Dokument archiwalny

Programy kierunkowe w ramach Programu "Bezpieczny Kraków"

 

- segment promocyjno-informacyjny:

Zadaniem realizowanym w ramach tego segmentu jest przekazywanie mieszkańcom szczegółowych informacji na temat działań podejmowanych przez Miasto w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Odbywa się to poprzez:

  1. współpracę z mediami,
  2. propagowanie elementów prewencyjnych programu wśród krakowian zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży poprzez informacje zamieszczone w prasie, radiu, telewizji i internecie,
  3. dystrybucję materiałów promujących Program Poprawy Bezpieczeństwa „Bezpieczny Kraków” oraz podnoszących bezpieczeństwo,
  4. zamieszczanie informacji o wydarzeniach związanych z realizacja Programu na nośnikach należących do Miasta (Magiczny Kraków, BIP, Tygodnik Grodzki),
  5. konferencje prasowe o programach i inicjatywach realizowanych w ramach „Bezpiecznego Krakowa”.

 


 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-05-13 08:43:49
PIOTR RUSOWICZ
 Przeniesiono do archiwum
2018-06-05 14:13:55
PIOTR RUSOWICZ
 Edycja
2017-04-03 11:29:15
PRZEMYSŁAW WAŚNIOWSKI
 Edycja
2017-04-03 11:29:05
PRZEMYSŁAW WAŚNIOWSKI
 Edycja
2016-02-03 11:32:50
PRZEMYSŁAW WAŚNIOWSKI
 Edycja
2014-09-24 14:38:59
PRZEMYSŁAW WAŚNIOWSKI
 Edycja
2012-04-03 11:05:25
JACEK BODZIOCH
 Edycja
2011-03-02 13:51:40
JACEK BODZIOCH
 Edycja
2010-11-16 08:39:11
PRZEMYSŁAW WAŚNIOWSKI
 Edycja
2009-12-29 15:05:27
BODZIOCH JACEK
 Edycja