Dokument archiwalny

Przedstawicielstwo Miasta Krakowa w Brukseli

 

Przedstawicielstwo Miasta Krakowa w Brukseli funkcjonowało od marca 2004 r. do końca stycznia 2007 r.

Na stanowisku Przedstawiciela Miasta Krakowa zatrudnione były 2 osoby: od marca 2004 r. pani Dorota Olbrycht-Strzelecka, od września 2005 r. do końca stycznia 2007 r. pani Małgorzata Kuźma.

Zadania Przedstawicielstwa Miasta Krakowa w Brukseli:
• Reprezentowanie interesów Miasta Krakowa w instytucjach Unii Europejskiej.
• Utrzymywanie kontaktów i współpraca z innymi przedstawicielstwami samorządów terytorialnych i podmiotów posiadających swoje przedstawicielstwa w Brukseli.
• Stała analiza prawa wspólnotowego dotyczącego samorządu terytorialnego, a w szczególności nowoprzyjętych aktów normatywnych.
• Stała analiza obowiązujących i projektowanych programów oraz funduszy unijnych.
• Inicjowanie współpracy w zakresie wspólnej realizacji programów unijnych, w szczególności nawiązywanie kontaktów z przedstawicielstwami poszczególnych regionów państw członkowskich Unii Europejskiej.
• Podejmowanie działań służących korzystnemu kształtowaniu wizerunku Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie działań promocyjnych i marketingowych Miasta Krakowa.
• Współpraca w przygotowywaniu specjalnych materiałów i publikacji Miasta Krakowa przeznaczonych do dystrybucji w Brukseli.
• Udział w tworzeniu publikacji Miasta z zakresu integracji europejskiej.

Najważniejsze osiągnięcia Przedstawicielstwa Miasta Krakowa w Brukseli:
• 19 września 2005 r. w Krakowie, w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa odbyło się Seminarium Komisji ds. Polityki Spójności Terytorialnej COTER Komitetu Regionów. Spotkanie organizowane było wspólnie przez Urząd Miasta Krakowa oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
• Udział w obchodach „Dnia Europy – „Dzień Otwartych Drzwi” w instytucjach europejskich, na których Kraków prezentował swoje stoisko promocyjne.
• W dniu 12 lipca w budynku mieszczącym siedzibę Przedstawicielstw Krakowa i Małopolski przy Rondzie Schumana 14 w Brukseli, odbyła się prezentacja projektu remontu i modernizacji Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku mieszczącej się w Sukiennicach. Projekt pod nazwą „Nowe Sukiennice”, przygotowany przez Muzeum Narodowe w Krakowie, ma za cel zachowanie zabytkowej substancji obiektu, ochronę przechowywanych w nim bezcennych dzieł sztuki oraz wykreowanie nowoczesnego muzeum, dostosowanego do potrzeb współczesnego odbiorcy sztuki i turysty. Seminarium promujące „Nowe Sukiennice” w Brukseli, będące efektem udanej współpracy krakowskiego oddziału Muzeum Narodowego z Przedstawicielstwem Miasta Krakowa i Małopolski w Brukseli, stanowiło również doskonałą okazję do zaprezentowania osiągnięć województwa małopolskiego i jego stolicy.

Przedstawiciel Miasta współpracował z instytucjami UE oraz przedstawicielstwami regionów (około 100 spotkań na rok) oraz na bieżąco prowadził analizę prawa wspólnotowego – 50 przeglądów/rok. Dodatkowo, współpracował w przygotowywaniu materiałów i publikacji Miasta Krakowa dot. integracji europejskiej (artykuły - 10/rok, materiały - 12/rok)

Koszt wynajmu biura w Brukseli wyniósł łącznie 59.115,20 zł.

Przedstawicielstwo zakończyło działalność z dniem 1 lutego 2007 r.