Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów w wysokości określonej w wydanym zezwoleniu w związku z :

1. inwestycjami prowadzonymi przez osoby prawne i osoby fizyczne na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – z wyjątkiem inwestycji związanych z budową lub przebudową dróg.
Procedura o nr : WS-20

2. budową dróg publicznych - z wyłączeniem budowy dróg na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Procedura o nr WS-22

Podstawa prawna:

Art. 84 ust. 1 , art. 85 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1614 z późn zm.)

 

 

 

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz.U. z 2017 poz 1330)

 

Należności z tytułu ww. opłat można wpłacać:
na rachunek dochodów Urzędu Miasta Krakowa w PKO Bank Polski S.A. Nr 90 1020 2892 0000 5802 0590 0990 lub w kasach Wydziału Finansowego i Wydziału Podatków i Opłat

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-01-03 08:01:39
MACIEJ CZAJKA
 Edycja
2019-05-09 13:50:19
MACIEJ CZAJKA
 Edycja
2019-02-05 12:06:26
MACIEJ CZAJKA
 Edycja
2018-02-14 10:00:21
MACIEJ CZAJKA
 Edycja
2018-02-14 09:47:55
MACIEJ CZAJKA
 Edycja
2018-02-14 09:37:47
MACIEJ CZAJKA
 Edycja
2018-01-04 09:50:34
MACIEJ CZAJKA
 Edycja
2017-12-14 11:56:31
MACIEJ CZAJKA
 Edycja
2017-03-21 08:32:28
MACIEJ CZAJKA
 Edycja
2017-01-02 14:38:32
MACIEJ CZAJKA
 Edycja