Dzielnica IV Prądnik Biały

Zarząd | Biuro | Rada | Komisje | Granice

Informacje ogólne.

Powierzchnia: 2288 ha
Liczba ludności: 65797

Siedziba: ul. Białoprądnicka 3, 31-221 Kraków
Telefon: 378-96-66, 378-96-77,   Fax:
E-mail: dzielnica4@um.krakow.pl, rada@dzielnica4.krakow.pl
Strona WWW: www.dzielnica4.krakow.pl

Granice dzielnicy:
   - od strony zachodniej od przecięcia wylotu ul. Pasternik z granicą m. Krakowa na północ granicą m. Krakowa do przecięcia z wylotem ul. Władysława Łokietka, następnie zmienia kierunek na wschodni i granicą m. Krakowa biegnie do przecięcia z linią kolejową Kraków - Warszawa,

z DZIELNICĄ III
graniczy na odcinku - od przecięcia granic m. Krakowa z linią kolejową Kraków - Warszawa w kierunku na południowy - zachód wschodnią stroną linii kolejowej Kraków - Warszawa do skrzyżowania z kolejową obwodnicą towarową w rejonie ul. Langiewicza,

z DZIELNICĄ V
graniczy na odcinku - od skrzyżowania linii kolejowej Kraków - Warszawa z kolejową obwodnicą towarową w rejonie ul. Langiewicza w kierunku na zachód północną stroną kolejowej obwodnicy towarowej, która w rejonie stacji kolejowej Kraków - Łobzów łączy się z linią kolejową Kraków - Katowice, do przecięcia z zachodnią stroną ul. Głowackiego,

z DZIELNICĄ VI
graniczy na odcinku - od przecięcia zachodniej strony ul. Głowackiego z linią kolejową Kraków - Katowice w kierunku na zachód północną stroną linii kolejowej Kraków - Katowice do przecięcia z ul. Armii Krajowej, następnie wschodnią stroną ul. Armii Krajowej w kierunku północnym do Ronda Bronowickiego, dalej południową i zachodnią stroną ronda, zmienia kierunek na północno - zachodni i północną stroną ulic: Radzikowskiego, Pasternik - do przecięcia z granicą m. Krakowa.


 

Dziennik zmian dokumentu:


2011-11-03 15:58:56
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Przeniesiono do archiwum
2007-01-04 11:47:45
RYBA KRZYSZTOF - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja