Dokument archiwalny

Wojciech Kozdronkiewicz

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
Mandat z listy wyborczej Prawa i Sprawiedliwości z okręgu wyborczego nr 1 (pięciomandatowego) obejmującego Dzielnicę I Stare Miasto i Dzielnicę II Grzegórzki. Otrzymał 1383 głosów.


Podczas kadencji...
od 27 czerwca 2007 r. - członek Zespołu opiniodawczego ds. wyboru ławników.

Wchodzi w skład Rady Programowej Obchodów 600-lecia bitwy pod Grunwaldem oraz 100-lecia odsłonięcia pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie. - uchwała XXXVIII/480/08 RMK.


Pracuje w Komisjach RMK:


oraz :

- od 24 stycznia 2007 roku uczestniczy w pracach Komitetu Organizacyjnego XIII edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków "8 Wspaniałych".

- od 14 lutego 2007 roku jest przedstawicielem Rady Miasta Krakowa w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, powoływanej przez Prezydenta Miasta Krakowa.

- od 14 lutego 2007 roku wchodzi w skład Rady Programowej Obchodów 750-lecia lokacji Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.

- od 28 lutego 2007 roku wchodzi w skład Rady Społecznej Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, przy ulicy Prądnickiej 36-37.

- od 25 kwietnia 2007 roku Członek Zespołu ds. opracowania zmian w uchwale nr CV/1061/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków na lata 2006-2010" oraz w uchwale nr XXVIII/239/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 października 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków (z późn. zm. ).


Dyżury

adres e-mail: wojciech@kozdronkiewicz.pl

Forum Rady Miasta Krakowa

Kalendarium Rady Miasta Krakowa

Oświadczenia majątkowe

Interpelacje Radnych Miasta Krakowa


 

Osoba odpowiedzialna:
KOWALÓWKA BEATA - DYREKTOR KANCELARII
Osoba publikująca:
KONRAD SZUBA
Data wytworzenia:
2006-11-28
Data publikacji:
2006-12-19
Data aktualizacji:
2010-02-24