Dokument archiwalny

Głosowania dotyczące punktu porządku obrad:

Ustanowienia Stypendiów Twórczych Miasta Krakowa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2531

Przedmiot głosowania: DRUK NR 2531 - POPRAWKA RADNEGO Ł. WANTUCHA


Czas rozpoczęcia: 6 Grudnia 2017 r.
Czas zakończenia: 6 Grudnia 2017 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 15
Głosów przeciw: 5
Głosów wstrzymujących się: 2
Obecnych podczas głosowania: 23
Nie brało udziału w głosowaniu:1
Nieobecnych: 20
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość

POPRAWKA PRZYJĘTA

Jak głosowali radni:

Kazimierz Chrzanowski...................Za
Grażyna Fijałkowska...................Przeciw
Adam Grelecki...........................Wstrzymuje się
Małgorzata Jantos......................Za
Dominik Jaśkowiec......................Za
Adam Kalita.............................Wstrzymuje się
Rafał Komarewicz.......................Za
Bogusław Kośmider.....................Za
Wojciech Krzysztonek....................Za
Teresa Kwiatkowska......................Przeciw
Teodozja Maliszewska....................Przeciw
Adam Migdał............................Za
Aleksander Miszalski....................Za
Sławomir Pietrzyk......................Za
Jerzy Popiel............................Za
Anna Prokop-Staszecka...................Za
Grzegorz Stawowy.......................Za
Anna Szybist............................Za
Tomasz Urynowicz........................Przeciw
Łukasz Wantuch.........................Za
Aleksandra Witek........................Obecny
Wojciech Wojtowicz......................Za
Stanisław Zięba.......................PrzeciwPrzedmiot głosowania: DRUK NR 2531


Czas rozpoczęcia: 6 Grudnia 2017 r.
Czas zakończenia: 6 Grudnia 2017 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 38
Głosów przeciw: 0
Głosów wstrzymujących się: 0
Obecnych podczas głosowania: 38
Nie brało udziału w głosowaniu:0
Nieobecnych: 5
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość

UCHWAŁA PRZYJĘTA

Jak głosowali radni:

Kazimierz Chrzanowski...................Za
Michał Drewnicki.......................Za
Krzysztof Durek........................Za
Grażyna Fijałkowska...................Za
Jan Franczyk............................Za
Mirosław Gilarski......................Za
Adam Grelecki...........................Za
Andrzej Hawranek........................Za
Józef Jałocha.........................Za
Małgorzata Jantos......................Za
Dominik Jaśkowiec......................Za
Adam Kalita.............................Za
Ryszard Kapuściński...................Za
Rafał Komarewicz.......................Za
Bolesław Kosior........................Za
Bogusław Kośmider.....................Za
Wojciech Krzysztonek....................Za
Teresa Kwiatkowska......................Za
Teodozja Maliszewska....................Za
Andrzej Mazur..........................Za
Adam Migdał............................Za
Aleksander Miszalski....................Za
Włodzimierz Pietrus...................Za
Sławomir Pietrzyk......................Za
Jerzy Popiel............................Za
Edward Porębski........................Za
Anna Prokop-Staszecka...................Za
Stanisław Rachwał.....................Za
Jakub Seraczyn..........................Za
Łukasz Słoniowski.....................Za
Grzegorz Stawowy.......................Za
Anna Szybist............................Za
Agata Tatara............................Za
Tomasz Urynowicz........................Za
Łukasz Wantuch.........................Za
Aleksandra Witek........................Za
Wojciech Wojtowicz......................Za
Stanisław Zięba.......................Za