Sławomir PIETRZYK

 

Klub Radnych Przyjazny Kraków

 

Sławomir PIETRZYK
Mandat z listy wyborczej Komitetu Wyborczego Wyborców Jacka Majchrowskiego z okręgu wyborczego Nr 7 (sześciomandatowego obejmującego Dzielnice XVI Bieńczyce, XVIII Nowa Huta). Otrzymał 1288 głosów.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa

 

Pracuje w Komisjach RMK:

- Mienia i Rozwoju Gospodarczego

- Edukacji

- Infrastruktury

- Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa

- Głównej - Wiceprzewodniczący Komisji

- Zespół opiniujący ds. wyboru ławników

- Komitet Audytu dla Gminy Miejskiej Kraków 

- Komisja ds. Zbadania Zmian w Związku z realizacją Organizacji Ruchu w Strefach Płatnego Parkowania, Projektu Mobilny Kraków oraz Polityki Transportowej dla Miasta Krakowa - Komisja zakończyła działalność - uchwała CVII/2741/18

 

 

Urodził się 24 listopada 1950 roku w Kielcach. Ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiował podyplomowo dziennikarstwo na Wydziale Filologii UJ. Jest dziennikarzem z 37-letnim stażem oraz nauczycielem. Obecnie wykonuje oba zawody. Pracuje w "Głosie Tygodniku Nowohuckim" jako redaktor oraz nauczyciel mianowany prawa w Policealnym Studium Pracowników Służb Medycznych i Społecznych. Jest członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. W tym drugim stowarzyszeniu działa aktywnie pełniąc funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego oraz prezesa Oddziału Małopolskiego SD RP.

 

Radny Miasta Krakowa IV, VI i VII kadencji od 2010 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa, reprezentuje Klub "Przyjazny Kraków". Od 25 lat zarządza, jako prezes zarządu, jednoblokową spółdzielnią mieszkaniową wiążąc się z ruchem spółdzielczym, gdzie obecnie jest prezesem Rady Nadzorczej Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Krakowie. Współpracuje ze środowiskami kombatanckimi w Nowej Hucie tworząc Fundację Dom Kombatanta RP Muzeum Czynu Zbrojnego na os. Górali, gdzie pełni funkcję prezesa zarządu. Jednoczy ona wszystkie organizacje kombatanckie Związek Kombatantów RP i b. Więźniów Politycznych, Światowy Związek Żołnierzy AK, Związek Inwalidów Wojennych, Stowarzyszenie Dzieci Wojny, zachowując Dom Kombatanta RP i niepowtarzalne Muzeum Czynu Zbrojnego dla potomnych.

 

Żonaty od 40 lat, żona Bernarda, syn Marcin, informatyk.

Hobby: wędrówki szlakami górskimi oraz zbieranie grzybów.

Motto "Człowiek jest tyle wart, ile uczyni dla innych ludzi".

 

 

slawomir.pietrzyk@rmk.krakow.pl

 

Dyżury

 

Oświadczenia majątkowe

 

Interpelacje radnych

 

 

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasady

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-07-10 10:03:40
KONRAD SZUBA
 Edycja
2018-06-07 08:45:07
KONRAD SZUBA
 Edycja
2018-03-28 11:20:12
PAWEŁ JASIOŁEK
 Edycja
2017-11-23 11:40:54
KONRAD SZUBA
 Edycja
2017-10-27 09:41:51
KONRAD SZUBA
 Edycja
2017-04-03 10:02:58
KONRAD SZUBA
 Edycja
2016-12-21 08:12:21
KONRAD SZUBA
 Edycja
2016-09-14 12:15:42
KONRAD SZUBA
 Edycja
2016-08-03 12:57:01
PAWEŁ JASIOŁEK
 Edycja
2016-04-06 14:10:23
KONRAD SZUBA
 Edycja