Dokument archiwalny

Sesja numer XCVIII  (28 Marzec 2018)


Posiedzenie nr 1  (28 Marzec 2018r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Ustalenie opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2018 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2687


5. Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2688


6. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 21 położonym przy al. Daszyńskiego w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2689


7. Wyrażenie zgody przez Radę Miasta Krakowa na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 2 położonym przy ul. Mazowieckiej w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2690


8. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922, Dz.U. z 2018 r. poz. 138); jawność wyłączył: Artur Pakuła - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 2 położonym na os. Słonecznym w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2691


9. Wyrażenie zgody przez Radę Miasta Krakowa na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922, Dz. U. z 2018 r. poz. 138); jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska - Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 13 położonym na os. Kolorowym w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2692


10. Wyrażenie zgody przez Radę Miasta Krakowa na odstąpienie od żądania zwrotu 1/8 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 17 położonym na os. Willowym w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2693


11. Zmiana Uchwały nr LXVIII/1677/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą ? Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2719


12. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian w planie dochodów w działach: 758, 801, 854, 855 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 750, 801, 854, 900, 921 i 926) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2726


13. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2727


14. Zmieniająca uchwałę Nr CXXI/1918/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2728


15. Zmiana uchwały XCIX/1495/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy I Stare Miasto w Krakowie / projektodawca Klub Radnych PO/ Druk nr 2700


16. Zmiana uchwały XCIX/1496/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy II Grzegórzki w Krakowie / projektodawca Klub Radnych PO/ Druk nr 2701


17. Zmiana uchwały XCIX/1497/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy III Prądnik Czerwony w Krakowie / projektodawca Klub Radnych PO/ Druk nr 2702


18. Zmiana uchwały XCIX/1498/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy IV Prądnik Biały w Krakowie / projektodawca Klub Radnych PO/ Druk nr 2703


19. Zmiana uchwały XCIX/1499/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy V Krowodrza w Krakowie / projektodawca Klub Radnych PO/ Druk nr 2704


20. Zmiana uchwały XCIX/1500/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy VI Bronowice w Krakowie / projektodawca Klub Radnych PO/ Druk nr 2705


21. Zmiana uchwały XCIX/1501/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy VII Zwierzyniec w Krakowie / projektodawca Klub Radnych PO/ Druk nr 2706


22. Zmiana uchwały XCIX/1502/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy VIII Dębniki w Krakowie / projektodawca Klub Radnych PO/ Druk nr 2707


23. Zmiana uchwały XCIX/1503/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki w Krakowie / projektodawca Klub Radnych PO/ Druk nr 2708


24. Zmiana uchwały XCIX/1504/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy X Swoszowice w Krakowie / projektodawca Klub Radnych PO/ Druk nr 2709


25. Zmiana uchwały XCIX/1505/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XI Podgórze Duchackie w Krakowie / projektodawca Klub Radnych PO/ Druk nr 2710


26. Zmiana uchwały XCIX/1506/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w Krakowie / projektodawca Klub Radnych PO/ Druk nr 2711


27. Zmiana uchwały XCIX/1507/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XIII Podgórze w Krakowie / projektodawca Klub Radnych PO/ Druk nr 2712


28. Zmiana uchwały XCIX/1508/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XIV Czyżyny w Krakowie / projektodawca Klub Radnych PO/ Druk nr 2713


29. Zmiana uchwały XCIX/1509/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XV Mistrzejowice w Krakowie / projektodawca Klub Radnych PO/ Druk nr 2714


30. Zmiana uchwały XCIX/1510/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVI Bieńczyce w Krakowie / projektodawca Klub Radnych PO/ Druk nr 2715


31. Zmiana uchwały XCIX/1511/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie / projektodawca Klub Radnych PO/ Druk nr 2716


32. Zmiana uchwały XCIX/1512/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVIII Nowa Huta w Krakowie / projektodawca Klub Radnych PO/ Druk nr 2717


33. Podział Miasta Krakowa na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Krakowa, określenie ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2686


34. Udzielenie dotacji dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2736


35. Przyjęcie programu osłonowego dla osób, które przeprowadzają trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na system proekologiczny / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2737


36. Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na przeprowadzenie trwałej zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na system proekologiczny / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2738


37. Szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2740


38. Szczegółowe warunki wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, form i zakresu tego wsparcia, trybu postępowania w ramach "Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2745


39. Udzielenie dotacji miejskim instytucjom kultury / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2746


40. Skład Komisji Nagród Miasta Krakowa / projektodawca Przewodniczący Rady Miasta/ Druk nr 2722


41. Zarządzenie łącznego rozpatrywania petycji / projektodawca Przewodniczący Rady Miasta/ Druk nr 2724


42. Zwiększenie dotacji podmiotowej miejskim instytucjom kultury / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2753


43. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 700 i 801) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2754


44. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 801, 900 i 921 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 853, 854, 900, 921 i 926) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2755


45. Zmieniająca uchwałę Nr XCI/2374/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu przychodów, zmian planu dochodów w działach: 750, 852, 853 i 855 oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 750, 801, 851, 852, 853, 855 i 900) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2756


46. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 853, 854, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2757


47. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2758


48. Ogłoszenie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Muzeum Historycznego Miasta Krakowa oraz Muzeum PRL-u (w organizacji) w jedną instytucję kultury o nazwie Muzeum Historyczne Miasta Krakowa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2752


49. Wyrażenie zgody przez Radę Miasta Krakowa na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 2 położonym przy ul. Kołłątaja w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2720


50. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku przy ul. Klasztornej 6 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 88 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2723


51. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 21 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Józefa Nr 18 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2744


52. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dzielnica X - Wschód"

Na XCVIII sesji RMK /28.03.2018 r./ na wniosek formalny złożony przez Radnego G. Stawowego Rada odesłała projekt do wnioskodawcy celem przygotowania projektów uchwał o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: "Rajsko II"; "Soboniowice II"; "Barycz II"/.

/ projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 274153. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Rajskiej" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2743


54. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Rajskiej" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2742


55. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Zwierzyniec - Księcia Józefa"

Na XCV sesji RMK /28.02.2018 r./ w wyniku przegłosowania poprawki Radnego A. Hawranka głosowanie nad całością projektu zostało odroczone /§ 37 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa/.

/ projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 266556. Rezolucja w sprawie projektu ustawy z dnia 15 marca 2018 roku o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących / projektodawca Klub Radnych PO/ Druk nr 2762-R


57. Oświadczenia, komunikaty.


58. Zamknięcie sesji.