Andrzej Ciepiela
ur. 1939 r., wykształcenie wyższe - dr inż.,
adiunkt w Akademii Górniczo-Hutniczej.


Przynależność klubowa:
Klub Radnych na rzecz AWS

Dzielnica: okręg nr 4 Dzielnica IV

Komisje w jakich pracuje:
Główna;
Infrastruktury Komunalnej;
ds. Dzielnic i Inicjatyw Lokalnych
(przewodniczacy).