Sesja numer LVIII  (23 Listopad 2016)


Posiedzenie nr 1  (23 Listopad 2016r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Budżet Miasta Krakowa na rok 2017 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1368


5. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1369


6. Przyjęcie aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1313


7. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Lema - Staw Dąbski'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1315


8. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?Lema ? Staw Dąbski?, oznaczonej numerem 1 (w zakresie punktów nr 1, 2, 3) w Załączniku do Zarządzenia Nr 86/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2016 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1316


9. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?Lema ? Staw Dąbski?, oznaczonej numerem 2 w Załączniku do Zarządzenia Nr 86/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2016 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1317


10. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?Lema ? Staw Dąbski?, oznaczonej numerem 3 (w zakresie punktów nr 2 i 4 oraz częściowo w zakresie punktu nr 1) w Załączniku do Zarządzenia Nr 86/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2016 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1318


11. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?Lema ? Staw Dąbski?, oznaczonej numerem 4 (w zakresie punktu nr 1) w Załączniku do Zarządzenia Nr 86/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2016 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1319


12. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?Lema ? Staw Dąbski?, oznaczonej numerem 5 (w zakresie punktów nr 1, 2, 3) w Załączniku do Zarządzenia Nr 86/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2016 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1320


13. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?Lema ? Staw Dąbski?, oznaczonej numerem 6 (w zakresie punktu nr 2 oraz częściowo w zakresie punktu nr 1) w Załączniku do Zarządzenia Nr 86/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2016 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1321


14. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej częściowo przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?Lema ? Staw Dąbski?, oznaczonej numerem 7 w Załączniku do Zarządzenia Nr 86/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2016 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1322


15. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?Lema ? Staw Dąbski?, oznaczonej numerem 10 (w zakresie punktów nr 1, 2, 5, 6 oraz częściowo w zakresie punktu nr 3) w Załączniku do Zarządzenia Nr 86/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2016 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1323


16. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych częściowo przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?Lema ? Staw Dąbski?, oznaczonych numerami 11, 12, 13, 14, 21, 23 w Załączniku do Zarządzenia Nr 86/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2016 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1324


17. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?Lema ? Staw Dąbski?, oznaczonej numerem 17 (w zakresie punktu nr 1) w Załączniku do Zarządzenia Nr 86/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2016 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1325


18. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?Lema ? Staw Dąbski?, oznaczonej numerem 20 (w zakresie punktu nr 3 oraz częściowo zakresie punktu nr 1 i 2) w Załączniku do Zarządzenia Nr 86/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2016 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1326


19. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?Lema ? Staw Dąbski?, oznaczonej numerem 22 (w zakresie punktu nr 1) w Załączniku do Zarządzenia Nr 86/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2016 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1327


20. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?Lema ? Staw Dąbski?, oznaczonej numerem 24 w Załączniku do Zarządzenia Nr 86/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2016 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1328


21. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych częściowo przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?Lema ? Staw Dąbski?, oznaczonych numerami 25, 26, 27 w Załączniku do Zarządzenia Nr 86/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2016 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1329


22. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?Lema ? Staw Dąbski?, oznaczonej numerem 29 (w zakresie punktów nr 1, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 5 oraz częściowo w zakresie punktu nr 4) w Załączniku do Zarządzenia Nr 86/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2016 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1330


23. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?Lema ? Staw Dąbski?, oznaczonej numerem 30 (w zakresie punktów nr 1b, 1c, 1d, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 oraz częściowo w zakresie punktu nr 9) w Załączniku do Zarządzenia Nr 86/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2016 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1331


24. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?Lema ? Staw Dąbski?, oznaczonej numerem 1 (w zakresie punktów nr 1, 2, 3, 5) w Załączniku do Zarządzenia Nr 1525/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 czerwca 2016 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1332


25. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej częściowo przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?Lema ? Staw Dąbski?, oznaczonej numerem 2 (w zakresie punktu nr 1) w Załączniku do Zarządzenia Nr 1525/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 czerwca 2016 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1333


26. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?Lema ? Staw Dąbski?, oznaczonej numerem 3 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1525/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 czerwca 2016 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1334


27. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?Lema ? Staw Dąbski?, oznaczonej numerem 4 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1525/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 czerwca 2016 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1335


28. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?Lema ? Staw Dąbski?, oznaczonej numerem 5 (w zakresie punktu nr 1) w Załączniku do Zarządzenia Nr 1525/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 czerwca 2016 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1336


29. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej częściowo przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?Lema ? Staw Dąbski?, oznaczonej numerem 6 (w zakresie punktu nr 3) w Załączniku do Zarządzenia Nr 1525/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 czerwca 2016 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1337


30. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?Lema ? Staw Dąbski?, oznaczonej numerem 10 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1525/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 czerwca 2016 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1338


31. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?Lema ? Staw Dąbski?, oznaczonej numerem 11 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1525/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 czerwca 2016 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1339


32. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?Lema ? Staw Dąbski?, oznaczonej numerem 12 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1525/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 czerwca 2016 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1340


33. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?Lema ? Staw Dąbski?, oznaczonej numerem 4 (w zakresie punktu nr 1) w Załączniku do Zarządzenia Nr 2740/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 października 2016 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1341


34. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski", oznaczonej numerem 46 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2740/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 października 2016 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1342


35. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Igołomska Południe" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1343


36. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Igołomska Południe", oznaczonej numerem 1 (w zakresie punktów nr 1, 4 uwagi) w Załączniku do Zarządzenia Nr 1306/2016 z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Igołomska Południe" w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1344


37. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Igołomska Południe", oznaczonej numerem 2 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1306/2016 z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Igołomska Południe" w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1345


38. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Igołomska Południe", oznaczonej numerem 3 (w zakresie punktów numer 1, 3, 4 oraz częściowo w zakresie punktu nr 2 uwagi) w Załączniku do Zarządzenia Nr 1306/2016 z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?Nowa Huta Przyszłości ? Igołomska Południe? w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1346


39. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Igołomska Południe", oznaczonej numerem 5 (w zakresie punktu nr 1 uwagi) w Załączniku do Zarządzenia Nr 1306/2016 z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Igołomska Południe" w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1347


40. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Igołomska Południe", oznaczonych numerami 6 i 12 ? o jednakowej treści - (w zakresie punktów nr 1-9, 11-14 uwag) w Załączniku do Zarządzenia Nr 1306/2016 z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Igołomska Południe" w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1348


41. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Igołomska Południe", oznaczonej numerem 7 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1306/2016 z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Igołomska Południe" w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1349


42. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Igołomska Południe", oznaczonych numerami 15 i 16 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1306/2016 z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Igołomska Południe" w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1350


43. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Igołomska Południe", oznaczonej numerem 17 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1306/2016 z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Igołomska Południe" w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1351


44. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag ? o jednakowej treści -złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?Nowa Huta Przyszłości ? Igołomska Południe? oznaczonych numerem 18 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1306/2016 z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Igołomska Południe" w Krakowie oraz numerem 1 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2845/2016 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Igołomska Południe" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1352


45. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej częściowo przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Igołomska Południe", oznaczonej numerem 19 (w zakresie punktu nr 4 uwagi) w Załączniku do Zarządzenia Nr 1306/2016 z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Igołomska Południe" w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1353


46. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag ? o jednakowej treści -złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?Nowa Huta Przyszłości ? Igołomska Południe? oznaczonych numerami 20 i 21 (w zakresie punktów nr 1-5 uwag) w Załączniku do Zarządzenia Nr 1306/2016 z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Igołomska Południe" w Krakowie oraz oznaczonych numerami 10 i 11 (w zakresie punktów nr 1-5 uwag) w Załączniku do Zarządzenia Nr 2845/2016 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Igołomska Południe" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1354


47. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Igołomska Południe", oznaczonej numerem 22 (w zakresie punktów nr 1, 2 uwagi) w Załączniku do Zarządzenia Nr 1306/2016 z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Igołomska Południe" w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1355


48. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Igołomska Południe", oznaczonej numerem 2 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2845/2016 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Igołomska Południe" w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1356


49. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Igołomska Południe", oznaczonej numerem 3 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2845/2016 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Igołomska Południe" w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1357


50. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Igołomska Południe", oznaczonej numerem 4 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2845/2016 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Igołomska Południe" w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1358


51. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Igołomska Południe", oznaczonej numerem 5 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2845/2016 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Igołomska Południe" w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1359


52. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Igołomska Południe", oznaczonej numerem 6 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2845/2016 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Igołomska Południe" w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1360


53. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Igołomska Południe", oznaczonej numerem 7 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2845/2016 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Igołomska Południe" w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1361


54. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Igołomska Południe", oznaczonej numerem 8 (w zakresie punktów nr 1-9, 11-14, 16-19) w Załączniku do Zarządzenia Nr 2845/2016 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Igołomska Południe" w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1362


55. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Igołomska Południe", oznaczonej numerem 9 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2845/2016 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Igołomska Południe" w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1363


56. Wyrażenie zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz IPR Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Klasztornej 2 wraz z jednoczesnym udzieleniem 10 % bonifikaty od jej ceny / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1265


57. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos -inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 8 położonym przy ul. Weissa w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1266


58. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922); jawność wyłączył: Artur Pakuła - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 1 położonym na os. Krakowiaków w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1275


59. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922); jawność wyłączył: Artur Pakuła - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 1 położonym na os. Krakowiaków w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1276


60. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922); jawność wyłączył: Artur Pakuła - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku nr 3 na osiedlu Willowym w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1277


61. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922); jawność wyłączył: Artur Pakuła - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku nr 3 na osiedlu Willowym w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1278


62. Ustalenie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1281


63. Określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1284


64. Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terytorium Gminy Miejskiej Kraków na okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1289


65. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 853, 900 i 926 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1295


66. Wspólna obsługa jednostek oświatowych oraz zmiana statutu Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1301


67. Zmiana uchwały Nr XXXI/525/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2016 - 2019 / projektodawca Komisja Sportu i Kultury Fizycznej / Druk nr 1245


68. Określenie warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu w Krakowie oraz kontroli ich wykorzystania / projektodawca Komisja Sportu i Kultury Fizycznej / Druk nr 1246


69. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1293


70. Przyjęcie oraz ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały Nr LXIX/1004/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1297


71. Wyrażenie zgody Uniwersytetowi Warszawskiemu z siedzibą ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa na nieodpłatne umieszczenie przez Instytut Polonistyki Stosowanej na Wydziale Polonistyki herbu i flagi Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa na tablicy dydaktycznej przeznaczonej dla uczniów szkół polskich w USA / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1298


72. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1302


73. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa, dotyczących przedstawienia programu, mającego na celu stworzenie lub rewitalizację małych terenów zielonych w podwórkach i wokół budynków / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 1290


74. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie nadania Parkowi Krakowskiego imienia: Park Krakowski im. Marka Grechuty / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 1292


75. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do przygotowania miejsc rekreacji dla mieszkańców Bieńczyc / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 1305


76. Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków, Radami i Zarządami Dzielnic Krakowa oraz organizacjami pozarządowymi (NGO) dotyczących ustalenia dla terenu Gminy Miejskiej Kraków liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

Na LVIII sesji RMK /23.11.2016 r./ Rada odesłała projekt do projektodawcy oraz Komisji Dialogu Obywatelskiego i Komisji Praworządności na wniosek Radnego A. Migdała celem dostosowania do nowo obowiązującej uchwały Nr LVII/1151/16 RMK z dnia 09 listopada 2016 r.

/ projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 130677. Skarga na działania Prezydenta Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 1307


78. Skarga na działania Prezydenta Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 1308


79. Przyjęcie Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1370


80. Udzielenie dotacji celowej Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa ?Nila? w Krakowie na realizację zadania inwestycyjnego / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1386


81. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 758, 801, 854 i 900 oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 801, 854 i 900) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1372


82. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 801 i 926, zwiększenia planu wydatków w działach: 700, 801 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 710, 750, 754, 801, 852, 853, 854, 900, 921 i 926) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1373


83. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 854, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1374


84. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 700, 756 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 710, 750, 757, 758, 801, 854 i 926) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1375


85. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1376


86. Emisja obligacji komunalnych zwanych "VII Pożyczką Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1371


87. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 60 usytuowanego w budynku przy ul. Teligi 2 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 56% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1303


88. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922); jawność wyłączył: Artur Pakuła - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku nr 7 na osiedlu Kolorowym w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1314


89. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 11 usytuowanego w budynku przy ul. Heila 20 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 89% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1364


90. Delegowanie przedstawiciela Rady Miasta Krakowa do Małopolskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego / projektodawca Komisja Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych / Druk nr 1387


91. Oświadczenia, komunikaty.


92. Zamknięcie sesji.