Dokument archiwalny

Głosowania dotyczące punktu porządku obrad:

Lokalizacja kasyna gry w budynku Hotelu "Grand" w Krakowie przy ul. Sławkowskiej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2286

Przedmiot głosowania: DRUK NR 2286


Czas rozpoczęcia: 25 Października 2017 r.
Czas zakończenia: 25 Października 2017 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 33
Głosów przeciw: 3
Głosów wstrzymujących się: 2
Obecnych podczas głosowania: 38
Nie brało udziału w głosowaniu:0
Nieobecnych: 5
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość

UCHWAŁA PRZYJĘTA

Jak głosowali radni:

Kazimierz Chrzanowski...................Za
Michał Drewnicki.......................Za
Krzysztof Durek........................Za
Grażyna Fijałkowska...................Za
Jan Franczyk............................Za
Mirosław Gilarski......................Wstrzymuje się
Adam Grelecki...........................Za
Andrzej Hawranek........................Za
Józef Jałocha.........................Za
Małgorzata Jantos......................Za
Adam Kalita.............................Za
Ryszard Kapuściński...................Przeciw
Mariusz Kękuś.........................Za
Rafał Komarewicz.......................Za
Jakub Kosek.............................Za
Bolesław Kosior........................Przeciw
Bogusław Kośmider.....................Za
Teresa Kwiatkowska......................Za
Teodozja Maliszewska....................Za
Andrzej Mazur..........................Za
Adam Migdał............................Za
Aleksander Miszalski....................Za
Katarzyna Pabian........................Za
Marta Patena............................Za
Włodzimierz Pietrus...................Za
Sławomir Pietrzyk......................Za
Jerzy Popiel............................Za
Edward Porębski........................Za
Anna Prokop-Staszecka...................Za
Stanisław Rachwał.....................Przeciw
Jakub Seraczyn..........................Wstrzymuje się
Łukasz Słoniowski.....................Za
Grzegorz Stawowy.......................Za
Anna Szybist............................Za
Łukasz Wantuch.........................Za
Aleksandra Witek........................Za
Wojciech Wojtowicz......................Za
Stanisław Zięba.......................Za