Programy miejskie poświęcone wspieraniu przedsiębiorczości

Obecnie obowiązują dwa programy:

 

Krakowski Program Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta przyjęty UCHWAŁA NR LXII/1347/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Krakowskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta 2016 -2020.

 

Program gospodarczego wspierania przesiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających -

 UCHWAŁA NR LXXXI/1060/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września 2009 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarczego wspierania przesiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających z późniejszymi zmianami,

 

 

 Więcej informacji o Programach, w tym sprawozdania z realizacji


  

Realizacja zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze wspierania przedsiębiorczości z pominięciem otwartego konkursu ofert (artykuł 19a) - zmiana terminu!!!

Realizacja zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze wspierania przedsiębiorczości z pominięciem otwartego konkursu ofert (2020r.) - informacja o zasadach przeprowadzania procedury w roku 2020.

 

Ze względu na sytuację społeczną związaną ze stanem zagrożenia epidemiologicznego, Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji zmuszony jest przesunąć ogłoszenie naboru ofert z tytułu art 19a. Zmiana przewidywanego terminu ogłoszenia naboru ofert z tytułu art. 19a.

Poprzednio termin wyznaczono na dzień 1 kwietnia. Ponieważ jednak sytuacja zmienia się dynamicznie, a dodatkowo opracowywane są, tak przez Miasto jak i przez rząd, programy mające służyć wspieraniu przedsiębiorczości, Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji UMK podjął decyzję o kolejnym przesunięciu terminu naboru, aby umożliwić NGO działania, gdy będą one możliwe bez narażania się na kontakt z wirusem oraz by lepiej dostosować je do nowej sytuacji.

Nowy termin naboru ogłosimy wkrótce.

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Konkurs "Mój Pierwszy Biznes"

 

Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Miasta Krakowa zaprasza uczniów krakowskich szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w Konkursie "Mój Pierwszy Biznes".

Przedmiotem konkursu jest przygotowany przez uczestników biznes plan prezentujący pomysł na biznes.

Dla zwycięzców Konkursu przewidziano następujące nagrody pieniężne:

1. Nagrody Prezydenta Miasta Krakowa:

a) I miejsce – nagroda główna: 5 000 zł.

b) II miejsce: 3 500 zł.

c) III miejsce: 2 000 zł.

d) Nagroda dla opiekuna merytorycznego zwycięskiego zespołu: 1 500 zł.

2. Nagroda ABSL za najbardziej innowacyjny Biznes Plan: 3 000 zł.

3. Nagroda IPH w Krakowie w kategorii „Młody Przedsiębiorca Odpowiedzialny Społecznie”: 3000 zł.

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 2430/2019 w sprawie określenia wysokości nagród finansowych w Konkursie „MÓJ PIERWSZY BIZNES” dla uczniów krakowskich szkół ponadpodstawowych.

 

 


 

Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego pn. „Krakowski Tydzień Startupów #startKRKup”

Zarządzenie Nr 1751/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12.07.2019 r. w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2019 zadania publicznego pn. „Krakowski Tydzień Startupów #startKRKup” w zakresie „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego pn. „Kraków dla MSP”

Zarządzenie Nr 1050/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 07.05.2019 r. w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2019 zadania publicznego pn. „Kraków dla MSP” w zakresie „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”

 

 

  Lp. Sygnatura oferty Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego Liczba uzyskanych punktów Kwota dotacji Uwagi
1. PI-06.524.1.12.2019 Krakowski Park Technologiczny Toulouse Innovation Adventure 34,8 33 030,00 zł -
2. PI-06.524.1.11.2019 Fundacja Kraków Miastem Startupów Szkoła Letnia Innowacji i Przedsiębiorczości 2019 33,8 29 680,00 zł -
3. PI-06.524.1.5.2019 Małopolskie Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców Inkubator Przedsiębiorczości Nowa Huta 33,8

78 890,00 zł

 -

4. PI-06.524.1.7.2019 Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych Projekt: firma 33,4 22 581,00 zł  -
5. PI-06.524.1.6.2019 Stowarzyszenie B1 Innowator NH 32,4 66 057,00 zł -
6. PI-06.524.1.1.2019 Fundacja Inicjatyw Gospodarczych, Analitycznych i Technologicznych #digitalfest 2019 31,8

36 000,00 zł

 

ŁĄCZNA KWOTA DOTACJI: 266 238,00 zł 

 

 

Ogłoszenie naboru projektów do Otwartego Konkursu Ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego pn. „Kraków dla MSP” oraz ogłoszenie naboru do Komisji Konkursowej

ZARZĄDZENIE NR 297/2019 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 12.02.2019 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego pn. „Kraków dla MSP” w zakresie „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” oraz naboru na członków komisji konkursowej.

 

Więcej informacji o konkursie i naborze kandydatów do Komisji Konkursowej

 

 

Wyniki Otwartych Konkursów Ofert w poprzednich latach.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Projekt “Growing Internationally – Krakow`s economy on the rise”

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa 3: Przedsiębiorcza Małopolska,

Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza małopolski.

 

Wartość projektu: 1 953 308,50 PLN

Wartość dofinansowania: 1 660 312,23 PLN

 

Jednostka Realizująca: Wydział Rozwoju Miasta

Okres realizacji: 16 maja 2016 - 31 grudnia 2018

 

Opis projektu:

Celem projekt jest kreowanie wizerunku gospodarczego Krakowa, Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego oraz Województwa Małopolskiego jako regionu atrakcyjnego do inwestycji i prowadzenia działalności gospodarczej oraz regionu nowoczesnych rozwiązań w gospodarce, opartych na współpracy biznesu, samorządu i nauki. Projekt przyczyni się do zwiększenia potencjału MŚP regionu poprzez kreowanie sieci współpracy z partnerami ukraińskimi, stworzenie warunków dla ich ekspansji na rynek ukraiński oraz poprzez kreowanie sieci współpracy lokalnych środowisk naukowych, biznesowych i startupowych i promowanie ich jako mocnego wsparcia dla marki Krakowa i Małopolski.

W ramach projektu zaplanowany jest również udział Miasta Kraków w trzech edycjach międzynarodowych Targów Nieruchomości Inwestycyjnych EXPO REAL w Monachium. Formuła targów nastawiona jest na przekaz informacji dotyczących potencjału i gospodarczych możliwości miasta, dotarcie do jak największej liczby inwestorów z ofertą inwestycyjną oraz kreowanie w środowisku biznesowym mocnej, stabilnej i konkurencyjnej marki Krakowa jako miasta atrakcyjnego inwestycyjnie.

Projekt przyczyni się do:

• tworzenia sieci współpracy pomiędzy małopolskimi przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu, pracownikami naukowymi i studentami zainteresowanymi komercjalizacją wyników ich badań a ich odpowiednikami na Ukrainie,

• stworzenia warunków, dzięki którym Kraków i Małopolska nie staną się jedynie przystankiem dla ukraińskich przedsiębiorców i startupów na drodze na zachód, ale trwale zwiąże ich z Krakowem i Małopolską,

• wzmocnienia wizerunku gospodarczego regionu, wzrostu liczby przedsiębiorstw sprawnie działających na terenie Krakowa i Małopolski, poszerzenia rynków zbytu dla MŚP (poprzez ekspansję na rynek ukraiński).

 

 

 Więcej informacji na temat projektu

 

Projekt został zakończony.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

CERIecon Playpark - infomacje o projekcie.

 

 

CERIecon Playpark jest realizowany w ramach: projektu CERIecon – „CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network”, realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Europa Środkowa (Central Europe). Gmina Miejska Kraków jest jednym z 14 partnerów projektu.

 

Program trwa 6 miesięcy i kończy się wielkim finałem, podczas którego krakowskie startupy mogą rywalizować ze startupami z innych części Europy. Pierwszy finał, który odbył się w lutym 2018 roku w Stuttgarcie wygrał krakowski startup przygotowywany przez naszych ekspertów!

 

Playpark adresowany jest do start-upów oraz osób bądź stowarzyszeń, które chciałyby przekuć swój pomysł, projekt, prototyp, działanie itp. w ofertę biznesową, ale brakuje im doświadczenia bądź wiedzy w tym zakresie. Jeśli masz pomysł na taka innowację także możesz skorzystać z naszej oferty. Nasi eksperci pomogą Ci w jej dopracowaniu i skomercjalizowaniu. Szukamy nie tylko ofert biznesowych, ale także innowacji społecznych! Powstający w krakowskim Playparku startup innowacji społecznych dotarł podczas spotkania w Stuttgarcie do półfinału i zebrał wysokie oceny jury.

 

Koncepcja CERIecon Playpark ma na celu stworzenie optymalnego środowiska do generowania pomysłów, rozwoju, doskonalenia i przekształcania pomysłów w przedsiębiorców i młodych firmach w konkurencyjne i kompetentne organizacje gotowe na rynki i konkurentów.

 

CERIecon Playpark udostępnia uczestnikom projektu przestrzeń (pomieszczenia) dla rozwoju pomysłów i zakładania przedsiębiorstw.

 

Projekt został zakończony.

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

     

Porozumienie na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości w Krakowie

Celem Porozumienia jest stworzenie platformy współdziałania Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami zrzeszającymi i reprezentującymi przedsiębiorców krakowskich, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji małych i średnich przedsiębiorstw. Istotną rolę Porozumienia jest także stworzenie możliwości wymiany informacji i doświadczeń dla poszczególnych instytucji na szerokim forum. Rola Miasta ogranicza się do wykonywania zadań administracyjnych, tzn. zapewnienia pomieszczenia na spotkania Porozumienia, obsługi korespondencyjnej oraz protokołów (oraz w niektórych przypadkach zaproponowaniu tematyki spotkań).

 

Więcej informacji o Porozumieniu, w tym protokoły ze spotkań Porozumienia.

 


 

Strona business.krakow.pl

Urząd Miasta Krakowa, Wydział Rozwoju Miasta zaprasza na stronę: www.business.krakow.pl, stworzoną by służyć pomocą małym i średnim przedsiębiorstwom. Znajdą na niej Państwo: 
- informacje i porady dotyczące rozpoczęcia i prowadzenia działalności w zakresie małych i średnich przedsiębiorstw, 
- adresy ośrodków informowania i wspierania przedsiębiorczości,
- listę wybranych instytucji wspierających przedsiębiorców,
- serwis gospodarczy 

Dofinansowanie dla przedsiębiorców

Portal Funduszy Europejskich

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-05-13 11:19:23
PAWEŁ MAJKA
 Edycja
2020-05-13 11:16:06
PAWEŁ MAJKA
 Edycja
2020-03-30 12:43:14
PAWEŁ MAJKA
 Edycja
2020-03-12 11:11:35
PAWEŁ MAJKA
 Edycja
2020-03-12 11:06:59
PAWEŁ MAJKA
 Edycja
2020-03-05 08:11:18
PAWEŁ MAJKA
 Edycja
2020-03-05 08:05:53
PAWEŁ MAJKA
 Edycja
2020-02-21 09:21:09
PAWEŁ MAJKA
 Edycja
2020-02-11 12:43:42
PAWEŁ MAJKA
 Edycja
2020-02-11 12:34:16
PAWEŁ MAJKA
 Edycja