Dokument archiwalny

Interpelacje Radnych Miasta Krakowa - VII kadencji

W myśl postanowień Statutu Miasta Krakowa radny ma prawo składania interpelacji. Interpelację składa się w sprawach związanych z:

  1. realizacją uchwał Rady,
  2. wykonywaniem zadań przez Prezydenta, Magistrat i miejskie jednostki organizacyjne.

Interpelacja powinna zawierać w szczególności:

  1. krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz
  2. wynikające stąd pytania lub/i postulaty.

Interpelacje mogą być składane na sesjach oraz w okresach między sesjami. Interpelacja może mieć formę pisemną lub ustną. Interpelacje pisemne składa się na ręce Przewodniczącego. Przed wygłoszeniem interpelacji ustnej radny wpisuje się na listę interpelujących oraz na piśmie doręcza Przewodniczącemu tezy interpelacji. Składając interpelację radny określa formę odpowiedzi (ustną w czasie obrad sesji lub pisemną doręczaną radnemu). Wskazanie radnego dotyczące formy odpowiedzi wiąże interpelowanego. Przy braku wskazania obowiązuje forma pisemna. Przewodniczący niezwłocznie przekazuje przyjęte interpelacje Prezydentowi, który udziela odpowiedzi na interpelację w ciągu 21 dni od daty jej złożenia. W przypadku uznania otrzymanej odpowiedzi za niezadowalającą, radny może zwrócić się do Przewodniczącego o ponowne umieszczenie interpelacji w porządku obrad sesji w punkcie "Odpowiedzi na interpelacje". Łączny czas interpelacji wygłaszanych przez radnego na sesji nie może przekroczyć 4 minut.


Poniżej publikowane są interpelacje złożone na piśmie oraz pisemne tezy interpelacji wygłoszonych ustnie. Publikacja odpowiedzi na interpelację następuje niezwłocznie po udzieleniu odpowiedzi radnemu przez Prezydenta Miasta Krakowa. W sytuacji gdy w treści interpelacji, tez lub odpowiedzi na interpelacje występują informacje o ograniczonym dostępie, dokonuje się ich wyłączenia podając podstawę prawną, zakres wyłączenia, osobę, która dokonała wyłączenia a jeżeli dotyczy, nazwę podmiotu, na którego rzecz dokonano wyłączenia jawności.


Sesja Nr Imie i
Nazwisko
Radnego
Interpelacja w sprawie Data
zgłoszenia
Treść
interpelacji
Odpowiedź
na
interpelacje
MiędzysesyjnaDominik
Jaśkowiec
Uruchomienia dodatkowego przystanku przy Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego przy ul. Miechowity 6 w Krakowie2015-08-04 PDFPDF
PDF
MiędzysesyjnaDominik
Jaśkowiec
Przejęcia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działek nr 122/7 i 122/8 obręb 17 Śródmieście2015-08-04 PDFPDF
MiędzysesyjnaDominik
Jaśkowiec
Udostępnienia mieszkańcom os. Prądnik Czerwony jednego z boisk szkolnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 132015-07-16 PDFPDF
MiędzysesyjnaDominik
Jaśkowiec
Infrastruktury w rejonie skrzyżowania al. Jana Pawła II i ul. Meissnera2015-07-16 PDFPDF
MiędzysesyjnaDominik
Jaśkowiec
Montażu płotka otaczającego zieleniec naprzeciwko sklepu Alma przy ul. Pilotów2015-07-16 PDFPDF
MiędzysesyjnaDominik
Jaśkowiec
Usunięcia zapadliska na trawniku przy ul. Rozmarynowej 42015-07-16 PDFPDF
MiędzysesyjnaDominik
Jaśkowiec
Dokonania zmian organizacji ruchu przy ul. Jana Brzechwy2015-07-16 PDFPDF
MiędzysesyjnaDominik
Jaśkowiec
Zwiększenia częstotliwości odbioru worków z selektywnie zebranymi odpadami komunalnymi w domkach jednorodzinnych2015-07-16 PDFPDF
MiędzysesyjnaDominik
Jaśkowiec
Porzuconych samochodów przy ul. Sabały2015-07-16 PDFPDF
PDF
MiędzysesyjnaDominik
Jaśkowiec
Kosztów termomodernizacji budynku biurowo-usługowego KS Prądniczanka2015-06-22 PDFPDF
<<12345678910111213141516171819202122232425
2627282930313233343536>>

Wyszukaj interpelacje


Dziennik zmian dokumentu: