Dokument archiwalny

Adam GRELECKI

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

 

Adam GRELECKI


Mandat z listy wyborczej Prawa i Sprawiedliwości z okręgu wyborczego Nr 6 (sześciomandatowego obejmującego Dzielnice XIV Czyżyny, XV Mistrzejowice, XVII Wzgórza Krzesławickie). Otrzymał 469 głosów.

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego

 

Pracuje w Komisjach RMK:

- Infrastruktury

- Praworządności

- Promocji i Turystyki

- Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa

- Dialogu Obywatelskiego

- Sportu i Kultury Fizycznej 


Adam Grelecki – L 61,zonaty: żona Krystyna, 2 dzieci: syn Piotrek, córka Sylwia.

Wykształcenie – średnie techniczne

Urodzony 10.07.1955 roku w Krakowie

Moja dotychczasowa działalność opiera się na pracy zawodowej w Hucie Katowice i HTS Kraków 30 lat i pracy społecznej 25 lat.

 

Staż działalności Związkowej NSZZ Solidarność:

Rok 1980-2001 – NSZZ Solidarność – huta Katowice, im Lenina i im. Sendzimira

Pełnione funkcje;

1. Członek komisji wydziałowej W17 Huta Katowice, W17 – Huta Lenina

2. Członek komisji wydziałowej, PRB-Belmer – HTS SA

3. Członek Komisji zakładowej, skarbnik 2 kadencje 1993-2001

4. SIP NSZZ Solidarność – 1994 – 1998

5. Przewodniczący Komisji Wydziałowej PRB – Belmer – HTS S.A./ 3 kadencje 1990 – 2001

6. Członek Rady Rejonowej Reprezentantów Polskiego Czerwonego Krzyża w HTS SA 1992-1996, 1997-2001 dwie kadencje

 

Rok 2002 – 2016:

Staż Samorządowy:

Radny Dzielnicy XV Mistrzejowice w latach 2002 – 2006 oraz 2006 – 2010 pełnione funkcje:

Wiceprzewodniczący Komisji Praworządności. 2002-2006

Członek komisji rewizyjnej – 2002 – 2006

Członek Zarządu DZ XV MK – 2006 – 2010

Sekretarz zespołu „Bezpieczny Kraków” 2 kadencje – DZ XV 2010 – 2014 i 2016 – 2020 – nadal

 

Staż Sądowniczy:

Ławnik Sądowy 2 kadencje – 2003 – 2007 Sad Rej Wydział II Karny, 2012 – 2015 – Sąd Pracy i Ub Sp, 2016 – Sąd Okręgowy Wydział III Karny – rezygnacja Marzec 2016, w związku z otrzymaniem mandatu RMK.

 

Staż działalności na niwie ściśle charytatywnej:

Od roku 2007 – Wiceprezes Stowarzyszenia Pomocy Bezrobotnym i Osobom Pokrzywdzonym Przez Los, aktywny działacz, koordynacja, organizacja, szkolenie stażystów, szkolenie młodzieży, przygotowanie bezrobotnych na rynek pracy, we współpracy z GUP, Klubami Integracji Społecznej MOPS-u nadal.

Od roku 2007 założyciel i Przewodniczący Stowarzyszenia Mieszkańców „Mistrzejowice” nadal.

Od roku 2008 – założyciel Młodzieżowego Klubu Sportowego – MKS „Mistrzejowice” przy Stowarzyszeniu Pomocy Bezrobotnym i Osobom Pokrzywdzonym Przez Los, nadal.

 

Program działania jako Randego Miasta Krakowa:

- poprawa warunków życia mieszkańców naszego Miasta,

- dialog społeczny przy inwestycjach kontrowersyjnych,

- budowa parkingów wewnątrz osiedli, remonty dróg i chodników w osiedlach

- Termoizolacja bloków z płyty

- usprawnienie komunikacji miejskiej

- bezpieczeństwo i porządek publiczny, usprawnienie działań służb mundurowych

- promocja Miasta na świecie ściślejsza współpraca z Polonią Amerykańską – NJ - Chicago

 

 

 

 

Dyżury

 

Oświadczenia majątkowe

 

Interpelacje radnych

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
BEATA KOWALÓWKA - DYREKTOR KANCELARII
Osoba publikująca:
KONRAD SZUBA
Data wytworzenia:
2016-03-30
Data publikacji:
2016-03-30
Data aktualizacji:
2018-11-23