Dokument archiwalny

Głosowania dotyczące punktu porządku obrad:

Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków, Radami i Zarządami Dzielnic Krakowa oraz organizacjami pozarządowymi (NGO) dotyczących ustalenia dla terenu Gminy Miejskiej Kraków liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

Na LVIII sesji RMK /23.11.2016 r./ Rada odesłała projekt do projektodawcy oraz Komisji Dialogu Obywatelskiego i Komisji Praworządności na wniosek Radnego A. Migdała celem dostosowania do nowo obowiązującej uchwały Nr LVII/1151/16 RMK z dnia 09 listopada 2016 r.

/ projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 1306

Przedmiot głosowania: DRUK NR 1306 - POPRAWKA RADNEGO W. KRZYSZTONKA


Czas rozpoczęcia: 7 Grudnia 2016 r.
Czas zakończenia: 7 Grudnia 2016 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 23
Głosów przeciw: 0
Głosów wstrzymujących się: 3
Obecnych podczas głosowania: 26
Nie brało udziału w głosowaniu:0
Nieobecnych: 17
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość

POPRAWKA PRZYJĘTA

Jak głosowali radni:

Kazimierz Chrzanowski...................Za
Krzysztof Durek........................Wstrzymuje się
Grażyna Fijałkowska...................Za
Jan Franczyk............................Wstrzymuje się
Andrzej Hawranek........................Za
Dominik Jaśkowiec......................Za
Adam Kalita.............................Wstrzymuje się
Rafał Komarewicz.......................Za
Jakub Kosek.............................Za
Bogusław Kośmider.....................Za
Wojciech Krzysztonek....................Za
Teresa Kwiatkowska......................Za
Teodozja Maliszewska....................Za
Adam Migdał............................Za
Aleksander Miszalski....................Za
Katarzyna Pabian........................Za
Marta Patena............................Za
Sławomir Pietrzyk......................Za
Jerzy Popiel............................Za
Anna Prokop-Staszecka...................Za
Grzegorz Stawowy.......................Za
Anna Szybist............................Za
Tomasz Urynowicz........................Za
Łukasz Wantuch.........................Za
Wojciech Wojtowicz......................Za
Stanisław Zięba.......................ZaPrzedmiot głosowania: DRUK NR 1306


Czas rozpoczęcia: 7 Grudnia 2016 r.
Czas zakończenia: 7 Grudnia 2016 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 23
Głosów przeciw: 0
Głosów wstrzymujących się: 0
Obecnych podczas głosowania: 23
Nie brało udziału w głosowaniu:0
Nieobecnych: 20
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość

UCHWAŁA PRZYJĘTA

Jak głosowali radni:

Kazimierz Chrzanowski...................Za
Grażyna Fijałkowska...................Za
Andrzej Hawranek........................Za
Dominik Jaśkowiec......................Za
Ryszard Kapuściński...................Za
Rafał Komarewicz.......................Za
Jakub Kosek.............................Za
Bogusław Kośmider.....................Za
Wojciech Krzysztonek....................Za
Teresa Kwiatkowska......................Za
Teodozja Maliszewska....................Za
Adam Migdał............................Za
Aleksander Miszalski....................Za
Katarzyna Pabian........................Za
Marta Patena............................Za
Sławomir Pietrzyk......................Za
Jerzy Popiel............................Za
Anna Prokop-Staszecka...................Za
Grzegorz Stawowy.......................Za
Tomasz Urynowicz........................Za
Łukasz Wantuch.........................Za
Wojciech Wojtowicz......................Za
Stanisław Zięba.......................Za