Dokument archiwalny

Głosowania dotyczące punktu porządku obrad:

Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 997

Przedmiot głosowania: DRUK NR 997


Czas rozpoczęcia: 6 Lipca 2016 r.
Czas zakończenia: 6 Lipca 2016 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 22
Głosów przeciw: 0
Głosów wstrzymujących się: 15
Obecnych podczas głosowania: 37
Nie brało udziału w głosowaniu:0
Nieobecnych: 6
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość

UCHWAŁA PRZYJĘTA

Jak głosowali radni:

Michał Drewnicki.......................Wstrzymuje się
Krzysztof Durek........................Wstrzymuje się
Grażyna Fijałkowska...................Za
Jan Franczyk............................Wstrzymuje się
Jerzy Friediger........................Za
Mirosław Gilarski......................Wstrzymuje się
Adam Grelecki...........................Wstrzymuje się
Andrzej Hawranek........................Za
Józef Jałocha.........................Wstrzymuje się
Małgorzata Jantos......................Za
Dominik Jaśkowiec......................Za
Ryszard Kapuściński...................Wstrzymuje się
Mariusz Kękuś.........................Wstrzymuje się
Rafał Komarewicz.......................Za
Jakub Kosek.............................Za
Bolesław Kosior........................Wstrzymuje się
Bogusław Kośmider.....................Za
Wojciech Krzysztonek....................Za
Teodozja Maliszewska....................Za
Adam Migdał............................Za
Aleksander Miszalski....................Za
Katarzyna Pabian........................Za
Marta Patena............................Za
Włodzimierz Pietrus...................Wstrzymuje się
Sławomir Pietrzyk......................Za
Jerzy Popiel............................Za
Edward Porębski........................Wstrzymuje się
Anna Prokop-Staszecka...................Za
Stanisław Rachwał.....................Wstrzymuje się
Arkady Rzegocki........................Wstrzymuje się
Łukasz Słoniowski.....................Wstrzymuje się
Grzegorz Stawowy.......................Za
Anna Szybist............................Za
Tomasz Urynowicz........................Za
Aleksandra Witek........................Wstrzymuje się
Wojciech Wojtowicz......................Za
Stanisław Zięba.......................Za