Dzielnica IV Prądnik Biały

Zarząd | Biuro | Rada | Komisje | Granice

Informacje ogólne.

Powierzchnia: 2288 ha
Liczba ludności: 65797

Siedziba: ul. Białoprądnicka 3, 31-221 Kraków
Telefon: 378-96-66, 378-96-77,   Fax:
E-mail: dzielnica4@um.krakow.pl, rada@dzielnica4.krakow.pl
Strona WWW: www.dzielnica4.krakow.pl

Rada dzielnicy

   Mariusz Bembenek
   Beata Bryniarska
   Grzegorz Chmurzyński
   Dawid Cieciak
   Krystyna Dąbrowska
   Mieczysław Dzierżak
   Aleksandra Firlet
   Jerzy Guznar
   Jakub Kosek
   Joanna Kowacka-Kraj
   Anna Maria Krauz
   Teodozja Maliszewska
   Maciej Małodobry
   Katarzyna Matusik-Lipiec
   Małgorzata Palimąka
   Marek Piwoński
   Łukasz Sabat
   Krzysztof Satora
   Robert Skowronek
   Jerzy Stochel
   Paweł Ścigalski