Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach

Zakres rzeczowy zadania obejmuje sprawy związane z przekształceniami strukturalnymi spółek i fundacji z udziałem gminy, zbywaniem stanowiących własność gminy udziałów i akcji, wnoszeniem nieruchomości komunalnych do spółek jako wkład niepieniężny (aport), wyposażaniem w majątek fundacji z udziałem gminy, formalno-organizacyjną obsługą zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy spółek z udziałem gminy, tworzeniem nowych spółek i fundacji oraz likwidacją istniejących.

 

Sprawozdanie:

za 2018 rok

za 2017 rok

za 2016 rok

za 2015 rok

za 2014 rok

za 2013 rok

za 2012 rok

za 2011 rok

za 2010 rok
za 2009 rok
za 2008 rok
za 2007 rok
za 2006 rok

za 2005 rok