Dokument archiwalny

Głosowania dotyczące punktu porządku obrad:

Likwidacja jednostki organizacyjnej Gminy Kraków pod nazwą Straż Miejska Miasta Krakowa / projektodawca grupa mieszkańców Miasta / Druk nr 1397

Przedmiot głosowania: DRUK NR 1397 - WNIOSEK O ODRZUCENIE PROJEKTU W I CZYT.


Czas rozpoczęcia: 28 Sierpień 2013 r.
Czas zakończenia: 28 Sierpień 2013 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 29
Głosów przeciw: 3
Głosów wstrzymujących się: 1
Obecnych podczas głosowania: 34
Nie brało udziału w głosowaniu:1
Nieobecnych: 9
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość

WNIOSEK PRZYJĘTY

Jak głosowali radni:

Magdalena Bassara.......................Za
Janusz Chwajoł........................Za
Jerzy Fedorowicz.......................Za
Grażyna Fijałkowska...................Za
Bartłomiej Garda.......................Za
Mirosław Gilarski......................Przeciw
Marek Hohenauer.........................Za
Małgorzata Jantos......................Obecny
Dominik Jaśkowiec......................Za
Ryszard Kapuściński...................Za
Rafał Komarewicz.......................Za
Bolesław Kosior........................Za
Bogusław Kośmider.....................Za
Teodozja Maliszewska....................Za
Barbara Nowak...........................Za
Robert Pajdo............................Za
Marta Patena............................Za
Sławomir Pietrzyk......................Za
Józef Pilch............................Za
Edward Porębski........................Za
Sławomir Ptaszkiewicz..................Wstrzymuje się
Stanisław Rachwał.....................Za
Bogdan Smok.............................Przeciw
Jerzy Sonik.............................Za
Grzegorz Stawowy.......................Za
Marcin Szymański.......................Za
Paweł Ścigalski.......................Za
Agata Tatara............................Przeciw
Tomasz Urynowicz........................Za
Paweł Węgrzyn.........................Za
Andżelika Wojciechowska................Za
Wojciech Wojtowicz......................Za
Jerzy Woźniakiewicz....................Za
Stanisław Zięba.......................Za