/14, 143/21, 143/22, 144/5, 144/8, 145/6, 145/9, 145/10, obr. 44, jedn. ewid. Krowodrza"

]]>
Tue, 18 Feb 20 09:52:17 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Czajna w Krakowie, budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem na dz. nr 144/18, 144/19 obr. 60 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122145 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 18 Feb 20 09:39:25 +0100
Wykaz obejmujący lokal mieszkalny nr 2 usytuowany w budynku położonym przy na os. Na Skarpie 15 w Krakowie przeznaczony do sprzedaży – w trybie bezprzetargowym - na rzecz jego najemców z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122045 Tue, 18 Feb 20 09:32:30 +0100 Rekrutacja 2020/21 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122124 Mon, 17 Feb 20 19:18:03 +0100 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania . http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122121 Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (budynek dwu-bryłowy z garażem podziemnym i budynek cztero-bryłowy z garażem podziemnymi) z wjazdem na działkę, drogami wewnętrznymi, miejscami postojowymi, infrastruktura techniczną i sieciami wewnętrznymi na działkach nr 320, 321, 322, 323, 328 obręb 41 Podgórze przy ul. J.K. Federowicza w Krakowie”

]]>
Mon, 17 Feb 20 15:45:43 +0100
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122120 Zawiadomienie o wydaniu decyzji  nie zezwalającej na usunięcie 2 szt. drzew z terenu os. Dywizjonu 303 nr 64 - dz. nr 167/6, 167/3 obr. 7 Nowa Huta.

 

]]>
Mon, 17 Feb 20 15:41:23 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Rydlówka w Krakowie, budowa sieci gazowej wraz z rozbiórką istniejącej sieci i instalacji zewnętrznej gazowej na dz. nr 17/4, 18/4, 19/4, 20/3, 20/4, 21, 22, 290/2 obr. 30 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122119 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 17 Feb 20 15:20:59 +0100
„Panel obywatelski na temat formy i miejsca uczczenia pamięci Żołnierzy Armii Krajowej” - ogłoszenie otwartego konkursu ofert http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122090 Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych". Tytuł zadania publicznego: „Panel obywatelski na temat formy i miejsca uczczenia pamięci Żołnierzy Armii Krajowej”. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 9 marca br. o godz. 15.00. Termin zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej upływa 24  lutego br. o godz. 15.00.

]]>
Mon, 17 Feb 20 14:47:19 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122108 „Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej na działce nr 369 obr.30 Podgórze przy ul. Wadowickiej w Krakowie”

]]>
Mon, 17 Feb 20 14:14:32 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122107 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 309, 74/1 obr. 49 Krowodrza przy ul. Brzezińskiego w Krakowie”

]]>
Mon, 17 Feb 20 14:08:38 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122105 „Budowa sieci cieplnej osiedlowej na działkach nr 764, 765, 763, 760/4, 760/7, 760/11 obr. 33 Podgórze wraz z budową komory ciepłowniczej na działkach nr 764, 765 obr. 33 Podgórze przy ul. Zakopiańskiej w Krakowie”

]]>
Mon, 17 Feb 20 14:04:36 +0100
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122088 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego „Letni Sportowy Obóz Kajakowy”

]]>
Mon, 17 Feb 20 11:38:54 +0100
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122084 WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "AZORY - ZACHÓD" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 17 lutego do 16 marca 2020 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 17 Feb 20 11:13:03 +0100
Wykaz zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Radwańskiego przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122074 Mon, 17 Feb 20 10:18:17 +0100 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122068 „Budowa budynku stacji transformatorowej z pomieszczeniem rozdzielni NN, budynku agregatu prądotwórczego z pomieszczeniem gospodarczym i schodów zewnętrznych do pomieszczenia technicznego w pawilonie B5 AGH oraz wykonanie powierzchni utwardzonej na działkach nr 19/47 i 19/13 obręb nr 12 Krowodrza przy Al. Mickiewicza 30 w Krakowie”

]]>
Mon, 17 Feb 20 09:41:07 +0100
Informacja o planowanej w lutym 2020r. wycince drzew z terenów zieleni miejskiej - Wykaz dodatkowy 17.02.2020r.-29.02.2020r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122067 Mon, 17 Feb 20 09:25:09 +0100 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację drogi http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122061 ”Budowa drogi gminnej dojazdowej ze skrzyżowaniem z ulicą Klimeckiego (droga nr 2278, powiatowa klasa zbiorcza) w km AB 0+021.53 - km 0+174.47 oraz rozbudowa ulicy Pana Tadeusza drogi gminnej dojazdowej od skrzyżowania z ul. Nowohucką (droga nr 776, wojewódzka klasa główna) w km CD 0+003.75 - km 0+273.41"

]]>
Mon, 17 Feb 20 07:28:08 +0100
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122060 „Rozbudowa ul. Ważewskiego (droga gminna 603520) w km 0+993.50 – 1+139.30 oraz ul. Zakarczmie (droga gminna 603626) w km 0+000.00 – 0+059.30 wraz z rozbiórką: istniejących dróg i schodów, sieci gazowej, wodociągowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej oraz z budową: chodników, poboczy, konstrukcji oporowych, kanalizacji deszczowej oraz z rozbudową oświetlenia oraz rozbudową i przebudową zjazdów wraz z rozbudową i budową sieci wodociągowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej, gazowej oraz zabezpieczeniem kolidującej infrastruktury technicznej – etap 1"

]]>
Mon, 17 Feb 20 07:08:59 +0100
Zgłoszenie budowy sieci gazowej oraz przyłącza gazu ul.Okrężna dz. 25/7,116/2,117/2,118/7,116/1,21/10,19/2 obr.34 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122058 Zgłoszenie budowy sieci gazowej oraz przyłącza gazu

]]>
Fri, 14 Feb 20 16:25:33 +0100
Zgłoszenie budowy sieci oraz przyłącz gazu ul.Insurekcji Kościuszkowskiej dz. 145/3,347/1,183,141,138/2,136/6,135/7,135/8,424,425 obr.51 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122055 Zgłoszenie budowy sieci oraz przyłącz gazu

]]>
Fri, 14 Feb 20 15:58:33 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej , kanalizacyjnej i przyłącza kanalizacji deszczowej ul.Korepty dz. 21/2,19/58,19/59,549/1 obr. 100 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122054 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej , kanalizacyjnej i przyłącza kanalizacji deszczowej

]]>
Fri, 14 Feb 20 15:55:07 +0100
Zgłoszenie budowy sieci gazowej oraz przyłącza gazu ul.Stelmachów dz. 1551,1017/2 obr.33 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122053 Zgłoszenie budowy sieci gazowej oraz przyłącza gazu

]]>
Fri, 14 Feb 20 15:51:51 +0100
Zgłoszenie budowy sieci niskiego napięcia ul.Wielicka dz. 142,143/3,144/2 obr.51 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122052 Zgłoszenie budowy sieci niskiego napięcia

]]>
Fri, 14 Feb 20 15:47:10 +0100
Zgłoszenie przebudowy kanalizacji ogólnospłanej wraz z bdową kanalizacji ul.Falowa dz. 796,694,695/1,695/13 obr.33 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122051 Zgłoszenie przebudowy kanalizacji ogólnospłanej wraz z bdową kanalizacji

]]>
Fri, 14 Feb 20 15:44:37 +0100
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122049 Budowa garaży podziemnych, naziemnych miejsc parkingowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach inwestycji p.n. Zespół budynków biurowo - usługowych przy Alei Pokoju i ul. Grzegórzeckiej na dz. nr 104/14, 106/13, 107/5, 109/5, 108/7, 104/2 obr. 17 Śródmieście oraz budowa instalacji do naziemnego magazynowania produktów naftowych w ramach inwestycji p.n. Zespół budynków biurowo - usługowych przy Alei Pokoju i ul. Grzegórzeckiej na dz. nr 104/14, 106/13, 107/5, 109/5, 108/7, 104/2 obr. 17 Śródmieście".

]]>
Fri, 14 Feb 20 15:26:11 +0100
Zgłoszenie budowy, przebudowy , remont budynku mieszkalnego , jednorodzinnego w zabudowie szeregowej wraz z przebudową instalacji wewnętrznej gazu , elektrycznej , wod-kan i co oraz rozbiórka wiatrołapu ul.Stachiewicza dz. 261/1 obr.41 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122050 Fri, 14 Feb 20 15:24:55 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Homolacsa w Krakowie, rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz nr 259/189 obr. 86 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122048 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 14 Feb 20 15:21:18 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Malborska w Krakowie, rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 594/11, 773/5, 397/22, 397/23, 397/17 obr. 49 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122047 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 14 Feb 20 15:19:13 +0100
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122046 „Budowa kolektora odciążającego w rejonie ul. Żołnierskiej, Prokocimskiej, na odcinku od kolektora w ul. Goszczyńskiego do ul. Prokocimskiej w Krakowie”,

]]>
Fri, 14 Feb 20 15:18:20 +0100
Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122044 Szanowni Państwo!

 

Uprzejmie informujemy, iż na Portalu Edukacyjnym Miasta Krakowa (www.portaledukacyjny.krakow.pl) został opublikowany  „Harmonogram przerwy wakacyjnej w samorządowych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kraków w lipcu i sierpniu 2020 r".

Samorządowe Przedszkole nr 163 im. Heleny Bechlerowej w Krakowie będzie pracować w lipcu 2020 r. natomiast w sierpniu 2020 r. przedszkole będzie zamknięte.

 

REKRUTACJA

  

Uprzejmie informujemy, iż na Portalu Edukacyjnym Miasta Krakowa (www.portaledukacyjny.krakow.pl) w zakładce „Rekrutacja” została podana informacja na temat rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

 

Kryteria naboru do krakowskich przedszkoli samorządowych określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) oraz uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.). 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków:

  • Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - 2 – 31 marca 2020 r.

  • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola1 i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe - do 1 kwietnia 2020 r.

  • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 24 kwietnia 2020 r.

  • Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia - 27 kwietnia – 8 maja 2020 r.

  • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 11 maja 2020 r.

]]>
Fri, 14 Feb 20 13:52:10 +0100
Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pn.: „Działania na rzecz rozwoju sportu osób niepełnosprawnych” w zakresie: Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122027 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia informuje o ogłoszeniu konkursu ofert oraz naborze na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pn.: „Działania na rzecz rozwoju sportu osób niepełnosprawnych”

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 6 marca 2020 roku o godz. 15:00.

]]>
Fri, 14 Feb 20 13:46:56 +0100
Ogłoszenie o sprzedaży sprzętu pralniczego. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122041 Ogłoszenie o sprzedaży sprzętu pralniczego będącego na stanie Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Kluzeka 6.

]]>
Fri, 14 Feb 20 13:22:48 +0100
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122043 OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CENTRUM NOWEJ HUTY II - CZĘŚCI A, B, C" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie części projektu planu rozpocznie się w dniu 24 lutego 2020 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 14 Feb 20 12:48:16 +0100
Obwieszczenie w sprawie o ustalenie warunków zabudowy o sygnaturze: AU-02-3.6730.2.680.2019.ŁOK http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122038 Prezydent Miasta Krakowa w dniu 14.02.2020 r. wydał postanowienie zawieszające przedmiotowe postępowanie na wniosek inwestora.

]]>
Fri, 14 Feb 20 11:36:22 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122036 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 250-300 mm na działkach nr 234/4, 234/1, 308 obr. 4 Nowa Huta w rejonie ul. Stary Gościniec w Krakowie”.

]]>
Fri, 14 Feb 20 11:10:56 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122032 „Budowa sieci gazowej na działkach nr 204, 206 obr. 19 oraz nr 291 obr. 52 jedn. ewid. Krowodrza przy ul. Kosmowskiej oraz ul. Rzepichy w Krakowie”

]]>
Fri, 14 Feb 20 10:32:04 +0100
obwieszczenie do sprawy AU-02-5.6730.2.693.2019.WMA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122028 „„Budowa zespołu 24 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi i stacją transformatorową, z wjazdami, parkingami naziemnymi, przebudową rowu melioracyjnego, przejazdami na rowie Potok Młynny Kobierzyński oraz rowie melioracyjnym ( wraz z rozbiórką) istniejących obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach ewidencyjnych nr 238, 239, 240, 241/1, 241/2, 252/1, 252/2, 252/3 obr. 43 Podgórze i infrastrukturą techniczną obejmującą: rozbudowę preizolowanej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów wraz z przyłączami oraz zabudową węzłów kompaktowych dwufunkcyjnych na działkach nr 216/11, 216/10, 216/9, 216/8, 215, 217/1, 321 (ul. Obozowa), 238, 239, 240, 241/2, 241/1, 252/2, rozbudowę osiedlowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr 321 (ul. Obozowa), 238, 239, 240, 370/2, 370/1, 370/3, 241/1, 241/2, 252/2, 252/3, 330/1 rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz pompownią ścieków na działkach nr321, 238, 239, 240, 241/1, 241/2, 252/2, 252/3, 330/1 i budowę wlotów kanalizacji deszczowej do rowu i budowę wewnętrznych instalacji elektroenergetycznych w rejonie ul. Kobierzyńskiej i ul. Obozowej w Krakowie”

]]>
Fri, 14 Feb 20 09:42:44 +0100
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 512 z działkami sąsiednimi jedn. ewid. Śródmieście obr 23 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122024 Fri, 14 Feb 20 08:36:36 +0100 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122017 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: „Program wzmacniania więzi rodzinnych: Mama, tata, teatr i ja”

]]>
Fri, 14 Feb 20 08:32:49 +0100
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru „Bagatela” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122018 Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru „Bagatela” im. Tadeusza Boya – Żeleńskiego

]]>
Fri, 14 Feb 20 08:28:25 +0100
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 217 z działkami sąsiednimi jed. ewid. Nowa Huta obr 49 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122013 Fri, 14 Feb 20 08:09:54 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 21_1, 22_1 z dz. nr 285_2, 20_1, 317_1, 317_2, 317_3, 23_1 jedn. ewid. Podgórze obr 6 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122012 Fri, 14 Feb 20 08:03:45 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 4_1, 6_9, 7_11, 7_12, 46_2 z dz. nr 1_6, 3_10, 6_10, 30_1, 30_4, 33_1 jedn. ewid. Podgórze obr 16 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122011 Fri, 14 Feb 20 07:57:55 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 38_19 z działkami zgodnie z załącznkiem jed. ewid. Nowa Huta obr 42 i 43 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122010 Fri, 14 Feb 20 07:51:34 +0100 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121999 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Przegląd artystyczny pod nazwą: Festiwal Artystyczny Seniorów”

]]>
Tue, 18 Feb 20 11:11:30 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121988 „Budowa zewnętrznego wejścia do pomieszczenia transformatorów i rozdzielni głównej w budynku Biblioteki Głównej AGH wraz z budową chodnika oraz schodów terenowych na części działki nr 19/47 obręb nr 12 Krowodrza przy Al. Mickiewicza 30 w Krakowie”

]]>
Fri, 14 Feb 20 10:19:06 +0100
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122006 ,,Budowa oraz przebudowa magistrali ciepłowniczej Skawina - Kraków"

]]>
Thu, 13 Feb 20 15:28:36 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122005 „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 28/2, 19/2 obr. 8 Krowodrza przy ulicy Olszanickiej w Krakowie”.

]]>
Thu, 13 Feb 20 15:16:28 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122004 „Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej DN 1600mm wraz z przebudową istniejącej komory przelewowej polegającej na montażu: aparatury kontrolno - pomiarowej, kraty mechanicznej, infrastruktury towarzyszącej w postaci zewnętrznej szafy sterowniczej oraz przewodów technologicznych (elektrycznych, hydraulicznych, sterowniczych) na działce nr 521/24 obręb 46 Nowa Huta w rejonie ulicy Klasztornej w Krakowie"

]]>
Thu, 13 Feb 20 14:27:08 +0100
Ustalenia Komisji ds. Pracowni Twórczych z dnia 3 lutego 2020 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122003 Zobacz więcej: Program mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury – pracownie twórcze

]]>
Thu, 13 Feb 20 14:15:22 +0100
DPS-ST-414/50/19 - Odbiór depozytu po zmarłej mieszkance - P. IRENA SAWKA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121994 Thu, 13 Feb 20 12:48:38 +0100 informacja o braku wniesienia sprzeciwu do ROZBUDOWY SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA GAZU DO SZAFKI GAZOWEJ UMIESZCZONEJ W LINI OGRODZENIA NA DZ. NR 810, 811, 812,1 82/11, 172/7, 173/6, 173/1 OBR. 29 KROWODRZA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121992 informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 13 Feb 20 12:08:31 +0100
OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121990 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia SDR11 PE100 dn63 na działkach nr 417, 234/1 obr. 31 Nowa Huta przy ul. Siejówka w Krakowie”

]]>
Thu, 13 Feb 20 11:45:25 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia przebudowy rowu melioracyjnego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121738 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Thu, 20 Feb 20 10:58:36 +0100
Konsultacje projektów uchwał dotyczących zmian w Zintegrowanym Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121579 Thu, 20 Feb 20 08:53:42 +0100 Informacja o wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej dn250, odcinek S0-S4, na dz. nr 523, 98/8 obr. 40 Krowodrza przy ul. Truszkowskiego w Krakowie, http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119916 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Thu, 20 Feb 20 10:59:58 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy stacji transformatorowej, przyłącza średniego napięcia oraz niskiego napięcia na dz. Nr 378/1, 284/10 obr. 88 Podgórze przy ul. Moszyńskiego w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119678 Informacja o wniesieniu sprzeciwu do sprawy

]]>
Thu, 20 Feb 20 11:10:15 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2019/2/20 ul. Heila 22 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=118159 Fri, 14 Feb 20 11:08:53 +0100 Informacja o wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 362/7 obr. 40 Krowodrza przy ul. Pod Strzechą 3 w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=117308 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Thu, 20 Feb 20 11:02:48 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia rozbudowy sieci kanalizacji ogólnospławnej i sieci wodociągowej na działkach nr 225/13, 225/14, 225/19, 320/10, 235/5, 235/12, 235/15, 235/17, 321/4 obr. 61 Podgórze dla potrzeb budowy czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej oraz istniejących budynków jednorodzinnych w rejonie ul. Kanarkowej i Pochyłej w Krakowie, http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116361 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Thu, 20 Feb 20 11:04:57 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy miejskiej sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Brucknera, Grzegorzewskiej w Krakowie na działkach nr 208, 209, 274, 277 obr. 40 Podgórze, http://www.bip.krakow.pl/?news_id=113011 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Thu, 20 Feb 20 11:06:36 +0100