Dokument archiwalny

Głosowania dotyczące punktu porządku obrad:

Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2282

Przedmiot głosowania: DRUK NR 2282


Czas rozpoczęcia: 25 Października 2017 r.
Czas zakończenia: 25 Października 2017 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 25
Głosów przeciw: 0
Głosów wstrzymujących się: 15
Obecnych podczas głosowania: 40
Nie brało udziału w głosowaniu:0
Nieobecnych: 3
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość

UCHWAŁA PRZYJĘTA

Jak głosowali radni:

Kazimierz Chrzanowski...................Za
Michał Drewnicki.......................Wstrzymuje się
Krzysztof Durek........................Wstrzymuje się
Grażyna Fijałkowska...................Za
Jan Franczyk............................Wstrzymuje się
Mirosław Gilarski......................Wstrzymuje się
Adam Grelecki...........................Wstrzymuje się
Andrzej Hawranek........................Za
Józef Jałocha.........................Wstrzymuje się
Małgorzata Jantos......................Za
Dominik Jaśkowiec......................Za
Adam Kalita.............................Wstrzymuje się
Ryszard Kapuściński...................Wstrzymuje się
Mariusz Kękuś.........................Wstrzymuje się
Rafał Komarewicz.......................Za
Jakub Kosek.............................Za
Bolesław Kosior........................Za
Bogusław Kośmider.....................Za
Teresa Kwiatkowska......................Za
Teodozja Maliszewska....................Za
Andrzej Mazur..........................Wstrzymuje się
Adam Migdał............................Za
Aleksander Miszalski....................Za
Katarzyna Pabian........................Za
Marta Patena............................Za
Włodzimierz Pietrus...................Wstrzymuje się
Sławomir Pietrzyk......................Za
Jerzy Popiel............................Za
Edward Porębski........................Wstrzymuje się
Anna Prokop-Staszecka...................Za
Stanisław Rachwał.....................Za
Jakub Seraczyn..........................Wstrzymuje się
Łukasz Słoniowski.....................Wstrzymuje się
Grzegorz Stawowy.......................Za
Anna Szybist............................Za
Tomasz Urynowicz........................Za
Łukasz Wantuch.........................Za
Aleksandra Witek........................Wstrzymuje się
Wojciech Wojtowicz......................Za
Stanisław Zięba.......................Za