Dokument archiwalny

Sesja numer XLVI  (31 Maj 2016)


Posiedzenie nr 1  (31 Maj 2016r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad.


2. Informacja Przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 dotycząca s


3. Informacja Wojewody Małopolskiego dotycząca Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016.


4. Informacja Prezydenta Miasta Krakowa dotycząca Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016.


5. Dyskusja.


6. Rezolucja w sprawie Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016 / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 946-R


7. Oświadczenia, komunikaty.


8. Zamknięcie sesji.