Dokument archiwalny

Głosowania dotyczące punktu porządku obrad:

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Łobzów - rejon ulic Łokietka i Wrocławskiej" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2544

Przedmiot głosowania: DRUK NR 2544


Czas rozpoczęcia: 6 Grudnia 2017 r.
Czas zakończenia: 6 Grudnia 2017 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 21
Głosów przeciw: 0
Głosów wstrzymujących się: 17
Obecnych podczas głosowania: 38
Nie brało udziału w głosowaniu:0
Nieobecnych: 5
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość

UCHWAŁA PRZYJĘTA

Jak głosowali radni:

Kazimierz Chrzanowski...................Za
Michał Drewnicki.......................Wstrzymuje się
Krzysztof Durek........................Wstrzymuje się
Grażyna Fijałkowska...................Za
Jan Franczyk............................Wstrzymuje się
Mirosław Gilarski......................Wstrzymuje się
Adam Grelecki...........................Wstrzymuje się
Andrzej Hawranek........................Za
Józef Jałocha.........................Wstrzymuje się
Małgorzata Jantos......................Za
Dominik Jaśkowiec......................Za
Adam Kalita.............................Wstrzymuje się
Ryszard Kapuściński...................Wstrzymuje się
Mariusz Kękuś.........................Wstrzymuje się
Rafał Komarewicz.......................Za
Jakub Kosek.............................Za
Bolesław Kosior........................Wstrzymuje się
Wojciech Krzysztonek....................Za
Teresa Kwiatkowska......................Za
Teodozja Maliszewska....................Za
Andrzej Mazur..........................Wstrzymuje się
Adam Migdał............................Za
Aleksander Miszalski....................Za
Włodzimierz Pietrus...................Wstrzymuje się
Sławomir Pietrzyk......................Za
Jerzy Popiel............................Za
Edward Porębski........................Wstrzymuje się
Anna Prokop-Staszecka...................Za
Stanisław Rachwał.....................Wstrzymuje się
Jakub Seraczyn..........................Wstrzymuje się
Łukasz Słoniowski.....................Wstrzymuje się
Grzegorz Stawowy.......................Za
Anna Szybist............................Za
Tomasz Urynowicz........................Za
Łukasz Wantuch.........................Za
Aleksandra Witek........................Wstrzymuje się
Wojciech Wojtowicz......................Za
Stanisław Zięba.......................Za