Sesja numer XXIV  (16 Wrzesień 2015)


Posiedzenie nr 1  (16 Wrzesień 2015r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad.


2.

Informacja Przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016


3. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z REALIZACJI UCHWAŁY RMK


4. Dyskusja.


5. Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczące przygotowań do Światowych Dni Młodzieży Krakowa 2016 / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 446


6. Oświadczenia, komunikaty.


7. Zamknięcie sesji.