Małopolska Organizacja Turystyczna„Mając na uwadze szerszą, bardziej konkurencyjną i odpowiadającą oczekiwaniom rynku ofertę turystyczną województwa małopolskiego ze stolicą w Krakowie; w celu osiągnięcia optymalnych efektów gospodarczych i społecznych; poprzez spójne i skoordynowane działania jednostek samorządu terytorialnego, gospodarczego i innych zainteresowanych podmiotów, postanawia się powołać Małopolską Organizację Turystyczną” (Preambuła Statutu Małopolskiej Organizacji Turystycznej).

Celem stowarzyszenia o nazwie Małopolska Organizacja Turystyczna jest kreowanie i promowanie atrakcyjnego wizerunku Krakowa i Małopolski na krajowych i zagranicznych rynkach turystycznych, wspieranie rozwoju turystyki zgodnie ze strategią rozwoju turystyki Krakowa i województwa małopolskiego, integracja środowisk turystycznych, prowadzenie informacji turystycznej, inicjowanie, opiniowanie oraz wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej, doskonalenie kadr turystycznych oraz stwarzanie warunków do powstania i promowania produktów turystycznych w województwie małopolskim.

Uchwałą Nr CXVIII/1099/2002 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2002 roku Kraków przystąpił do stowarzyszenia Małopolska Organizacja Turystyczna.

Przedstawicielkami Krakowa w Małopolskiej Organizacji Turystycznej są:

Elżbieta Kantor, Dyrektor Wydziału ds. Turystyki

Katarzyna Gądek, Zastępca Dyrektora Wydziału ds.Turystyki.

Składka członkowska Gminy Miejskiej Kraków na 2019 rok wynosi 150 000,00 złotych:

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie uregulowania składki członkowskiej za rok 2019 z tytułu przynależności Gminy Miejskiej Kraków do Małopolskiej Organizacji Turystycznej

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-02-21 16:25:10
MARIUSZ KISIEL
 Edycja
2019-02-21 16:24:16
MARIUSZ KISIEL
 Edycja
2018-12-27 09:55:27
MARIUSZ KISIEL
 Edycja
2018-03-28 09:59:35
MARIUSZ KISIEL
 Edycja
2017-10-04 09:57:03
MARIUSZ KISIEL
 Edycja
2017-02-06 15:26:17
MARIUSZ KISIEL
 Edycja
2016-02-02 09:59:54
MARIUSZ KISIEL
 Edycja
2015-11-12 10:22:50
MARIUSZ KISIEL
 Edycja
2015-11-12 10:19:01
MARIUSZ KISIEL
 Edycja
2015-03-25 09:29:41
IZABELA HAUPT
 Edycja