Dzielnica I Stare Miasto

Zarząd | Biuro | Rada | Komisje | Granice

Informacje ogólne.

Powierzchnia: 580 ha
Liczba ludności: 42671

Siedziba: ul. Rynek Kleparski 4, 31-150 Kraków
Telefon: 421-41-66,   Fax: 421-41-66
E-mail: dzielnica1@um.krakow.pl; rada@dzielnica1.krakow.pl
Strona WWW: www.dzielnica1.krakow.pl

Granice dzielnicy:
   z DZIELNICĄ VII
graniczy na odcinku - od środka rzeki Wisły w kierunku północnym, wschodnią stroną Al. Krasińskiego do skrzyżowania z ulicami: Marszałka Piłsudskiego i Al. Marszałka Focha,

z DZIELNICĄ V
graniczy na odcinku - od skrzyżowania z ulicami: Marszałka Piłsudskiego i Al. Marszałka Focha w kierunku północnym wschodnią stroną Al. Mickiewicza, Al. Słowackiego i ul. Kamiennej do linii kolejowej Kraków - Warszawa, dalej na północ wschodnią stroną linii kolejowej Kraków - Warszawa do skrzyżowania z kolejową obwodnicą towarową w rejonie ul. Langiewicza,

z DZIELNICĄ III
graniczy na odcinku - od skrzyżowania linii kolejowej Kraków - Warszawa z kolejową obwodnicą towarową w kierunku wschodnim północną stroną kolejowej obwodnicy towarowej do skrzyżowania z ulicą Rakowicką,

z DZIELNICĄ II
graniczy na odcinku - od skrzyżowania kolejowej obwodnicy towarowej z ul. Rakowicką w kierunku południowym zachodnią stroną ulicy Rakowickiej do skrzyżowania z ul. Lubomirskiego, dalej skręca na zachód i biegnie południową stroną ul. Lubomirskiego do ul. Bosackiej, następnie na południe wschodnią stroną ul. Bosackiej do ul. Lubicz, północną stroną ul. Lubicz na zachód do skrzyżowania z linią kolejową Kraków - Tarnów, dalej na południe zachodnią stroną linii kolejowej do rzeki Wisły,

- południową granicę stanowi środek rzeki Wisły.

Na odcinku od mostu kolejowego do ujścia rzeki Wilgi - od południa graniczy z DZIELNICĄ XIII.

Na odcinku od ujścia rzeki Wilgi do mostu Dębnickiego - od południa graniczy z DZIELNICĄ VIII.