Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie

Zarząd | Biuro | Rada | Komisje | Granice

Informacje ogólne.

Powierzchnia: 2584 ha
Liczba ludności: 20343

Siedziba: os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków
Telefon: 645-30-09,   Fax: 645-14-17
E-mail: dzielnica17@um.krakow.pl, rada@dzielnica17.krakow.pl
Strona WWW: www.dzielnica17.krakow.pl

Granice dzielnicy:
   z DZIELNICĄ XV
graniczy na odcinku - na północy, od przecięcia granicy m. Krakowa z rzeką Dłubnią w kierunku południowym wschodnią stroną rzeki Dłubni do skrzyżowania z ul. Gen. Okulickiego,

z DZIELNICĄ XVI
graniczy na odcinku - od skrzyżowania rzeki Dłubni z ul. Gen. Okulickiego w kierunku wschodnim północną stroną ul. Gen. Okulickiego do skrzyżowania z ul. Nowolipki, dalej wschodnią stroną ul. Nowolipki do ul. Makuszyńskiego, dalej w kierunku wschodnim, północną stroną ul. Makuszyńskiego do ul. Wańkowicza, dalej na południe, zachodnią stroną ul. Wańkowicza do ul. Kocmyrzowskiej, dalej na południe wschodnią stroną rzeki Dłubni do skrzyżowania z Al. Solidarności,

z DZIELNICĄ XVIII
graniczy na odcinku - od skrzyżowania rzeki Dłubni z Al. Solidarności północną stroną Al. Solidarności w kierunku północno - wschodnim do skrzyżowania z ulicą Ujastek, dalej wschodnią stroną ulicy Ujastek w kierunku północnym do skrzyżowania z ul. Mrozową, dalej w kierunku północno - wschodnim, wschodnią stroną ul. Mrozowej do przecięcia z północną granicą Kombinatu im. T. Sendzimira, dalej na wschód, północną granicą Kombinatu im. T. Sendzimira do skrzyżowania z granicą pomiędzy obrębami nr 18 i 23 oraz 19, dalej na północ granicą pomiędzy obrębami nr 18 i 23, dalej obrębami nr 60 i 24 do przecięcia z granicą miasta,

- od strony północnej granicę stanowi granica m. Krakowa.