Dokument archiwalny

Głosowania dotyczące punktu porządku obrad:

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Liban II - części A, B, C, D'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2265

Przedmiot głosowania: DRUK NR 2265


Czas rozpoczęcia: 25 Października 2017 r.
Czas zakończenia: 25 Października 2017 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 1
Głosów przeciw: 38
Głosów wstrzymujących się: 0
Obecnych podczas głosowania: 39
Nie brało udziału w głosowaniu:0
Nieobecnych: 4
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość

UCHWAŁA ODRZUCONA

Jak głosowali radni:

Kazimierz Chrzanowski...................Przeciw
Michał Drewnicki.......................Przeciw
Krzysztof Durek........................Przeciw
Grażyna Fijałkowska...................Przeciw
Jan Franczyk............................Przeciw
Mirosław Gilarski......................Przeciw
Adam Grelecki...........................Przeciw
Andrzej Hawranek........................Przeciw
Józef Jałocha.........................Przeciw
Dominik Jaśkowiec......................Przeciw
Adam Kalita.............................Przeciw
Ryszard Kapuściński...................Przeciw
Mariusz Kękuś.........................Przeciw
Rafał Komarewicz.......................Przeciw
Jakub Kosek.............................Przeciw
Bolesław Kosior........................Przeciw
Bogusław Kośmider.....................Przeciw
Teresa Kwiatkowska......................Przeciw
Teodozja Maliszewska....................Przeciw
Andrzej Mazur..........................Przeciw
Adam Migdał............................Przeciw
Aleksander Miszalski....................Przeciw
Katarzyna Pabian........................Przeciw
Marta Patena............................Przeciw
Włodzimierz Pietrus...................Przeciw
Sławomir Pietrzyk......................Za
Jerzy Popiel............................Przeciw
Edward Porębski........................Przeciw
Anna Prokop-Staszecka...................Przeciw
Stanisław Rachwał.....................Przeciw
Jakub Seraczyn..........................Przeciw
Łukasz Słoniowski.....................Przeciw
Grzegorz Stawowy.......................Przeciw
Anna Szybist............................Przeciw
Tomasz Urynowicz........................Przeciw
Łukasz Wantuch.........................Przeciw
Aleksandra Witek........................Przeciw
Wojciech Wojtowicz......................Przeciw
Stanisław Zięba.......................Przeciw