Dokument archiwalny

Głosowania dotyczące punktu porządku obrad:

Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

Przedmiot głosowania: DRUK NR 1042 - Wniosek o wprowadzenie do Porządku Obrad


Czas rozpoczęcia: 6 Lipca 2016 r.
Czas zakończenia: 6 Lipca 2016 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 33
Głosów przeciw: 0
Głosów wstrzymujących się: 0
Obecnych podczas głosowania: 33
Nie brało udziału w głosowaniu:0
Nieobecnych: 10
Wymagany rodzaj większości: Bezwzględna większość

WNIOSEK PRZYJĘTY

Jak głosowali radni:

Kazimierz Chrzanowski...................Za
Michał Drewnicki.......................Za
Grażyna Fijałkowska...................Za
Jan Franczyk............................Za
Jerzy Friediger........................Za
Adam Grelecki...........................Za
Andrzej Hawranek........................Za
Józef Jałocha.........................Za
Małgorzata Jantos......................Za
Dominik Jaśkowiec......................Za
Ryszard Kapuściński...................Za
Rafał Komarewicz.......................Za
Bolesław Kosior........................Za
Bogusław Kośmider.....................Za
Wojciech Krzysztonek....................Za
Marek Lasota............................Za
Teodozja Maliszewska....................Za
Adam Migdał............................Za
Aleksander Miszalski....................Za
Katarzyna Pabian........................Za
Marta Patena............................Za
Sławomir Pietrzyk......................Za
Jerzy Popiel............................Za
Edward Porębski........................Za
Stanisław Rachwał.....................Za
Arkady Rzegocki........................Za
Łukasz Słoniowski.....................Za
Grzegorz Stawowy.......................Za
Anna Szybist............................Za
Tomasz Urynowicz........................Za
Aleksandra Witek........................Za
Wojciech Wojtowicz......................Za
Stanisław Zięba.......................ZaPrzedmiot głosowania: Druk Nr 1043-R - Wniosek o wprowadzenie do Porządku Obrad


Czas rozpoczęcia: 6 Lipca 2016 r.
Czas zakończenia: 6 Lipca 2016 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 30
Głosów przeciw: 0
Głosów wstrzymujących się: 3
Obecnych podczas głosowania: 33
Nie brało udziału w głosowaniu:0
Nieobecnych: 10
Wymagany rodzaj większości: Bezwzględna większość

WNIOSEK PRZYJĘTY

Jak głosowali radni:

Kazimierz Chrzanowski...................Za
Michał Drewnicki.......................Wstrzymuje się
Grażyna Fijałkowska...................Za
Jan Franczyk............................Wstrzymuje się
Jerzy Friediger........................Za
Adam Grelecki...........................Za
Andrzej Hawranek........................Za
Józef Jałocha.........................Wstrzymuje się
Małgorzata Jantos......................Za
Dominik Jaśkowiec......................Za
Ryszard Kapuściński...................Za
Rafał Komarewicz.......................Za
Jakub Kosek.............................Za
Bolesław Kosior........................Za
Bogusław Kośmider.....................Za
Wojciech Krzysztonek....................Za
Marek Lasota............................Za
Teodozja Maliszewska....................Za
Adam Migdał............................Za
Aleksander Miszalski....................Za
Katarzyna Pabian........................Za
Marta Patena............................Za
Sławomir Pietrzyk......................Za
Jerzy Popiel............................Za
Edward Porębski........................Za
Anna Prokop-Staszecka...................Za
Stanisław Rachwał.....................Za
Łukasz Słoniowski.....................Za
Grzegorz Stawowy.......................Za
Anna Szybist............................Za
Tomasz Urynowicz........................Za
Wojciech Wojtowicz......................Za
Stanisław Zięba.......................ZaPrzedmiot głosowania: DRUK NR 1047 - Wniosek o wprowadzenie do Porządku Obrad


Czas rozpoczęcia: 6 Lipca 2016 r.
Czas zakończenia: 6 Lipca 2016 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 34
Głosów przeciw: 0
Głosów wstrzymujących się: 0
Obecnych podczas głosowania: 34
Nie brało udziału w głosowaniu:0
Nieobecnych: 9
Wymagany rodzaj większości: Bezwzględna większość

WNIOSEK PRZYJĘTY

Jak głosowali radni:

Kazimierz Chrzanowski...................Za
Michał Drewnicki.......................Za
Grażyna Fijałkowska...................Za
Jan Franczyk............................Za
Jerzy Friediger........................Za
Andrzej Hawranek........................Za
Józef Jałocha.........................Za
Małgorzata Jantos......................Za
Dominik Jaśkowiec......................Za
Ryszard Kapuściński...................Za
Rafał Komarewicz.......................Za
Jakub Kosek.............................Za
Bolesław Kosior........................Za
Bogusław Kośmider.....................Za
Wojciech Krzysztonek....................Za
Marek Lasota............................Za
Teodozja Maliszewska....................Za
Adam Migdał............................Za
Aleksander Miszalski....................Za
Katarzyna Pabian........................Za
Marta Patena............................Za
Sławomir Pietrzyk......................Za
Jerzy Popiel............................Za
Edward Porębski........................Za
Anna Prokop-Staszecka...................Za
Stanisław Rachwał.....................Za
Arkady Rzegocki........................Za
Łukasz Słoniowski.....................Za
Grzegorz Stawowy.......................Za
Anna Szybist............................Za
Tomasz Urynowicz........................Za
Aleksandra Witek........................Za
Wojciech Wojtowicz......................Za
Stanisław Zięba.......................ZaPrzedmiot głosowania: Druk Nr 1044-R - Wniosek o wprowadzenie do Porządku Obrad


Czas rozpoczęcia: 6 Lipca 2016 r.
Czas zakończenia: 6 Lipca 2016 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 31
Głosów przeciw: 0
Głosów wstrzymujących się: 5
Obecnych podczas głosowania: 36
Nie brało udziału w głosowaniu:0
Nieobecnych: 7
Wymagany rodzaj większości: Bezwzględna większość

WNIOSEK PRZYJĘTY

Jak głosowali radni:

Kazimierz Chrzanowski...................Za
Michał Drewnicki.......................Wstrzymuje się
Krzysztof Durek........................Za
Grażyna Fijałkowska...................Za
Jerzy Friediger........................Za
Mirosław Gilarski......................Wstrzymuje się
Adam Grelecki...........................Wstrzymuje się
Andrzej Hawranek........................Za
Józef Jałocha.........................Za
Małgorzata Jantos......................Za
Dominik Jaśkowiec......................Za
Ryszard Kapuściński...................Za
Rafał Komarewicz.......................Za
Jakub Kosek.............................Za
Bolesław Kosior........................Za
Bogusław Kośmider.....................Za
Wojciech Krzysztonek....................Za
Marek Lasota............................Za
Teodozja Maliszewska....................Za
Adam Migdał............................Za
Aleksander Miszalski....................Za
Katarzyna Pabian........................Za
Marta Patena............................Wstrzymuje się
Włodzimierz Pietrus...................Za
Sławomir Pietrzyk......................Za
Jerzy Popiel............................Za
Edward Porębski........................Za
Anna Prokop-Staszecka...................Za
Stanisław Rachwał.....................Za
Arkady Rzegocki........................Wstrzymuje się
Grzegorz Stawowy.......................Za
Anna Szybist............................Za
Tomasz Urynowicz........................Za
Aleksandra Witek........................Za
Wojciech Wojtowicz......................Za
Stanisław Zięba.......................ZaPrzedmiot głosowania: Druk Nr 1045-R - Wniosek o wprowadzenie do Porządku Obrad


Czas rozpoczęcia: 6 Lipca 2016 r.
Czas zakończenia: 6 Lipca 2016 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 38
Głosów przeciw: 0
Głosów wstrzymujących się: 0
Obecnych podczas głosowania: 38
Nie brało udziału w głosowaniu:0
Nieobecnych: 5
Wymagany rodzaj większości: Bezwzględna większość

WNIOSEK PRZYJĘTY

Jak głosowali radni:

Kazimierz Chrzanowski...................Za
Michał Drewnicki.......................Za
Krzysztof Durek........................Za
Grażyna Fijałkowska...................Za
Jan Franczyk............................Za
Jerzy Friediger........................Za
Mirosław Gilarski......................Za
Adam Grelecki...........................Za
Andrzej Hawranek........................Za
Józef Jałocha.........................Za
Małgorzata Jantos......................Za
Dominik Jaśkowiec......................Za
Ryszard Kapuściński...................Za
Rafał Komarewicz.......................Za
Jakub Kosek.............................Za
Bolesław Kosior........................Za
Bogusław Kośmider.....................Za
Wojciech Krzysztonek....................Za
Marek Lasota............................Za
Teodozja Maliszewska....................Za
Adam Migdał............................Za
Aleksander Miszalski....................Za
Katarzyna Pabian........................Za
Marta Patena............................Za
Włodzimierz Pietrus...................Za
Sławomir Pietrzyk......................Za
Jerzy Popiel............................Za
Edward Porębski........................Za
Anna Prokop-Staszecka...................Za
Stanisław Rachwał.....................Za
Arkady Rzegocki........................Za
Łukasz Słoniowski.....................Za
Grzegorz Stawowy.......................Za
Anna Szybist............................Za
Tomasz Urynowicz........................Za
Aleksandra Witek........................Za
Wojciech Wojtowicz......................Za
Stanisław Zięba.......................ZaPrzedmiot głosowania: Druk Nr 1049-R - Wniosek o wprowadzenie do Porządku Obrad


Czas rozpoczęcia: 6 Lipca 2016 r.
Czas zakończenia: 6 Lipca 2016 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 15
Głosów przeciw: 13
Głosów wstrzymujących się: 7
Obecnych podczas głosowania: 36
Nie brało udziału w głosowaniu:1
Nieobecnych: 7
Wymagany rodzaj większości: Bezwzględna większość

WNIOSEK ODRZUCONY

Jak głosowali radni:

Kazimierz Chrzanowski...................Za
Michał Drewnicki.......................Przeciw
Krzysztof Durek........................Przeciw
Grażyna Fijałkowska...................Za
Jan Franczyk............................Przeciw
Jerzy Friediger........................Za
Mirosław Gilarski......................Za
Adam Grelecki...........................Przeciw
Andrzej Hawranek........................Wstrzymuje się
Józef Jałocha.........................Przeciw
Małgorzata Jantos......................Wstrzymuje się
Dominik Jaśkowiec......................Za
Rafał Komarewicz.......................Wstrzymuje się
Jakub Kosek.............................Za
Bolesław Kosior........................Przeciw
Bogusław Kośmider.....................Obecny
Wojciech Krzysztonek....................Za
Marek Lasota............................Przeciw
Teodozja Maliszewska....................Za
Adam Migdał............................Za
Katarzyna Pabian........................Za
Marta Patena............................Za
Włodzimierz Pietrus...................Przeciw
Sławomir Pietrzyk......................Za
Jerzy Popiel............................Wstrzymuje się
Edward Porębski........................Przeciw
Anna Prokop-Staszecka...................Wstrzymuje się
Stanisław Rachwał.....................Przeciw
Arkady Rzegocki........................Przeciw
Łukasz Słoniowski.....................Przeciw
Grzegorz Stawowy.......................Za
Anna Szybist............................Wstrzymuje się
Tomasz Urynowicz........................Za
Aleksandra Witek........................Przeciw
Wojciech Wojtowicz......................Za
Stanisław Zięba.......................Wstrzymuje sięPrzedmiot głosowania: Druk Nr 1048-R - Wniosek o wprowadzenie do Porządku Obrad


Czas rozpoczęcia: 6 Lipca 2016 r.
Czas zakończenia: 6 Lipca 2016 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 10
Głosów przeciw: 20
Głosów wstrzymujących się: 4
Obecnych podczas głosowania: 36
Nie brało udziału w głosowaniu:2
Nieobecnych: 7
Wymagany rodzaj większości: Bezwzględna większość

WNIOSEK ODRZUCONY

Jak głosowali radni:

Kazimierz Chrzanowski...................Przeciw
Michał Drewnicki.......................Przeciw
Krzysztof Durek........................Przeciw
Grażyna Fijałkowska...................Wstrzymuje się
Jan Franczyk............................Przeciw
Jerzy Friediger........................Przeciw
Mirosław Gilarski......................Za
Adam Grelecki...........................Za
Andrzej Hawranek........................Wstrzymuje się
Józef Jałocha.........................Przeciw
Małgorzata Jantos......................Obecny
Dominik Jaśkowiec......................Za
Ryszard Kapuściński...................Przeciw
Mariusz Kękuś.........................Przeciw
Rafał Komarewicz.......................Przeciw
Jakub Kosek.............................Za
Bolesław Kosior........................Przeciw
Bogusław Kośmider.....................Obecny
Wojciech Krzysztonek....................Za
Marek Lasota............................Przeciw
Teodozja Maliszewska....................Wstrzymuje się
Adam Migdał............................Za
Katarzyna Pabian........................Za
Marta Patena............................Przeciw
Włodzimierz Pietrus...................Przeciw
Sławomir Pietrzyk......................Przeciw
Edward Porębski........................Przeciw
Anna Prokop-Staszecka...................Przeciw
Stanisław Rachwał.....................Przeciw
Arkady Rzegocki........................Przeciw
Łukasz Słoniowski.....................Przeciw
Grzegorz Stawowy.......................Za
Anna Szybist............................Wstrzymuje się
Tomasz Urynowicz........................Za
Aleksandra Witek........................Przeciw
Stanisław Zięba.......................ZaPrzedmiot głosowania: DRUK NR 1022 - Wniosek o wprowadzenie do Porządku Obrad


Czas rozpoczęcia: 6 Lipca 2016 r.
Czas zakończenia: 6 Lipca 2016 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 33
Głosów przeciw: 0
Głosów wstrzymujących się: 2
Obecnych podczas głosowania: 37
Nie brało udziału w głosowaniu:2
Nieobecnych: 6
Wymagany rodzaj większości: Bezwzględna większość

WNIOSEK PRZYJĘTY

Jak głosowali radni:

Kazimierz Chrzanowski...................Za
Michał Drewnicki.......................Za
Krzysztof Durek........................Za
Grażyna Fijałkowska...................Za
Jan Franczyk............................Za
Jerzy Friediger........................Za
Mirosław Gilarski......................Za
Adam Grelecki...........................Za
Andrzej Hawranek........................Za
Józef Jałocha.........................Za
Dominik Jaśkowiec......................Wstrzymuje się
Ryszard Kapuściński...................Za
Mariusz Kękuś.........................Za
Rafał Komarewicz.......................Za
Jakub Kosek.............................Obecny
Bolesław Kosior........................Za
Bogusław Kośmider.....................Obecny
Wojciech Krzysztonek....................Za
Marek Lasota............................Za
Teodozja Maliszewska....................Za
Adam Migdał............................Za
Aleksander Miszalski....................Za
Katarzyna Pabian........................Za
Marta Patena............................Za
Włodzimierz Pietrus...................Za
Jerzy Popiel............................Za
Edward Porębski........................Za
Anna Prokop-Staszecka...................Wstrzymuje się
Stanisław Rachwał.....................Za
Arkady Rzegocki........................Za
Łukasz Słoniowski.....................Za
Grzegorz Stawowy.......................Za
Anna Szybist............................Za
Tomasz Urynowicz........................Za
Aleksandra Witek........................Za
Wojciech Wojtowicz......................Za
Stanisław Zięba.......................ZaPrzedmiot głosowania: Druk Nr 1035 - Wniosek o wprowadzenie do Porządku Obrad


Czas rozpoczęcia: 6 Lipca 2016 r.
Czas zakończenia: 6 Lipca 2016 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 38
Głosów przeciw: 0
Głosów wstrzymujących się: 1
Obecnych podczas głosowania: 39
Nie brało udziału w głosowaniu:0
Nieobecnych: 4
Wymagany rodzaj większości: Bezwzględna większość

WNIOSEK PRZYJĘTY

Jak głosowali radni:

Kazimierz Chrzanowski...................Za
Michał Drewnicki.......................Za
Krzysztof Durek........................Za
Grażyna Fijałkowska...................Za
Jan Franczyk............................Za
Jerzy Friediger........................Za
Mirosław Gilarski......................Za
Adam Grelecki...........................Za
Andrzej Hawranek........................Za
Józef Jałocha.........................Za
Małgorzata Jantos......................Za
Dominik Jaśkowiec......................Za
Ryszard Kapuściński...................Za
Mariusz Kękuś.........................Za
Rafał Komarewicz.......................Za
Jakub Kosek.............................Za
Bolesław Kosior........................Za
Bogusław Kośmider.....................Za
Wojciech Krzysztonek....................Za
Marek Lasota............................Za
Teodozja Maliszewska....................Za
Adam Migdał............................Za
Aleksander Miszalski....................Za
Katarzyna Pabian........................Za
Marta Patena............................Wstrzymuje się
Włodzimierz Pietrus...................Za
Sławomir Pietrzyk......................Za
Jerzy Popiel............................Za
Edward Porębski........................Za
Anna Prokop-Staszecka...................Za
Stanisław Rachwał.....................Za
Arkady Rzegocki........................Za
Łukasz Słoniowski.....................Za
Grzegorz Stawowy.......................Za
Anna Szybist............................Za
Tomasz Urynowicz........................Za
Aleksandra Witek........................Za
Wojciech Wojtowicz......................Za
Stanisław Zięba.......................ZaPrzedmiot głosowania: Druk Nr 1046 - WNIOSEK O WPROWADZENIE PROJEKTU W TRYBIE NAGŁYM


Czas rozpoczęcia: 6 Lipca 2016 r.
Czas zakończenia: 6 Lipca 2016 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 27
Głosów przeciw: 0
Głosów wstrzymujących się: 0
Obecnych podczas głosowania: 27
Nie brało udziału w głosowaniu:0
Nieobecnych: 16
Wymagany rodzaj większości: Bezwzględna większość

WNIOSEK PRZYJĘTY

Jak głosowali radni:

Michał Drewnicki.......................Za
Krzysztof Durek........................Za
Grażyna Fijałkowska...................Za
Jan Franczyk............................Za
Andrzej Hawranek........................Za
Józef Jałocha.........................Za
Dominik Jaśkowiec......................Za
Mariusz Kękuś.........................Za
Rafał Komarewicz.......................Za
Bogusław Kośmider.....................Za
Wojciech Krzysztonek....................Za
Teresa Kwiatkowska......................Za
Teodozja Maliszewska....................Za
Aleksander Miszalski....................Za
Marta Patena............................Za
Włodzimierz Pietrus...................Za
Sławomir Pietrzyk......................Za
Jerzy Popiel............................Za
Anna Prokop-Staszecka...................Za
Stanisław Rachwał.....................Za
Arkady Rzegocki........................Za
Grzegorz Stawowy.......................Za
Anna Szybist............................Za
Tomasz Urynowicz........................Za
Aleksandra Witek........................Za
Wojciech Wojtowicz......................Za
Stanisław Zięba.......................ZaPrzedmiot głosowania: Druk Nr 1036 - WNIOSEK O WPROWADZENIE PROJEKTU W TRYBIE NAGŁYM


Czas rozpoczęcia: 6 Lipca 2016 r.
Czas zakończenia: 6 Lipca 2016 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 31
Głosów przeciw: 0
Głosów wstrzymujących się: 0
Obecnych podczas głosowania: 31
Nie brało udziału w głosowaniu:0
Nieobecnych: 12
Wymagany rodzaj większości: Bezwzględna większość

WNIOSEK PRZYJĘTY

Jak głosowali radni:

Kazimierz Chrzanowski...................Za
Michał Drewnicki.......................Za
Krzysztof Durek........................Za
Jan Franczyk............................Za
Adam Grelecki...........................Za
Andrzej Hawranek........................Za
Józef Jałocha.........................Za
Ryszard Kapuściński...................Za
Mariusz Kękuś.........................Za
Rafał Komarewicz.......................Za
Bolesław Kosior........................Za
Bogusław Kośmider.....................Za
Wojciech Krzysztonek....................Za
Teresa Kwiatkowska......................Za
Teodozja Maliszewska....................Za
Adam Migdał............................Za
Aleksander Miszalski....................Za
Marta Patena............................Za
Włodzimierz Pietrus...................Za
Sławomir Pietrzyk......................Za
Jerzy Popiel............................Za
Anna Prokop-Staszecka...................Za
Stanisław Rachwał.....................Za
Arkady Rzegocki........................Za
Łukasz Słoniowski.....................Za
Grzegorz Stawowy.......................Za
Anna Szybist............................Za
Tomasz Urynowicz........................Za
Aleksandra Witek........................Za
Wojciech Wojtowicz......................Za
Stanisław Zięba.......................ZaPrzedmiot głosowania: Druk Nr 1050 - WNIOSEK O WPROWADZENIE PROJEKTU W TRYBIE NAGŁYM


Czas rozpoczęcia: 6 Lipca 2016 r.
Czas zakończenia: 6 Lipca 2016 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 36
Głosów przeciw: 0
Głosów wstrzymujących się: 1
Obecnych podczas głosowania: 37
Nie brało udziału w głosowaniu:0
Nieobecnych: 6
Wymagany rodzaj większości: Bezwzględna większość

WNIOSEK PRZYJĘTY

Jak głosowali radni:

Kazimierz Chrzanowski...................Za
Michał Drewnicki.......................Za
Krzysztof Durek........................Za
Grażyna Fijałkowska...................Za
Jan Franczyk............................Za
Jerzy Friediger........................Za
Adam Grelecki...........................Za
Andrzej Hawranek........................Za
Józef Jałocha.........................Za
Małgorzata Jantos......................Za
Dominik Jaśkowiec......................Za
Ryszard Kapuściński...................Za
Mariusz Kękuś.........................Za
Rafał Komarewicz.......................Za
Bolesław Kosior........................Za
Bogusław Kośmider.....................Za
Wojciech Krzysztonek....................Za
Marek Lasota............................Za
Teodozja Maliszewska....................Za
Adam Migdał............................Za
Aleksander Miszalski....................Za
Katarzyna Pabian........................Za
Marta Patena............................Wstrzymuje się
Włodzimierz Pietrus...................Za
Sławomir Pietrzyk......................Za
Jerzy Popiel............................Za
Edward Porębski........................Za
Anna Prokop-Staszecka...................Za
Stanisław Rachwał.....................Za
Arkady Rzegocki........................Za
Łukasz Słoniowski.....................Za
Grzegorz Stawowy.......................Za
Anna Szybist............................Za
Tomasz Urynowicz........................Za
Aleksandra Witek........................Za
Wojciech Wojtowicz......................Za
Stanisław Zięba.......................ZaPrzedmiot głosowania: Druk Nr 824 - WNIOSEK O WPROWADZENIE PROJEKTU W TRYBIE NAGŁYM


Czas rozpoczęcia: 6 Lipca 2016 r.
Czas zakończenia: 6 Lipca 2016 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 22
Głosów przeciw: 0
Głosów wstrzymujących się: 4
Obecnych podczas głosowania: 31
Nie brało udziału w głosowaniu:5
Nieobecnych: 12
Wymagany rodzaj większości: Bezwzględna większość

WNIOSEK PRZYJĘTY

Jak głosowali radni:

Kazimierz Chrzanowski...................Za
Michał Drewnicki.......................Za
Krzysztof Durek........................Za
Grażyna Fijałkowska...................Obecny
Jan Franczyk............................Za
Jerzy Friediger........................Za
Mirosław Gilarski......................Za
Adam Grelecki...........................Za
Józef Jałocha.........................Za
Dominik Jaśkowiec......................Wstrzymuje się
Ryszard Kapuściński...................Za
Mariusz Kękuś.........................Za
Rafał Komarewicz.......................Za
Bolesław Kosior........................Za
Bogusław Kośmider.....................Obecny
Wojciech Krzysztonek....................Obecny
Marek Lasota............................Za
Teodozja Maliszewska....................Obecny
Adam Migdał............................Za
Katarzyna Pabian........................Wstrzymuje się
Marta Patena............................Wstrzymuje się
Włodzimierz Pietrus...................Za
Sławomir Pietrzyk......................Za
Edward Porębski........................Za
Anna Prokop-Staszecka...................Za
Stanisław Rachwał.....................Za
Arkady Rzegocki........................Za
Łukasz Słoniowski.....................Za
Anna Szybist............................Wstrzymuje się
Tomasz Urynowicz........................Obecny
Aleksandra Witek........................Za