Dokument archiwalny

Głosowania dotyczące punktu porządku obrad:

Określenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2527

Przedmiot głosowania: DRUK NR 2527 - POPRAWKA RADNEGO Ł. WANTUCHA

Brak danych nt tego głosowania lub dane niekompletne