Dokument archiwalny

Głosowania dotyczące punktu porządku obrad:

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących opracowania i wdrożenia systemu pomiaru umożliwiającego detekcję spalania odpadów (śmieci) przy użyciu dronów ze szczególnym uwzględnieniem dokonywania pomiarów w nocy / projektodawca Klub Radnych PK/ Druk nr 1432

Przedmiot głosowania: DRUK NR 1432 - WNIOSEK O ODESŁANIE PROJEKTU DO PROJEKTODAWCY


Czas rozpoczęcia: 7 Grudnia 2016 r.
Czas zakończenia: 7 Grudnia 2016 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 8
Głosów przeciw: 29
Głosów wstrzymujących się: 0
Obecnych podczas głosowania: 38
Nie brało udziału w głosowaniu:1
Nieobecnych: 5
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość

WNIOSEK ODRZUCONY

Jak głosowali radni:

Kazimierz Chrzanowski...................Przeciw
Michał Drewnicki.......................Przeciw
Grażyna Fijałkowska...................Za
Adam Grelecki...........................Przeciw
Andrzej Hawranek........................Przeciw
Małgorzata Jantos......................Przeciw
Dominik Jaśkowiec......................Za
Adam Kalita.............................Obecny
Ryszard Kapuściński...................Przeciw
Mariusz Kękuś.........................Przeciw
Rafał Komarewicz.......................Przeciw
Jakub Kosek.............................Przeciw
Bolesław Kosior........................Przeciw
Bogusław Kośmider.....................Przeciw
Wojciech Krzysztonek....................Za
Teresa Kwiatkowska......................Przeciw
Teodozja Maliszewska....................Za
Andrzej Mazur..........................Przeciw
Adam Migdał............................Przeciw
Aleksander Miszalski....................Przeciw
Katarzyna Pabian........................Przeciw
Marta Patena............................Przeciw
Włodzimierz Pietrus...................Przeciw
Sławomir Pietrzyk......................Przeciw
Jerzy Popiel............................Przeciw
Edward Porębski........................Przeciw
Anna Prokop-Staszecka...................Przeciw
Stanisław Rachwał.....................Przeciw
Łukasz Słoniowski.....................Przeciw
Grzegorz Stawowy.......................Przeciw
Anna Szybist............................Za
Agata Tatara............................Przeciw
Tomasz Urynowicz........................Za
Łukasz Wantuch.........................Przeciw
Dariusz Wicher..........................Przeciw
Aleksandra Witek........................Przeciw
Wojciech Wojtowicz......................Za
Stanisław Zięba.......................ZaPrzedmiot głosowania: DRUK NR 1432 - WNIOSEK O ODESŁANIE PROJEKTU DO KOMISJI


Czas rozpoczęcia: 7 Grudnia 2016 r.
Czas zakończenia: 7 Grudnia 2016 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 7
Głosów przeciw: 28
Głosów wstrzymujących się: 2
Obecnych podczas głosowania: 37
Nie brało udziału w głosowaniu:0
Nieobecnych: 6
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość

WNIOSEK ODRZUCONY

Jak głosowali radni:

Kazimierz Chrzanowski...................Przeciw
Michał Drewnicki.......................Przeciw
Grażyna Fijałkowska...................Przeciw
Jan Franczyk............................Przeciw
Adam Grelecki...........................Przeciw
Andrzej Hawranek........................Przeciw
Małgorzata Jantos......................Przeciw
Dominik Jaśkowiec......................Za
Adam Kalita.............................Wstrzymuje się
Ryszard Kapuściński...................Przeciw
Mariusz Kękuś.........................Przeciw
Rafał Komarewicz.......................Przeciw
Bolesław Kosior........................Przeciw
Bogusław Kośmider.....................Za
Wojciech Krzysztonek....................Za
Teresa Kwiatkowska......................Przeciw
Teodozja Maliszewska....................Za
Andrzej Mazur..........................Przeciw
Adam Migdał............................Przeciw
Aleksander Miszalski....................Przeciw
Katarzyna Pabian........................Przeciw
Marta Patena............................Za
Włodzimierz Pietrus...................Przeciw
Sławomir Pietrzyk......................Przeciw
Jerzy Popiel............................Przeciw
Edward Porębski........................Przeciw
Anna Prokop-Staszecka...................Przeciw
Stanisław Rachwał.....................Przeciw
Łukasz Słoniowski.....................Przeciw
Grzegorz Stawowy.......................Przeciw
Anna Szybist............................Wstrzymuje się
Agata Tatara............................Przeciw
Tomasz Urynowicz........................Za
Łukasz Wantuch.........................Przeciw
Dariusz Wicher..........................Przeciw
Aleksandra Witek........................Przeciw
Wojciech Wojtowicz......................ZaPrzedmiot głosowania: DRUK NR 1432 - POPRAWKA RADNEGO W. KRZYSZTONKA


Czas rozpoczęcia: 7 Grudnia 2016 r.
Czas zakończenia: 7 Grudnia 2016 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 35
Głosów przeciw: 1
Głosów wstrzymujących się: 1
Obecnych podczas głosowania: 37
Nie brało udziału w głosowaniu:0
Nieobecnych: 6
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość

POPRAWKA PRZYJĘTA

Jak głosowali radni:

Kazimierz Chrzanowski...................Za
Michał Drewnicki.......................Za
Grażyna Fijałkowska...................Za
Adam Grelecki...........................Za
Andrzej Hawranek........................Za
Małgorzata Jantos......................Za
Dominik Jaśkowiec......................Za
Adam Kalita.............................Wstrzymuje się
Ryszard Kapuściński...................Za
Mariusz Kękuś.........................Za
Rafał Komarewicz.......................Za
Jakub Kosek.............................Za
Bolesław Kosior........................Za
Bogusław Kośmider.....................Za
Wojciech Krzysztonek....................Za
Teresa Kwiatkowska......................Za
Teodozja Maliszewska....................Za
Andrzej Mazur..........................Za
Adam Migdał............................Za
Aleksander Miszalski....................Za
Katarzyna Pabian........................Za
Marta Patena............................Przeciw
Włodzimierz Pietrus...................Za
Sławomir Pietrzyk......................Za
Jerzy Popiel............................Za
Edward Porębski........................Za
Anna Prokop-Staszecka...................Za
Stanisław Rachwał.....................Za
Łukasz Słoniowski.....................Za
Grzegorz Stawowy.......................Za
Anna Szybist............................Za
Tomasz Urynowicz........................Za
Łukasz Wantuch.........................Za
Dariusz Wicher..........................Za
Aleksandra Witek........................Za
Wojciech Wojtowicz......................Za
Stanisław Zięba.......................ZaPrzedmiot głosowania: DRUK NR 1432 - POPRAWKA RADNEGO Ł. WANTUCHA


Czas rozpoczęcia: 7 Grudnia 2016 r.
Czas zakończenia: 7 Grudnia 2016 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 33
Głosów przeciw: 1
Głosów wstrzymujących się: 2
Obecnych podczas głosowania: 36
Nie brało udziału w głosowaniu:0
Nieobecnych: 7
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość

POPRAWKA PRZYJĘTA

Jak głosowali radni:

Kazimierz Chrzanowski...................Za
Michał Drewnicki.......................Za
Grażyna Fijałkowska...................Za
Jan Franczyk............................Za
Adam Grelecki...........................Za
Andrzej Hawranek........................Za
Małgorzata Jantos......................Za
Dominik Jaśkowiec......................Za
Adam Kalita.............................Wstrzymuje się
Ryszard Kapuściński...................Za
Mariusz Kękuś.........................Za
Rafał Komarewicz.......................Za
Jakub Kosek.............................Za
Bolesław Kosior........................Za
Bogusław Kośmider.....................Za
Wojciech Krzysztonek....................Za
Teresa Kwiatkowska......................Za
Teodozja Maliszewska....................Za
Andrzej Mazur..........................Za
Adam Migdał............................Za
Aleksander Miszalski....................Za
Katarzyna Pabian........................Za
Marta Patena............................Przeciw
Włodzimierz Pietrus...................Za
Sławomir Pietrzyk......................Za
Jerzy Popiel............................Za
Edward Porębski........................Za
Anna Prokop-Staszecka...................Za
Stanisław Rachwał.....................Za
Łukasz Słoniowski.....................Za
Grzegorz Stawowy.......................Za
Anna Szybist............................Wstrzymuje się
Łukasz Wantuch.........................Za
Dariusz Wicher..........................Za
Aleksandra Witek........................Za
Stanisław Zięba.......................ZaPrzedmiot głosowania: DRUK NR 1432


Czas rozpoczęcia: 7 Grudnia 2016 r.
Czas zakończenia: 7 Grudnia 2016 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 30
Głosów przeciw: 2
Głosów wstrzymujących się: 2
Obecnych podczas głosowania: 34
Nie brało udziału w głosowaniu:0
Nieobecnych: 9
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość

UCHWAŁA PODJĘTA

Jak głosowali radni:

Kazimierz Chrzanowski...................Za
Michał Drewnicki.......................Za
Grażyna Fijałkowska...................Za
Adam Grelecki...........................Za
Andrzej Hawranek........................Za
Małgorzata Jantos......................Za
Dominik Jaśkowiec......................Wstrzymuje się
Adam Kalita.............................Wstrzymuje się
Ryszard Kapuściński...................Za
Mariusz Kękuś.........................Za
Rafał Komarewicz.......................Za
Jakub Kosek.............................Za
Bolesław Kosior........................Za
Bogusław Kośmider.....................Za
Wojciech Krzysztonek....................Za
Teresa Kwiatkowska......................Za
Teodozja Maliszewska....................Przeciw
Andrzej Mazur..........................Za
Adam Migdał............................Za
Aleksander Miszalski....................Za
Katarzyna Pabian........................Za
Marta Patena............................Przeciw
Włodzimierz Pietrus...................Za
Sławomir Pietrzyk......................Za
Jerzy Popiel............................Za
Edward Porębski........................Za
Anna Prokop-Staszecka...................Za
Stanisław Rachwał.....................Za
Łukasz Słoniowski.....................Za
Grzegorz Stawowy.......................Za
Łukasz Wantuch.........................Za
Dariusz Wicher..........................Za
Aleksandra Witek........................Za
Stanisław Zięba.......................Za