Dzielnica V Krowodrza

Zarząd | Biuro | Rada | Komisje | Granice

Informacje ogólne.

Powierzchnia: 535 ha
Liczba ludności: 35503

Siedziba: ul. Kazimierza Wielkiego 112/2, 30-074 Kraków
Telefon: 636-95-95, 638-40-44,   Fax: 636-95-95
E-mail: dzielnica5@um.krakow.pl, rada@dzielnica5.krakow.pl
Strona WWW: www.dzielnica5.krakow.pl

Granice dzielnicy:
   z DZIELNICĄ VII
graniczy na odcinku - od skrzyżowania Al. Krasińskiego z Al. Marszałka Focha w kierunku zachodnim północną stroną Al. Marszałka Focha do skrzyżowania z północną stroną deptaku biegnącego wzdłuż Al. 3 Maja, jego północną stroną do skrzyżowania z ul. Piastowską, dalej na północ zachodnią stroną ul. Piastowskiej do skrzyżowania z ul. Mydlnicką, dalej na zachód północną stroną ul. Mydlnickiej do przecięcia rzeki Rudawy z przedłużeniem ul. Strzelnica,

z DZIELNICĄ VI
graniczy na odcinku - od skrzyżowania rzeki Rudawy z przedłużeniem ul. Strzelnica, ul. Hamernia do ul. Odlewniczej , dalej w kierunku północnym wschodnią stroną ul. Odlewniczej do przecięcia z kolektorem kanalizacyjnym, dalej na północ osią kolektora do ul. Armii Krajowej, dalej na wschód północną stroną ulicy Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Piastowską, dalej na północ zachodnią stroną ul. Piastowskiej i zachodnią stroną ul. Głowackiego do skrzyżowania z linią kolejową Kraków - Katowice,

z DZIELNICĄ IV
graniczy na odcinku - od skrzyżowania ul. Głowackiego z linią kolejową Kraków - Katowice w kierunku wschodnim północną stroną kolejowej obwodnicy towarowej do skrzyżowania z linią kolejową Kraków - Warszawa w rejonie ul. Langiewicza,

z DZIELNICĄ I
graniczy na odcinku - od skrzyżowania kolejowej obwodnicy towarowej z linią kolejową Kraków - Warszawa w kierunku południowym wschodnią stroną linii kolejowej Kraków - Warszawa do skrzyżowania z ul. Kamienną, dalej wschodnią stroną ulic: Kamiennej, Al. Słowackiego, Al. Mickiewicza do skrzyżowania z Al. 3 Maja i Marszałka Piłsudskiego.