ZARZĄDZENIE NR 1361/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru listy i wniosków stosowanych w realizacji ,,Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów''

 

 

Zarządzenie nr 2465/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przyznania Nagród Edukacyjnych Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa dla uczniów szkół krakowskich

 

 

ZARZĄDZENIE NR 2532/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z 18 września 2015 roku w sprawie przyznania Nagród Edukacyjnych Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa dla uczniów szkół krakowskich

 

 

ZARZĄDZENIE NR 1957/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z 24 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komisji dokonującej wyboru laureatów Nagród Edukacyjnych Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa

 

 

ZARZĄDZENIE NR 1053/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z 5 maja 2015 roku w sprawie ustalenia wzoru list i wniosków stosowanych w realizacji ‘Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów”

 

 

UCHWAŁA NR XCVIII/2558/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, form i zakresu tego wsparcia, trybu postępowania w ramach „Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów”.

 

UCHWAŁA NR LI/952/16 Rady Miasta Krakowa z 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IX/155/15 w sprawie szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, form i zakresu tego wsparcia, trybu postępowania w ramach "Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów"

 

 

UCHWAŁA NR IX/161/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/627/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących upowszechniania zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży na terenie Miasta Kraków

 

 

UCHWAŁA NR IX/157/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XCV/1281/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 marca 2010 roku w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przygotowania i wprowadzenia programu pn. "Edukacja patriotyczna dla szkół Krakowa"

 

 

UCHWAŁA NR CXIII/1754/14 Rady Miasta Krakowa z 27 sierpnia 2014 roku w sprawie przyjęcia „Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów”

 

 

UCHWAŁA NR XCIV/1405/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Krakowa, w sprawie stowarzyszenia, a następnie wdrożenia projektu Krakowski Program Wspierania Uzdolnionych Uczniów

 

 

ZARZĄDZENIE NR 281/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 1 lutego 2013 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 290/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia9 lutego 2012 roku w sprawie zasad dofinansowania krajowych wyjazdów śródrocznych organizowanych przez szkoły, placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Miejską Kraków

 

 

ZARZĄDZENIE NR 406/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 102/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dofinansowania wyjazdów w ramach Programu pn. „Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez krakowskich gimnazjalistów"

 

 

UCHWAŁA NR XCV/1281/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przygotowania i wprowadzenia programu pn. ''Edukacja patriotyczna dla szkół Krakowa"

 

 

UCHWAŁA NR LXVIII/898/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie Programu pn. ''Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez krakowskich gimnazjalistów''. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego stwierdzające nieważność uchwały w części, tj. § 3 uchwały

 

 

UCHWAŁA NR CIII/1383/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przygotowania i ogłoszenia dla klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych projektu pod tytułem ''Droga do przedsiębiorczości"