Dzielnica XII Bieżanów-Prokocim

Zarząd | Biuro | Rada | Komisje | Granice

Informacje ogólne.

Powierzchnia: 1641 ha
Liczba ludności: 63569

Siedziba: ul. Kurczaba 3, 30-868 Kraków
Telefon: 658-26-11,   Fax: 658-26-11
E-mail: dzielnica12@um.krakow.pl, rada@dzielnica12.krakow.pl
Strona WWW: www.dzielnica12.krakow.pl

Granice dzielnicy:
   z DZIELNICĄ X
graniczy na odcinku - od skrzyżowania ul. Kosocickiej z granicami obrębów Nr: 60, 58 i 99 w kierunku wschodnim granicą pomiędzy obrębami 58 i 99 do granicy m. Krakowa,
- od skrzyżowania granicy pomiędzy obrębami 58 i 99 z granicą miasta Krakowa, w kierunku wschodnim granicą m. Krakowa do skrzyżowania granicy m. Krakowa z rzeką Drwinia Długa,

z DZIELNICĄ XIII
graniczy na odcinku - od skrzyżowania granicy m. Krakowa z rzeką Drwinia Długa w kierunku zachodnim, północną stroną rzeki Drwinia Długa do skrzyżowania z granicą pomiędzy obrębami nr: 25 i 26, dalej w kierunku południowym granicą pomiędzy obrębami nr: 25 i 26 do północnej granicy st. tow. Kraków - Prokocim, dalej na wschód, północną stroną stacji towarowej Kraków - Prokocim do granicy pomiędzy obrębami Nr 54 i 52, przecina kolej na południe granicą pomiędzy obrębami Nr: 54 i 52 do styku granic obrębów nr: 52, 53 i 54 (rejon ul. Balickiego), dalej w kierunku zachodnim granicą pomiędzy obrębami nr: 52 i 53 do przecięcia z ul. Wielicką (rejon ul. Świątnickiej),

z DZIELNICĄ XI
graniczy na odcinku - od skrzyżowania granic pomiędzy obrębami nr: 52 i 53 (rejon ul. Świątnickiej) z ul. Wielicką w kierunku południowo-wschodnim południową stroną ul. Wielickiej do skrzyżowania z ul. Nowosądecką i dalej północną stroną ul. Nowosądeckiej do skrzyżowania z rzeką Drwinką, dalej w kierunku wschodnim z południową stroną rzeki Drwinki do skrzyżowania z ul. Badurskiego, dalej w kierunku południowym wschodnią stroną ul. Badurskiego do skrzyżowania z ul. Mokrą, dalej w kierunku południowo - wschodnim granicą pomiędzy obrębami nr: 59 i 58 a 60 do przecięcia z ul. Kosocicką, dalej w kierunku zachodnim, północną stroną ul. Kosocickiej do skrzyżowania ulicy Kosocickiej z granicami obrębów nr: 60, 58 i 99.