Sesja numer LXXXVI  (18 Październik 2017)


Posiedzenie nr 1  (18 Październik 2017r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Informacja Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie realizacji polityki transportowej miasta pod kątem


3. INFORMACJA PMK


4. Oświadczenia, komunikaty.


5. Zamknięcie sesji.