Dzielnica XIV Czyżyny

Zarząd | Biuro | Rada | Komisje | Granice

Informacje ogólne.

Powierzchnia: 1079 ha
Liczba ludności: 25775

Siedziba: os. Dywizjonu 303 nr 34, 31-869 Kraków
Telefon: 647-61-64,   Fax: 647-15-66
E-mail: dzielnica14@um.krakow.pl, rada@dzielnica14.krakow.pl
Strona WWW: www.dzielnica14.krakow.pl

Granice dzielnicy:
   z DZIELNICĄ III graniczy na odcinku
- od skrzyżowania Al. Gen. Bora-Komorowskiego z ul. Akacjową w kierunku południowym, wschodnią stroną ulicy Akacjowej do przecięcia z granicą północną działki nr 14/223 (obręb nr 4) i dalej granicą tej działki na wschód, południe i zachód, dalej na południe wzdłuż granicy ogródków działkowych w obrębie nr 6, natomiast w obrębie nr 4, wschodnią granicą działek nr: 171/28, 171/46, 171/47, 171/53, 183 i 473/3 do Alei Jana Pawła II, przecina Al. Jana Pawła II i biegnie południowymi granicami działek nr: (w obrębie nr 4) 475, 476, 477, 481, 482, 483, 485, 487, 709, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 605, 604, 603, 602 i 601 do ulicy Czyżyńskiej, dalej przecina ul. Czyżyńską do wschodniego narożnika działki nr 28 i biegnie południowo- wschodnią granicą tej działki do działki nr 29/1,
z DZIELNICĄ II graniczy na odcinku
- od ul. Czyżyńskiej w kierunku zachodnim, następnie skręca na południowy - wschód granicą zachodnią Parku Lotników Polskich (granica pomiędzy obrębami Nr 16 i 52) do Al. Pokoju, następnie w kierunku zachodnim, północną stroną Al. Pokoju do skrzyżowania z rzeką Białuchą, dalej na południe,wschodnią stroną rzeki Białuchy do jej ujścia do rzeki Wisły,
z DZIELNICĄ XIII graniczy na odcinku
- od ujścia rzeki Białuchy do rzeki Wisły w kierunku wschodnim środkiem rzeki Wisły do przecięcia przedłużenia ul. Klasztornej z rzeką Wisłą (z granicą pomiędzy obrębem 58 i 59),
z DZIELNICĄ XVIII graniczy na odcinku
- od przecięcia granic pomiędzy obrębami nr: 58 i 59 z rzeką Wisłą w kierunku północnym granicą pomiędzy obrębami nr 58 i 59 do skrzyżowania z ul. Podbipięty, dalej na zachód, południową stroną ul. Podbipięty do przecięcia z granicą pomiędzy obrębami nr: 56 i 58, dalej granicą pomiędzy obrębami nr: 56 i 58 do ul. Odmętowej (skrzyżowanie z ul. Ziarkową), dalej zachodnią stroną ul. Odmętowej do granicy pomiędzy obrębami nr: 48 i 56, dalej na północ granicami pomiędzy obrębami nr: 48 i 56, 48 i 54, 48 i 49 do skrzyżowania ul. Gen. Boruty - Spiechowicza z Al. Jana Pawła II, dalej na zachód , południową stroną Al. Jana Pawła II do Ronda Czyżyńskiego (działka nr 102 obr. 51) otaczając rondo od strony wschodniej i północnej ( granicami pomiędzy działkami nr: 102 i 101, 35/9, 98 ), dalej w kierunku północno- wschodnim zachodnią stroną ul. Bieńczyckiej do skrzyżowania z granicą pomiędzy działkami nr: 216 i 71 w obrębie nr 7,
z DZIELNICĄ XVI graniczy na odcinku
- od skrzyżowania ul. Bieńczyckiej z granicami działek nr: 216 i 71 w obrębie 7 w kierunku północno- zachodnim granicą północną działek nr: 216, 215, 214, 212, 211, 210, 209/13, 72/5, 72/4, 72/3, zachodnią działki nr 72/3, dalej południową działki nr 72/10, wschodnią działki nr 72/9, północną działek nr: 72/9, 72/1, 75/5, 204, 222 do drogi nr 278 i dalej południową stroną drogi 278 do ulicy Dąbrowskiej, dalej wschodnią stroną ul. Dąbrowskiej do skrzyżowania z ul. Hynka, północną stroną ul. Hynka do skrzyżowania z ul. Braci Schindlerów, zachodnią stroną ul. Braci Schindlerów do skrzyżowania z Al. Gen. Andersa, dalej na zachód południową stroną Al. Gen. Andersa do skrzyżowania z ul. Gen. Okulickiego,
z DZIELNICĄ XV graniczy na odcinku
- od skrzyżowania ul. Gen. Okulickiego z Al. Gen. Andersa w kierunku zachodnim, północną stroną ulicy Gen. Okulickiego , dalej północną stroną ul. Gen Bora-Komorowskiego do skrzyżowania z ul. Akacjową.