Podatki

Przynależność do wspólnoty mieszkańców Krakowa wiąże się z koniecznością ponoszenia przez nas wszystkich pewnych ciężarów, którymi są podatki i opłaty lokalne. Bez nich gmina nie byłaby w stanie realizować swoich zadań.

Niniejsza strona prezentuje informacje o poszczególnych podatkach pobieranych przez Wydzial Podatków i Opłat. Tu również można znaleźć odpowiednie procedury i niezbędne formularze podatkowe.

 

Zobacz też informacje w dziale: Opłaty


Wpłat z tytułu  wyżej wymienionych podatków, a także opłat i innych należności, można dokonywać na rachunki bankowe lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Banku Polskiego SA na terenie Krakowa i kasach urzędu.

Informacja telefoniczna 12 616 9295


Pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego.

 

Krakowski Portal Podatnika - nowe źródło informacji o podatkach i opłatach lokalnych.

KPP 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-10-24 15:18:12
ROBERT NOWAK
 Edycja
2018-12-31 12:11:15
ROBERT NOWAK
 Edycja
2018-01-15 14:07:06
ROBERT NOWAK
 Edycja
2018-01-15 14:06:29
ROBERT NOWAK
 Edycja
2018-01-09 14:08:30
ROBERT NOWAK
 Edycja
2016-12-28 14:04:08
ROBERT NOWAK
 Edycja
2016-01-05 08:34:14
ROBERT NOWAK
 Edycja
2016-01-05 08:34:14
ROBERT NOWAK
 Edycja
2016-01-04 15:03:21
ROBERT NOWAK
 Edycja
2016-01-04 15:03:21
ROBERT NOWAK
 Edycja