Dokument archiwalny

Głosowania dotyczące punktu porządku obrad:

Zmieniająca uchwałę Nr CXV/1547/10 w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2545

Przedmiot głosowania: Druk nr 2545 - WNIOSEK O ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W TRYBIE DWÓCH CZYTAŃ


Czas rozpoczęcia: 6 Grudnia 2017 r.
Czas zakończenia: 6 Grudnia 2017 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 13
Głosów przeciw: 26
Głosów wstrzymujących się: 0
Obecnych podczas głosowania: 39
Nie brało udziału w głosowaniu:0
Nieobecnych: 4
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość

WNIOSEK ODRZUCONY

Jak głosowali radni:

Kazimierz Chrzanowski...................Przeciw
Michał Drewnicki.......................Przeciw
Krzysztof Durek........................Przeciw
Grażyna Fijałkowska...................Przeciw
Jan Franczyk............................Przeciw
Mirosław Gilarski......................Przeciw
Adam Grelecki...........................Przeciw
Andrzej Hawranek........................Za
Józef Jałocha.........................Przeciw
Małgorzata Jantos......................Za
Dominik Jaśkowiec......................Za
Adam Kalita.............................Przeciw
Ryszard Kapuściński...................Przeciw
Mariusz Kękuś.........................Przeciw
Rafał Komarewicz.......................Przeciw
Jakub Kosek.............................Za
Bolesław Kosior........................Przeciw
Wojciech Krzysztonek....................Za
Teresa Kwiatkowska......................Za
Teodozja Maliszewska....................Przeciw
Andrzej Mazur..........................Przeciw
Adam Migdał............................Przeciw
Aleksander Miszalski....................Za
Włodzimierz Pietrus...................Przeciw
Sławomir Pietrzyk......................Przeciw
Jerzy Popiel............................Za
Edward Porębski........................Przeciw
Anna Prokop-Staszecka...................Przeciw
Stanisław Rachwał.....................Przeciw
Jakub Seraczyn..........................Przeciw
Łukasz Słoniowski.....................Przeciw
Grzegorz Stawowy.......................Za
Anna Szybist............................Za
Agata Tatara............................Przeciw
Tomasz Urynowicz........................Za
Łukasz Wantuch.........................Przeciw
Aleksandra Witek........................Przeciw
Wojciech Wojtowicz......................Za
Stanisław Zięba.......................ZaPrzedmiot głosowania: DRUK NR 2545 - POPRAWKA NR 1 RADNEGO W. WOJTOWICZA


Czas rozpoczęcia: 6 Grudnia 2017 r.
Czas zakończenia: 6 Grudnia 2017 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 38
Głosów przeciw: 0
Głosów wstrzymujących się: 0
Obecnych podczas głosowania: 39
Nie brało udziału w głosowaniu:1
Nieobecnych: 4
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość

POPRAWKA PRZYJĘTA

Jak głosowali radni:

Kazimierz Chrzanowski...................Za
Michał Drewnicki.......................Za
Krzysztof Durek........................Za
Grażyna Fijałkowska...................Za
Jan Franczyk............................Za
Mirosław Gilarski......................Za
Adam Grelecki...........................Za
Andrzej Hawranek........................Za
Józef Jałocha.........................Za
Małgorzata Jantos......................Za
Dominik Jaśkowiec......................Za
Adam Kalita.............................Za
Ryszard Kapuściński...................Za
Mariusz Kękuś.........................Za
Rafał Komarewicz.......................Za
Jakub Kosek.............................Za
Bolesław Kosior........................Za
Bogusław Kośmider.....................Za
Wojciech Krzysztonek....................Obecny
Teresa Kwiatkowska......................Za
Teodozja Maliszewska....................Za
Andrzej Mazur..........................Za
Adam Migdał............................Za
Aleksander Miszalski....................Za
Włodzimierz Pietrus...................Za
Sławomir Pietrzyk......................Za
Edward Porębski........................Za
Anna Prokop-Staszecka...................Za
Stanisław Rachwał.....................Za
Jakub Seraczyn..........................Za
Łukasz Słoniowski.....................Za
Grzegorz Stawowy.......................Za
Anna Szybist............................Za
Agata Tatara............................Za
Tomasz Urynowicz........................Za
Łukasz Wantuch.........................Za
Aleksandra Witek........................Za
Wojciech Wojtowicz......................Za
Stanisław Zięba.......................ZaPrzedmiot głosowania: DRUK NR 2545 - POPRAWKA NR 1 RADNEGO Ł. WANTUCHA


Czas rozpoczęcia: 6 Grudnia 2017 r.
Czas zakończenia: 6 Grudnia 2017 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 5
Głosów przeciw: 30
Głosów wstrzymujących się: 2
Obecnych podczas głosowania: 38
Nie brało udziału w głosowaniu:1
Nieobecnych: 5
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość

POPRAWKA ODRZUCONA

Jak głosowali radni:

Kazimierz Chrzanowski...................Przeciw
Michał Drewnicki.......................Przeciw
Krzysztof Durek........................Przeciw
Grażyna Fijałkowska...................Przeciw
Jan Franczyk............................Przeciw
Mirosław Gilarski......................Przeciw
Adam Grelecki...........................Przeciw
Andrzej Hawranek........................Przeciw
Józef Jałocha.........................Przeciw
Małgorzata Jantos......................Wstrzymuje się
Dominik Jaśkowiec......................Za
Adam Kalita.............................Przeciw
Ryszard Kapuściński...................Przeciw
Mariusz Kękuś.........................Przeciw
Rafał Komarewicz.......................Przeciw
Jakub Kosek.............................Przeciw
Bolesław Kosior........................Przeciw
Bogusław Kośmider.....................Przeciw
Wojciech Krzysztonek....................Obecny
Teresa Kwiatkowska......................Przeciw
Teodozja Maliszewska....................Przeciw
Andrzej Mazur..........................Przeciw
Włodzimierz Pietrus...................Przeciw
Sławomir Pietrzyk......................Przeciw
Jerzy Popiel............................Wstrzymuje się
Edward Porębski........................Przeciw
Anna Prokop-Staszecka...................Przeciw
Stanisław Rachwał.....................Przeciw
Jakub Seraczyn..........................Przeciw
Łukasz Słoniowski.....................Przeciw
Grzegorz Stawowy.......................Za
Anna Szybist............................Za
Agata Tatara............................Przeciw
Tomasz Urynowicz........................Przeciw
Łukasz Wantuch.........................Za
Aleksandra Witek........................Przeciw
Wojciech Wojtowicz......................Za
Stanisław Zięba.......................PrzeciwPrzedmiot głosowania: DRUK NR 2545 - POPRAWKA NR 2 RADNEGO Ł. WANTUCHA


Czas rozpoczęcia: 6 Grudnia 2017 r.
Czas zakończenia: 6 Grudnia 2017 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 1
Głosów przeciw: 35
Głosów wstrzymujących się: 1
Obecnych podczas głosowania: 37
Nie brało udziału w głosowaniu:0
Nieobecnych: 6
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość

POPRAWKA ODRZUCONA

Jak głosowali radni:

Kazimierz Chrzanowski...................Przeciw
Michał Drewnicki.......................Przeciw
Krzysztof Durek........................Przeciw
Grażyna Fijałkowska...................Przeciw
Jan Franczyk............................Przeciw
Mirosław Gilarski......................Przeciw
Adam Grelecki...........................Przeciw
Andrzej Hawranek........................Przeciw
Józef Jałocha.........................Przeciw
Dominik Jaśkowiec......................Wstrzymuje się
Adam Kalita.............................Przeciw
Ryszard Kapuściński...................Przeciw
Mariusz Kękuś.........................Przeciw
Rafał Komarewicz.......................Przeciw
Jakub Kosek.............................Przeciw
Bolesław Kosior........................Przeciw
Bogusław Kośmider.....................Przeciw
Wojciech Krzysztonek....................Przeciw
Teresa Kwiatkowska......................Przeciw
Teodozja Maliszewska....................Przeciw
Andrzej Mazur..........................Przeciw
Adam Migdał............................Przeciw
Aleksander Miszalski....................Przeciw
Włodzimierz Pietrus...................Przeciw
Sławomir Pietrzyk......................Przeciw
Jerzy Popiel............................Przeciw
Edward Porębski........................Przeciw
Anna Prokop-Staszecka...................Przeciw
Stanisław Rachwał.....................Przeciw
Jakub Seraczyn..........................Przeciw
Łukasz Słoniowski.....................Przeciw
Grzegorz Stawowy.......................Przeciw
Agata Tatara............................Przeciw
Tomasz Urynowicz........................Przeciw
Łukasz Wantuch.........................Za
Aleksandra Witek........................Przeciw
Stanisław Zięba.......................PrzeciwPrzedmiot głosowania: DRUK NR 2545 - POPRAWKA NR 3 RADNEGO Ł. WANTUCHA


Czas rozpoczęcia: 6 Grudnia 2017 r.
Czas zakończenia: 6 Grudnia 2017 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 15
Głosów przeciw: 24
Głosów wstrzymujących się: 0
Obecnych podczas głosowania: 40
Nie brało udziału w głosowaniu:1
Nieobecnych: 3
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość

POPRAWKA ODRZUCONA

Jak głosowali radni:

Kazimierz Chrzanowski...................Przeciw
Michał Drewnicki.......................Przeciw
Krzysztof Durek........................Przeciw
Grażyna Fijałkowska...................Za
Jan Franczyk............................Przeciw
Mirosław Gilarski......................Przeciw
Adam Grelecki...........................Przeciw
Andrzej Hawranek........................Za
Józef Jałocha.........................Przeciw
Małgorzata Jantos......................Za
Dominik Jaśkowiec......................Za
Adam Kalita.............................Przeciw
Ryszard Kapuściński...................Przeciw
Mariusz Kękuś.........................Przeciw
Rafał Komarewicz.......................Za
Jakub Kosek.............................Za
Bolesław Kosior........................Przeciw
Bogusław Kośmider.....................Za
Wojciech Krzysztonek....................Obecny
Teresa Kwiatkowska......................Za
Teodozja Maliszewska....................Przeciw
Andrzej Mazur..........................Przeciw
Adam Migdał............................Przeciw
Aleksander Miszalski....................Za
Włodzimierz Pietrus...................Przeciw
Sławomir Pietrzyk......................Przeciw
Jerzy Popiel............................Za
Edward Porębski........................Przeciw
Anna Prokop-Staszecka...................Za
Stanisław Rachwał.....................Przeciw
Jakub Seraczyn..........................Przeciw
Łukasz Słoniowski.....................Przeciw
Grzegorz Stawowy.......................Za
Anna Szybist............................Za
Agata Tatara............................Przeciw
Tomasz Urynowicz........................Przeciw
Łukasz Wantuch.........................Za
Aleksandra Witek........................Przeciw
Wojciech Wojtowicz......................Za
Stanisław Zięba.......................PrzeciwPrzedmiot głosowania: DRUK NR 2545


Czas rozpoczęcia: 6 Grudnia 2017 r.
Czas zakończenia: 6 Grudnia 2017 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 38
Głosów przeciw: 0
Głosów wstrzymujących się: 1
Obecnych podczas głosowania: 40
Nie brało udziału w głosowaniu:1
Nieobecnych: 3
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość

UCHWAŁA PRZYJĘTA

Jak głosowali radni:

Kazimierz Chrzanowski...................Za
Michał Drewnicki.......................Za
Krzysztof Durek........................Za
Grażyna Fijałkowska...................Za
Jan Franczyk............................Za
Mirosław Gilarski......................Za
Adam Grelecki...........................Za
Andrzej Hawranek........................Za
Józef Jałocha.........................Za
Małgorzata Jantos......................Wstrzymuje się
Dominik Jaśkowiec......................Za
Adam Kalita.............................Za
Ryszard Kapuściński...................Za
Mariusz Kękuś.........................Za
Rafał Komarewicz.......................Za
Jakub Kosek.............................Za
Bolesław Kosior........................Za
Bogusław Kośmider.....................Za
Wojciech Krzysztonek....................Obecny
Teresa Kwiatkowska......................Za
Teodozja Maliszewska....................Za
Andrzej Mazur..........................Za
Adam Migdał............................Za
Aleksander Miszalski....................Za
Włodzimierz Pietrus...................Za
Sławomir Pietrzyk......................Za
Jerzy Popiel............................Za
Edward Porębski........................Za
Anna Prokop-Staszecka...................Za
Stanisław Rachwał.....................Za
Jakub Seraczyn..........................Za
Łukasz Słoniowski.....................Za
Grzegorz Stawowy.......................Za
Anna Szybist............................Za
Agata Tatara............................Za
Tomasz Urynowicz........................Za
Łukasz Wantuch.........................Za
Aleksandra Witek........................Za
Wojciech Wojtowicz......................Za
Stanisław Zięba.......................Za


Dziennik zmian dokumentu: