Dokument archiwalny

BIOGRAM ANDRZEJA OKLEJAKA

 Szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące ukończył w Zakopanem. Studia prawnicze ukończył z wyróżnieniem na Wydziale Prawa i Administracji UJ i jako stypendysta naukowy został zatrudniony w Katedrze Postępowania Cywilnego.

W ramach prawa postępowania cywilnego zajmuje się między innymi środkami zasakrżania, za rozprawę doktorską z tego zakresu uzyskał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jego praca habilitacyjna pt. "Apelacja w polskim procesie cywilnym" zdaniem prof. Adama Zielińskiego ówczesnego Rzecznika Praw Obywatelskich wywarła znaczący wpływ na nowelizacje środków odwoławczych w kodeksie postępowania cywilnego. Wielokrotnie nagradzany przez Rektora UJ i Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UJ za pracę naukową i dydaktyczną. Członek komisji rektorskich i senackich szeregu kadencji, przez szereg lat kierownik Ośrodków Zamiejscowych Wydziału Prawa i Administracji. Aktualnie jest profesorem UJ i kieruje Katedrą Postępowania Cywilnego UJ.

Obok pracy naukowej i dydaktycznej zajmuje się również praktyką prawniczą. Ukończył aplikację sędziowską oraz aplikację radcowską. Przez szereg lat kierował zespołem radców prawnych Krakowskiej Dyrekcji Inwestycji.
Opracował dokumentację prawną dla powoływania spółek z udziałem kapitału zagranicznego a następnie prowadził ich obsługę prawną. Był członkiem rad nadzorczych spółek, banków - w tym przewodniczącym rady Banku Secesyjnego S.A. w Katowicach - biura maklerskiego oraz z ramienia Ministra Skarbu w Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. oraz Polskie Tatry S.A. Prowadził własne biuro prawne.

Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Miasta Krakowa, Srebrną Odznaką za zasługi dla Ziemi Nowosądeckiej. Bezpartyjny, należał do PZPR.