Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich„Program Zdrowe Miasta” został wprowadzony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w 1988 roku w celu realizacji, na poziomie lokalnym, strategii „Zdrowie dla wszystkich”, poprzez poprawę warunków zdrowotnych w miastach, ich stanu środowiska naturalnego i zdrowia mieszkańców.

Do Polski „Program Zdrowe Miasta” trafił na początku lat 90. W 1991 roku powstała Polska Sieć Zdrowych Miast, która dwa lata później przekształciła się w Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich. W 2000 roku Światowa Organizacja Zdrowia oficjalnym certyfikatem potwierdziła, że Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich spełnia wymogi stawiane przez WHO narodowym sieciom Zdrowych Miast w Europie.

Celem Stowarzyszenia jest wdrażanie zasad i strategii polityki zdrowia w kraju, regionach i gminach, aktywizowanie wspólnot samorządowych do wspólnego rozwiązywania problemów ochrony środowiska i zdrowia mieszkańców w regionach i gminach oraz rozwijanie i popieranie współpracy pomiędzy innymi miastami i sieciami krajowymi Zdrowych Miast na świecie.

W ramach zadań Stowarzyszenie inspiruje i wspiera programy lokalne miast członkowskich w zakresie ochrony zdrowia, rozwija współpracę między miastami i gminami położonymi w regionach o dużym zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz współpracuje z instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką zdrowotna i ekologiczną.

Uchwałą Nr CX/719/1994 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 kwietnia 1994 roku Gmina Kraków przystąpiła do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.

Przedstawicielem Krakowa w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich jest Pani Maria Piętak-Frączek z Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, która jest jednocześnie Prezesem Zarządu Stowarzyszenia.

Składka członkowska Gminy Miejskiej Kraków na 2019 rok wynosi 7.500 zł (Uchwała Nr 7/2003 Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich z dnia 14 lutego 2003 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich).

 

Zarządzenie w sprawie uregulowania składki członkowskiej za rok 2019 z tytułu przynależności Gminy Miejskiej Kraków do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich

 

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-05-22 14:11:55
MARIUSZ KISIEL
 Edycja
2019-03-20 12:00:26
MARIUSZ KISIEL
 Edycja
2018-12-27 10:08:56
MARIUSZ KISIEL
 Edycja
2018-03-28 10:03:35
MARIUSZ KISIEL
 Edycja
2017-03-02 15:23:51
MARIUSZ KISIEL
 Edycja
2017-02-08 15:22:34
MARIUSZ KISIEL
 Edycja
2016-04-18 14:54:17
MARIUSZ KISIEL
 Edycja
2015-11-12 10:26:13
MARIUSZ KISIEL
 Edycja
2015-03-25 09:31:21
IZABELA HAUPT
 Edycja
2014-03-03 11:55:44
IZABELA HAUPT
 Edycja