Współpraca Miasta ze środowiskiem sportowo-akademickim

POROZUMIENIE Z AKADEMIĄ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE

W dniu 8 września 2009 roku zawarto porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Akademią Wychowania Fizycznego im B. Czecha w Krakowie.

Kluczowym celem podpisanego porozumienia jest współpraca pomiędzy Miastem Kraków
a Akademią na rzecz wzrostu roli Krakowa jako miejsca aktywnego wypoczynku i ważnego polskiego ośrodka sportu m.in. poprzez promocję aktywności fizycznej wśród mieszkańców, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz wspólne pozyskanie środków z zewnętrznych źródeł finansowania na realizację programów sportowych.

Strony będą również współpracować przy tworzeniu założeń programowych dla Muzeum Krakowskiego Sportu.

Treść porozumienia z Akademią Wychowania Fizycznego.

 

POROZUMIENIE Z POLITECHNIKĄ KRAKOWSKĄ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KRAKOWIE

 

W dniu 1 grudnia 2010 roku zawarto porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Politechniką Krakowską im. Taduesza Kościuszki w Krakowie.

Kluczowym celem podpisanego porozumienia jest współpraca pomiędzy Miastem Kraków
a Politechniką na rzecz wzrostu roli Krakowa jako miejsca aktywnego wypoczynku i ważnego polskiego ośrodka sportu m.in. poprzez promocję aktywności fizycznej wśród mieszkańców, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz wspólne pozyskanie środków z zewnętrznych źródeł finansowania na realizację programów sportowych.

 

Treść porozumienia z Politechniką Krakowską.


 

KLASTER AKTYWNEJ TURYSTYKI

 

Kraków od 1 grudnia 2014 r. przystąpił do Klastra Aktywnej Turystyki będącego dobrowolnym porozumieniem jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych, sprzyjającym rozwojowi aktywnego wypoczynku i turystyki oraz promocji walorów turystycznych subregionów Małopolski poprzez tworzenie kompleksowej oferty turystycznej. Celem szczegółowym klastra jest: realizacja projektu Centra Aktywnego Wypoczynku, integracja i współpraca przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji społecznych wspierających rozwój turystyki i promujących ideę aktywnego wypoczynku z terenu subregionów, dążenie do stworzenia Biegowo-Rowerowych, Narciarskich i nordic walking Centrów Aktywnego Wypoczynku, edukacja w zakresie aktywnego wypoczynku oraz sportu masowego, wspieranie rozwoju i promocja turystyki, wspieranie zrównoważonego rozwoju subregionów.