BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Mon, 21 Oct 19 09:48:10 +0200 informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 10.10.2019 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=117020 Mon, 21 Oct 19 09:01:20 +0200 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych dla potrzeb opracowania Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w rejonie Alei Generała Władysława Andersa w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=117015 Mon, 21 Oct 19 08:54:50 +0200 Informacja o wniesieniu sprzeciwu /Decyzja Nr 21/6743.7/2019 z dnia 17.10.2019/ ul. Mokra, ul. Czajna w Krakowie/ przebudowa rowu melioracyjnego dz. nr 131/12, 131/17 obr. 60 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=117018 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Mon, 21 Oct 19 08:52:08 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=117016 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu osiedla Centrum E dz. nr 28/8, 28/20 obr. 48 Nowa Huta.

]]>
Mon, 21 Oct 19 08:49:30 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Woźniców dz.27 obr.54 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=117014 Przebudowa budynku jednorodzinnego.

]]>
Mon, 21 Oct 19 08:45:57 +0200
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 249 oraz 234 z działkami zgodnie z załącznikiem jedn. ewid. Nowa Huta obr 46 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=117010 Mon, 21 Oct 19 08:35:31 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 129 i 131_2 z dz. nr 132_2, 132_1, 131_1, 830, 130, 127, 128 jedn. ewid. Nowa Huta obr 46 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=117005 Mon, 21 Oct 19 08:24:57 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 517 i 346 z dz. nr 516_6, 265, 678 jedn. ewid. Nowa Huta obr 46 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=117004 Mon, 21 Oct 19 08:17:11 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 319 z działkami wg. zał. jedn. ewid. Podgórze obr 50 i 59 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=117001 Mon, 21 Oct 19 07:59:47 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 74_6 z dz. nr 54_20, 73_1, 74_3, 74_7, 75, 76_1, 203, 205_2, 330_1 jedn. ewid. Podgórze obr 42 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116999 Mon, 21 Oct 19 07:32:57 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Maćka z Bogdańca w Krakowie, rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 127/87, 127/63, 270/3 obr. 76 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116992 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 18 Oct 19 14:56:54 +0200
OBWIESZCZENIE ds. AU-02-6.6733.338.2019.DBO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116995 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 174, 199 obr. 7 Krowodrza przy ul. Józefa Becka w Krakowie

]]>
Fri, 18 Oct 19 14:53:13 +0200
OBWIESZCZENIE ds. AU-01-2.6740.1.1181.2019.MSR zawiadomienie o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem w sprawie w związku z dokonanymi korektami w projekcie budowlanym http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116993 „Rozbiórka budynków magazynowych oraz istniejącej infrastruktury technicznej (wA, k, tD, eNA) na działkach nr 301/2,301/5, 302/1,302/2,302/3, rozbiórka podziemnego kanału betonowego biegnącego do granicy z działką 301/6 oraz muru ogrodzenia na granicy z działką 305 oraz budowa budynku wielorodzinnego mieszkalno-usługowego, składającego się z modułów frontowego i oficynowego połączonych garażem podziemnym dwupoziomowym wraz z infrastrukturą techniczną, instalacjami elektrycznymi, teletechnicznymi, wod-kan, C.O., wentylacją mechaniczną, przebudową wewnętrznej instalacji nN, oraz ciągami pieszymi na dz. nr 301/2, 301/5, 302/1, 302/2, 302/3 obr.14 Krowodrza przy ul. Kościuszki w Krakowie”

 

]]>
Fri, 18 Oct 19 14:52:57 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Rączna / Dymnik w Krakowie, rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 379, 107/6, 107/5, 107/4 obr. 106 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116991 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 18 Oct 19 14:47:19 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116989 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenów przy: ul. Cienistej 92 dz. nr 132/20 obr. 9 Nowa Huta, ul. Fatimskiej 20 dz. nr 132/19 obr. 9 Nowa Huta.

]]>
Fri, 18 Oct 19 14:03:19 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Likwidacja linii napowietrznej. Budowa linii kablowej NN na działkach nr 307/1, 307/4, 307/6, 307/8, 307/9, 307/10 obręb 92, jedn. ewid. Podgórze przy ul. Familijnej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116986 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 18 Oct 19 13:52:37 +0200
NABÓR KANDYDATÓW DO POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W KRAKOWIE http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116985 Fri, 18 Oct 19 13:44:22 +0200 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116983 „Budowa sieci wodociągowej na działce nr 581 obr. 11 Krowodrza przy ul. Emaus w Krakowie”.

]]>
Fri, 18 Oct 19 13:21:07 +0200
Obwieszczenie o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116982 „Budowa sieci wodociągowej na działce nr 581 obr. 11 Krowodrza przy ul. Emaus w Krakowie”.

]]>
Fri, 18 Oct 19 13:07:39 +0200
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej ul.Tyniecka dz. 18/42,333/7,333/4,333/15,334/7,333/19,333/12,333/10,331/13,332/5,18/38,331/7,334/1 obr.3 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116981 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej

]]>
Fri, 18 Oct 19 12:35:01 +0200
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Mikołajkowy, integracyjny wyjazd speed-ballowy XII.2019 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116971 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK informuje o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn."Mikołajkowy, integracyjny wyjazd speed-ballowy XII.2019".

]]>
Fri, 18 Oct 19 12:26:51 +0200
AU-02-6.6730.2.1056.2017.WMA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116977 „Budowę budynku usługowego z garażem wbudowanym wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach nr 205/3, 204/8 obr. 43 Podgórze w rejonie ul. Obozowej/8-go Pułku Ułanów w Krakowie”

]]>
Fri, 18 Oct 19 12:25:59 +0200
AU-02-6.6730.2.889.2018.MKW http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116962 „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem na działce nr 180/1 obręb 42 Podgórze wraz z wjazdem z działki drogowej nr 201/1 obręb 42 Podgórze oraz wszelkimi niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi, przy ul. Kwiecistej w Krakowie”.

]]>
Fri, 18 Oct 19 12:06:15 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116957 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 49/6, 54/33, 54/24, 54/35, 54/32, 54/23, 206/5 obr. 42 Podgórze, 107/19, 107/11, 126/3, 75 obr. 35 Podgórze przy ul. Lubostroń w Krakowie”

]]>
Fri, 18 Oct 19 11:33:51 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116954 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 356/9, 358/2, 358/3 obr. 28 Nowa Huta przy ul. Brzeskiej w Krakowie”

]]>
Fri, 18 Oct 19 10:29:22 +0200
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 111_2 z działkami zgodnie z załącznikiem jedn. ewid. Krowodrza obr 32 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116955 Fri, 18 Oct 19 10:26:05 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek zgodnie z załącznikiem dla obrębu 10 jedn. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116951 Fri, 18 Oct 19 10:18:25 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 336 z działkami sąsiednimi jedn. ewid. Pogórze obr 56 i 54 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116948 Fri, 18 Oct 19 09:48:26 +0200 Wykaz obejmujący lokal mieszkalny nr 46 usytuowany w budynku położonym na os. Szkolnym 1 w Krakowie - w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemcy wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 2601/2019 z dnia 11.10.2019 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116915 Prezydent Miasta Krakowa uprzejmie informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostanie podany do publicznej wiadomości w dniach od 18.10.2019r. do 08.11.2019r. Wykaz obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży – w trybie bezprzetargowym - na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2601/2019 z dnia 11.10.2019r. Wykaz nieruchomości

]]>
Fri, 18 Oct 19 00:00:06 +0200
Wykaz obejmujący lokal mieszkalny nr 44 usytuowany w budynku położonym na os. Na Stoku 28 w Krakowie przeznaczony do sprzedaży - w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 2492/2019 z dnia 02.10.2019r.; http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116913 Prezydent Miasta Krakowa uprzejmie informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostanie podany do publicznej wiadomości w dniach od 18.10.2019r. do 08.11.2019r. Wykaz obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży – w trybie bezprzetargowym - na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2492/2019 z dnia 02.10.2019r. Wykaz nieruchomości

]]>
Fri, 18 Oct 19 00:00:04 +0200
Wykaz obejmujący lokale użytkowe przeznaczone do sprzdaży - w trybie bezprzetargowym - na rzecz najemców http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116874 Fri, 18 Oct 19 00:00:02 +0200 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej i przyłącz gazu ul.Syrachowska dz. 94/8 obr.59 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116936 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej i przyłącz gazu

]]>
Thu, 17 Oct 19 16:22:47 +0200
Zgłoszenie rozbudowy sieci kanalizacji wodociągowej i kanalizacji snitarnej ul.Barty dz. 198/3 obr.106 Kraków , Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116937 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Thu, 17 Oct 19 16:19:19 +0200
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej ul.Rączna dz. 107/4,107/5,107/6,379,110/6 obr.106 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116938 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Thu, 17 Oct 19 16:15:28 +0200
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej ul.Rączna dz 107/4,107/5,107/6,379,110/6 obr.106 Krakow, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116939 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Thu, 17 Oct 19 16:11:37 +0200
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej ul.Cechowa dz.114/2,114/1,113,115,93/3,93/2 obr.65 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116940 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej

]]>
Thu, 17 Oct 19 15:52:34 +0200
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej ul.Rydla dz. 167/84,167/83,167/82 obr. 2 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116942 Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej

]]>
Thu, 17 Oct 19 15:47:06 +0200
Zgłoszenie budowy sieci gazowej oraz przyłącza gazu ul.Łokietka dz. 284,338/1 obr.32 dz. 725 obr.33 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116941 Zgłoszenie budowy sieci gazowej oraz przyłącza gazu

]]>
Thu, 17 Oct 19 14:52:15 +0200
Zgłoszenie budowy kanalizacji sanitarnej ul.Pod Pomnikiem dz. 260/5 obr.102 dz.624/12 obr.101 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116943 Zgłoszenie budowy kanalizacji sanitarnej

]]>
Thu, 17 Oct 19 14:46:46 +0200
Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej ul.Osterwy dz. 268/1 obr.95 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116934 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej

]]>
Thu, 17 Oct 19 14:38:17 +0200
2Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Sokołowskiego dz.889/2,895 obr.23 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116929 Budowa budynku jednorodzinnego.

]]>
Thu, 17 Oct 19 13:24:53 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116921 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 540/13, 956/1, 956/2 obr. 21 Krowodrza przy ul. Bielańskiej w Krakowie"

]]>
Thu, 17 Oct 19 13:11:29 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci gazowej średniego ciśnienia i przyłącza, al 29 Listopada na działkach nr 690, 263/2, 264, 262, obręb 22, jedn. ewid. Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116917 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 17 Oct 19 12:55:52 +0200
Obwieszczenie ds. AU-02-6.6733.273.2019.WKA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116919 „Budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej 110 kV relacji PT Podłęże – PT Kraków Płaszów, w ramach inwestycji: „Budowa dwóch napowietrzno-kablowych linii 110 kV zasilających podstację trakcyjną Kraków Płaszów”, na działkach nr 339, 340 obr.104 Podgórze w rejonie ul. Złocieniowej w Krakowie”

]]>
Thu, 17 Oct 19 12:49:09 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116918 „Budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej 110 kV relacji PT Podłęże – PT Kraków Płaszów, w ramach inwestycji: „Budowa dwóch napowietrzno-kablowych linii 110 kV zasilających podstację trakcyjną Kraków Płaszów”, na działkach nr 339, 340 obr.104 Podgórze w rejonie ul. Złocieniowej w Krakowie”

]]>
Thu, 17 Oct 19 12:46:49 +0200
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „Media informacyjne, które łączą” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116910 Thu, 17 Oct 19 12:12:12 +0200 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116914 „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN, budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nN na działkach nr 211, 200, 202, 201/2, 234, 201/1, 203/1, 203/2, 203/3, 233/23, 233/22, 233/21, 233/20, 179 obr. 27 Nowa Huta przy ul. Brzeskiej i Drożyska w Krakowie”.

]]>
Thu, 17 Oct 19 11:50:55 +0200
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116911 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Międzynarodowe Mistrzostwa sztafet uczniów na ergometrach wioślarskich”

]]>
Thu, 17 Oct 19 11:27:23 +0200
OBWIESZCZENIE ds. AU-02-6.6733.338.2019.DBO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116909 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 174, 199 obr. 7 Krowodrza przy ul. Józefa Becka w Krakowie”.

]]>
Thu, 17 Oct 19 11:12:04 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ds. AU-02-6.6733.361.2019.SDU http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116908 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na działce nr 104 obr. 79 Podgórze w ul. Bogucianka (od rejonu budynku 153 do skrzyżowania z ul. Wielogórską) w Krakowie"

]]>
Thu, 17 Oct 19 10:16:08 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116889 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu ul.Słomczyńskiego 12 dz. nr 572/51 obr. 29 Krowodrza.

]]>
Thu, 17 Oct 19 08:55:10 +0200
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116888 Zawiadomienie o wydaniu decyzji z dnia 11.10.2019r. znak WS-05.6131.1.479.2019.MW zezwalającej na usunięcie 1 drzewa z terenu ul.Zawodzie 7 dz. nr 1182/5 obr. 43 Krowodrza.

]]>
Thu, 17 Oct 19 08:44:25 +0200
W dniu 2 listopada 2019 r. nieczynne punkty obsługi mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa w galeriach handlowych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116887 Nieczynne punkty obsługi mieszkańców w galeriach handlowych w sobotę 2 listopada 2019 r.

]]>
Thu, 17 Oct 19 08:42:03 +0200
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 477 z dz.478,476,475,463,465,467,469,158,154_4, jedn. ewid. Nowa Huta, obr. 31 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116884 Thu, 17 Oct 19 08:33:52 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 462 z dz.412_2,153_2,463,465,464,161,150, jedn. ewid. Nowa Huta, obr. 31 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116882 Thu, 17 Oct 19 08:32:06 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 338_5 z dz.436_5,436_24,436_25,337_7,337_5,337_9,338_7,343_9,343_5,343_7,346_6, jedn. ewid. Nowa Huta, obr. 12 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116881 Thu, 17 Oct 19 08:30:12 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 463 oraz 475 z dz. 153_2,462,464,465,477,478,476, jedn. ewid. Nowa Huta, obr. 31 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116880 Thu, 17 Oct 19 08:28:08 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 335 z dz. 426_5,333_2,334_2,336_2, jedn. ewid. Nowa Huta, obr. 12 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116878 Thu, 17 Oct 19 08:26:12 +0200 Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116877 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z gatunku klon zwyczajny z terenu dz. nr 34/21 obr. 8 Podgórze przy ul. Praskiej 60.

]]>
Wed, 16 Oct 19 15:16:17 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2019/2/19 ul. Lentza 2 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116876 Wed, 16 Oct 19 15:06:25 +0200 Informacja o wniesieniu sprzeciwu /Decyzja Nr 20/6743.7/2019 z 15.10.2019 r./ ul. Osterwy - boczna w Krakowie, budowa sieci wodociągowej /dz. nr 26, 27/1, 28/5, 32/1 obr. 96 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116875 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Wed, 16 Oct 19 15:04:52 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Potrzask w Krakowie, budowa sieci wodociągowej na dz. nr 244/1, 261/2 obr. 102 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116873 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

 

]]>
Wed, 16 Oct 19 14:55:35 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa osiedlowej sieci cieplnej z przyłączami na działkach nr 89/4, 89/3, 59/4, 101/33, 101/35, 101/32, obręb 21, jedn. ewid. Śródmieście przy ul. Reduta w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116870 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 16 Oct 19 14:40:50 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci wodociągowej na działkach nr 179, 523 obr. 40, jedn. ewid. Krowodrza w Krakowie przy ul. Truszkowskiego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116868 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 16 Oct 19 13:58:22 +0200
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116867 "Budowa budynku wielofunkcyjnej hali sportowej na terenie AGH" wraz z układem komunikacyjnym i infrastrukturą zewnętrzną na działkach nr 333/5, 333/6, 333/7, 276/22, 276/23, 272/8, 272/30, 272/31, 124/4, 123/4, 123/5, 122/9, 122/3, 122/4, 122/7, 121/1, 140/3, 140/4, 140/5, 140/8, 140/11, obręb 5 Krowodrza w rejonie ulic: Armii Krajowej, Piastowskiej, Buszka, Tokarskiego w Krakowie”.

]]>
Wed, 16 Oct 19 13:51:17 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116866 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew z terenu przy ul. Skarżyńskiego 4 - dz. nr 21/74 obr. 6 Nowa Huta.

]]>
Wed, 16 Oct 19 13:31:25 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Szymona Szymonowica w Krakowie, budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 440, 278/3 obr. 41 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116865 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 16 Oct 19 13:22:40 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Kłuszyńska w Krakowie, rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 64/9, 66/4, 69/6 obr. 87 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116864 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 16 Oct 19 13:11:14 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Krzyżańskiego w Krakowie, budowa sieci wodociągowej ø110 na dz. nr 365/15 obr. 93 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116863 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 16 Oct 19 12:56:06 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci gazowej oraz przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku handlowo-usługowego w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 22, na dz. nr 1410, obr. 33 Krowodrza; dz. nr 1093, obr. 34 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116851 Informacja o braku wniesienia spreciwu

]]>
Wed, 16 Oct 19 12:31:39 +0200
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 7,12,22_1,52 z dz. sąsiednimi, jedn. ewid. Nowa Huta, obr. 35 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116843 Wed, 16 Oct 19 11:38:43 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 65 oraz d. 105 z dz. sąsiednimi, jedn. ewid. Nowa Huta, obr. 34 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116842 Wed, 16 Oct 19 11:36:46 +0200 Zaproszenie na spotkanie dot. projektu planu miejscowego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116839 WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UMK zaprasza na spotkanie, na którym zostanie zaprezentowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WESOŁA - REJON ULICY KOPERNIKA".
Spotkanie odbędzie się w dniu 29 października 2019 r. o godz. 17:00 w Sali Obrad UMK, pl. Wszystkich Świętych 3-4
(-> Odnośnik do strony planu)

]]>
Wed, 16 Oct 19 09:32:52 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania . http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116840 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 13 szt. drzew z terenu przy ul. Jerzmanowskiego 30 dz. nr 407/7 obr. 55 Podgórze, ul. Jerzmanowskiego 32 dz. nr 407/10 obr. 55 Podgórze, ul. Jerzmanowskiego 28 dz. nr 407/7 obr. 55 Podgórze, ul. Jerzmanowskiego 36 dz. nr 407/16 obr. 55 Podgórze, ul. Kurczaba 31 dz. nr 407/9 obr. 55 Podgórze, ul. Teligi 32 dz. nr 407/3 obr. 55 Podgórze.

]]>
Wed, 16 Oct 19 09:31:18 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania . http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116838 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu przy ul. Złocieniowa 29, dz. nr 250/6 obr. 104 Podgórze.

]]>
Wed, 16 Oct 19 09:24:45 +0200
informacja o braku wniesienia sprzeciwu do Rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Krakowie, ul. Petrażyckiego, działki nr 245/1, 115/1, 115/3, 115/7, 115/5 obr. 84 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116837 informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 16 Oct 19 09:05:26 +0200
XXVII sesja Rady Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116824 Została zwołana XXVII sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 23 października 2019 roku o godzinie 10:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

]]>
Tue, 15 Oct 19 14:47:11 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci oraz przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 907, 25, 26 obr. 29 Krowodrza przy ul. Witkowickiej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116823 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 15 Oct 19 13:55:31 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej na działkach nr 261/4, 262/2 i 262/1 obręb 33 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Turonia w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116821 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 15 Oct 19 12:41:42 +0200
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116820 Punkt zbierania odpadów w Krakowie przy ulicy Igołomskiej 10M, na działce nr 10/13, obręb 42 Kraków.

]]>
Tue, 15 Oct 19 12:32:51 +0200
OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116819 „Budowa elektroenergetycznej sieci SN 15kV, budowa elektroenergetycznej sieci nN 0,4kV, budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz czterech złącz kablowych SN 15kV w Krakowie na os. Pleszów, os. Chałupki, os. Branice na działkach nr 37, 3, 34, 1/24, 4, 1/12, 35, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 30, 31, 18/1, 18/2, 24, 32, 6, 5, 1/18 obr. 38 Nowa Huta dz. 426, 2/1, 2/2, 2/10, 2/11, 37, 43, 44/1, 44/2, 44/9, 45, 46, 112, 47, 111/5, 111/3, 48/3, 111/6, 111/4, 111/2, 49/3, 49/5, 110/4, 110/6, 533/4, 537, 538 obr.39 Nowa Huta, dz. 290, 44, 43/2, 43/3, 307, 42, 41/1, 41/2, 69, 70, 39, 38 obr.40 Nowa Huta, dz.243, 203/12, 203/19, 203/15, 210, 211, 212, 213, 214, 215/1, 215/2, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222 obr. 41 Nowa Huta w rejonie ulic: Suchy Jar, Branicka, Karowa, Młotków, Łubinowa w Krakowie”

]]>
Tue, 15 Oct 19 12:24:02 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci gazowej oraz budowa dwóch przyłaczy gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 269/2, 787, 279/1 obr. 29 Krowodrza przy ul. Koralowej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116818 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 15 Oct 19 12:22:22 +0200
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116817 „Budowa dwóch budynków mieszkalno-usługowych wielorodzinnych na wspólnym dwupoziomowym garażu podziemnym wielostanowiskowym na dz. nr 229/99 obr. 9 Podgórze przy ul. Kobierzyńskiej w Krakowie oraz budowa wewnętrznej drogi przeciwpożarowej, placu manewrowego na dz. nr 229/96"

]]>
Tue, 15 Oct 19 12:20:29 +0200
Obwieszczenie ds. AU-02-6.6733.272.2019.WKA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116816 „Budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej 110 kV relacji GPZ Bieżanów – PT Kraków Płaszów i PT Podłęże – PT Kraków Płaszów, w ramach inwestycji: „Budowa dwóch napowietrzno-kablowych linii 110 kV zasilających podstację trakcyjną Kraków Płaszów”, na działkach nr 1/41 obr.52 Podgórze, 1/17 obr.54 Podgórze, w rejonie ul. Prokocimskiej w Krakowie”

]]>
Tue, 15 Oct 19 12:20:23 +0200
OBWIESZCZENIE o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116815 „Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 178, 174, 322 obr. 30 Nowa Huta, 348, 243, 244, 223, 240, 238, 239, 347/2, 347/6, 347/5, 347/4, 347/3, 264/2 obr. 29 Nowa Huta w rejonie ul. Zakępie w Krakowie”

]]>
Tue, 15 Oct 19 12:15:46 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Sucharskiego dz 25/17,25/18,422/4 obr.103 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116814 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Tue, 15 Oct 19 11:06:04 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej , przebudowa sieci wodociągowej ul.Korepty dz. 29/3,29/6,29/7,689/1 obr. 101 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116813 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej , przebudowa sieci wodociągowej

]]>
Tue, 15 Oct 19 11:00:15 +0200
Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cieplnej ul.Limanowskiego dz. 544/19,259/6,259/7,259/8,263,261,260/1 obr.13 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116812 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cieplnej

]]>
Tue, 15 Oct 19 10:47:50 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Kolna dz. 424/11,425/20,425/13 obr.2 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116811 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Tue, 15 Oct 19 10:45:24 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Kolna dz. 424/11,425/20,425/13 obr.2 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116810 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Tue, 15 Oct 19 10:42:25 +0200
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej ul.Wojciechowskiego / Odmogile dz. 193/5,196/7 obr.44 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116809 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Tue, 15 Oct 19 10:40:13 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Orszańska dz. 256,257,122/6,121/1,94/3,94/2,98/2 obr.95 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116808 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Tue, 15 Oct 19 10:29:24 +0200
Zgłoszenie usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej ul.Błotniska dz. 226,422,234/2 obr.81 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116807 Zgłoszenie usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej

]]>
Tue, 15 Oct 19 10:25:30 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116805 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu ul.Palacha 3-9 dz. nr 44/4 obr. 44 Krowodrza.

]]>
Tue, 15 Oct 19 09:33:54 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116804 „Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 546/10, 542/7, 542/1, 546/1, 699, 530/14, 542/2 obr. 34 Krowodrza w drodze bocznej od ulicy Na Polach w Krakowie.”

]]>
Tue, 15 Oct 19 09:21:35 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116803 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 drzew z terenu ul.Palacha dz. nr 44/3 obr. 44 Krowodrza.

]]>
Tue, 15 Oct 19 09:20:25 +0200
Wykaz obejmujący lokal użytkowy przeznaczony do sprzdaży - wtrybie bezprzetargowym - na rzecz najmcy http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116781 Tue, 15 Oct 19 00:00:02 +0200 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116801 „Budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej 110 kV relacji GPZ Bieżanów – PT Kraków Płaszów i PT Podłęże – PT Kraków Płaszów, w ramach inwestycji: „Budowa dwóch napowietrzno-kablowych linii 110 kV zasilających podstację trakcyjną Kraków Płaszów”, na działkach nr 1/41 obr.52 Podgórze, 1/17 obr.54 Podgórze, w rejonie ul. Prokocimskiej w Krakowie”

]]>
Mon, 14 Oct 19 15:12:53 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116800 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Bartniczej w Krakowie, na działkach nr 196/3, 491 obr. 31 Nowa Huta”

]]>
Mon, 14 Oct 19 14:25:05 +0200
OBWIESZCZENIE ds. AU-02-6.6733.170.2019.DBO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116799 „Rozbudowa sieci cieplnej polegająca na likwidacji istniejącej i budowie nowej sieci ciepłowniczej położonej na działkach nr 281/1, 282/1, 282/2, 284/2, 284/3, 288/1, 288/2, 286 obr. 9 Podgórze oraz na dz. nr 275/1 obr. 31 Podgórze przy ul. Pychowickiej w Krakowie”,

]]>
Mon, 14 Oct 19 14:06:56 +0200
Ogłoszenie uzupełniającego konkursu na realizację programów polityki zdrowotnej w Dzielnicach w 2019 roku http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116798 Mon, 14 Oct 19 13:47:56 +0200 Zgłoszenie przebudowy rowu melioracyjnego ul.Czajna/ Mokra dz. 131/12,131/17 obr.60 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116796 Zgłoszenie przebudowy rowu melioracyjnego

]]>
Mon, 14 Oct 19 13:22:56 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej ul.Prażmowskiego dz. 70/3,70/4,obr.84 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116793 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

]]>
Mon, 14 Oct 19 13:14:05 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Tetmajera dz. 519/1,46/8,46/10,46/12,46/14,46/6 obr.40 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116792 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Mon, 14 Oct 19 13:06:40 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Tetmajera dz. 519/1,46/8,46/10,46/12,46/14,46/6 obr.40 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116791 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Mon, 14 Oct 19 13:03:42 +0200
Zgłoszenie budowy sieci gazowej wraz z przyłaczem ul. Strażacka dz. 321,143/10,143/13,141/11,141/7 obr.21 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116790 Zgłoszenie budowy sieci gazowej wraz z przyłaczem

]]>
Mon, 14 Oct 19 13:00:17 +0200
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116787 "Rozbudowa Kolejowych Zakładów Nawierzchniowych "Bieżanów" Sp. z o.o." zlokalizowanych przy ul. Półłanki 25 w Krakowie realizowana na działkach 118/1, 118/2, 118/3, 118/4, 118/5, 118/6, 120/1, 120/2 oraz 16/7, 157/1, 239/2 obr. nr 25 Podgórze.

]]>
Mon, 14 Oct 19 12:57:55 +0200
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazu wraz z budową przyłącza ul.Tymiankowa dz. 107/5,107/6,107/9 obr.33 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116788 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazu wraz z budową przyłącza

]]>
Mon, 14 Oct 19 12:57:44 +0200
Obwieszczenie w związku z wszczęciem z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego kamienicy przy ul. Długiej 53 w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116789 Zawiadamia się o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego kamienicy przy ul. Długiej 53 w Krakowie

]]>
Mon, 14 Oct 19 12:57:39 +0200
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej wraz z przyłączami dz. 234/61,234/62 obr.58 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116786 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej wraz z przyłączami

]]>
Mon, 14 Oct 19 12:55:02 +0200
Zgłoszenie budowy sieci gazu i przyłącza ul.Jasnogórska dz.1410 obr.33 dz.1093 obr.34 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116785 Zgłoszenie budowy sieci gazu i przyłącza

]]>
Mon, 14 Oct 19 12:48:55 +0200
wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116784 Mon, 14 Oct 19 12:25:22 +0200 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania . http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116782 "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i usługowego wraz z garażami podziemnymi i naziemnymi parkingami samochodowymi na działkach 141/4, 141/6, 177, 178/1, 178/2 wraz towarzyszącym im zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach nr 141/4, 141/6, 177, 178/1, 178/2, 134/2, 139, 140 obr. 7 Śródmieście przy ul. Prandoty i al. 29 Listopada w Krakowie"

]]>
Mon, 14 Oct 19 11:17:46 +0200
informacja o wynikach przetargów ustnych ograniczonych przeprowadzonych w dniu 3.10.2019 r.. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116783 Mon, 14 Oct 19 11:13:05 +0200 Informacja o planowanej w październiku 2019 r. wycince drzew z terenów zieleni miejskiej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116388 Tue, 15 Oct 19 14:54:37 +0200