Dokument archiwalny

 

Celem dorocznej „Akcji Pomocy Represjonowanym Polakom na Białorusi” - zainicjowanej w  2007 roku i koordynowanej przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski - jest udzielanie pomocy polskim rodzinom osób represjonowanym na Białorusi oraz tym, którzy z racji swojej aktywności politycznej, zawodowej, dziennikarskiej i społecznej mają problemy materialne i nie mogą utrzymać swoich rodzin. Pomoc polega na opiece ze strony konkretnej polskiej rodziny lub grupy osób, firm, instytucji i partnerów Akcji nad rodziną białoruską w postaci np.:


- pomocy materialnej np.: paczki z żywnością i ubraniami – mogą być przesyłane bezpośrednio przez darczyńców lub ze środków wpłacanych przez darczyńców i zgromadzonych przez organizatorów Akcji na specjalnym subkoncie SgiPM: 33 1060 0076 0000 3300 0030 37 69, z dopiskiem „Akcja Pomocy Represjonowanym Polakom na Białorusi”, 

- przyjmowanie dzieci na wypoczynek i leczenie w Polsce,

- pomocy w zakupie artykułów szkolnych, książęk, pomocy naukowych, nauczania języka polskiego.


Kraków uczestniczył w akcji w 2007 roku.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
GRUNER KRZYSZTOF - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
PAULA FANDEROWSKA-GRANICZNY
Data wytworzenia:
2005-11-09
Data publikacji:
2005-11-10
Data aktualizacji:
2009-06-09