Sesja numer XLVII  (8 Czerwiec 2016)


Posiedzenie nr 1  (8 Czerwiec 2016r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Przyznanie Brązowego Medalu "Cracoviae Merenti" Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 960


5. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny- AWF"

Na XLVII sesji RMK /08.06.2016 r./ Rada odesłała projekt do projektodawcy na wniosek Radnego G. Stawowego.

/ projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 8586. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego obszaru "Rynek Krowoderski" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 903


7. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rynek Krowoderski", oznaczonej numerem 1 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2923/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rynek Krowoderski" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 904


8. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rynek Krowoderski", oznaczonej numerem 4 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2923/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rynek Krowoderski" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 905


9. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rynek Krowoderski", oznaczonej numerem 6 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2923/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rynek Krowoderski" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 906


10. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa części uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rynek Krowoderski", oznaczonej numerem 27 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2923/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rynek Krowoderski" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 907


11. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rynek Krowoderski", oznaczonej numerem 28. w Załączniku do Zarządzenia Nr 2923/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rynek Krowoderski" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 908


12. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rynek Krowoderski", oznaczonej numerem 29. w Załączniku do Zarządzenia Nr 2923/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rynek Krowoderski" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 909


13. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rynek Krowoderski", oznaczonej numerem 30. w Załączniku do Zarządzenia Nr 2923/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rynek Krowoderski" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 910


14. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rynek Krowoderski", oznaczonej numerem 31 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2923/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rynek Krowoderski" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 911


15. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rynek Krowoderski", oznaczonej numerem 32 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2923/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rynek Krowoderski" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 912


16. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rynek Krowoderski", oznaczonej numerem 34. w Załączniku do Zarządzenia Nr 2923/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rynek Krowoderski" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 913


17. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rynek Krowoderski", oznaczonej numerem 36. w Załączniku do Zarządzenia Nr 2923/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rynek Krowoderski" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 914


18. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rynek Krowoderski", oznaczonej numerem 37 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2923/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rynek Krowoderski" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 915


19. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?Rynek Krowoderski?, oznaczonej numerem 39. w Załączniku do Zarządzenia Nr 2923/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rynek Krowoderski" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 916


20. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rynek Krowoderski", oznaczonej numerem 41. w Załączniku do Zarządzenia Nr 2923/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rynek Krowoderski" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 917


21. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rynek Krowoderski", oznaczonej numerem 42 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2923/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rynek Krowoderski" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 918


22. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rynek Krowoderski", oznaczonej numerem 43 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2923/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rynek Krowoderski" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 919


23. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rynek Krowoderski", oznaczonej numerem 44. w Załączniku do Zarządzenia Nr 2923/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rynek Krowoderski" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 920


24. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rynek Krowoderski", oznaczonej numerem 45. w Załączniku do Zarządzenia Nr 2923/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rynek Krowoderski" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 921


25. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rynek Krowoderski", oznaczonej numerem 47 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2923/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rynek Krowoderski" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 922


26. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rynek Krowoderski", oznaczonej numerem 48 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2923/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rynek Krowoderski" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 923


27. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rynek Krowoderski", oznaczonej numerem 14 w Załączniku do Zarządzenia Nr 843/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rynek Krowoderski" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 924


28. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rynek Krowoderski", oznaczonej numerem 15 w Załączniku do Zarządzenia Nr 843/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rynek Krowoderski" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 925


29. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rynek Krowoderski", oznaczonej numerem 16 w Załączniku do Zarządzenia Nr 843/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rynek Krowoderski" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 926


30. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rynek Krowoderski", oznaczonej numerem 17 w Załączniku do Zarządzenia Nr 843/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rynek Krowoderski" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 927


31. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rynek Krowoderski", oznaczonej numerem 18 w Załączniku do Zarządzenia Nr 843/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rynek Krowoderski" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 928


32. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rynek Krowoderski", oznaczonej numerem 19 w Załączniku do Zarządzenia Nr 843/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rynek Krowoderski" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 929


33. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rynek Krowoderski", oznaczonej numerem 20 w Załączniku do Zarządzenia Nr 843/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rynek Krowoderski" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 930


34. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Podgórki Tynieckie" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 950


35. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Podgórki Tynieckie", oznaczonej numerem 1 w Załączniku do Zarządzenia Nr 917/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Podgórki Tynieckie" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 951


36. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Podgórki Tynieckie", oznaczonej numerem 2 (w zakresie wniesionego postulatu nr 1) w Załączniku do Zarządzenia Nr 917/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Podgórki Tynieckie" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 952


37. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Podgórki Tynieckie", oznaczonej numerem 3 w Załączniku do Zarządzenia Nr 917/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Podgórki Tynieckie" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 953


38. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Podgórki Tynieckie", oznaczonej numerem 5 w Załączniku do Zarządzenia Nr 917/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Podgórki Tynieckie" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 954


39. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr (...) położonego w budynku nr 33 przy ulicy Siemaszki w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 872


40. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/8 części bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr 7 usytuowanego w budynku mieszkalnym nr (...) położonym na osiedlu II Pułku Lotniczego w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 873


41. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Garncarskiej Nr 3 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 874


42. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Kurkowej Nr 5 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 875


43. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Św. Agnieszki Nr 7 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 876


44. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym w os. Centrum D Nr 4 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 877


45. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy al. Juliusza Słowackiego Nr 58 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 878


46. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 cz. zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej przy sprzedaży udziału 14/1000 cz. w nieruchomości gruntowej, związanego z prawem własności lokalu mieszkalnego nr (...) w budynku położonym przy ul. Nad Sudołem 12 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 884


47. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr (...) położonego w budynku nr 26 na os. Teatralnym w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 885


48. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/8 części bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr (...) usytuowanego w budynku mieszkalnym nr 45 położonym na osiedlu II Pułku Lotniczego w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 897


49. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr (...) usytuowanego w budynku nr 22 położonym przy ul. Siemaszki w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 902


50. Określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 891


51. Określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 892


52. Ustalenie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno ? wypoczynkowe jedynie przez część roku / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 893


53. Określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Kraków i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 894


54. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 895


55. Przyjęcie "Programu Promocji Zatrudnienia, Aktywizacji Zawodowej na lata 2016-2020 w Gminie Miejskiej Kraków" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 896


56. Przyjęcie Polityki Transportowej dla Miasta Krakowa na lata 2016 - 2025 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 899


57. Ogłoszenie zamiaru połączenia filii nr 12 Krowoderskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie z Biblioteką Główną Krowoderskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie oraz ogłoszenia zamiaru wprowadzenia zmiany w statucie Krowoderskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 901


58. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 801, 851, 852, 900, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 754, 801, 852, 900, 921 i 926) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 939


59. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 852, 853, 854, 900 i 921 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 940


60. Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa, dotyczących przygotowania i przedstawienia Radzie Miasta Krakowa projektu uchwały likwidującej pobieranie opłaty targowej na krakowskich targowiskach w/g uchwały nr XXX/489/15 RMK z dnia 18 listopada 2015 roku / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 818


61. Skarga na działania Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 958


62. Skarga na działania Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 959


63. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Rudawy" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 955


64. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Skład Solny" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 934


65. Nadanie imienia Samorządowemu Przedszkolu nr 99 w Krakowie, os. Stalowe 10 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 956


66. Nadanie imienia Samorządowemu Przedszkolu nr 117 w Krakowie, os. Na Lotnisku 15 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 957


67. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu ławnika w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 961


68. Zmiany uchwały nr XLI/731/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 970


69. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 853) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 969


70. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 852 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600 i 900) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 965


71. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 756 oraz zwiększenia planu wydatków w dziale 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 966


72. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 756 oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 758, 851, 900 i 926) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 967


73. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921 i 926 ? zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 968


74. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr (...) położonego w budynku nr 10 na osiedlu Kazimierzowskim w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 931


75. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr (...) usytuowanego w budynku nr 8 położonym na os. Handlowym w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 932


76. Założenie Samorządowego Przedszkola nr 37 w Krakowie, ul. Aleksandry 19 oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Krakowie, ul. Aleksandry 17 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 933


77. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Felicjanek Nr 15 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 935


78. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Jabłonowskich Nr 3 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 936


79. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4073/127735 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr (...) położonym na os. Piastów 33 w Krakowie stanowiącym poprzednio współwłasność wnioskodawcy na zasadach ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 947


80. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr (...) usytuowanego w budynku na os. Centrum C 5 w Krakowie na rzecz najemcy zastosowaniem 41% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 948


81. Wniesienie wkładu niepieniężnego )aportu) w postaci nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków do Miejskiej Infrastruktury sp. z o.o. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 949


82. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 962


83. Utworzenie Filii Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 942


84. Rezolucja skierowana do Prezydenta RP, Sejmu i Senatu RP i partii reprezentowanych w Parlamencie / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 976-R


85. Rezolucja skierowana do Prezydenta RP, Sejmu i Senatu RP i partii reprezentowanych w Parlamencie / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 976-R


86. Oświadczenia, komunikaty.


87. Zamknięcie sesji.