Dokument archiwalny


CATALIST/CIVITAS II

 

Nazwa przedsięwzięcia:
CATALIST – "Akcja Transferu CIVITAS mająca na celu Innowacje oraz Zrównoważony Transport"

Projekt realizowany w ramach programu specjalistycznych badań oraz rozwoju technologicznego „Integracja i Umacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej (2002-2006), Zrównoważony Transport Lądowy”

 

Źródło finansowania:

6 Program Ramowy Komisji Europejskiej program CIVITAS II

Jednostka Realizująca:
Urząd Miasta Krakowa

Miejsce realizacji:
Gmina Miejska Kraków

Data rozpoczęcia:
01 sierpnia 2007 r.

 

Data zakończenia:
31 lipca 2012 r.

Wartość Przedsięwzięcia:
56 913,35 EURO

 

Udział środków zewnętrznych:
56 913,35 EURO / 100%

 

Krótki opis przedsięwzięcia:

Inicjatywa CIVITAS adresowana jest do miast, które chcą wpływać na realizowaną politykę transportową i podążać w kierunku „czystego" transportu miejskiego. Program CIVITAS II to rozwojowe, przedsięwzięcie badawczo-wdrożeniowe, którego celem jest wprowadzenie w życie idei zrównoważonego rozwoju metropolii poprzez realizację konkretnych przedsięwzięć takich jak m.in.: wprowadzenie do komunikacji miejskiej pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi (sprężony gaz ziemny), sukcesywne rozszerzanie strefy ograniczonego ruchu, wspieranie czystych systemów transportu indywidualnego (rowery) czy realizacja pakietu działań edukacyjno - promocyjnych.
Projekt CATALIST, realizowany w ramach programu CIVITAS II, dotyczy w szczególności rozpowszechniania idei CIVITAS oraz transferu „dobrych praktyk" pomiędzy miastami-uczestnikami projektów CIVITAS a miastami niezaangażowanymi w projekty Inicjatywy.

Działania przewidziane dla Miasta Krakowa to min. Interaktywna Współpraca (ok.80% budżetu) w ramach WP2 (pakietu tematycznego 2).
W ramach pakietu przewidziane jest między innymi:

  • Promowanie innowacyjnych środków transportu (Działanie 2.2.2)
  • Promowanie zintegrowanych strategii opłat i ograniczeń dostępu (Działanie 2.2.5)
  • Promowanie „ czystych" paliw i pojazdów napędzanych tymi paliwami (Działanie 2.2.7)

 

Cel realizacji projektu:

Głównym celem realizacji projektu jest rozpowszechnianie Inicjatywy CIVITAS oraz transfer „dobrych praktyk" na podstawie doświadczeń zdobytych przez miasta, które uczestniczą lub uczestniczyły w projektach Inicjatywy.
Działalność w ramach projektu polega głównie na uczestnictwie w spotkaniach, wymianie informacji między miastami europejskimi, opracowywaniu planów dalszych działań, organizacji seminariów/warsztatów/konferencji/wizyt technicznych; projekt nie obejmuje wdrażania konkretnych działań czy też budowy/modernizacji infrastruktury.

W trakcie blisko 5 lat realizacji projektu miasto Kraków w bardzo aktywny sposób działało na rzecz rozpowszechniania idei CIVITAS, organizując m.in. serię warsztatów przeznaczonych dla przedstawicieli administracji publicznej działających na rzecz transportu zrównoważonego z całej Polski. Warsztaty dotyczyły m.in. miejskich wypożyczalni rowerowych, polityki parkingowejki dostępności transportu publicznego dla osób o ograniczonej mobilności. W przypadku dwóch ostatnich zagadnień powstały także broszury stanowiące przegląd wybranych najlepszych praktyk z całej Europy. Ponadto Kraków gościł delegacje zagraniczne z Włoch i Grecji zainteresowane rozwiązaniami zastosowanymi przez miasto na rzecz „ekologicznego" transportu. W ramach projektu przedstawiciele Krakowa zapraszani byli wielokrotnie na krajowe i międzynarodowe konferencje i warsztaty w celu zaprezentowania polityki transportowej miasta w kontekście zrównoważonej mobilności.

 

Broszura tematyczna nr 1 - Przegląd rozwiązań dotyczących polityki parkingowej w miastach Europy

 

Broszura tematyczna nr 2 - Przegląd rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa i dostępności transportu publicznego w miastach Europy

 

Broszura tematyczna nr 3 - Przegląd rozwiązań na rzecz ruchu rowerowego i pieszego w miastach Europy

 

Broszura tematyczna nr 4 - Przegląd rozwiązań dotyczących zarządzania mobilnością w miastach Europy

 

Więcej informacji o projekcie CATALIST i inicjatywie CiViTAS: http://www.civitas-initiative.org/

 

Zobacz też informacje na temat innych projektów w dziale: Kraków i Unia Europejska

  

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
WACŁAW SKUBIDA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
DARIUSZ NIEWITAŁA
Data wytworzenia:
2008-01-07
Data publikacji:
2008-01-08
Data aktualizacji:
2016-04-04