Dokument archiwalny

Sesja numer LXXXII  (13 Wrzesień 2017)


Posiedzenie nr 1  (13 Wrzesień 2017r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 1 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Bolesława Prusa Nr 14 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2096


5. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 4 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Brzozowej Nr 6 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2097


6. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 2 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Kasztelańskiej Nr 32 wraz z pomieszczeniem przynależnym i oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2105


7. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922); jawność wyłączył: Artur Pakuła - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 27 położonym na os. Piastów w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2113


8. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 922 ); jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 8 położonego przy ul. Miechowity w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2114


9. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku przy ul. Mostowej 10 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 9 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2115


10. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 26 usytuowanego w budynku na os. Kalinowym 16 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 26% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2116


11. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 81 usytuowanego w budynku na os. Centrum B7 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 70 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2117


12. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 347/10000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz. 922) jawność wyłączyła: Agnieszka Kucała - inspektor Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania/Wydział Skarbu Miasta] położonym w budynku na os. Oświecenia 17 w Krakowie stanowiącym poprzednio współwłasność wnioskodawczyni na zasadach ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2118


13. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 922 ); jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku nr 10 przy ul. Blachnickiego w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2119


14. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 5 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Zakopiańskiej Nr 99 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2122


15. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 3 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Św. Katarzyny Nr 1 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2124


16. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 30 usytuowanego w budynku na os. II Płk. Lotniczego 47 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 78 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2125


17. Zmieniająca uchwałę Nr CXVIII/1249/06 w sprawie przyjęcia programu mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury - pracownie twórcze / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2126


18. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku przy ul. Krótkiej 6 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 51 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2127


19. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku przy ul. Krakusa 6 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 79 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2128


20. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 26 położonego przy ul. Retoryka w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2131


21. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 10 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy al. Płk. Władysława Beliny - Prażmowskiego Nr 47 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2133


22. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 922 ); jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 35 położonego na os. Jagiellońskim w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2134


23. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 6 położonego przy ul. Szujskiego w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2135


24. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 14 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Miodowej Nr 22 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2136


25. Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa do Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2138


26. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - Rejon ulicy Galicyjskiej"

Na LXXXII sesji RMK /13.09.2017 r./ w wyniku przegłosowania poprawki Radnego W. Pietrusa Przewodniczący obrad ogłosił odroczenie głosowania nad całością projektu/ § 37 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa oraz art. 19 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym/.

/ projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 214127. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Prokocim - Obszar Parkowy"

Na LXXXII sesji RMK /13.09.2017 r./ w wyniku przegłosowania poprawki Radnej G. Fijałkowskiej Przewodniczący obrad ogłosił odroczenie głosowania nad całością projektu/ § 37 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa oraz art. 19 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym/.

/ projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 215828. Zmieniająca uchwałę Nr L/918/16 w sprawie wysokości opłat za zakwaterowanie w bursach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2174


29. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 13 położonego na os. Willowym w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2175


30. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2181


31. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 700, 710, 750 i 756 oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 754, 851, 852, 900 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2182


32. Zmiana uchwały Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 852, 855 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 852, 853, 854, 855, 900 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2183


33. Ustalenie statutów żłobkom samorządowym Gminy Miejskiej Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2193


34. Udzielenie dotacji miejskiej instytucji kultury / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2194


35. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie podjęcia działań zmierzających do zagospodarowania terenów pod budowaną estakadą kolejową pomiędzy ulicami Miodową a Kopernika / projektodawca Klub Radnych PO/ Druk nr 2197


36. Skarga na Prezydenta Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 2198


37. Skarga na działanie Prezydenta Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 2199


38. Skarga na działanie Prezydenta Miasta Krakowa oraz Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 2200


39. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 801 oraz zmian planu dochodów w dziale 750) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2205


40. Zmiana uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2214


41. Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta dot. renowacji i przeznaczenia na cele publiczne zabytkowego Dworu w Wadowie zgodnie z wolą mieszkańców / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 2201


42. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie ochrony przed zabudową i przeznaczenia na cele społeczne terenu znajdującego się pomiędzy Szkołą Podstawową nr 155 a pasem startowym dawnego lotniska Rakowice - Czyżyny / projektodawca Klub Radnych PO/ Druk nr 2215


43. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750, 855 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 710, 750, 851, 852, 853, 855, 900, 921 i 925) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2206


44. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 900 i 921 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2207


45. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.). / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2204


46. Zmiana uchwały Nr XLIV/779/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Grochowskiej Nr 10 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2177


47. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4743/1835143 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz. 922) jawność wyłączyła: Żaneta Stanek? Główny Specjalista Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania/Wydział Skarbu Miasta] położonym w budynku przy ul. Spółdzielców 4 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2178


48. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 19 usytuowanego w budynku przy ul. Starowiślnej 50 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 17% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2195


49. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 21 usytuowanego w budynku przy ul. Praskiej 67 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 74 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2196


50. Nazwa placu / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 2216


51. Oświadczenia, komunikaty.


52. Zamknięcie sesji.