Dokument archiwalny

Sesja numer LIX  (7 Grudzień 2016)


Posiedzenie nr 1  (7 Grudzień 2016r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1400


5. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", oznaczonej numerem 1 w Załączniku do Zarządzenia Nr 581/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 marca 2016 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1401


6. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", oznaczonej numerem 2 (w zakresie punktów nr 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10) w Załączniku do Zarządzenia Nr 581/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 marca 2016 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1402


7. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", oznaczonej numerem 3 (w zakresie punktów nr 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10) w Załączniku do Zarządzenia Nr 581/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 marca 2016 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1403


8. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", oznaczonej numerem 4 w Załączniku do Zarządzenia Nr 581/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 marca 2016 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1404


9. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", oznaczonej numerem 5 w Załączniku do Zarządzenia Nr 581/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 marca 2016 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1405


10. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", oznaczonej numerem 6 w Załączniku do Zarządzenia Nr 581/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 marca 2016 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1406


11. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej częściowo przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", oznaczonej numerem 7 w Załączniku do Zarządzenia Nr 581/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 marca 2016 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1407


12. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", oznaczonej numerem 8 (w zakresie punktów nr 4, 5, 7) w Załączniku do Zarządzenia Nr 581/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 marca 2016 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1408


13. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", oznaczonej numerem 10 (w zakresie punktów nr 1, 2, 5) w Załączniku do Zarządzenia Nr 581/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 marca 2016 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1409


14. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", oznaczonej numerem 11 w Załączniku do Zarządzenia Nr 581/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 marca 2016 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1410


15. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", oznaczonej numerem 13 w Załączniku do Zarządzenia Nr 581/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 marca 2016 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1411


16. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", oznaczonej numerem 17 (w zakresie punktów nr 2 i 4) w Załączniku do Zarządzenia Nr 581/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 marca 2016 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1412


17. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", oznaczonej numerem 18 (w zakresie punktów nr 4, 6, 7 oraz częściowo w zakresie punktów nr 2 i 5) w Załączniku do Zarządzenia Nr 581/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 marca 2016 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1413


18. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", oznaczonej numerem 19 (w zakresie punktów nr 2 i 3) w Załączniku do Zarządzenia Nr 581/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 marca 2016 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1414


19. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", oznaczonej numerem 20 (w zakresie punktów nr 2, 6, 7, 8 oraz częściowo w zakresie punktu nr 3) w Załączniku do Zarządzenia Nr 581/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 marca 2016 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1415


20. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", oznaczonej numerem 21 (w zakresie punktów nr 1, 4, 5, 6 oraz częściowo w zakresie punktu nr 3) w Załączniku do Zarządzenia Nr 581/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 marca 2016 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1416


21. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", oznaczonej numerem 22 w Załączniku do Zarządzenia Nr 581/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 marca 2016 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1417


22. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", oznaczonej numerem 930 w Załączniku do Zarządzenia Nr 581/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 marca 2016 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1418


23. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", oznaczonej numerem 3 (w zakresie punktu nr 1) w Załączniku do Zarządzenia Nr 2651/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 października 2016 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1419


24. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", oznaczonych numerami 5 i 8 (w zakresie punktów nr 1, 3, 5) w Załączniku do Zarządzenia Nr 2651/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 października 2016 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1420


25. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", oznaczonej numerem 6 (w zakresie punktu nr 1) w Załączniku do Zarządzenia Nr 2651/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 października 2016 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1421


26. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", oznaczonej numerem 9 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2651/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 października 2016 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1422


27. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", oznaczonej numerem 11 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2651/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 października 2016 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1423


28. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka", oznaczonej numerem 12 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2651/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 października 2016 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1424


29. Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących opracowania i wdrożenia systemu pomiaru umożliwiającego detekcję spalania odpadów (śmieci) przy użyciu dronów ze szczególnym uwzględnieniem dokonywania pomiarów w nocy / projektodawca Klub Radnych PK/ Druk nr 1432


30. Przyjęcie "Planu rozwoju zbiorników wodnych Przylasek Rusiecki" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1444


31. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Lema - Staw Dąbski'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1315


32. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Igołomska Południe" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1343


33. Przyjęcie aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1313


34. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 60 usytuowanego w budynku przy ul. Teligi 2 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 56% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1303


35. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922); jawność wyłączył: Artur Pakuła - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku nr 7 na osiedlu Kolorowym w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1314


36. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 11 usytuowanego w budynku przy ul. Heila 20 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 89% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1364


37. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1376


38. Przyjęcie oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXI/272/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2007 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Gminę Miejską Kraków pomocy w formie usług opiekuńczych, zakresu czynności wchodzących w skład usług opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1366


39. Przyjęcie Programu Wspierania Osób Bezdomnych w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2016-2020 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1381


40. Określenie na rok 2016 stawki dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie na prace remontowo ? konserwatorskie na Cmentarzu Rakowickim, Cmentarzu Podgórskim i Starym Cmentarzu Podgórskim oraz realizację zadań z zakresu grobownictwa wojennego na terenie Gminy Miejskiej Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1392


41. Przyjęcie Programu Strategicznego Promocji Miasta Krakowa na lata 2016-2022 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1393


42. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Górka Narodowa - os. Gotyk" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1395


43. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - os. Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1396


44. Upoważnienie do złożenia wniosków o dofinansowanie i przyjęcia do realizacji projektów pn.: "Utworzenie Parku Reduta" oraz "Park Zabłocie: Stacja - Wisła" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1425


45. Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków, Radami i Zarządami Dzielnic Krakowa oraz organizacjami pozarządowymi (NGO) dotyczących ustalenia dla terenu Gminy Miejskiej Kraków liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

Na LVIII sesji RMK /23.11.2016 r./ Rada odesłała projekt do projektodawcy oraz Komisji Dialogu Obywatelskiego i Komisji Praworządności na wniosek Radnego A. Migdała celem dostosowania do nowo obowiązującej uchwały Nr LVII/1151/16 RMK z dnia 09 listopada 2016 r.

/ projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 130646. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. przeprowadzenia analizy w zakresie możliwości włączenia w struktury zespołów szkół szkolnictwa średniego zawodowego małych liceów ogólnokształcących wytypowanych do likwidacji w ramach planowanej reformy sieci szkolnej / projektodawca Klub Radnych PO/ Druk nr 1385


47. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów Dzielnicy III Prądnik Czerwony / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 1388


48. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Swoszowice-Uzdrowisko" / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 1389


49. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Opatkowice - Zachód" / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 1390


50. Rozpatrzenie petycji zgłoszonej przez mieszkańców ulicy Bednarskiej, dotyczącej statusu i przebudowy wyżej wymienionej ulicy / projektodawca Komisja Główna/ Druk nr 1379


51. Skarga na Prezydenta Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 1391


52. Ustalenie rozkładu godzin pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych w 2017 roku / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1433


53. Zmieniająca uchwałę Nr CXXI/1918/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1434


54. Zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/555/15 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1435


55. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750 i 900) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1436


56. Udzielenie dotacji miejskiej instytucji kultury / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1445


57. Udzielenie pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn.: "Połączenie ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradową obwodnicą Krakowa poprzez Węzeł Mirowski" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1450


58. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 757, 758, 801, 851, 852, 853, 900, 921 i 926) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1437


59. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 854, 900 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 854, 900 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1438


60. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 750, 801 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1439


61. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 801, 853, 854, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1440


62. Upoważnienie Prezydenta Miasta Krakowa do zaciągnięcia kredytu odnawialnego na pokrycie występującego w ciągu 2017 roku przejściowego deficytu budżetowego / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1441


63. Ustalenie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1443


64. Określenie przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest Gmina Miejska Kraków udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1380


65. Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków do Kraków - Nowa Huta Przyszłości S.A.

Na LIX sesji RMK /07.12.2016 r./ Rada Miasta Krakowa na wniosek Radnego S. Pietrzyka odesłała projekt do projektodawcy celem uzyskania pozytywnej opinii Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego.

/ projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 138266. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału Gminy Miejskiej Kraków wynoszącego 8/48 części nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy ul. Poselskiej Nr 26 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1378


67. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału Gminy Miejskiej Kraków wynoszącego 558/1000 części nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym w Krakowie przy ul. Urzędniczej Nr 25 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1383


68. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Mikołowskiej Nr 10 a w Mysłowicach / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1384


69. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 1 usytuowanego w budynku na os. Mistrzejowice 6 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 59% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1397


70. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 62 usytuowanego w budynku na os. Zielonym 16 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 83 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1398


71. Wyrażenie zgody na udzielenie od 2017 roku bonifikaty w wysokości 90% dla Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "PARKOWA" z siedzibą w Krakowie przy ul. Parkowej 12 od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3% ceny nieruchomości, z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości położonej przy al. Pod Kopcem 10a, oznaczonej jako działka nr 30 o pow. 0,2847 ha obręb 29 jednostka ewidencyjna Podgórze, stanowiącej własność Gminy Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1399


72. Ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały Nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1431


73. Rezolucja w sprawie podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do wsparcia rozbudowy infrastruktury społecznej (żłobki, przedszkola, szkoły) / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 1367-R


74. Zmiana w składzie Komisji Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych Rady Miasta Krakowa / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 1451


75. Zmiana w składzie Komisji Promocji i Turystyki Rady Miasta Krakowa / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 1452


76. Zmiana w składzie Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza Rady Miasta Krakowa / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 1453


77. Zmiana w składzie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 1454


78. Zmiana w składzie Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 1455


79. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "os. Podwawelskie" / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 1449


80. Zmiana w składzie Komisji Praworządności Rady Miasta Krakowa / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 1456


81. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Luneta Warszawska / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 1447


82. Zmiana w składzie Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa / projektodawca Klub Radnych PK/ Druk nr 1457


83. Oświadczenia, komunikaty.


84. Zamknięcie sesji. 

Osoba odpowiedzialna:
BEATA KOWALÓWKA - DYREKTOR KANCELARII
Osoba publikująca:
PIOTR ROGAL
Data wytworzenia:
2014-11-19
Data publikacji:
2015-01-16
Data aktualizacji:
2018-03-29